Kiertotalous on osa arkeamme

Kiertotaloudessa materiaalit käytetään kestävästi ja resurssitehokkaasti mahdollisimman moneen kertaan. Uusiutuva pääraaka-aineemme pohjoinen puu on luonnon omaa kiertotaloutta.

17.3.2021
Riikka Joukio

Luonnonvarojen ylikulutus kiihdyttää sekä ilmastonmuutosta että luontokatoa. Kiertotalous tarjoaa osaltaan ratkaisun, jossa materiaalit käytetään kestävästi ja resurssitehokkaasti mahdollisimman moneen kertaan.

Ilmastonmuutos ja luonnon köyhtyminen ovat ihmiskunnan suuria haasteita, joita luonnonvarojen ylikulutus kiihdyttää entisestään. Mineraalien, metallien, fossiilisten polttoaineiden ja biomassan käyttö on globaalisti kolminkertaistunut 1970-luvun alusta, ja kasvun ennakoidaan jatkuvan voimakkaana. Maailman kasvava ja keskiluokkaistuva väestö kuluttaa entistä enemmän, ja samalla tuottaa yhä enemmän jätettä. 

Ei siis ihme, että on syntynyt tarve uudelle talousmallille, kiertotaloudelle. Kiertotaloudessa talouskasvu irtikytketään resurssien käytöstä. Materiaalit käytetään tehokkaasti ja kestävästi, ja ne säilyvät turvallisina kierrossa mahdollisimman kauan. Tuotteita jaetaan, vuokrataan, korjataan ja kierrätetään. Kiertotalous on siis paljon laajempi käsite kuin pelkkä materiaalien kierrättäminen. Kiertotalouden vastakohtana nähdään lineaaritalous, jossa materiaalit otetaan käyttöön kerrankäytettäviä tuotteita varten, ja jotka käytön jälkeen hylätään jätteenä.

Metsä Groupissa kiertotalous on jo todellisuutta monin eri tavoin. Uusiutuva pääraaka-aineemme pohjoinen puu on luonnon omaa kiertotaloutta. Meidän tehtävänä on osaltamme pitää huolta siitä, että metsät säilyvät elinvoimaisina ja terveinä, ja että ne kasvavat hyvin. Luonnon monimuotoisuuden hyvä taso puolestaan vähentää metsäekosysteemin haavoittuvuutta, ja auttaa torjumaan tauteja ja tuholaisia.

Kun puu on saatu metsästä tehtaalle, on puuraaka-aine hyödynnettävä mahdollisimman tarkasti; tavoitteena nolla-jätettä. Prosessi- ja resurssitehokkuudesta Metsä Groupissa on lukuisia esimerkkejä. Sahauksessa jokainen tukki optimoidaan mittausteknologian ja datan avulla, ja näin saadaan valittua oikeat tukit oikeisiin tuotteisiin. Sellun, kartongin ja pehmo- sekä tiivispapereiden valmistusprosesseissa pyritään mahdollisimman suljettuun kiertoon mitä tulee esimerkiksi veden käyttöön. Koneiden ja laitteiden elinkaariajattelu on myös hyvä esimerkki kiertotaloudesta. Tämä koskee vaikkapa kannettavaa tietokonetta, joka ei suinkaan kolmen vuoden käytön jälkeen päädy jätteeksi vaan uuteen käyttöön uudelle käyttäjälle.

Resurssitehokkuuden kannalta biotuotetehdaskonseptin kaltaiset teolliset ekosysteemit ovat edullisia. Niissä toteutuu helpoiten periaate ”toisen jäte on toisen raaka-aine”, eikä materiaaleja myöskään tarvitse kuljettaa kauas. Sellusta ja sen valmistuksen sivuvirroista valmistetaan erilaisia tuotteita ja kehitetään uusia korkean lisäarvon innovaatioita. Kiertotalous myös suosii kumppanuuksia muiden toimijoiden kanssa, sillä yhdellä yrityksellä ei välttämättä ole kaikkea tarvittavaa osaamista, tai liiketoiminta ei muuten sovellu kyseiselle yritykselle.    

Metsä Groupin tuotesuunnittelun kantavina ohjenuorina ovat keveys eli vähemmästä enemmän, kierrätettävyys ja biohajoavuus, sekä fossiilittomuus – kaikki tärkeitä ominaisuuksia myös kiertotalouden näkökulmasta. Toki kehitettävääkin löytyy, esimerkiksi tuotteiden kierrätettävyys ei sellaisenaan riitä, vaan käytettyjen tuotteiden tulee myös oikeasti kiertää materiaalina. Kartonkipakkausten osalta kiertojen edelleen tehostamiseen panostetaan hiljattain perustetussa alan eri toimijoiden muodostamassa 4evergreen-yhteistyöverkostossa.

Metsä Group on kiertotaloudessa jo pitkällä, ja siitä olemme saaneet myös ulkopuolista kiitosta. Seuraavat askeleet kiertotalouden edelleen parantamiseksi on suunniteltu ja niiden pohjalta työtä on hyvä jatkaa. Omalta osaltani tämä lienee viimeinen blogikirjoitukseni Metsä Groupissa, ja toivotankin kaikille lukijoille oikein hyvää jatkoa ja intoa kiertotalouden eteenpäin viemiseksi!

 
Riikka Joukio
Ilmasto- ja kiertotalousjohtaja, Metsä Group

Riikka on toiminut useissa johto- ja muissa tehtävissä Metsä Groupissa ja sen eri liiketoiminta-alueilla. Metsäteollisuuden kestävän kehityksen edistäminen on aina ollut lähellä Riikan sydäntä. Vapaa-aikana hän liikkuu, tekee käsi- ja puutarhatöitä - ja toisinaan myös metsänhoitotöitä, samalla auttaen ilmastoa.

Related blogs

 • Vastuullisuus

  Nyt tarvitaan biopohjaista kiertotaloutta

  ​Ihmisen valmistamien materiaalien kokonaismassa on juuri ylittänyt biomassan eli kaiken elollisen yhteenlasketun massan maapallolla. Esimerkiksi muovin määrä on jo kaksinkertainen eläinten massaan verrattuna. Lajikato on todellisuutta, ja kansainvälisen ilmastopaneelin syksyllä julkaisema raportti korosti, että ilmastotoimilla on kiire ja että kuluva vuosikymmen on ilmaston lämpenemisen hillinnässä ratkaiseva. 

  Lue lisää
 • Mika Joukio Metsä Boardin toimitusjohtaja

  Vastuullisuus

  Mika Joukio: Ilmastonmuutos haastaa yrityksiä uudistumaan

  ​Vaikka koronakriisi näkyy monin tavoin arjessamme ja hallitsee uutisotsikoita, huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista ei ole kadonnut. Ilmastonmuutoksen torjuminen sekä muuttuvan ilmaston tuomat riskit ja mahdollisuudet liiketoiminnalle ovat kysymyksiä, joihin yritysten on vastattava toiminnallaan.

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Eettisyys ennen kaikkea

  Metsä Groupissa ensimmäistä kertaa toteutetun eettisyysbarometrin tarkoitus on tunnistaa sokeita pisteitä sekä antaa johdolle ja koko työyhteisölle kattava kuva siitä, miten eettisesti yhtiössä toimitaan. Tutkimukseen vastasi yli 6000 metsägroupilaista ympäri maailmaa.

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Irti fossiillisista - mitä tehdä?

  ​Kestävä metsänhoito ja metsäteollisuus ovat olennainen osa suomalaista hyvinvointia ja myös osa ilmastoratkaisua.

  Lue lisää
 • Keinoja hillitä ilmastonmuutosta

  Vastuullisuus

  Keinoja hillitä ilmastonmuutosta

  ​Maailma on muutoksessa. Ilmastonmuutoksen hillintään ja ihmisten hyvinvointiin liittyvät aiheet ovat nousseet jokapäiväisiksi mediassa. Yrityksiä ja toimialoja arvioidaan laajasti vastuullisuuden kriteereillä. Resurssien rajallisuus, väestönkasvu, kulutuksen lisääntyminen ja kaupungistuminen ohjaavat globaalia kehitystä.

  Lue lisää