Användarens roll i Metsäverkko

För att du ska kunna använda Metsäverkko, måste dina uppgifter finnas i Metsä Groups kundregister hos någon kund. Du behöver inte vara medlem i Metsäliitto Osuuskunta för att använda Metsäverkko. Man kan använda Metsäverkko i olika roller, vilka definierar hur omfattande användarrättigheter användaren har och vilka uppgifter användaren kan se.

Som Metsäverkko-användare kan du ha följande roller:

Delägare: Du äger ett medlemskap eller du är en av delägarna i en kund. Du ser alla saker förknippade med ditt kundförhållande och du kan till exempel godkänna virkesaffärer tillsammans med de andra delägarna.

Generalbefullmäktigad: Du kan ensam sköta kundens uppgifter, så som godkänna anbud om virkesaffär eller skogsvård och göra andelsplaceringar. Generalbefullmäktigad kan också vara en person utanför kunden. Kunden kan ha endast en generalbefullmäktigad.

eOmbud: Du är den intressebevakare som ansvarar för kundförhållandets elektroniska skötsel av ärende. Du kan till exempel fungera som förhandsgodkännare av virkesförsäljningsanbud i din sammanslutning, men du kan inte göra godkännandet ensam. Alla kunder som har flera än en delägare behöver ett eOmbud eller en generalbefullmäktigad för att det ska vara möjligt att bedriva elektronisk handel. eOmbudet kan också vara en person utanför kunden. Kunden kan ha endast ett eOmbud.

Betraktare: Du kan vara en person utanför kunden som får rätt att betrakta Metsäverkkos innehåll, så som skogsbruksplanen, kundens rapporter och händelser. Kunden kan ha flera betraktare.

Befullmäktigande in Metsäverkko

Du kan befullmäktiga delägare i din kund eller vem som helst utanför kunden. Befullmäktigandet kan utföras helt elektroniskt i Metsäverkko eller så kan du göra befullmäktigandet med en fullmakt som du kan ladda ner och skriva ut från den här länken. Fullmakten returneras till vår kundtjänst på adressen Metsäliitto Osuuskunta, Kundtjänstgruppen, PB 10, 02020 METSÄ eller per e-post på adressen jasenpalvelut (at)metsagroup.com.