Vessasta verkkoon

Markus Reivala
7.11.2018
Markus Reivala

Esineiden internet viittaa verkkoon kytkettyihin laitteisiin, jotka seuraavat, tunnistavat ja mittaavat määriteltyjä toimintoja ja keräävät ja jakavat niistä saatavaa tietoa. Metsä Tissuen Katrin Live -äly-wc-konsepti on yksi esimerkki tästä. Äly-wc osaa esimerkiksi ilmoittaa, kun paperi tai saippua on loppumassa.

Oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa kuulemasi asia tai tarina on johtanut tulvan kaltaiseen ajatusvirtaan, jossa ideat seuraavat loputtomasti toistaan, tuntuu kuin mikään ei olisi mahdotonta ja ajatus juoksee kirkkaana? Itselleni käy näin säännöllisesti. Joskus eteen tulee suuren innovaation latistavia rajoitteita, joskus taas näistä ideoiden ilotulituksista jää käteen ajatushahtuva, joka lähtee kulkemaan omaa polkuaan, reaalimaailman rajoitteita venyttäen, mutta vääjäämättä edeten aivan kuin kuurona epäilyille ja vastalauseille. Tässä niistä yksi.

Vessasta verkkoon

Joitain vuosia sitten kollegani suurkuluttajatiimistä esittelivät minulle ajatuksen paperiannostelijoihin asennettavista elektronisista sensoreista, joilla voitaisiin internetin välityksellä saada tietoa paperin määrästä annostelijassa. Mielenkiintoinen ajatus, mutta varsinainen konkreettinen hyöty tästä jäi vielä etäiseksi. Miten tämä hyödyttäisi meitä tai asiakkaitamme, kuten siivousliikkeitä ja heidän henkilökuntaansa? Millaista hyötyä se toisi ja vielä siten, ettei siitä muodostuisi ainoastaan kustannuksia? Idea jäi mieleeni kytemään, ja lopulta siitä tuli MBA-loppututkintoni aihe.

Ryhdyin kokoamaan ajatuksia ja jäsentelemään kollegoideni keräämää taustatietoa. Ensimmäiset vaatimattomat laineet liplattivat rantaan ymmärtäessäni, että siivoustyön suurin yksittäinen kustannus oli työvoima ja että koko kustannuksesta oman yritykseni tuotteet muodostivat vain pari prosenttia. Laineet yltyivät vaahtopäiksi, kun ymmärsin, että voisimme tietoa keräämällä välttää siivoustyön turhaa tekemistä eli turhia kustannuksia summalla, joka tässä arvoverkossa ylittäisi helposti moninkertaisesti myymiemme tuotteiden arvon. Varsinainen myrsky, salamoineen kaikkineen, alkoi ryhtyessäni luomaan kiinteistöjen ekosysteemiä, jossa hyödynnettäisiin esineiden internetiä. Ekosysteemissä tieto virtaisi kaikkialta, niin säätiedotuksista kuin ajettavista siivouskoneista, kulunvalvonnasta ja siivouksen raportoinnista.

Kun siirryin Metsä Tissuen suurkuluttajatuotteiden tuotekehitystiimin vetäjäksi, olivat kilpailijamme jo julkaisseet ensimmäisiä vastaavia järjestelmiä, vaikka varsinaista liiketoimintaa ne eivät vielä olleetkaan. Uuden tiimini kanssa otimme tavoitteeksi rakentaa omaan liiketoimintaamme rajatun älyannostelijaratkaisun, joka aikanaan voisi olla osa laajempaa ekosysteemiä. Etsimme sopivia yhteistyökumppaneita, ja pienillä onnenkantamoisilla löysimme yrityksiä, joilla oli meille soveltuvia valmiita komponentteja. Niitä muokkaamalla ja täydentämällä saimme vietyä projektiamme vauhdilla eteenpäin ja vihdoin toimivaksi palveluksi. Mielenkiintoisen hankkeen myötä opin paljon palvelumuotoilusta, tietojenkäsittelystä ja jopa elektroniikasta sekä johtamaan laajaa verkostoa kohti tavoitetta, jonka nimittäjänä oli yhteisen arvon kasvattaminen.

Asiakkaat, joilla on käytössä oma siivouksen- tai kiinteistönohjausjärjestelmä, ovat ottaneet innolla vastaan ajatuksemme liittää annostelijajärjestelmämme osaksi suurempaa avointa ekosysteemiä. Myös asiakkaat, joilla omaa järjestelmää ei ole, ovat osoittaneet kiinnostusta Katrin Liveksi nimettyä palveluamme kohtaan.

Katrin Live -äly-wc-konsepti perustuu wc-tiloihin helposti asennettaviin, verkkoon kytkettyihin sensoreihin. Sensorit tuottavat tietoa muun muassa wc-tilan käyttöasteesta, käsipyyhkeiden ja saippuan kulutuksesta sekä annostelijoiden ajantasaisesta täyttöasteesta jolloin siivous voidaan suunnitella tarpeeseen perustuen. Tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen ruudulta saa myös tarpeellista tietoa kulutustavaroiden varastotasosta sekä annostelijoiden täyttötarpeesta. Järjestelmä lähettää täydennystarpeesta käyttäjälleen ajoissa muistutuksen, jolloin vältytään turhilta tarkistus- tai kiirekäynneiltä. Lisäksi saatavilla on tilastotietoa kävijämääristä ja kulutuksesta. Äly-wc-ratkaisu tuottaa asiakkaillemme merkittävää lisäarvoa: se tehostaa toimintaa, vähentää huoltoaikaa, parantaa palvelun laatua ja säästää kustannuksia. Puhtaana pidettävien tilojen laatulupaus on helpompi pitää. Ja jos jotain jää huomaamatta, järjestelmä kyllä muistuttaa!

 


Markus Reivala
Tuotekehitys- ja brändijohtaja, suurkuluttajatuotteet, Metsä Tissue
Markus on pitkän linjan metsätissuelainen joka on kouliintunut tuotekehityksen, myynnin, markkinoinnin ja brändäyksen tehtävissä, mutta innostuu yhä uusista mahdollisuuksista parantaa pehmopaperin käyttäjien elämää. Vapaa-aika kuluu lenkkitossuissa, painavan raudan seurassa ja moottoripyörän satulassa.

Lue lisää artikkeleita