Irti fossiilisista  – mitä tehdä?

​Kestävä metsänhoito ja metsäteollisuus ovat olennainen osa suomalaista hyvinvointia ja myös osa ilmastoratkaisua.

4.6.2020
Riikka Joukio

Aloitin hiljattain uudessa ilmasto- ja kiertotalousjohtajan pestissä vietettyäni pari vuotta pehmo- ja tiivispaperiliiketoiminnan parissa. Kahden vuoden aikana keskustelu ilmastoasioiden ympärillä on sekä lisääntynyt että muuttunut. Lämpenemisen aiheuttamat ääri-ilmiöt ovat jatkuvia uutisaiheita, ja toisaalta keskustelu on käynyt kärkkäämmäksi kuin aiemmin. Ei siis ihme, että monet kokevat ilmastoahdistusta ja haluavat muutoksia.

Hiilidioksidi on ihmiskunnan tuottamista kasvihuonekaasuista ylivoimaisesti merkittävin, ja valtaosa siitä on peräisin fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn, kivihiilen ja maakaasun käytöstä. Verrattuna aikaan ennen teollistumista, maapallon keskilämpötila on noussut asteen verran. Nousutahti on ollut erityisen nopea toisen maailmansodan jälkeen – ja nyt tavoitteena on pysäyttää lämpötilan nousu 1,5 asteeseen. Se onkin välttämätöntä, sillä ilmastonmuutoksen seuraukset ovat arvaamattomia. Huomioitavaa on myös se, että pohjoisessa sijaitsevan Suomen keskilämpötila nousee tuplasti maailman lukuun verrattuna.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa on keskityttävä ensi sijassa vaikuttavuuteen, ja siksi fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen on avainasemassa. Eurooppa on jo kyennyt pienentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Suomi haluaa toimia esimerkkinä ja tuottaa ratkaisuja markkinoille ja on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali yhteiskunta vuonna 2035. Metsä Groupissa fossiilisia hiilidioksidipäästöjä syntyy eniten tuotantolaitoksissa. Siksi olemme asettaneet 2030 tavoitteeksi fossiilittomat tehtaat, jollainen Äänekosken biotuotetehdas jo on. Kehitys on muutenkin ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana hyvää, sillä fossiiliset päästöt tuotetonnia kohti ovat lähes puolittuneet uusien teknologioiden, bioenergian osuuden kasvun ja energiatehokkuuden parantumisen ansiosta. Jos esimerkiksi Kemin biotuotetehdas päätetään toteuttaa, vie se Metsä Groupia vielä hyvän harppauksen eteenpäin.

Kuljetusten hiilipäästöjen vähentäminen on hankalampaa. Metsiin pääsee hakemaan puita vain autoilla, ja Suomen maantieteellinen sijainnin takia valmiit tuotteet kuljetetaan meritse. Näitä asioita on ratkottava yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Päästöjen vähentämisen lisäksi hiilidioksidia voidaan sitoa ilmasta ja varastoida. Aktiivinen metsänhoito on tärkeää, jotta metsät voivat hyvin ja sitovat kasvaessaan hiilidioksidia. Samalla on löydettävä uusia keinoja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Hiiltä voi myös varastoida puupohjaisissa tuotteissa. Puurakentamisessa hiili sitoutuu pitkäksi aikaa. Pakkauskartongit ja tiivispaperit ovat tyypillisesti lyhytikäisempiä, mutta niillä voi korvata fossiilisista raaka-aineista valmistettuja materiaaleja kuten muovia. Kehitämme myös uusia ratkaisuja, kuten kosteutta ja rasvaa kestäviä muovittomia ecobarrier-kartonkeja ja uudenlaista teknologiaa valmistaa puupohjaisia tekstiilikuituja. Kestävä metsänhoito ja metsäteollisuus ovat olennainen osa suomalaista hyvinvointia, ja myös osa ilmastoratkaisua. On hienoa olla taas mukana tässä työssä.


Riikka Joukio
Ilmasto- ja kiertotalousjohtaja, Metsä Group

Riikka on toiminut useissa johto- ja muissa tehtävissä Metsä Groupissa ja sen eri liiketoiminta-alueilla. Metsäteollisuuden kestävän kehityksen edistäminen on aina ollut lähellä Riikan sydäntä. Vapaa-aikana hän liikkuu, tekee käsi- ja puutarhatöitä - ja toisinaan myös metsänhoitotöitä, samalla auttaen ilmastoa.

Lue lisää artikkeleita

 • Vastuullisuus

  Nyt tarvitaan biopohjaista kiertotaloutta

  ​Ihmisen valmistamien materiaalien kokonaismassa on juuri ylittänyt biomassan eli kaiken elollisen yhteenlasketun massan maapallolla. Esimerkiksi muovin määrä on jo kaksinkertainen eläinten massaan verrattuna. Lajikato on todellisuutta, ja kansainvälisen ilmastopaneelin syksyllä julkaisema raportti korosti, että ilmastotoimilla on kiire ja että kuluva vuosikymmen on ilmaston lämpenemisen hillinnässä ratkaiseva. 

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Kiertotalous on osa arkeamme

  Kiertotaloudessa materiaalit käytetään kestävästi ja resurssitehokkaasti mahdollisimman moneen kertaan. Uusiutuva pääraaka-aineemme pohjoinen puu on luonnon omaa kiertotaloutta.

  Lue lisää
 • Mika Joukio Metsä Boardin toimitusjohtaja

  Vastuullisuus

  Mika Joukio: Ilmastonmuutos haastaa yrityksiä uudistumaan

  ​Vaikka koronakriisi näkyy monin tavoin arjessamme ja hallitsee uutisotsikoita, huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista ei ole kadonnut. Ilmastonmuutoksen torjuminen sekä muuttuvan ilmaston tuomat riskit ja mahdollisuudet liiketoiminnalle ovat kysymyksiä, joihin yritysten on vastattava toiminnallaan.

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Eettisyys ennen kaikkea

  Metsä Groupissa ensimmäistä kertaa toteutetun eettisyysbarometrin tarkoitus on tunnistaa sokeita pisteitä sekä antaa johdolle ja koko työyhteisölle kattava kuva siitä, miten eettisesti yhtiössä toimitaan. Tutkimukseen vastasi yli 6000 metsägroupilaista ympäri maailmaa.

  Lue lisää
 • Keinoja hillitä ilmastonmuutosta

  Vastuullisuus

  Keinoja hillitä ilmastonmuutosta

  ​Maailma on muutoksessa. Ilmastonmuutoksen hillintään ja ihmisten hyvinvointiin liittyvät aiheet ovat nousseet jokapäiväisiksi mediassa. Yrityksiä ja toimialoja arvioidaan laajasti vastuullisuuden kriteereillä. Resurssien rajallisuus, väestönkasvu, kulutuksen lisääntyminen ja kaupungistuminen ohjaavat globaalia kehitystä.

  Lue lisää