Voit muuntaa nykyiset A-lisäosuutesi Metsä1-lisäosuuksiksi

Metsäliitto Osuuskunnan voitonjakomalli on uudistunut vuoden 2022 alussa, ja Metsä1-lisäosuus on korvannut A-lisäosuudet uusien sijoitusten kohteena. A- ja B-lisäosuudet säilyvät edelleen voimassa, mutta 1.1.2022 alkaen niihin ei ole enää voinut sijoittaa.* Halutessasi voit muuntaa osan tai kaikki A-lisäosuutesi samaksi määräksi Metsä1-lisäosuuksia, eli muuntosuhde on 1:1.

A-lisäosuuden muuntaminen Metsä1-lisäosuudeksi tulee voimaan sen kalenterivuoden päätyttyä, jona Metsäliitto Osuuskunta on vastaanottanut omistajajäsenen muuntohakemuksen. Muunto kohdistuu omistajajäsenen A-lisäosuuksiin ikäjärjestyksessä siten, että ensiksi muuntuu vanhin A-lisäosuus. Pääomabonukset säilyvät, mutta 1.1.2022 alkaen ansaittuja Pääomabonuksia voi käyttää vain Metsä1-lisäosuuksiin.*

Muunto onnistuu helposti Metsäverkossa

Pyynnön A-lisäosuuksien muuntamisesta Metsä1-lisäosuuksiksi voi tehdä helposti Metsäverkon muuntotyökalulla. Sen avulla metsänomistaja voi ilmoittaa, haluaako hän, että hänen A-lisäosuutensa muunnetaan Metsä1-lisäosuuksiksi.

Kun jäsen kirjautuu Metsäverkkoon ja valitsee Sijoitukset-osion, hän pääsee ilmoittamaan tahtotilansa muuntotyökalulla. Osiossa näkee, paljonko jäsenellä on sijoituksia Metsäliitto Osuuskunnassa sekä muunnon vaikutuksen mahdolliseen Pääomabonukseen ja sillä tehtyjen A-lisäosuusmerkintöjen rahastokorotusosuuteen. Jos jäsen haluaa muuntaa A-lisäosuudet Metsä1-lisäosuuksiksi, muuntotyökalulla voi ilmoittaa, muuntaako hän kaikki vai tietyn määrän A-lisäosuuksistaan.

Muunnon voivat tehdä yksittäiset henkilöt sekä jäsenyyksien täysvaltuutetut henkilöt. Useamman omistajan jäsenyyksissä hyväksynnän tekevät kaikki jäsenosakkaat, paitsi jos jäsenyydessä on täysvaltuutettu, joka voi hyväksyä muunnon kaikkien puolesta. Muunnosta tulee vahvistus myös osakkaiden sähköpostiin.

Muunnosta voi ilmoittaa myös muuntolomakkeella, jonka täyttämällä ja Metsä Groupin asiakaspalveluun lähettämällä jäsen voi ilmoittaa tahtotilansa A-lisäosuuksien muuntamisesta Metsä1-lisäosuuksiksi.

Jos omistajajäsen ei halua vielä muuntaa kaikkia A-lisäosuuksiaan, hän voi tehdä uuden muuntopyynnön jäljelle jääneistä A-lisäosuuksista myöhemminkin. Muunto tapahtuu aina muuntopyyntöä seuraavan tammikuun ensimmäisenä päivänä, eli esimerkiksi vuoden 2022 aikana ilmoitettujen muuntojen osalta 1.1.2023. Muuntopyyntöä ei kuitenkaan voi enää perua.

* Lukuun ottamatta jäsenen mahdollisuutta merkitä A-lisäosuuksia ennen vuotta 2022 ansaituilla Pääomabonuksilla niiden käyttöjakson mukaisesti kalenterivuosien 2022–2023 aikana, jos jäsenellä on A-lisäosuuksia jäljellä ja niihin liittyy Pääomabonuksia.

Näin muunnat A-lisäosuudet Metsä1-lisäosuuksiksi

 1. 1

  Ilmoita Metsä1-lisäosuuksiksi muunnettavat A-lisäosuudet

  Voit tehdä sen Metsäverkon Sijoitukset-osiossa muuntotyökalua käyttäen tai muuntolomakkeella toimittamalla se Metsäliitto Osuuskunnan asiakaspalveluun.

  Voit muuntaa kaikki tai osan A-lisäosuuksistasi Metsä1-lisäosuuksiksi.

 2. 2

  Muunto tapahtuu ilmoitusta seuraavan tammikuun 1. päivänä.

  Muunnot tehdään ikäjärjestyksessä vanhimmista lukien.

Mikäli omistajajäsen muuntaa A-lisäosuuden Metsä1-lisäosuudeksi, kyseiseen A-lisäosuuteen mahdollisesti liittyvää Pääomabonusta voi muunnon jälkeen käyttää Pääomabonuksen jäljellä olevan käyttöjakson aikana ainoastaan Metsä1-lisäosuuden merkintään. Irtisanottuja A-lisäosuuksia ei voida muuntaa.