Vastuullinen tuloksenteko luo pohjaa tulevaisuudelle

Ilkka Hämälä
15.11.2017
Ilkka Hämälä

Metsä Groupissa on, kuten yrityksissä yleensäkin, tiukat tulostavoitteet. Meidän kaikkien on osaltamme edistettävä yhteisten tavoitteiden saavuttamista omassa työssämme ja siten toimittava vastuullisesti. Tämä on varmasti kaikille selvää, mutta kun pohdimme mitä kaikkea vastuullisuus on, aiheesta tuleekin monitahoisempi.

Ilkka Hämälä

Näen vastuullisuuden ennen kaikkea pitkäjänteisenä ja suunnitelmallisena toimintana. Vastuullinen tuloksenteko on yksi konsernimme arvoista. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että valitsemme sellaiset keinot, joilla emme uhraa tai edes vaaranna menestystämme tulevaisuudessa. Käytännössä tällaista pohdintaa on tehtävä, kun esimerkiksi suunnittelemme tehtaidemme uusintainvestointeja tai panostusta kunnossapitoon. Tällöin on ajateltava tuotantolaitosten elinkaarta ja toimittava siten, että koko suunnitellun elinkaaren aikainen tuottavuustavoite saavutetaan.

Toinen päivittäinen vastuullisen tuloksenteon osa-alue on henkilöstön kehittäminen. Tehokkuutemme lepää aivan yhtä vankasti ihmisten osaamisen kuin hyvien koneiden ja prosessienkin varassa. Suunnitelmallinen ja jatkuva osaamisen ja toimintatapojen kehittäminen on siten osa vastuullista tuloksentekoa.

Asiakassuhteissamme samoin kuin vaikkapa raaka-aineiden toimittajasuhteissa toteutamme jälleen arjen vastuullista tuloksentekoa. Kun solmimme pitkäaikaisia kumppanuuksia sekä myyjänä että ostajana, luomme tuloksellisuutta niiden kautta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi emme voi hakea pikavoittoja.

Metsäteollisuus toimialana tarvitsee vahvan yhteiskunnallisen hyväksynnän voidakseen kasvaa ja kukoistaa. Suhteessamme yhteiskuntaan kansallisten tai paikallisten yhteisöjen jäsenenä meidän on oltava avoimia, ennakoitavia ja luotettavia. Kaiken tämän ylläpitäminen vaatii työtä, joka ei useinkaan näy lyhyellä aikavälillä tulosrivillä, mutta on aivan korvaamaton esimerkiksi isojen uudisinvestointien yhteydessä pitkäaikaisen, vastuullisen tuloksentekomme mahdollistajana.


Ilkka Hämälä
toimitusjohtaja
Metsä Fibre

Lue lisää artikkeleita