Yhteismetsä Forestiassa hyödyt ison metsäkeskittymän eduista

Yhteismetsä Forestia on vuonna 2004 perustettu yhteismetsä, joka tarjoaa Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille mahdollisuuden liittää metsiään yhteismetsään. Yhteismetsä Forestian metsiä ja puukauppoja hoidetaan ammattimaisesti ja toimintaa kehitetään osakkaiden tarpeiden pohjalta.

Yhteismetsä toimii tiiviissä yhteistyössä Metsä Groupin kanssa, ja isona metsäkeskittymänä se tuottaa osakkailleen monenlaisia taloudellisia etuja, koska sen metsäalueiden hoito- ja hakkuutyöt voidaan tehdä kustannustehokkaasti.

Tällä hetkellä Yhteismetsä Forestian pinta-ala on noin 2 108 hehtaaria. Alueet sijaitsevat eteläisessä ja keskisessä Suomessa 18 eri kunnan alueella ja yhteismetsällä on 28 osakasta. Yhteismetsän enemmistöosuus on yksityisillä metsänomistajilla.

Yhteismetsä Forestia on Metsäliitto Osuuskunnan jäsen. Yhteismetsällä on Metsä Groupin kanssa metsäomaisuuden hoitosopimus, joka takaa suunnitelmallisen, kustannustehokkaan ja pitkäjänteisen metsien hoidon sekä varmistaa vuosittain myytävälle puutavaralle hintatakuun.

Kestävää metsätaloutta osakkaiden hyväksi

Yhteismetsä on yhteismetsän osakkaiden hallinnoimaa metsää. Yhteismetsän tarkoituksena on kestävän metsätalouden harjoittaminen yhteismetsän osakkaiden hyväksi. Osakkaita ovat osakaskiinteistöjen omistajat, ja osakkaina voi olla yksityishenkilöitä, kuolinpesiä, yhtiöitä, yhtymiä ja yhteisöjä.

Yhteismetsän osakkaat muodostavat yhteismetsän osakaskunnan, joka hoitaa ja hallinnoi yhteismetsän aluetta osakkaiden puolesta. Yhteismetsän ylin päättävä elin on osakaskiinteistöjen omistajista koostuva osakaskunnan kokous.

Käytännön toimintaa johtaa osakaskunnan valitsema hoitokunta. Yhteismetsä Forestian hoitokunnassa on 4 jäsentä. Hoitokunta vastaa yhteismetsän metsien hoidosta osakaskunnan päätöksien mukaisesti ja tilittää vuosittain osakkaille heidän osuutensa yhteismetsän tuloksesta niin sanottuna ylijäämänä.

Vaivaton tapa omistaa metsää

Yhteismetsän osakkuus on helppo tapa toimia metsänomistajana. Metsää ei tarvitse itse hoitaa, vaan yhteismetsä hoitaa puunmyynnit ja hoitotyöt metsäsuunnitelman mukaan. Metsiä hoidetaan kustannustehokkaasti, suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Päätöksentekoon saa osallistua osakaskunnan kokouksissa.

Yksityisellä metsänomistajalla hakkuutulot voivat vuosittain vaihdella paljon, mutta yhteismetsän osakkaat saavat tuloa metsästä joka vuosi. Vuotuinen ylijäämäosuus on osakkaalle verotonta tuloa, sillä yhteismetsä on maksanut toiminnasta aiheutuneet verot. Lisäksi yhteismetsien verokanta (26,5%) on 3,5-7,5 prosenttia alempi kuin pääomatulojen verokanta. Yhteismetsän tulopohja voi myös olla yksityistä metsänomistajaa laajempi sisältäen esimerkiksi mahdolliset maakaupat ja vuokratulot.

Yhteismetsä Forestian avainluvut

Pääryhmät

Pääryhmä Pinta-ala, ha
Metsämaa yhteensä 1 942,2
Kitumaa 35,1
Joutomaa 18,7
Metsätalousmaa yhteensä 1 977,3

Nykypuuston kasvu

  m3/v m3/ha/v kasvu-%
Metsätalousmaa 10 900 5,6 6,0

Yhteismetsä Forestian kokonaispuusto on 248 000 m3.

Yhteystiedot

Maankäyttöasiantuntija Antti Ala-Myllymäki
antti.ala-myllymaki@metsagroup.com
Puh. 050 344 8464
Hatanpään valtatie 30, 33100 Tampere

Kartta Yhteismetsä Forestian alueista

Avaa isompi kuva klikkaamalla karttaa.

Kartta Yhteismetsä Forestian alueista