Puhtaus ja turvallisuus ovat tärkeitä uudessa arjessa

Meidän kaikkien tietoisuus hygienian merkityksestä terveydelle on koronapandemian seurauksena kasvanut. Tällä on vaikutuksensa myös siihen, miten suhtaudumme elintarvikkeisiin ja niiden pakkaamiseen. Pakkaus on saanutkin aivan uusia merkityksiä vuoden aikana.

Helena Moring-Vepsäläinen
22.2.2021
Helena Moring-Vepsäläinen

Kukaan meistä ei halua, että käyttämämme elintarvikkeet joutuvat toimitusketjussa tai kaupassa kontaktiin minkään ulkopuolisen kanssa. Odotamme ostamamme ruoan pakkauksen olevan kestävä, puhdas ja turvallinen, oli tuote sitten hankittu lähikaupasta tai verkkokaupasta. Erityisesti poikkeustilanteissa, kuten korona-aikana, ihmisten tarve turvallisiin ratkaisuihin vain kasvaa. Onhan esimerkiksi uutisoitu siitäkin, kuinka kauan koronavirus elää erilaisten pakkausmateriaalien pinnalla. Kartongilla tuo aika on lyhyempi kuin esimerkiksi muovilla.

Hyvä pakkaus on siis entistäkin tärkeämpi arjen valinnoissa. Se suojaa ruokaamme ulkoisilta epäpuhtauksilta ja on valmistettu kontrolloidusti. Kun elintarvikkeen pakkaamiseen käytetty kartonki on valmistettu samoilla hygieniastandardeilla kuin elintarvikkeet eikä kartonkia kukaan käsittele fyysisesti ennen kuin lopputuote on pakkauksessa, kartonkipakkaus säilyy puhtaana.


Meidän on koko pakkausketjussa pysyttävä valppaana kuluttajien huolenaiheista ja kerrottava heille turvallisuudessa askarruttavista asioista. Mineraaliöljymigraatio kierrätysmateriaaleista tehdyissä pakkauksissa nousi ihmisten tietoisuuteen jo 2000-luvun alussa, mutta aihe puhuttelee yhä. Mineraaliöljyt ovat kierrätyskartonkiin jääneistä aineista, kuten esimerkiksi painovärijäämistä, pakattuun ruokaan välittyviä terveydelle haitallisia aineita. Riski on todennettu kierrätyskartongeissa, ei ensikuitukartongeissa, ja kuluttajat tarvitsevat tästä tietoa tehdäkseen valintoja. 

 

Ensikuitukartonki on siis lähtökohtaisesti puhdasta, mutta meillä on oman lopputuotteemme turvallisuuden lisäksi vastuu koko toimitusketjun turvallisuudesta. Sitä varmistamme logistiikan tarkoilla ohjeistuksilla ja auditoinneilla sekä tiiviillä viestinnällä kartonginjalostajien ja merkkituotevalmistajien kanssa.


Koronapandemia menee ohi jossain vaiheessa, mutta uskon, että siitä jää käytökseemme pysyviä muutoksia. Hygienia, puhtaus ja luotettavuus tulevat todennäköisesti olemaan entistäkin enemmän ostopäätöksiimme vaikuttavia tekijöitä.  Poikkeustilanne on varmasti saanut monet huomaamaan terveyden ja tasaisen, turvallisen arjen arvon. Hyvällä tavalla yllätyksetön arki koostuu niinkin yksinkertaisista asioista kuin siitä, että voimme luottaa ruokamme puhtauteen.Helena Moring-Vepsäläinen
Tuoteturvallisuuspäällikkö
Metsä Board