Suomi nousuun investoinneilla vastuulliseen teollisuuteen

​Metsä Groupiin kuuluvalla Metsä Fibrellä on käynnissä hankesuunnittelu uuden biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin. Toteutuessaan investoinnin arvo olisi 1,5 miljardia euroa eli kyseessä olisi Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi.

17.8.2020
Jari-Pekka Johansson

Suunnittelemme Kemiin Suomen metsäteollisuuden historian suurinta investointia, modernia biotuotetehdasta. Metsä Groupin uudella tehtaalla olisi merkittäviä vaikutuksia koko Suomelle niin rakentamisen kuin toiminnan aikana. Suurimmat vaikutukset syntyisivät biotuotetehtaan peruselinkaaren aikana tuotantovaiheessa 30–40 vuoden kuluessa.

Kemin tehdasalue on merkittävä työllistäjä, koko Kemin tehdasalueellamme työskentelee kaikkiaan noin 500 henkilöä. Tuleva 1,5 miljardin euron investointi turvaisi nykyisen sellutehtaan 250 työpaikkaa tuleviksi vuosikymmeniksi. Uusi biotuotetehdas työllistäisi koko suorassa arvoketjussaan Suomessa yhteensä noin 2 500 henkilöä, mikä tarkoittaisi noin 1 500 henkilöä enemmän kuin nykyinen sellutehdas.

Vuosi 2020 on ollut koko maailmalle erikoista aikaa ja etenkin tällaisina aikoina tarvitaan vastuullisia investointeja kotimaahan. Tässä haastavassa tilanteessa Suomi tarvitsee investointeja yhteiskunnan talouden ja sen mahdollistaman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Erityisen merkittävänä pidän sitä, että suunnittelemme paitsi miljardiluokan investointia kotimaahan, myös alansa huippua edustavaa ympäristötehokasta ja modernia fossiilitonta biotuotetehdasta. Tehdas ei käyttäisi lainkaan fossiilisia polttoaineita, vaan kaikki sen tarvitsema energia tuotettaisiin puusta. Puuraaka-aine ja sivuvirrat hyödynnetään tuotteina ja bioenergiana sataprosenttisesti. Biotuotetehdas on suunnannäyttäjä vastuullisen tulevaisuuden rakentamisessa. Tehtaan sähköomavaraisuus on 250 % ja se vahvistaisi entisestään Metsä Groupin merkittävää asemaa kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin perustuvana sähköntuottajana. 

Investoinnin toteutuessa sillä olisi merkittäviä vaikutuksia myös Kemin ja Meri-Lapin alueella. Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä. Tämä luku on arvioitu Äänekosken biotuotetehdasprojektimme perusteella, jossa työmaalla työskenteli koko rakennusprojektin aikana kahden vuoden kuluessa yli 13 500 eri henkilöä ja yli tuhat yritystä. Projektin kotimaisuusaste oli 70 %, työntekijöistä 64 % oli suomalaisia ja yrityksistä 89 %. Myös Kemin projektissa kotimaisuusasteen arvioidaan nousevan korkeaksi. Olemme solmineet biotuotetehdasprojektissa jo nyt useita sopimuksia ja päätoteutuskumppaneiksemme ovat valikoituneet vahvasti Suomessa toimivat yritykset.

Käynnistimme elokuun alussa biotuotetehtaan toteutussuunnittelun. Se osoittaa, että olemme edenneet projektissa suunnitellusti. Toteutussuunnittelun aikana kaikki hiotaan paikoilleen pienintäkin yksityiskohtaa myöten niin tehtaan rakentamisessa, laiteasennuksissa kuin käyttöönotossa. Organisaatiossa työskentelee nyt yhteensä yli 400 ammattilaista Metsä Groupilta, Botnia Mill Serviceltä, Valmetilta, ABB:ltä, AFRY:lta ja Fimpeciltä. 

Tästä on hyvä jatkaa töitä eteenpäin ja varmistaa kaikki edellytykset toteuttaa onnistunut suurprojekti Suomessa ja rakentaa alansa edistyksellisin, fossiiliton biotuotetehdas Kemiin. 


Jari-Pekka Johansson
Kemin biotuotetehdasprojektin johtaja, Metsä Fibre

Jari-Pekka Johansson johtaa Suomen metsäteollisuushistorian suurimman investoinnin suunnittelua. Hän on pitkän linjan projektiammattilainen yli 20 vuoden kokemuksella teollisista projekteista muun muassa metsäteollisuuden parista. Johansson työskenteli Metsä Groupin biotuotetehdasprojektissa Äänekoskella Valmetin edustajana projektinjohtajana vuosina 2014–2017. Vuoden 2019 alusta hän on työskennellyt Metsä Groupin Kemin biotuotetehdasprojektin johtajana.

Related blogs