Veturiyrityksenä kehityksen kärjessä

​Metsä Groupin tuotekehityksen veturiohjelma ja yhteistyöverkosto ExpandFibre saavuttaa puoliväliasemansa tulevana kesänä. Mitä uutta se onkaan tuonut Metsä Groupin tutkimukseen ja kehitykseen tai suomalaiseen innovaatiotoimintaan puukuitupohjaisten biotuotteiden alalla? No vaikka mitä! Uskallan väittää, että tulokset näkyvät ennen pitkää meidän kaikkien arjessa.

13.4.2022
Katariina Kemppainen

Metsä Group ja Fortum ovat kesästä 2020 alkaen luotsanneet yhdessä ExpandFibre- innovaatioekosysteemiä, jonka tavoitteena on kiihdyttää kestävien olki- ja puupohjaisten tuotteiden kehitystä. Metsä Group keskittyy kehittämään sellukuituun pohjautuvia tuotteita tekstiili-, pakkaus- ja komposiittimarkkinoille ja tutkimaan sellupohjaisten materiaalien hyödynnettävyyttä lukuisissa uusissa tulevaisuuden käyttökohteissa.

Business Finlandin rahoitus Metsä Groupille ja muille suomalaisille veturiyhtiölle tarkoittaa julkista tukea korkean riskin teolliseen tutkimukseen. Rahoituksen ehtona on, että yritys kasvattaa myös omia T&K-panoksiaan ohjelman aikana. Metsä Group on vastannut haasteeseen mm. perustamalla uuden konsernitasoisen T&K-toiminnon, jota olen ollut rakentamassa kesästä 2021 lähtien. Tehtävä on ollut suorastaan riemullinen, sillä sen ajankohta on ollut sekä yrityksen kannalta että markkina-, sääntely- ja megatrendien näkökulmasta optimaalinen. Oikein mitoitetuilla ja keskitetyillä tutkimus- ja kehitysresursseilla olemme entistä parempi kumppani vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä.

Kumppanuuksista puheenollen, veturiyrityksen tärkeimpiä rooleja on tuoda yhteen ja verkottaa keskenään innovaatiokentän erilaisia toimijoita. ExpandFibre-ekosysteemissä onkin jäseninä jo lähes 80 organisaatiota aina yliopistoista ja tutkimuslaitoksista start-upeihin ja suuryrityksiin. Yhdessä ekosysteemin toimijat ovat käynnistäneet jo 15 tutkimus- ja kehitysprojektia, joiden tulokset (toivottavasti!) jalostuvat tulevaisuuden biotuoteinnovaatioiksi.

Tutkimus- ja kehitystoimintaan sisältyy aina riski – onhan onnistumisen epävarmuus yksi T&K-toiminnan tärkeimpiä tunnusmerkkejä. Joskus on pienestä kiinni, löytyykö se puuttuva ymmärryksen palanen, prosessin osa, potentiaalinen sovelluskohde tai kiinnostunut asiakas, vai eikö löydy. Silloin tutkimustulos jää hyödyntämättä. Verkostoituminen uusien yritysten ja yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa on välttämätöntä, jotta täysin uusia biotuotteita saadaan markkinoille tulevaisuudessa.

ExpandFibre ja tavoiteltu veturiyrityksen status on ollut lottovoitto Metsä Groupin T&K-ekosysteemille, ja taannut kansallista rahoitusta meille tärkeille tutkimusaiheille. Se on myös kannustanut meitä tiiviimpään sisäiseen yhteistyöhön ja kirittänyt tutkimuskumppaneitamme tavoittelemaan globaalin kehityksen kärkeä. Lopulliset vaikutukset arvioidaan ohjelman päättyessä, mutta uskaltaisin luvata, että ExpandFibre-tulokset näkyvät kymmenen vuoden sisällä jo kuluttajankin arjessa. Veturi puksuttakoon siis eteenpäin!


"Tylsää päivää ei vastaan tule!"


Jo työurani alussa VTT:llä tiesin, että biomassaan kannattaa panostaa – se on ainoa keino tuottaa materiaaleja ja kemikaaleja kestävästi (ainakin kunnes hiilidioksidi saadaan taivaalta hyötykäyttöön!). Uusien biopohjaisten tuotteiden kaupallistaminen näytti kuitenkin tutkimuslaitoksen työntekijän näkökulmasta kaukaiselta. Metsällä olen puolestani saanut seurata usean uuden biotuotteen kehitystä kohti kaupallistamista, mutta se ei ole kärsimättömän ihmisen hommaa! Työsarkaa riittää idearikkaalle ongelmanratkaisijalle, tylsää päivää ei vastaan tule. Katariina Kemppainen
Konsernitason tutkimus- ja kehitysjohtaja, Metsä Spring

Katariina Kemppainen vastaa Metsä Groupin konsernitason tutkimus- ja kehitystoiminnosta, jonka päätehtävänä on koordinoida ja tukea tutkimustyötä Metsä Groupissa, sekä syventää yhteistyötä sisäisesti, tutkimuslaitosten kanssa ja erilaisissa verkostoissa.  Ennen siirtymistään Metsä Fibren T&K-tiimiin vuonna 2016 ja Metsä Springiin vuonna 2020, Katariina tutki ja kehitti sivuvirtojen hyödyntämistä ja uusia biotuotteita VTT:llä. Katariinan on väitellyt kemian tekniikan tohtoriksi Aalto-yliopistosta.   


Related blogs