Työturvallisuus päivittäisessä arjessa

Kuvitellaan elävämme vuotta 2030 ja olemme saavuttaneet kestävän kehityksen nolla tapaturmaa -tavoitteemme. Olemme onnistuneet luomaan turvallisen työympäristön, muodostaneet välittävän turvallisuuskulttuurin ja standardisoineet turvalliset työtavat. Osaamme tunnistaa vaaratekijät aina ennen töiden aloittamista, puutumme välittömästi epäkohtiin ja teemme aina oikeita valintoja oman sekä työkaverin turvallisuuden varmistamiseksi. Ajatustasolla yksinkertaista, eikö?

6.4.2022
Sami Pikkarainen

​Todellisuudessa työympäristömme sisältävät useita vaaratekijöitä ja työpäivät ovat täynnä tilanteita, joissa joudumme valintojen eteen – tiedostaen ja tiedostamatta. Haluan uskoa, että me kaikki toimimme turvallisuudesta tinkimättä, mutta toisinaan valitamme johtavat tilanteeseen, jossa loukkaantumisen mahdollisuudet ja todennäköisyydet kasvavat. 


Ärsykkeet – hälytysäänet, työkaverin kysymys kesken työnteon tai näköpiiriin osunut poikkeava esine – rikkovat keskittymistämme sen verran, että ajatuksemme karkaavat työstä. Tätä tapahtuu päivittäin ja se on inhimillistä. Se, miten toimimme näissä tilanteissa ja miten ulkoiset olosuhteet tähän vaikuttavat, realisoituvat kahdella tavalla: ”ohoh – meinasipa käydä huonosti” tai huonommassa tapauksessa loukkaantumisena.

Tavoitteenamme on tehdä työympäristöstämme niin turvallinen kuin mahdollista 


Tavoite  ei takaa, että kaikki vaaratekijät poistuvat. Jäljelle jäävien riskitekijöiden hallitsemiseksi tarvitaan muita keinoja. Standardoidut, yhtenäiset toimintatavat ohjaavat tunnistamaan riskejä, varautumaan niihin ja välttämään ne. Sen lisäksi tarvitaan ammattitaitoa työn turvalliseen toteutukseen ja sitä, että ajatus pysyy mukana tekemisessä koko ajan.

Kun ymmärrämme, miten työskentelyn aikana tehdyt valinnat vaikuttavat lopputulokseen,
olemme turvallisuuden saralla lähellä toivottua lopputulosta.


Meidän tulee säännöllisesti pysähtyä miettimään, mikä onkaan turvallisin tapa suoriutua työstä. Havainnointiin, raportointiin ja toisen opastamiseen kuluu aikaa. Sen pitäisi olla kannuste, jolla osoitamme, että turvallisuus on meille tärkeää ja teemme töitä sen eteen.

Töiden tekeminen turvallisesti on meidän jokaisen tavoite


Vaaranpaikkojen tunnistaminen ja läheltä piti -tilanteiden tietoinen havainnointi ovat ensiaskeleita kohti tapaturmatonta työympäristöä. Pelkkä turvallisuudentunne ei riitä, vaan sen eteen on tehtävä töitä. Turvallisuutta rakennetaan vastuullisilla valinnoilla ja onkin luontevaa, että se on yksi kestävän kehityksen 2030 -tavoitteistamme.

Oppipolulla turvallisuuden edistäjäksi meillä on vielä pitkä tie kuljettavana. Tavoitteemme nolla työtapaturmaa on haaste, jonka saavuttamiseksi tarvitsemme jokaisen sitoutumista. Jokainen haluaa palata terveenä takaisin kotiin työpäivän päätteeksi.


Sami Pikkarainen
Turvallisuusjohtaja, Metsä Group

Sami aloitti toimessaan Metsä Goupilla syksyllä 2021. Keskeinen osa hänen työtään on Metsä Groupin turvallisuusperiaatteiden, -prosessien ja -standardien määritys- ja kehitystyö. Tätä ennen hän on työskennellyt teollisuudessa kymmenisen vuotta tuotannon esihenkilö- ja turvallisuustehtävissä terästeollisuudesta ja kemianteollisuudesta. Koulutukseltaan hän on tuotantotalouden diplomi-insinööri.


Related blogs

 • Vastuullisuus

  Muutos kohti yhdenvertaisempaa työpaikkaa edellyttää rehellisyyttä ja rohkeutta

  ​Elämme kaikki jonkinlaisessa kuplassa. Harvalla meistä on niin laaja sosiaalinen verkosto, että omia näkemyksiä voisi päivittäin rikastaa täysin erilaisten ihmisten kanssa. Jos sekä työ- että yksityiselämäsi kontaktit ovat itsesi kaltaisia, tärkeitä asioita voi jäädä huomaamatta. Oma ajattelu kehittyy vain monimuotoisessa ympäristössä, josta työpaikka on hyvä esimerkki. 

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Nyt tarvitaan biopohjaista kiertotaloutta

  ​Ihmisen valmistamien materiaalien kokonaismassa on juuri ylittänyt biomassan eli kaiken elollisen yhteenlasketun massan maapallolla. Esimerkiksi muovin määrä on jo kaksinkertainen eläinten massaan verrattuna. Lajikato on todellisuutta, ja kansainvälisen ilmastopaneelin syksyllä julkaisema raportti korosti, että ilmastotoimilla on kiire ja että kuluva vuosikymmen on ilmaston lämpenemisen hillinnässä ratkaiseva. 

  Lue lisää
 • Mika Joukio Metsä Boardin toimitusjohtaja

  Vastuullisuus

  Mika Joukio: Ilmastonmuutos haastaa yrityksiä uudistumaan

  ​Vaikka koronakriisi näkyy monin tavoin arjessamme ja hallitsee uutisotsikoita, huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista ei ole kadonnut. Ilmastonmuutoksen torjuminen sekä muuttuvan ilmaston tuomat riskit ja mahdollisuudet liiketoiminnalle ovat kysymyksiä, joihin yritysten on vastattava toiminnallaan.

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Eettisyys ennen kaikkea

  Metsä Groupissa ensimmäistä kertaa toteutetun eettisyysbarometrin tarkoitus on tunnistaa sokeita pisteitä sekä antaa johdolle ja koko työyhteisölle kattava kuva siitä, miten eettisesti yhtiössä toimitaan. Tutkimukseen vastasi yli 6000 metsägroupilaista ympäri maailmaa.

  Lue lisää