It takes three to tango: Innovaatiot syntyvät yhdessä

Hienoja asioita voidaan saada aikaan silloin, kun hyvinkin erityyppiset ihmiset lähestyvät yhteistä haastetta – kukin omasta perspektiivistään. Äänekoskelle perustamamme osaamiskeskuksen tarkoitus on tarjota yhteistyöalusta eri alojen asiantuntijoille. 
Sari Pajari
26.10.2020
Sari Pajari-Sederholm

Tämän päivän yritykset toimivat erilaisten paineiden ristitulessa: yrityksiltä odotetaan maailman mittakaavassa toimivia uusia ratkaisuja erityisesti kustannustehokkuuteen ja kestävään kehitykseen nopeassa tahdissa.

Ratkaistavat ongelmat ovat monimutkaisia. Jotta niihin löydettäisiin pysyviä vastauksia, tarvitaan kykyä tarkastella asioita hyvin monista eri näkökulmista. Esimerkiksi kuluttajapakkausten täytyy olla ympäristöystävällisempiä, kustannustehokkaampia ja tuoda paremmin esille asiakkaan brändiä.

Näitä haasteita ratkomaan tarvitaan asiantuntemusta, joka harvoin löytyy yhdestä paikasta. Olenkin sanonut, että meidän toimialallamme "it takes three to tango"! Tarvitaan pakkauskartongin valmistaja, jalostaja ja kolmanneksi merkkituotteen valmistaja, bränditalo, innovoimaan täydellinen pakkaus. Kaikilla kolmella on innovoinnissa tarvittavaa osaamista ja näkemystä.

Metsä Boardin osaamisen perusta on kartongissa. Pohjoiset kuidut muodostavat kartonkimme laadun selkärangan. Asiakkaat ovat yhä enemmän kiinnostuneita siitä, mistä kartonginvalmistukseen käytetty puu on kaadettu ja miten metsää hoidetaan kestävästi. Tässä meillä on osana Metsä Groupia hyvä tarina kerrottavanamme.

Osaamme siis kartongin tekemisen ja meillä on siinä vahva, 150-vuotinen tausta. Samaan aikaan haluamme avautua uudelle, innovaatioille ja yhteistyölle. Globaalisti toimivilla yrityksillä on ainutlaatuinen  mahdollisuus vaikuttaa siihen, että maailmassa tehdään oikeita ratkaisuja. Hienoja asioita voidaan saada aikaan silloin, kun hyvinkin erityyppiset ihmiset lähestyvät yhteistä haastetta – kukin omasta perspektiivistään.


Äänekoskelle perustamamme osaamiskeskuksen tarkoitus on tarjota yhteistyöalusta näille eri alojen asiantuntijoille. Minusta on kiehtovaa, kun esimerkiksi luovat, esteettisyyteen ja rakenteiden suunnitteluun keskittyneet osaajat kohtaavat kovan luokan insinöörit. Kun kutsumme mukaan Metsä Boardin asiantuntijoiden lisäksi vielä jalostajan ja bränditalon, asiantuntemuksemme ulottuu kannolta kuluttajan tarpeisiin saakka. Yhteistyökumppanina voi olla myös tutkimuslaitos tai teknologiakumppani, jolloin saadaan näkökulmia myös täysin erilaisista liiketoimintaympäristöistä. 


Osaamiskeskusta kehitettäessä tavoitteemme oli, että siellä ratkaistaan todellisia haasteita, eikä perusteta pelkästään showroomia. Parhaassa tapauksessa voimme tarjota asiakkaalle tai kumppanille jotakin hyvin konkreettista, esimerkiksi hänen tarpeisiinsa tehdyn prototyypin, jonka hän voi ottaa mukaansa osaamiskeskuksesta lähtiessään. Se sopii meidän yrityskulttuuriimmekin: enemmän tekemistä kuin puhumista.

Kun asiakas pyytää meiltä mielipidettä, tietoa tai ratkaisuehdotusta johonkin asiaan, se on iso luottamuksenosoitus. Joka kerta pitää osaamisellaan osoittaa olevansa luottamuksen arvoinen. Lisäksi luottavainen ilmapiiri edesauttaa uuden kehittämistä yhdessä.

Toisinaan hieman keskeneräisetkin ideat on hyvä tuoda ulos sopivalla alustalla ja luottaa siihen, että ympäristö kypsyttää ajatuksen. Sillä tavalla syntyy innovaatioita, jotka hyödyttävät koko maailmaa. 

       
Sari Pajari-Sederholm
Myynti- ja markkinointijohtaja, Metsä Board

Sari Pajari-Sederholm on johtanut Metsä Boardin myyntiä, 
toimitusketjua ja palveluita vuodesta 2018.
Hänellä on vuosien kokemus liiketoiminnan kehityksestä
ja myynnistä sekä metsäteollisuudessa, konsultoinnissa että ICT-sektorilla.


Related blogs