Pakkaus on puoli tuotetta pehmopapereissakin

Riikka Joukio
10.9.2018
Riikka Joukio

Pakkauksen tehtävänä on suojata tuotetta vaurioitumiselta tai pilaantumiselta sekä pitää tuote puhtaana ja käyttäjälleen turvallisena. Pakkaus on myös tärkeä media – se herättää kuluttajien huomion, lisää kiinnostusta tuotetta kohtaan ja erottaa sen kilpailijoista. Esimerkiksi Serla-tuotteiden pakkauksissa hymyilevä orava osuu silmään ja viestii heti kuluttajalle, että Hei, täällä ollaan! Pakkaus myös helpottaa tuotteen käyttöä.

Meiltä kysytään aika ajoin, miksi pakkaamme puukuidusta valmistetut wc- ja talouspaperimme muovikääreisiin. Totta onkin, että pehmopaperituotteissa muovikääre on vallitseva pakkausmateriaali. Kääreen täytyy kestää varastointi ja kuljetus sekä suojata tuotetta niin, että se säilyy myyntikelpoisena kauppaan saakka. Lisäksi tuotteen täytyy olla kuluttajalle helppo kantaa kaupasta kotiin ja varastoida. Isolle osalle kuluttajista on myös tärkeää, että tuotteen näkee pakkauksen läpi ostopäätöstä tehdessä.

Ajankohtainen keskustelu muoviroskan vähentämisestä ja muovin kierrätyksen edistämisestä  globaalilla tasolla on tärkeä. Turhaa materiaalin käyttöä on tietenkin vältettävä, ja raaka-aine on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti. Fossiilisiin raaka-aineisiin pohjautuvia tuotteita voidaan myös korvata uusiutuvista raaka-aineista valmistetuilla, esimerkiksi puupohjaisilla, materiaaleilla. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, mihin muovi päätyy käytön jälkeen. Suomessa on hyvin toimiva jätehuolto, ja muovin kierrätys on viime vuosien aikana edistynyt, mutta kierrätystä tulee yhä tehostaa. Meidän jokaisen on huolehdittava siitä, ettei muovi päädy roskaksi tai mikropartikkeleiksi luontoon, vaan kiertotalouden oppien mukaan uudelleen käyttöön.

Kestävä kehitys näkyy meillä Metsä Groupissa kaikessa tekemisessä. Mitä muovin käyttöön tulee, olemme vuosien varrella esimerkiksi ohentaneet wc- ja talouspaperiemme muovikääreitä, ja näin vähentäneet muovin määrää per pakkaus. Lisäksi osassa tuotteista käytetään uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettua muovipakkausta, ja selvitämme jatkuvasti vaihtoehtoisten pakkausmateriaalien, vaikkapa kartongin tai kierrätysmuovin käyttömahdollisuuksia. Tavarantoimittajiltamme toivomme jo lähitulevaisuudessa uusia innovatiivisia pakkausratkaisuja. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan löytynyt optimaalista ja kustannustehokasta muovin korvaajaa.

Kun arvioidaan kokonaisvaikutuksia, on hyvä huomioida, että tuotteen vahingoittuminen käyttökelvottomaksi aiheuttaa moninkertaisen ympäristövaikutuksen pakkaukseen verrattuna. Tämän vuoksi tuotteen tehokas suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää, kuten on myös kestävän kehityksen jatkuva parantaminen ja kuluttajien arkea helpottavien ratkaisujen kehittäminen. Pakkaus on olennainen osa tuotetta, ja pidämme aina silmät auki, mitä tulee sen edelleen kehittämiseen.


Riika Joukio
Johtaja, Consumer Nordics -liiketoimintayksikkö,
Metsä Tissue

Lue lisää artikkeleita