Mika Joukio: Ilmastonmuutos haastaa yrityksiä uudistumaan

​Vaikka koronakriisi näkyy monin tavoin arjessamme ja hallitsee uutisotsikoita, huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista ei ole kadonnut. Ilmastonmuutoksen torjuminen sekä muuttuvan ilmaston tuomat riskit ja mahdollisuudet liiketoiminnalle ovat kysymyksiä, joihin yritysten on vastattava toiminnallaan.

Mika Joukio Metsä Boardin toimitusjohtaja
11.12.2020
Mika Joukio

Ilmastotoimien on oltava läpinäkyviä. Päästöjen seuranta ja raportointi on tärkeää paitsi meille itsellemme yrityksenä, myös sidosryhmillemme, kuten asiakkaille ja sijoittajille. Päästöjen raportointi lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä yrityksemme ympäristövaikutuksista, ja samalla se kannustaa meitä saavuttamaan omat päästövähennystavoitteemme.

Lisäksi päästövähennyksillä on merkitystä myös laajemmalla yhteiskunnallisella ja globaalilla tasolla. Kun pystymme vähentämään hiilidioksidipäästöjä, valmistamiemme tuotteiden hiilijalanjälki pienenee. Se on tärkeää meille ja asiakkaillemme. Toisaalta yritysten päästövähennykset vaikuttavat merkittävästi maakohtaisten ja esimerkiksi EU:n päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen. EU tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä, ensimmäisenä maanosana maailmassa.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n viesti on kristallinkirkas: ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kaikkien teollisuudenalojen on vähennettävä fossiilisen energian käyttöä. Metsä Board on hyvässä vauhdissa kohti tätä, sillä 83 prosenttia käyttämästämme energiasta on jo fossiilitonta.

Ja työ jatkuu. Osana Metsä Groupia olemme sitoutuneet merkittäviin ilmastotavoitteisiin, mistä esimerkkinä tavoittelemme fossiilivapaita tehtaita ja tuotteita vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteemme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ovat Science Based Targets -aloitteen hyväksymät, ja ne vastaavat Pariisin ilmastosopimuksen tiukimpiin vaatimuksiin, joilla ilmaston lämpeneminen pyritään rajaamaan 1,5 asteeseen. Tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Niiden toteuttamiseksi meidän täytyy ottaa käyttöön uusia teknologioita, panostaa tutkimus- ja kehitystyöhön sekä investoida. Suurin suunnitelluista investoinneista on Husumin sellutehtaan uudistaminen, joka on iso askel kohti fossiilittomia tehtaita. Myös muilla tehtaillamme tehdään investointeja, jotka mahdollistavat fossiilisten polttoaineiden korvaamisen uusiutuvilla polttoaineilla tai fossiilittomasti tuotetulla sähköllä.

Yritykset voivat parhaassa tapauksessa taistella ilmastonmuutosta vastaan aktiivisina edelläkävijöinä. Tiennäyttäjänä kulkeminen antaa yritykselle aikaa toteuttaa hallitusti pitkän tähtäimen suunnitelmia ja investointeja uusimman sääntelyn vaatimukset täyttäen. Lisäksi edelläkävijyys synnyttää kilpailuetua. Esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen tuo kustannussäästöjä. 

Ilmastonmuutos ravistelee koko maailmaa ja aiheuttaa ihmisissä huolta, joka yrityksille näkyy esimerkiksi kuluttajien tarpeiden muuttumisena – usein lakeja ja sääntelyä nopeammin.

Siksi uuden ajattelun ja toiminnan aika on nyt. 

Mika Joukio
toimitusjohtaja
Metsä Board


KATSO MYÖS

Related blogs

 • Vastuullisuus

  Nyt tarvitaan biopohjaista kiertotaloutta

  ​Ihmisen valmistamien materiaalien kokonaismassa on juuri ylittänyt biomassan eli kaiken elollisen yhteenlasketun massan maapallolla. Esimerkiksi muovin määrä on jo kaksinkertainen eläinten massaan verrattuna. Lajikato on todellisuutta, ja kansainvälisen ilmastopaneelin syksyllä julkaisema raportti korosti, että ilmastotoimilla on kiire ja että kuluva vuosikymmen on ilmaston lämpenemisen hillinnässä ratkaiseva. 

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Kiertotalous on osa arkeamme

  Kiertotaloudessa materiaalit käytetään kestävästi ja resurssitehokkaasti mahdollisimman moneen kertaan. Uusiutuva pääraaka-aineemme pohjoinen puu on luonnon omaa kiertotaloutta.

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Eettisyys ennen kaikkea

  Metsä Groupissa ensimmäistä kertaa toteutetun eettisyysbarometrin tarkoitus on tunnistaa sokeita pisteitä sekä antaa johdolle ja koko työyhteisölle kattava kuva siitä, miten eettisesti yhtiössä toimitaan. Tutkimukseen vastasi yli 6000 metsägroupilaista ympäri maailmaa.

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Irti fossiillisista - mitä tehdä?

  ​Kestävä metsänhoito ja metsäteollisuus ovat olennainen osa suomalaista hyvinvointia ja myös osa ilmastoratkaisua.

  Lue lisää
 • Keinoja hillitä ilmastonmuutosta

  Vastuullisuus

  Keinoja hillitä ilmastonmuutosta

  ​Maailma on muutoksessa. Ilmastonmuutoksen hillintään ja ihmisten hyvinvointiin liittyvät aiheet ovat nousseet jokapäiväisiksi mediassa. Yrityksiä ja toimialoja arvioidaan laajasti vastuullisuuden kriteereillä. Resurssien rajallisuus, väestönkasvu, kulutuksen lisääntyminen ja kaupungistuminen ohjaavat globaalia kehitystä.

  Lue lisää