Puunkäytöllä ilmastonmuutosta vastaan

Armi Purhonen
17.1.2019
Armi Purhonen

Keskustelu ilmastonmuutoksesta käy vilkkaana. Kun kansainvälinen keskustelu aiheesta alkoi vuoden 1992 Rion ilmastosopimuksen myötä, korostui hiilidioksidipäästöjen vähentämisen tärkeys. Syy on selvä, sillä ilmastonmuutoksen nopean etenemisen pääsyyllinen on maan alta peräisin olevien fossiilisten polttoaineiden käyttö ja niistä ilmaan vapautuva hiilidioksidi, joka viipyy ilmakehässä kymmeniä vuosia.

Puunkäytöllä ilmastonmuutosta vastaan

Ilmastonmuutoksen hillitsemiskeinojen toinen puoli – ilmakehään jo päässeen hiilidioksidin sitominen ja varastointi – on viime vuosina keskusteluttanut yhä enemmän. Metsät ovat merkittävä hiilinielu, sillä yhteyttäessään puu sitoo ilmasta hiilidioksidia. Elävä puu, samoin kuin puusta valmistetut tuotteet, toimivat puolestaan hiilivarastoina. Näin puunkäyttö vaikuttaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen, mutta ei lisää maanpinnan yläpuolella kiertävän hiilidioksidin määrää.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi suunniteltavat toimenpiteet tulevat lähelle metsien käyttöä ja Suomen yli 600 000 yksityistä metsänomistajaa, joilla on metsiensä suhteen myös taloudellisia intressejä. Puunkäytön rajoittaminen ilmastosyistä koskisi juuri metsäomistajien omaisuutta. Toisaalta liian tiukat hakkuurajoitukset johtaisivat siihen, että puuraaka-aineen tarve täytettäisiin muualta maailmasta eli käytännössä hakkuut ulkoistettaisiin muualle.

Mutta ovatko metsät se luonnonvara, jonka käytön rajoittaminen antaisi suurimman hyödyn ilmastonmuutoksen hillitsemiseen? Mielestäni päinvastoin: puun kestävä ja resurssiviisas käyttö tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vähentää hiilidioksidipitoisuuden nousua ilmakehässä. Paitsi hiilen sidonnan ja varastoinnin kannalta, metsien rooli on tärkeä myös ilmastolle haitallisempien raaka-aineiden korvaamisessa.

Metsä Groupissa on tehty onnistuneesti töitä fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Kymmenessä vuodessa olemme vähentäneet fossiilisia hiilidioksidipäästöjä lähes 40 % tuotettua tonnia kohden. Valmistamme sekä mekaanisen että kemiallisen metsäteollisuuden tuotteita, joista osalla on lyhyt ja osalla pitkä elinkaari, jonka ajaksi tuote sitoo hiiltä. Pelkkää pitkän elinkaaren tuotteisiin käytettävää tukkia ei metsästä voi hankkia. Harvennushakkuiden ja uudistushakkuiden yhteydessä tulee aina myös pienempää puuta, josta voidaan valmistaa sellua ja siitä valmistetuilla tuotteilla korvata ympäristöä enemmän kuormittavien raaka-aineiden käyttöä.                       

Tuotantolaitoksemme hyödyntävät puun jokaisen jakeen ja kunkin jakeen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Tuotannosta saadaan niin perinteisiä kuin uudenlaisiakin ratkaisuja tästä maailman monipuolisimmasta, uusiutuvasta raaka-aineesta. Siksi puunkäyttöä on mielestäni tarkasteltava kokonaisuutena, joka ei kestävästi toteutettuna ole ongelma, vaan tärkeä osa lukuisten ratkaisujen palettia, jota kuumeisesti täydennetään tässä hiilidioksidin kuormittaman ilmakehän ja muovin rasittamien merien maailmassa.


Armi Purhonen
Ympäristöviestinnän asiantuntija, Metsä Group
Armi Purhonen on metsätalouden ympäristökysymyksiin syventynyt, koko tähänastisen työuransa Metsä Groupissa tehnyt asiantuntija. Armi on tehnyt töitä monipuolisesti puunkorjuun ympäristöasioiden, metsien monimuotoisuuden, puun alkuperän seurannan sekä viestinnän tehtävissä vuodesta 2005 lähtien,

Lue lisää artikkeleita

 • Vastuullisuus

  Nyt tarvitaan biopohjaista kiertotaloutta

  ​Ihmisen valmistamien materiaalien kokonaismassa on juuri ylittänyt biomassan eli kaiken elollisen yhteenlasketun massan maapallolla. Esimerkiksi muovin määrä on jo kaksinkertainen eläinten massaan verrattuna. Lajikato on todellisuutta, ja kansainvälisen ilmastopaneelin syksyllä julkaisema raportti korosti, että ilmastotoimilla on kiire ja että kuluva vuosikymmen on ilmaston lämpenemisen hillinnässä ratkaiseva. 

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Kiertotalous on osa arkeamme

  Kiertotaloudessa materiaalit käytetään kestävästi ja resurssitehokkaasti mahdollisimman moneen kertaan. Uusiutuva pääraaka-aineemme pohjoinen puu on luonnon omaa kiertotaloutta.

  Lue lisää
 • Mika Joukio Metsä Boardin toimitusjohtaja

  Vastuullisuus

  Mika Joukio: Ilmastonmuutos haastaa yrityksiä uudistumaan

  ​Vaikka koronakriisi näkyy monin tavoin arjessamme ja hallitsee uutisotsikoita, huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista ei ole kadonnut. Ilmastonmuutoksen torjuminen sekä muuttuvan ilmaston tuomat riskit ja mahdollisuudet liiketoiminnalle ovat kysymyksiä, joihin yritysten on vastattava toiminnallaan.

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Eettisyys ennen kaikkea

  Metsä Groupissa ensimmäistä kertaa toteutetun eettisyysbarometrin tarkoitus on tunnistaa sokeita pisteitä sekä antaa johdolle ja koko työyhteisölle kattava kuva siitä, miten eettisesti yhtiössä toimitaan. Tutkimukseen vastasi yli 6000 metsägroupilaista ympäri maailmaa.

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Irti fossiillisista - mitä tehdä?

  ​Kestävä metsänhoito ja metsäteollisuus ovat olennainen osa suomalaista hyvinvointia ja myös osa ilmastoratkaisua.

  Lue lisää
 • Keinoja hillitä ilmastonmuutosta

  Vastuullisuus

  Keinoja hillitä ilmastonmuutosta

  ​Maailma on muutoksessa. Ilmastonmuutoksen hillintään ja ihmisten hyvinvointiin liittyvät aiheet ovat nousseet jokapäiväisiksi mediassa. Yrityksiä ja toimialoja arvioidaan laajasti vastuullisuuden kriteereillä. Resurssien rajallisuus, väestönkasvu, kulutuksen lisääntyminen ja kaupungistuminen ohjaavat globaalia kehitystä.

  Lue lisää