Muutos kohti yhdenvertaisempaa työpaikkaa edellyttää rehellisyyttä ja rohkeutta

​Elämme kaikki jonkinlaisessa kuplassa. Harvalla meistä on niin laaja sosiaalinen verkosto, että omia näkemyksiä voisi päivittäin rikastaa täysin erilaisten ihmisten kanssa. Jos sekä työ- että yksityiselämäsi kontaktit ovat itsesi kaltaisia, tärkeitä asioita voi jäädä huomaamatta. Oma ajattelu kehittyy vain monimuotoisessa ympäristössä, josta työpaikka on hyvä esimerkki. 

1.2.2022
Tarja Tudor

Olen pohtinut paljon, kuinka voisin aidosti ymmärtää haasteita, joita vähemmistöihin kuuluvat kohtaavat. Koen tärkeäksi edistää oikeudenmukaisuutta omassa vaikutuspiirissäni. Tämä edellyttää uteliaisuutta oppia lisää, halua tutustua erilaisiin ihmisiin ja rohkeuttakin. Kaikki eivät ole yhtä mieltä monimuotoisuuden hyödyistä tai edes yhdenvertaisen kohtelun välttämättömyydestä. On hienoa olla töissä yhtiössä, jossa  monimuotoisuuden tarpeellisuus kuten myös sen tiellä olevat esteet on tiedostettu. Matka on kuitenkin vasta alussa. Tämä tärkeä aihe ei toivottavasti jätä ketään kylmäksi.

Liiketoimintahyötyjä ja sosiaalista vastuuta

Vaikka monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja mukaan ottamisen kehittämisessä on vahva sosiaalisen vastuun näkökulma, lähtökohdan tulee liike-elämässä löytyä toisaalta. Aito ymmärrys monimuotoisen työyhteisön hyödyistä ja totuttujen ajattelumallien ravistelu ovat perusedellytyksiä kestävälle muutokselle. Kyse ei ole hyväntekeväisyydestä tai kehitysprojekteista vaan aidoista liiketoimintahyödyistä, joilla on myös sosiaalisen vastuun ulottuvuus: toimitaan oikein, poistetaan esteitä monimuotoisuutta edustavien henkilöiden urakehityksen tieltä ja luodaan edellytykset jokaisen työntekijän hyvinvoinnille.

Muutos kohti yhdenvertaisempaa työelämää edellyttää rohkeutta ravistella olemassa olevaa, kyseenalaistaa aiemmin tehtyä, ja löytää monimuotoisuuden voima. Omat etuoikeudet tulee tunnistaa ja samalla ymmärtää, etteivät yhdenvertaiset mahdollisuudet välttämättä ole totta kaikille. Se, ettei ole itse kokenut syrjintää tai haasteita sukupuolensa, ikänsä tai etnisen taustansa johdosta ei tarkoita sitä, ettei joku toinen olisi.  

Yhteiskuntien demografian muutos on jatkuvaa. Miten yritykset varmistavat vetovoimaisuutensa työnantajina jatkossa? Miten eri alojen houkuttelevuutta voidaan parantaa? Miten kansainvälisten asiakkaiden tarpeisiin vastataan? Tutkimukset osoittavat, että tiimit, joissa ihmisillä on erilainen tausta, innovoivat paremmin. Monimuotoisuutta vaalivat yhtiöt myös menestyvät paremmin pitkällä aikavälillä. Mielestäni yksin tämä jo riittää.

Olemme Metsä Groupissa muodostaneet Metsä meille kaikille -vision, joka on yhtiön tahtotila monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja mukaan ottamisen osalta sekä määritelleet kehitystyön painopistealueet. Jotta muutosta voi edistää, tulee olla rehellinen sen suhteen, missä nyt ollaan.  Seuraa Metsä Groupin muutosmatkaa kohti Metsä meille kaikille -vision toteutumista.


Alla myös konkreettinen vinkkilista kaikille, jotka haluavat kehittää yhdenvertaisuutta ja mukaan ottamista. Loppujen lopuksi muutos alkaa aina omasta itsestä.

 1. Tutki omia ennakkoluulojasi ja pyydä palautetta

 2. Varmista, että kaikkien näkemyksiä kuunnellaan

 3. Aina kun reagoit voimakkaasti (positiiviesti tai negatiivisesti), kysy itseltäsi, miksi.

 4. Ota tavaksi esittää kysymyksiä oletuksien sijaan

 5. Puutu väärinkäsityksiin ja ratkaise erimielisyydet

 6. Reflektoi sitoutumistasi monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja mukaan ottamiseen, ja kerro siitä muilleTarja Tudor
Compliance Director, Metsä Group

Tarja Tudor vastaa Metsä Groupin Compliance & Ethics -toiminnosta, jonka päätehtävänä on varmistaa yhtiön toimintaan kohdistuvien vaatimusten noudattaminen sekä eettisen toimintakulttuurin kehitys yhteistyössä liiketoimintojen kanssa. Yksi keskeinen osa hänen työkuvaansa on monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja mukaan ottamisen kehittäminen. Töissä Tarjan motto on, että positiivisuudella, oikeudenmukaisuudella ja vaikeisiin hommiin rohkeasti tarttumalla pääsee jo pitkälle.


Related blogs

 • Vastuullisuus

  Työturvallisuus päivittäisessä arjessa

  Kuvitellaan elävämme vuotta 2030 ja olemme saavuttaneet kestävän kehityksen nolla tapaturmaa -tavoitteemme. Olemme onnistuneet luomaan turvallisen työympäristön, muodostaneet välittävän turvallisuuskulttuurin ja standardisoineet turvalliset työtavat. Osaamme tunnistaa vaaratekijät aina ennen töiden aloittamista, puutumme välittömästi epäkohtiin ja teemme aina oikeita valintoja oman sekä työkaverin turvallisuuden varmistamiseksi. Ajatustasolla yksinkertaista, eikö?

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Nyt tarvitaan biopohjaista kiertotaloutta

  ​Ihmisen valmistamien materiaalien kokonaismassa on juuri ylittänyt biomassan eli kaiken elollisen yhteenlasketun massan maapallolla. Esimerkiksi muovin määrä on jo kaksinkertainen eläinten massaan verrattuna. Lajikato on todellisuutta, ja kansainvälisen ilmastopaneelin syksyllä julkaisema raportti korosti, että ilmastotoimilla on kiire ja että kuluva vuosikymmen on ilmaston lämpenemisen hillinnässä ratkaiseva. 

  Lue lisää
 • Mika Joukio Metsä Boardin toimitusjohtaja

  Vastuullisuus

  Mika Joukio: Ilmastonmuutos haastaa yrityksiä uudistumaan

  ​Vaikka koronakriisi näkyy monin tavoin arjessamme ja hallitsee uutisotsikoita, huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista ei ole kadonnut. Ilmastonmuutoksen torjuminen sekä muuttuvan ilmaston tuomat riskit ja mahdollisuudet liiketoiminnalle ovat kysymyksiä, joihin yritysten on vastattava toiminnallaan.

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Eettisyys ennen kaikkea

  Metsä Groupissa ensimmäistä kertaa toteutetun eettisyysbarometrin tarkoitus on tunnistaa sokeita pisteitä sekä antaa johdolle ja koko työyhteisölle kattava kuva siitä, miten eettisesti yhtiössä toimitaan. Tutkimukseen vastasi yli 6000 metsägroupilaista ympäri maailmaa.

  Lue lisää