Eettisyys ennen kaikkea

Metsä Groupissa ensimmäistä kertaa toteutetun eettisyysbarometrin tarkoitus on tunnistaa sokeita pisteitä sekä antaa johdolle ja koko työyhteisölle kattava kuva siitä, miten eettisesti yhtiössä toimitaan. Tutkimukseen vastasi yli 6000 metsägroupilaista ympäri maailmaa.

25.11.2020
Tarja Tudor

​Liiketoiminnan eettisyys puhuttaa laajasti yhteiskunnassa. Valitettavasti keskustelu aktivoituu usein vasta väärintoimimisen seurauksena – kun tilanne on jo edennyt vakavaksi. Usein tapahtumien taustalta löytyy vinoutunut organisaatiokulttuuri, jossa vallitsee puuttumattomuuden ilmapiiri: ”näin täällä on aina tehty” tai ”kaikki tietävät, mutta kukaan ei tee mitään.” Me päätimme lähestyä asiaa toisin ja toimia etukäteen.

Vuonna 2019 uudistimme yhtiön eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja järjestimme mittavan koulutusohjelman verkossa ja luokkahuoneissa. Halusimme kuitenkin päästä vielä syvemmälle ymmärtääksemme, miten henkilöstö aidosti kokee toimintaperiaatteiden toteutuvan työyhteisön arjessa. Tähän tarpeeseen kehitimme eettisyysbarometrin, jollaista benchmarkin perusteella ei suomalaisessa yrityselämässä ole juuri nähty.

Eettisyysbarometrin tarkoituksena on antaa johdolle ja koko työyhteisölle tietoa siitä, miten eettisesti yhtiössä toimitaan. Missä olemme hyviä ja toisaalta, missä meillä on parantamisen varaa. Mitä epäkohtia henkilöstö on havainnut, ja miten niihin on puututtu vai onko puututtu? Kysyimme suoria kysymyksiä, joihin saimme suoria vastauksia.

Tutkimukseen vastasi yli 6000 metsägroupilaista ympäri maailmaa. Tulosten perusteella tietoisuus toiminnan eettisyyteen liittyvistä vaatimuksista on erittäin hyvällä tasolla, henkilöstö kokee aiheen tärkeäksi ja mikä tärkeintä, yhtiössä toimitaan eettisesti oikein. Tulokset kertovat selkeästi, että viime vuosien panostus henkilöstön koulutukseen, johdon viestintään ja eettisen harkinnan tärkeyteen kiperissä tilanteissa on kannattanut. Tulokset olivat siis kokonaisuutena hyvät, mutta eivät täydelliset.

Tulosten perusteella selkeimmät kehityskohteet löytyivät henkilöjohtamisen eri osa-alueilta, yhdenvertaisesta kohtelusta sekä kulttuurista, jossa epäeettisestä toiminnasta uskalletaan ilmoittaa ja jossa epäkohtiin myös puututaan. Jokaisen on hyvä pysähtyä aika ajoin tarkastelemaan oman käytöksensä vaikutusta työyhteisössä. Millaista esimerkkiä näytän, miten kohtelen työkavereitani ja mitkä usein tiedostamattomat tekijät vaikuttavat päätöksentekooni? Entä miten reagoin, kun minulle kerrotaan epäkohdasta?

Oman toimintatavan säännöllinen arviointi on erityisen tärkeää johtavassa asemassa toimiville. Jotta asia ei jää jokaisen oman aktiivisuuden varaan, panostamme jatkossakin koulutukseen, jossa eettisyys ja muut tärkeät arvot, kuten yhdenvertaisuus, ovat vahvasti mukana.

Eettisyysmatkamme jatkuu. Viime vuosien panostukset kertovat vahvaa viestiä siitä, että eettisyys on aidosti nostettu toimintakulttuurimme keskiöön. Oikein toimimisen edistäminen ja päätöksenteon eettisyys eivät kuitenkaan ole asioita, jotka voi saada valmiiksi. Se, mikä nyt näyttää yleisesti hyväksyttävältä, ei välttämättä ole sitä enää muutaman vuoden kuluttua. Siksi jokaisen johtajan on syytä tuntea omaan vastuualueeseensa kohdistuvat vaatimukset ja kuunnella herkällä korvalla henkilöstöä ja yhtiön sidosryhmien edustajia.

Selvää on, että maailma muuttuu ja Metsä sen mukana – myös tässä haluamme olla askeleen edellä.

Vastuullinen yrityskulttuuri, jota eettisyysbarometrillä mitataan, on yksi Metsä Groupin kestävän kehityksen 2030 strategisia tavoitteita. Lue lisää eettisyysbarometrista ja sen tuloksista Metsä Groupin tiedotteesta.


 
Tarja Tudor
Compliance Director, Metsä Group

Tarja Tudor vastaa Metsä Groupin Compliance & Ethics -toiminnosta, jonka päätehtävänä on varmistaa yhtiön toimintaan kohdistuvien vaatimusten noudattaminen sekä eettisen toimintakulttuurin kehitys yhteistyössä liiketoimintojen kanssa. Myös henkilöstön koulutus ja yhdenvertaisuuden kehittäminen kuuluvat hänen työkenttäänsä. Töissä Tarjan motto on, että positiivisuudella, oikeudenmukaisuudella ja vaikeisiin hommiin rohkeasti tarttumalla pääsee jo pitkälle.

Related blogs

 • Vastuullisuus

  Nyt tarvitaan biopohjaista kiertotaloutta

  ​Ihmisen valmistamien materiaalien kokonaismassa on juuri ylittänyt biomassan eli kaiken elollisen yhteenlasketun massan maapallolla. Esimerkiksi muovin määrä on jo kaksinkertainen eläinten massaan verrattuna. Lajikato on todellisuutta, ja kansainvälisen ilmastopaneelin syksyllä julkaisema raportti korosti, että ilmastotoimilla on kiire ja että kuluva vuosikymmen on ilmaston lämpenemisen hillinnässä ratkaiseva. 

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Kiertotalous on osa arkeamme

  Kiertotaloudessa materiaalit käytetään kestävästi ja resurssitehokkaasti mahdollisimman moneen kertaan. Uusiutuva pääraaka-aineemme pohjoinen puu on luonnon omaa kiertotaloutta.

  Lue lisää
 • Mika Joukio Metsä Boardin toimitusjohtaja

  Vastuullisuus

  Mika Joukio: Ilmastonmuutos haastaa yrityksiä uudistumaan

  ​Vaikka koronakriisi näkyy monin tavoin arjessamme ja hallitsee uutisotsikoita, huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista ei ole kadonnut. Ilmastonmuutoksen torjuminen sekä muuttuvan ilmaston tuomat riskit ja mahdollisuudet liiketoiminnalle ovat kysymyksiä, joihin yritysten on vastattava toiminnallaan.

  Lue lisää
 • Vastuullisuus

  Irti fossiillisista - mitä tehdä?

  ​Kestävä metsänhoito ja metsäteollisuus ovat olennainen osa suomalaista hyvinvointia ja myös osa ilmastoratkaisua.

  Lue lisää
 • Keinoja hillitä ilmastonmuutosta

  Vastuullisuus

  Keinoja hillitä ilmastonmuutosta

  ​Maailma on muutoksessa. Ilmastonmuutoksen hillintään ja ihmisten hyvinvointiin liittyvät aiheet ovat nousseet jokapäiväisiksi mediassa. Yrityksiä ja toimialoja arvioidaan laajasti vastuullisuuden kriteereillä. Resurssien rajallisuus, väestönkasvu, kulutuksen lisääntyminen ja kaupungistuminen ohjaavat globaalia kehitystä.

  Lue lisää