Keinoja hillitä ilmastonmuutosta

​Maailma on muutoksessa. Ilmastonmuutoksen hillintään ja ihmisten hyvinvointiin liittyvät aiheet ovat nousseet jokapäiväisiksi mediassa. Yrityksiä ja toimialoja arvioidaan laajasti vastuullisuuden kriteereillä. Resurssien rajallisuus, väestönkasvu, kulutuksen lisääntyminen ja kaupungistuminen ohjaavat globaalia kehitystä.

Päivi Makkonen
26.4.2019
Päivi Makkonen

Haasteiden myötä vastuullisuuden merkitys yritysten arvoketjussa ja toimintatavoissa korostuu. YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta antavat raamin tulevaisuuden painotuksille, joita vasten sekä organisaatioiden, valtioiden että yksilöiden tulisi pystyä toimimaan. Metsä Groupille tämä on hieno mahdollisuus, sillä meillä on monia keinoja ilmastonmuutoksen hillintään. Konsernin pitkän aikavälin sitoutuminen kestävän kehityksen edistämiseen on vahva.

Kestävä kehitys on avainroolissa konsernin uudistetussa strategiassa. Bio- ja kiertotalouden edelläkävijänä jalostamme pohjoisesta puusta tehokkaasti ensiluokkaisia tuotteita, ja olemme jatkossakin kestävän ja taloudellisesti vahvan tulevaisuuden rakentaja.

Osana strategiatyötä asetimme myös kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030. Sitoudumme metsänhoitotoimenpiteillämme lisäämään metsiin ja kasvavaan puuhun sitoutuvan hiilen määrää. Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen onnistuu metsänhoitotapoja kehittämällä.

Tuotantomme on jo nyt maailmanlaajuisesti huippuluokkaa. Jatkamme ponnisteluja kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä tehtaamme eivät tuota fossiilisia CO2-päästöjä. Jatkamme investointeja moderniin teknologiaan, ja panostamme resurssitehokkuuden parantamiseen.

Tuotteidemme pääraaka-aine on uusiutuva pohjoinen puu kestävästi hoidetuista metsistä. Tuotteemme korvaavat fossiilisia materiaaleja. Tavoitteemme on lisätä pitkäaikaisesti hiiltä sitovien tuotteiden määrää sekä varmistaa tuotteidemme raaka-aineiden fossiilittomuus vuoteen 2030 mennessä. Toimitusketjun vastuullisuuteen ja kehittämiseen panostamme pitkäjänteisellä työllä.

Omassa toiminnassamme korostuvat tapaturmattoman työympäristön turvaaminen ja vastuullisen yrityskulttuurin tärkeys. Vuonna 2018 aloitettu työ Metsä Groupin eettisten toimintaperiaatteiden uudistamiseksi jatkuu kuluvan vuoden aikana ja ohjaa yrityskulttuurimme kehittämistä.

Kestävä kehitys on osa jokaista työtehtävää ja jokaisen metsägroupilaisen osaamista. Toimimme vahvasti linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Osaamisemme tällä saralla on valttikorttimme globaaleilla markkinoilla.


Päivi Makkonen
Kestävän kehityksen johtaja, Metsä Group
 
Päivi Makkonen työskentelee kestävän kehityksen johtajana Metsä Groupissa. Aiemmin hän on vastannut konsernin tuotteisiin ja toimitusketjuun liittyvästä kestävän kehityksen kokonaisuudesta. Makkosella on myös laaja kokemus erilaisista teknisen markkinoinnin ja myynnin tehtävistä Metsä Boardissa.

Lue lisää artikkeleita

 • Vastuullisuus

  Nyt tarvitaan biopohjaista kiertotaloutta

  ​Ihmisen valmistamien materiaalien kokonaismassa on juuri ylittänyt biomassan eli kaiken elollisen yhteenlasketun massan maapallolla. Esimerkiksi muovin määrä on jo kaksinkertainen eläinten massaan verrattuna. Lajikato on todellisuutta, ja kansainvälisen ilmastopaneelin syksyllä julkaisema raportti korosti, että ilmastotoimilla on kiire ja että kuluva vuosikymmen on ilmaston lämpenemisen hillinnässä ratkaiseva. 

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Kiertotalous on osa arkeamme

  Kiertotaloudessa materiaalit käytetään kestävästi ja resurssitehokkaasti mahdollisimman moneen kertaan. Uusiutuva pääraaka-aineemme pohjoinen puu on luonnon omaa kiertotaloutta.

  Lue lisää
 • Mika Joukio Metsä Boardin toimitusjohtaja

  Vastuullisuus

  Mika Joukio: Ilmastonmuutos haastaa yrityksiä uudistumaan

  ​Vaikka koronakriisi näkyy monin tavoin arjessamme ja hallitsee uutisotsikoita, huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista ei ole kadonnut. Ilmastonmuutoksen torjuminen sekä muuttuvan ilmaston tuomat riskit ja mahdollisuudet liiketoiminnalle ovat kysymyksiä, joihin yritysten on vastattava toiminnallaan.

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Eettisyys ennen kaikkea

  Metsä Groupissa ensimmäistä kertaa toteutetun eettisyysbarometrin tarkoitus on tunnistaa sokeita pisteitä sekä antaa johdolle ja koko työyhteisölle kattava kuva siitä, miten eettisesti yhtiössä toimitaan. Tutkimukseen vastasi yli 6000 metsägroupilaista ympäri maailmaa.

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Irti fossiillisista - mitä tehdä?

  ​Kestävä metsänhoito ja metsäteollisuus ovat olennainen osa suomalaista hyvinvointia ja myös osa ilmastoratkaisua.

  Lue lisää