Anmäl dig till PEFC-certifiering

Som skogsägare kan du anmäla dig till PEFC-skogscertifiering via Metsä Group och få dina egna skogar certifierade. Du behöver inte vara medlem i Metsäliitto Osuuskunta.

För att fylla i formuläret ska du visa upp fastighetsbeteckningarna för ditt eller dina skogsinnehav. För att ansluta dig till PEFC-gruppcertifieringen behöver vi din skogsdata. Om din skogsdata ännu inte har laddats upp till Metsäverkko, besök fliken Skogsbruksplan i Metsäverkko för att ladda upp dina skogsdata.

Anmälan om deltagande i föreningen för hållbart skogsbruks (FHS) regionala PEFC-gruppcertifiering

Jag anmäler mitt deltagande i PEFC-gruppcertifiering av skog och befullmäktigar

  • Metsäliitto Osuuskunta att till Föreningen för Hållbart Skogsbruk (FHS) förmedla informationen om att skogsägaren anmäler nedan nämnda fastigheter till Föreningen för Hållbart Skogsbruks regionala PEFC-certifieringsgrupp. Deltagandet är i kraft tillsvidare, om inte någondera parten skriftligt meddelar annat, vilket förutsätter att kraven i gällande PEFC-standard uppföljs.
  • Föreningen för Hållbart Skogsbruk som söker certifieringen att göra upp kontrakt gällande certifieringsverksamhet med certifieringsorgan och att representera mig i ärenden som gäller området som ska certifieras enligt de regler som har stärkts av regionalkommittén för skogscertifiering.
  • Certifieringsorganet och dess revisorer, som gjort upp kontraktet med anmälaren (Föreningen för Hållbart Skogsbruk), att utföra granskningar i mina skogar gällande min verksamhet enligt de kriterier som berör förverkligandet av en skogscertifiering på de fastigheter som jag anmäler på denna blankett.

Metsäliitto Osuuskuntas PEFC logolicens: PEFC/02-31-03

Tack för att du registrerade dig!

Du kan lägga till data för mer än en fastighet genom att klicka på knappen "lägg till rad". Fyll i fastighetsbeteckningen för varje fastighet, samt skogsarealen i hektar.

Du kan lägga till data för mer än en fastighet genom att klicka på knappen "lägg till rad". Fyll i fastighetsbeteckningen för varje fastighet, samt skogsarealen i hektar.

RealEstateIdAndAreaElementBlock
Jag har bekantat mig medMetsä Forest respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämpar dataskyddslagstiftning. Vi använder de kontaktuppgifter du ger för att hålla kontakt och överlåter de uppgifter du har lämnat till Föreningen för Hållbart Skogsbruk för anslutning av dina fastigheter till den regionala PEFC-gruppcertifieringen. Mera information om Föreningen för Hållbart Skogsbruks behandling av personuppgifter får du på FHS:s webbplats. Om du redan är Metsäliitto Osuuskuntas medlem eller kund, uppdateras dina kontaktuppgifter utgående från de uppgifter du nu lämnar. Mera information i Metsä Forests dataskyddsbeskrivning.

* Uppgifterna märkta med asterisk är obligatoriska.Metsä Forest respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämpar dataskyddslagstiftning. Vi använder de kontaktuppgifter du ger för att hålla kontakt och överlåter de uppgifter du har lämnat till Föreningen för Hållbart Skogsbruk för anslutning av dina fastigheter till den regionala PEFC-gruppcertifieringen. Mera information om Föreningen för Hållbart Skogsbruks behandling av personuppgifter får du på FHS:s webbplats. Om du redan är Metsäliitto Osuuskuntas medlem eller kund, uppdateras dina kontaktuppgifter utgående från de uppgifter du nu lämnar. Mera information i Metsä Forests dataskyddsbeskrivning.

* Uppgifterna märkta med asterisk är obligatoriska.