Hyvä paha pakkaus

Jarkko Tuominen
29.8.2018
Jarkko Tuominen

Viime aikoina on käyty vilkasta keskustelua muovin haitoista ja tarpeesta vähentää turhaa pakkaamista. Valtameriin kertyvä muovijäte on herättänyt kuluttajien ympäristötietoisuuden ja yritysten huomion. Monet bränditalot ovat alkaneet miettiä pakkausratkaisujaan uudelleen. Keskeiseksi tuotteiden pakkaamisessa on noussut perustehtävien, eli tuotteen suojaamisen ja markkinoinnin, lisäksi ympäristöystävällisyys, materiaalin turvallisuus ja alkuperä sekä kierrätettävyys.

On tärkeää, että pakkaamiseen ja pakkausmateriaaleihin kiinnitetään huomiota ja niille etsitään uusia vaihtoehtoja. Vaarana on kuitenkin, että kuluttajien mielikuvissa pakkaukset nähdään yksinomaan haitallisina. Turhaa pakkaamista tulee välttää, mutta tuotteet kannattaa aina pakata asianmukaisesti. Pakkauksen ensisijainen tehtävä on suojata tuotetta ja vähentää hävikkiä. Erityisesti ruokahävikki on valtava ongelma.

Pakkauksen ympäristöjalanjälki on minimaalinen verrattuna pakatun tuotteen jalanjälkeen, mutta jatkuva parannus on tärkeää kaikilla alueilla. Väestönmäärän ja kaupungistumisen kasvun myötä myös pakkaamisen tarve kasvaa, ja pakkauksilta vaaditaan yhä enemmän sekä ympäristö- että tuoteturvallisuusnäkökohdista.  Tarvitsemmekin  uudenlaisia ratkaisuja,  joiden kehittämisessä uusiutuvat ja puhtaat raaka-aineet ja pakkausmateriaalien kierrätys ovat avainasemassa.

Ensikuitupohjaiset pakkauskartongit vastaavat hyvin markkinoiden trendeihin ja tarpeisiin. Ne ovat puhtaita, turvallisia, biohajoavia ja kierrätettäviä. Ensikuitukartongeissa ei ole mineraaliöljyjäämiä tai muita haitallisia ainesosia, eikä niistä irtoa tuotteeseen makua, hajua tai muita ei-toivottuja ominaisuuksia. Kartongit täyttävät elintarviketurvallisuutta koskevat vaatimukset, ja ne voivat olla suorassa kosketuksessa elintarvikkeeseen. 

Fossiilipohjaisista materiaaleista valmistettujen pakkausten korvaaminen vastuullisilla kartonkipakkauksilla on kulutustuotteita valmistaville yrityksille erinomainen tapa parantaa liiketoiminnan vastuullisuutta ja edistää kestävää kehitystä globaalisti.

Kaikkia muovisia tai alumiinisia pakkausratkaisuja ei vielä pystytä järkevästi korvaamaan kuitupohjaisilla, mutta on runsaasti alueita, missä tämä on mahdollista. Metsä Board keskittyy kehitystyössä käyttökohteisiin, joissa muovin tai metallin ominaisuudet eivät ole ylivertaisia ja joissa ne voidaan järkevästi korvata puupohjaisilla tuotteilla. Kehitämme tuotteita, jotka ovat ympäristön kannalta kestäviä ja ominaisuuksiltaan kilpailukykyisiä.

Kaikella toiminnallamme on vaikutus ympäristöömme, mutta oikeilla valinnoilla voimme vaikuttaa siihen, millainen jälki toiminnasta jää. Valintoihin vaikuttavat monesti vahvat tunnepohjaiset mielikuvat. Kuluttajille tuleekin olla arkipäivän valintoihin tarjolla vaihtoehtoja, jotka ovat oikeasti resurssitehokkaita ja ympäristöystävällisiä, eivätkä vain tunnu siltä.


Jarkko Tuominen
Liiketoiminnan kehitysjohtaja,
Metsä Board

Lue lisää artikkeleita