Metsä Group kansainvälisesti toimiva metsäteollisuuskonserni

Metsästä maailmalle

Pohjoisesta puusta tulevaisuuden liiketoimintaa.

Vuoden 2021 luvut:

Metsä group
liikevaihto 6,0 mrd.
euroa
henkilöstöä 9 500

Metsästä maailmalle

​​ Vastuullista tuotantoa Metsä Groupissa  
 

Vastuullinen metsäteollisuuskonserni

Me olemme Metsä Group, kansainvälisesti toimiva suomalainen metsäteollisuuskonserni. Käytössämme on maailman paras uusiutuva raaka-aine, pohjoinen puu, jota hyödynnämme vastuullisesti ja tehokkaasti. Kaikki käyttämämme puuraaka-aine on sataprosenttisen jäljitettävää.

Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetuille tuotteille on kysyntää, kun maapallon resursseista käydään kovaa kilpailua. Koko puun arvoketjun kattavan liiketoimintamme ytimessä ovat pehmo- ja tiivispaperit, kartonki, sellu, puutuotteet sekä puunhankinta ja metsäpalvelut. Keskitämme vankan puu- ja kuituosaamisemme alueisiin, joilla meillä on selvää kilpailuetua ja valoisa tulevaisuus.

Metsästä saa loistavan raaka-aineen lisäksi runsaasti uusiutuvaa energiaa. Olemme johtavia puupohjaisen uusiutuvan energian tuottajia ja käyttäjiä Suomessa. Uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuus ovat keskeisiä tapoja hillitä ilmastonmuutosta, mutta samalla ne parantavat kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä.

Bioenergiaa metsästä

Metsästä saa monia tuotteita

Tuotteiden vastuullisuus taataan raaka-aineista valmiiksi tuotteiksi. Tutustu kestävään kehitykseen Metsä Groupissa.

Metsä Groupin arvot

Metsä Groupin arvona yhteistyö  
 

Arvot ohjaavat toimintaamme

Asiakkaan toiveisiin vastaavat tuotteet syntyvät uudistuvan ja osaavan henkilöstön käsissä. Metsägroupilaisia ohjaavat Metsä Groupin arvot: vastuullinen tuloksenteko, luotettavuus, yhteistyö ja uudistuminen. Toimimme arvojemme mukaan ja annamme tulosten puhua puolestaan. 

Vastuullinen tuloksenteko tarkoittaa meille sitä, että parannamme yhtiön kannattavuutta ja kannamme samalla vastuumme ympäristöstä sidosryhmiämme kuunnellen. Konsernin kaikki muut arvot ovat vastuullisen tuloksenteon kulmakiviä.

Sulje

Luotettavuus

Metsä Groupin arvo, luotettavuus

​Menestyksemme perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön sidosryhmiemme kanssa. Arvostamme toistemme työtä ja osaamista ja vahvistamme eri sidosryhmiemme luottamusta toimimalla johdonmukaisesti ja ennustettavasti.

Sulje

Yhteistyö

Metsä Groupin arvo, yhteistyö

​Kehitämme toimintaamme yhteistyössä asiakkaittemme kanssa ja jaamme tietoa sekä parhaita käytäntöjä toisillemme. Toimimme yhtenä konsernina hyödyntäen keskinäisiä synergioita ja luottaen yhteisiin etuihin.

Sulje

Vastuullinen tuloksenteko

Metsä Groupin arvo, vastuullinen tuloksenteko

​Kannamme vastuumme ympäristöstä, yhteistyökumppaneistamme ja toisistamme menestyvän liiketoiminnan ja metsätalouden turvaamiseksi. Tuloksellisuus on välttämätön edellytys toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.

Sulje

Uudistuminen

Metsä Groupin arvot, uudistuminen

​Tiedostamme tulevaisuuden haasteet ja uskallamme kyseenalaistaa ennakkoluulottomasti vanhat toimintatavat tarjotaksemme asiakkaillemme parempia tuotteita ja palveluja heidän liiketoimintojensa tueksi.

Organisaatio ja johto

Metsä group
liikevaihto6,0 mrd.
euroa
henkilöstöä9 500

​Metsä forest

puunhankinta ja metsäpalvelut

​METSÄ wood

                     
puutuotteet

​Metsä Fibre


Sellu- ja sahateollisuus

metsä board


kartonki

​metsä tissue

Pehmo- ja tiivispaperit

LIIKEVAIHTO
2,0 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
850

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 100 %

LIIKEVAIHTO
0,6 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
1 700​

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 100 %

LIIKEVAIHTO
2,6 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
1 400

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 50,1 %, METSÄ BOARD 24,9 %, ITOCHU CORPORATION 25,0 %

​LIIKEVAIHTO
2,1 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
2 400​​​

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 48,2 % (OSUUS ÄÄNIMÄÄRÄSTÄ 67,1 %)         

​LIIKEVAIHTO
0,9 MRD. EUROA

HENKILÖSTÖ
2 500

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 100%

                                                                     
​METSÄLIITTO OSUUSKUNTA ​KONSERNIN EMOYRITYS ​OMISTAJINA LÄHES 100 000
SUOMALAISTA METSÄNOMISTAJAA​

Me olemme Metsä Group

Metsä Group muodostuu Metsäliitto Osuuskunnasta, siihen kuuluvista Metsä Forestista ja Metsä Woodista sekä osuuskunnan tytäryhtiöistä Metsä Tissuesta, Metsä Boardista ja Metsä Fibrestä. Metsäliitto Osuuskunta on Metsä Groupin emoyritys, ja osuuskunnan jäseninä on lähes 100 000 metsänomistajaa.

Omistustausta ja liiketoimintarakenne erottavat Metsä Groupin kilpailijoista ja vahvistavat toiminnan pitkäjänteisyyttä. Osuuskunnan omistajajäsenten kautta Metsä Groupilla on käytettävissään merkittävä varanto ensiluokkaista puuraaka-ainetta, mikä antaa vakaan ja pitkäjänteisen perustan oman toiminnan ja tuotantolaitosten kehittämiseen.

Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan hallintoelimet ovat edustajisto, hallintoneuvosto, hallitus  ja pääjohtaja. Metsä Groupin johtoryhmä  avustaa pääjohtajaa liiketoiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee hallitukselle annettavia esityksiä. 

Strategia

Metsä Groupin kannattavan kasvun strategia

Kannattavaa kasvua

Keskitämme toimintamme, investointimme ​ja voimavaramme alueille, joilla meillä on selkeä kilpailuetu ja joiden kasvunäkymät ovat hyvät. Tutustu strategiaamme

Tarkoituksemme: Edistää bio- ja kiertotaloutta jalostamalla pohjoisesta puusta tehokkaasti ensiluokkaisia tuotteita.

Pohjoinen puu

Vahvuutemme pohjoinen puu

Maailman paras raaka-aine

Pohjoinen puu on laadukasta ja kestävää. Lue lisää pohjoisesta puusta

Biotalouden edelläkävijä

Öinen tuotantolaitos  
 

Uudistuva ala

Vastaamme innovoinnilla ennen kaikkea asiakkaiden tarpeisiin. Kevyet ja laadukkaat kartongit, maailman moderneimpien sahausteknologioiden hyödyntäminen tai asiakasrajapinnassa tapahtuva aktiivinen kuluttajatuotteiden kehittäminen vaativat kykyä arjen luovuuteen, vanhojen toimintatapojen haastamiseen ja raja-aidat ylittävään ajatteluun.

Vuosittain järjestettävä sisäinen tuottavuus- ja innovaatiokilpailumme kannustaa kaikkia metsägroupilaisia liiketoiminta-alueet ylittävään kekseliääseen yhteistyöhön.

Näkyvimpiä osoituksia biotalouden edelläkävijyydestämme on Äänekoskella sijaitseva biotuotetehdas.  Korkealaatuisen sellun lisäksi tehdas tuottaa erilaisia biotuotteita kuten mäntyöljyä, tärpättiä, biokaasua, tuotekaasua ja rikkihappoa. Tuotannon sivuvirroista saatavia mahdollisia uusia jalosteita ovat myös ligniinijalosteet. Lisäksi biotuotetehtaan yhteyteen suunnitellaan biokomposiittituotantoa, ja mahdollinen uusi tuote on myös sellusta valmistettava tekstiilikuitu.

Biotuotetehdas hyödyntää raaka-aineet ja sivuvirrat biotuotteina ja uusiutuvana energiana sataprosenttisesti. Tehtaan sähköenergian omavaraisuusaste on 240 prosenttia eikä se käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita.

Metsä Groupin biotuotetehtaassa innovatiivista on myös sen liiketoimintamalli, joka perustuu tehokkaaseen kumppanuusverkostoon. Tehtaan yhtenä tavoitteena on avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri kokoluokan ja kehitysvaiheen yrityksille. Uusia tuotteita jalostetaan yhteistyössä arvoketjun eri osaajien kanssa. Lue, miten sellu jalostuu kumppanien käsissä uusiin muotoihin.

Metsä-brändi

Metsä Groupin hirvenpäälogo  

Hirvenpäälogon tarina

Metsä Groupin hirvenpää-tunnus on perintöä 198​0-luvulta, jolloin Metsä Boardin nimi oli vielä Metsä-Serla. Suomalainen taiteilijaprofessori ja kansainvälisesti tunnettu graafikko Erik Bruun oli suunnitellut Metsä-Serlalle hirvenpää-tunnuksen, joka symboloi suomalaista perinnettä ja yhteyttä metsään.

Kun Metsä Groupin yritysidentiteettiä uudistettiin vuonna 2012, hirvenpää-tunnuksen koettiin edelleen heijastavan vahvasti niitä ominaisuuksia, joista Metsä Group haluaa tulla tunnetuksi – vastuullisuutta ja vahvoja juuria suomalaisessa metsässä. Uusi raikas vihreä väri ja modernisoitu muoto toivat mukaan viestin uudistuvasta ja tulevaisuuteen katsovasta konsernista.

Merkin uuden muodon suunnitteli Petteri Järvelin. Oli tärkeää, että myös alkuperäisen merkin suunnittelija Erik Bruun hyväksyi uudistuksen.

  • Töissä Metsä Groupissa
  • Ura Metsässä
  • Käpy-kauppa
  • Metsä-logon käyttö
  • Metsä-logo
  • Metsä-logo

Historia

Yli 80-vuotinen historia

Metsä Groupin emoyhtiön Metsäliitto Osuuskunnan juuret ovat syvällä osuuskuntaliikkeessä, joka löysi tiensä Suomeen 1900-luvun alussa. Metsänomistajatkin päättivät yhdistää voimansa saavuttaakseen vahvemman neuvotteluaseman puukaupassa. Toiminta alkoi yhteismyynneillä, ja vuonna 1934 perustettu Metsäliitto Oy jatkoi sitä aluksi puun viennillä. Vuodesta 1947 yhtiö on ollut osuuskunta. Vuonna 1949 perustettiin ensimmäiset omat sahat, ja 1950-luvulla toiminta laajeni kemialliseen metsäteollisuuteen. 

Suomalainen metsäteollisuus kasvoi ja kansainvälistyi nopeassa tahdissa 1960-luvulta lähtien, ja siitä muodostui yksi suomalaisen hyvinvoinnin ja vaurauden tukijaloista. Metsäliitto Osuuskunnan toiminta laajeni myös. Merkittäviä virstanpylväitä taipaleella olivat muun muassa Metsä-Serlan muodostaminen vuonna 1986 sekä selluteollisuuden kasvu ja kehitys Metsä-Botnia Oy:ssä. 1990-luvun väkevän kasvun aikana Metsäliitossa investoitiin voimakkaasti sekä Suomeen että ulkomaille.

2000-luvulle tultaessa Metsäliitto-konserni oli kansainvälinen metsäteollisuuskonserni, jolla oli yli 25 000 työntekijää kymmenissä eri maissa. Vuosina 2005–2012 vietiin läpi määrätietoinen muutostyö, ja vuonna 2012 Metsäliitto-konserni muutti nimensä Metsä Groupiksi ja uudisti yritysilmeensä. Muutos viimeisteli konsernin strategiaan perustuvan voimakkaan rakennemuutokseen yhtenäisen ja kilpailukykyisen metsäteollisuuskonsernin rakentamiseksi. Toiminnan perusta on kuitenkin edelleen osuuskunta-aatteessa ja suomalaisten metsänomistajien parhaaksi toimimisessa.

Tästä on hyvä jatkaa.

Sulje

Teollistuminen alkaa

1934 Metsäliitto Oy perustetaan
1947 Metsäliitto Osuuskunta
1949 Ensimmäiset omat sahat
1953 Metsäliiton Selluloosa Oy​
Sulje

Suurteollisuuden harjoittajaksi

1966 Kirkniemen paperitehdas
1973 Metsä-Botnia ja Metsäliitto-Yhtymä​
Sulje

Oma teollisuus laajenee

1982 Ensimmäinen tehdas ulkomailla
1985 Äänekosken sellutehdas
1986 Metsä-Serla​
Sulje

Kiivasta kasvua ja yritysostoja

​1996 Rauman sellutehdas
2000 MoDo Paper
2001 Puunhankinta kansainvälistyy​

Sulje

Toiminnan fokusointi 2005–2012

2008 Graphic papersin myynti
2009 Uruguayn tehtaan myynti
2012 Itochusta Metsä Fibren osakas

Sulje

Tästä on hyvä jatkaa

​2014 Metsäliitto Osuuskunta 80 vuotta
2017  Biotuotetehdas käynnistyi
2018  Koivuvaneritehdas Pärnussa käynnistyi 
2019  Kemin biotuotetehtaan, Rauman mäntysahan ja Husumin sellutehtaan uudistamisen hankesuunnittelu käynnistyi
2020 Rauman sahan rakennustyöt alkoivat ja Kemin sekä Husumin hankkeet saivat ympäristöluvan
2021 Kemin biotuotetehtaan investointipäätös tehtiin