Strategiset kestävän kehityksen 2030-tavoitteet ohjaavat työtämme

​Pitkälle tulevaisuuteen tähtäävillä kestävän kehityksen tavoitteilla varmistamme, että Metsä Group luo kestävää arvoa ympäröivälle yhteiskunnalle ja kumppaneilleen.

9.6.2021
Michael Ristaniemi

​Kestävän kehityksen perusperiaate on varmistaa hyvät elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville. Kyse on ajattelusta pitkällä tähtäimellä ja sen ymmärtämisestä, että planeettamme resurssit ovat rajalliset. Edistämme Metsä Groupissa näiden periaatteiden toteutumista vuoteen 2030 ulottuvilla strategisilla kestävän kehityksen tavoitteilla.

Markkinataloudessa toimivilla yrityksillä on merkittävä rooli kestävän kehityksen toteutumisessa, siksi onkin tärkeää ymmärtää oman toiminnan vaikutukset. Metsä Group edistää biotaloutta ja kiertotaloutta jalostamalla pohjoista puuta tehokkaasti ensiluokkaisiksi tuotteiksi. Kahdeksan strategista kestävän kehityksen tavoitettamme ovat linjassa tämän kanssa. Hillitsemme ilmastonmuutosta, suojelemme metsien elinympäristöjen monimuotoisuutta ja varmistamme turvallisen työympäristön ja edistämme yhdenvertaista ja mukaan ottavaa yrityskulttuuria. Näillä pitkälle tulevaisuuteen tähtäävillä tavoitteilla varmistamme, että Metsä Group luo kestävää arvoa ympäröivälle yhteiskunnalle ja kumppaneilleen.

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta vuonna 2020 tapahtui paljon, ja haluaisin jakaa muutaman kohokohdan:

• Suuret tehdasprojektimme etenivät. Päätös uuden biotuotetehtaan rakentamisesta Kemiin, maailman moderneimman sahan rakentamisen aloittaminen Raumalle ja päätös Husumin sellutehtaan uudistamisen aloittamisesta tukevat matkaamme kohti fossiilittomia tehtaita ja parempaa resurssitehokkuutta.

Käynnistimme ekologisen kestävyyden ohjelman. Sen tavoitteena on erityisesti vahvistaa metsien kasvua ja hiilivarastoa, suojella metsäluonnon monimuotoisuutta ja tehostaa vesiensuojelua metsänhoidossa.

Toteutimme kaikkien aikojen ensimmäisen sisäisen eettisyysbarometrin. Tavoitteena oli ymmärtää, miten henkilökuntamme kokee yrityskulttuurimme. Suunnittelimme tulosten analysoinnin jälkeen myös kehitystoimenpiteitä. Yksi keskeisimmistä oli yhdenvertaisuusohjelma, jolla edistämme monimuotoisuutta ja tasa-arvoa työpaikalla ja mukaan ottavaa yrityskulttuuria. Barometri toteutetaan kahden vuoden välein.

• Uudistimme toimittajien eettiset ohjeet. Meille on tärkeää, että toimittajamme toimivat samojen kestävyysstandardien mukaisesti kuin mekin. Uudistetut eettiset ohjeet parantavat vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärrystä. Uudistetut toimittajien eettiset ohjeet mahdollistavat tämän entistä paremmin.

Metsä Groupin emoyhtiö on osuuskunta, jonka omistaa noin 100 000 metsänomistajaa. Omistuspohjamme suosii pitkän aikavälin ajattelua, joka on kestävän kehityksen kulmakivi. Sitoumuksiemme ja tavoitteidemme saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja prosessejamme ja kannustamme henkilöstöämme ja sidosryhmiämme nostamaan esiin huolenaiheita. Ajattelemme, että kestävän kehityksen tulee olla liiketoimintamme ydin, jotta sillä olisi todellisia vaikutuksia.


Michael Ristaniemi
Kestävän kehityksen johtaja, Metsä Group

Michaelin tausta on juridiikassa ja aiemmin hän onkin toiminut erinäisissä liikejuridiikan tehtävissä. Häntä kiinnostaa yritysten rooli osana kestävästi toimivaa markkinataloutta. Vuonna 2020 Ristaniemi väitteli oikeustieteen tohtoriksi Turun yliopistossa ja samana vuonna Talouselämä valitsi hänet Suomen liike-elämän ”35 alle 35-vuotiasta” listalleen.

Related blogs

 • Vastuullisuus

  Nyt tarvitaan biopohjaista kiertotaloutta

  ​Ihmisen valmistamien materiaalien kokonaismassa on juuri ylittänyt biomassan eli kaiken elollisen yhteenlasketun massan maapallolla. Esimerkiksi muovin määrä on jo kaksinkertainen eläinten massaan verrattuna. Lajikato on todellisuutta, ja kansainvälisen ilmastopaneelin syksyllä julkaisema raportti korosti, että ilmastotoimilla on kiire ja että kuluva vuosikymmen on ilmaston lämpenemisen hillinnässä ratkaiseva. 

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Kiertotalous on osa arkeamme

  Kiertotaloudessa materiaalit käytetään kestävästi ja resurssitehokkaasti mahdollisimman moneen kertaan. Uusiutuva pääraaka-aineemme pohjoinen puu on luonnon omaa kiertotaloutta.

  Lue lisää
 • Mika Joukio Metsä Boardin toimitusjohtaja

  Vastuullisuus

  Mika Joukio: Ilmastonmuutos haastaa yrityksiä uudistumaan

  ​Vaikka koronakriisi näkyy monin tavoin arjessamme ja hallitsee uutisotsikoita, huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista ei ole kadonnut. Ilmastonmuutoksen torjuminen sekä muuttuvan ilmaston tuomat riskit ja mahdollisuudet liiketoiminnalle ovat kysymyksiä, joihin yritysten on vastattava toiminnallaan.

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Eettisyys ennen kaikkea

  Metsä Groupissa ensimmäistä kertaa toteutetun eettisyysbarometrin tarkoitus on tunnistaa sokeita pisteitä sekä antaa johdolle ja koko työyhteisölle kattava kuva siitä, miten eettisesti yhtiössä toimitaan. Tutkimukseen vastasi yli 6000 metsägroupilaista ympäri maailmaa.

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Irti fossiillisista - mitä tehdä?

  ​Kestävä metsänhoito ja metsäteollisuus ovat olennainen osa suomalaista hyvinvointia ja myös osa ilmastoratkaisua.

  Lue lisää
 • Keinoja hillitä ilmastonmuutosta

  Vastuullisuus

  Keinoja hillitä ilmastonmuutosta

  ​Maailma on muutoksessa. Ilmastonmuutoksen hillintään ja ihmisten hyvinvointiin liittyvät aiheet ovat nousseet jokapäiväisiksi mediassa. Yrityksiä ja toimialoja arvioidaan laajasti vastuullisuuden kriteereillä. Resurssien rajallisuus, väestönkasvu, kulutuksen lisääntyminen ja kaupungistuminen ohjaavat globaalia kehitystä.

  Lue lisää