Vastuullinen tuloksenteko luo pohjaa tulevaisuudelle

Ilkka Hämälä
15.11.2017
Ilkka Hämälä

Metsä Groupissa on, kuten yrityksissä yleensäkin, tiukat tulostavoitteet. Meidän kaikkien on osaltamme edistettävä yhteisten tavoitteiden saavuttamista omassa työssämme ja siten toimittava vastuullisesti. Tämä on varmasti kaikille selvää, mutta kun pohdimme mitä kaikkea vastuullisuus on, aiheesta tuleekin monitahoisempi.

Ilkka Hämälä

Näen vastuullisuuden ennen kaikkea pitkäjänteisenä ja suunnitelmallisena toimintana. Vastuullinen tuloksenteko on yksi konsernimme arvoista. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että valitsemme sellaiset keinot, joilla emme uhraa tai edes vaaranna menestystämme tulevaisuudessa. Käytännössä tällaista pohdintaa on tehtävä, kun esimerkiksi suunnittelemme tehtaidemme uusintainvestointeja tai panostusta kunnossapitoon. Tällöin on ajateltava tuotantolaitosten elinkaarta ja toimittava siten, että koko suunnitellun elinkaaren aikainen tuottavuustavoite saavutetaan.

Toinen päivittäinen vastuullisen tuloksenteon osa-alue on henkilöstön kehittäminen. Tehokkuutemme lepää aivan yhtä vankasti ihmisten osaamisen kuin hyvien koneiden ja prosessienkin varassa. Suunnitelmallinen ja jatkuva osaamisen ja toimintatapojen kehittäminen on siten osa vastuullista tuloksentekoa.

Asiakassuhteissamme samoin kuin vaikkapa raaka-aineiden toimittajasuhteissa toteutamme jälleen arjen vastuullista tuloksentekoa. Kun solmimme pitkäaikaisia kumppanuuksia sekä myyjänä että ostajana, luomme tuloksellisuutta niiden kautta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi emme voi hakea pikavoittoja.

Metsäteollisuus toimialana tarvitsee vahvan yhteiskunnallisen hyväksynnän voidakseen kasvaa ja kukoistaa. Suhteessamme yhteiskuntaan kansallisten tai paikallisten yhteisöjen jäsenenä meidän on oltava avoimia, ennakoitavia ja luotettavia. Kaiken tämän ylläpitäminen vaatii työtä, joka ei useinkaan näy lyhyellä aikavälillä tulosrivillä, mutta on aivan korvaamaton esimerkiksi isojen uudisinvestointien yhteydessä pitkäaikaisen, vastuullisen tuloksentekomme mahdollistajana.


Ilkka Hämälä
toimitusjohtaja
Metsä Fibre

Lue lisää artikkeleita

 • Vastuullisuus

  Nyt tarvitaan biopohjaista kiertotaloutta

  ​Ihmisen valmistamien materiaalien kokonaismassa on juuri ylittänyt biomassan eli kaiken elollisen yhteenlasketun massan maapallolla. Esimerkiksi muovin määrä on jo kaksinkertainen eläinten massaan verrattuna. Lajikato on todellisuutta, ja kansainvälisen ilmastopaneelin syksyllä julkaisema raportti korosti, että ilmastotoimilla on kiire ja että kuluva vuosikymmen on ilmaston lämpenemisen hillinnässä ratkaiseva. 

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Kiertotalous on osa arkeamme

  Kiertotaloudessa materiaalit käytetään kestävästi ja resurssitehokkaasti mahdollisimman moneen kertaan. Uusiutuva pääraaka-aineemme pohjoinen puu on luonnon omaa kiertotaloutta.

  Lue lisää
 • Mika Joukio Metsä Boardin toimitusjohtaja

  Vastuullisuus

  Mika Joukio: Ilmastonmuutos haastaa yrityksiä uudistumaan

  ​Vaikka koronakriisi näkyy monin tavoin arjessamme ja hallitsee uutisotsikoita, huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista ei ole kadonnut. Ilmastonmuutoksen torjuminen sekä muuttuvan ilmaston tuomat riskit ja mahdollisuudet liiketoiminnalle ovat kysymyksiä, joihin yritysten on vastattava toiminnallaan.

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Eettisyys ennen kaikkea

  Metsä Groupissa ensimmäistä kertaa toteutetun eettisyysbarometrin tarkoitus on tunnistaa sokeita pisteitä sekä antaa johdolle ja koko työyhteisölle kattava kuva siitä, miten eettisesti yhtiössä toimitaan. Tutkimukseen vastasi yli 6000 metsägroupilaista ympäri maailmaa.

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Irti fossiillisista - mitä tehdä?

  ​Kestävä metsänhoito ja metsäteollisuus ovat olennainen osa suomalaista hyvinvointia ja myös osa ilmastoratkaisua.

  Lue lisää
 • Keinoja hillitä ilmastonmuutosta

  Vastuullisuus

  Keinoja hillitä ilmastonmuutosta

  ​Maailma on muutoksessa. Ilmastonmuutoksen hillintään ja ihmisten hyvinvointiin liittyvät aiheet ovat nousseet jokapäiväisiksi mediassa. Yrityksiä ja toimialoja arvioidaan laajasti vastuullisuuden kriteereillä. Resurssien rajallisuus, väestönkasvu, kulutuksen lisääntyminen ja kaupungistuminen ohjaavat globaalia kehitystä.

  Lue lisää