Metsä Groupin Viesti ja Skogsextra

Metsätaloudellinen aikakauslehti Metsä Groupin Viesti on omistajajäsen- ja sidosryhmälehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehdessä kirjoitetaan jäsenille tarjottavista palveluista ja muista jäsenyyteen liittyvistä asioista, metsäalan kuulumisista sekä Metsä Groupin liiketoiminta-alueiden ajankohtaisista asioista. Lehden sähköisen version voit lukea Metsäverkossa sekä verkkosivuillamme Uutiset ja julkaisut -osiossa.

Lehti on ilmestynyt vuodesta 1949 lähtien, ja se on Aikakauslehtien Liiton jäsen. Lehden painos on 110 000 kappaletta.

Skogsextra on Metsä Groupin Viestin ruotsinkielinen versio, johon kootaan lehden tärkeimmät uutiset. Skogsextra postitetaan omistajajäsenille Landsbygdens Folkin välissä liitteenä. Jäsen saa vapaasti valita, haluaako hän suomen- vai ruotsinkielisen jäsenlehden vai molemmat. Lehden painos on 13 000 kappaletta. Skogsextra on ilmestynyt 1990-lvun alusta lähtien. Voit lukea sähköistä Skogsextraa Metsäverkossa ja ruotsinkielisillä verkkosivuillamme.

Metsä Groupin Viestin ja Skogsextran päätoimittaja on Metsä Groupin viestintäjohtaja Katariina Saelan ja toimituspäällikkö on Ilkka Luukkonen.