Uudistava metsätalous etenee vauhdilla – 40 prosenttia puukaupoista Metsä Group Plus -hoitomallilla helmi–huhtikuussa

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Group

Suomalaiset metsänomistajat ovat ottaneet hyvin vastaan toimet, jotka toteuttavat Metsä Groupin uudistavan metsätalouden periaatteita. Metsä Groupin helmi–huhtikuussa 2024 toteuttaman kampanjan aikana tehdyistä puukaupoista noin 40 prosenttia sovittiin Metsä Group Plus -hoitomallin mukaisesti. Puukauppojen kuutiomäärästä laskien osuus oli yli 50 prosenttia kampanjan aikana. Metsä Groupin emoyrityksen, Metsäliitto Osuuskunnan yli 90 000 suomalaista metsänomistajäsentä omistavat noin puolet maamme yksityismetsistä. Yhdessä metsänomistajien kanssa tehtävien toimenpiteidemme positiivinen vaikutus metsien luonnon tilaan on merkittävä.  

Metsä Group Plus -hoitomallissa metsien monimuotoisuus ja metsäluonto otetaan aiempaakin tarkemmin huomioon metsätöitä toteutettaessa. Siinä tehdään metsäluonnon tilaa parantavia toimia, jotka ovat laajempia kuin vakiintuneet nykykäytännöt ja sertifikaattien vaatimukset. Hoitomallin mukaan hakkuissa jätetään enemmän säästöpuita ja tehdään enemmän tekopökkelöitä hehtaaria kohden. Arvokkaissa elinympäristöissä ja rantametsissä palvelu edustaa korkeinta nykyisin käytössä olevaa vaatimustasoa. Metsä Group Plus -hoitomallilla mahdollistetaan myös aiempaa runsaampi säästöpuuryhmien polttojen määrä paloympäristössä elävien lajien elinolojen turvaamiseksi.

”Suomalaisten metsien monimuotoisuutta pitää parantaa, jotta pärjäämme muuttuvassa ilmastossa tulevaisuudessa. Metsä Group Plus -hoitomalliin on koottu käytännön toimia, joilla näihin tavoitteisiin päästään. On todella hienoa, kuinka hyvin uusi malli on otettu vastaan. Kauppakohtainen malli tarjoaa matalamman kynnyksen sitoutua vaikuttavaan luonnontilan parantamiseen kuin tila- tai omistajakohtaiset sopimukset. Sitä kautta syntyy suurempi vaikuttavuus koko Suomeen”, Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Jumppanen sanoo.

Metsä Group maksaa hehtaariperusteisen, kauppakohtaisen lisäbonuksen uudistushakkuille, jotka toteutetaan Metsä Group Plus -mallilla. Lisäbonuksella korvataan omistajajäsenten toimenpiteitä, jotka huomioivat luonnon monimuotoisuuden nykyisiä käytäntöjä laajemmin. Alkuvuoden kampanjan aikana lisäbonusta maksettiin myös harvennushakkuille.

”Suosittelemme Metsä Group Plus -mallin mukaista toimintaa laaja-alaisesti. Se on jo nyt merkittävä toimintatapa ympäri Suomen, ja uskon sen suosion kasvavan edelleen”, Jumppanen jatkaa.

Metsä Group toteuttaa uudistavan metsätalouden periaatteitaan säästämällä puunkorjuussa harvoin esiintyvät lehtipuut, toteuttamalla lehtojen hoitotoimia, tekemällä tekopökkelöitä ja suojatiheikköjä, uudistamalla metsiä sekaviljelynä, varmistamalla turvemaiden oikeanlainen metsänhoito sekä käyttämällä aiempaa ympäristöystävällisempiä aineita puunkorjuussa.

Yksi tärkeä osa uudistavan metsätalouden periaatteita on vaikutusten mittaaminen, johon kehitetään parhaillaan uusia käytäntöjä. Lisäksi Metsä Group jatkaa uudistavaa metsätaloutta toteuttavien uusien toimenpiteiden kehittämistä.

Lisätietoa uudistavasta metsätaloudesta: https://www.metsagroup.com/fi/vastuullisuus/metsat-ja-puuraaka-aine/Uudistava-metsatalous/

Lisätietoja:

Katariina Saelan, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 040 829 9455
Juha Jumppanen, metsäjohtaja, Metsä Group, +358 50 384 4808
Juha Laine, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut, +358 50 346 0350 


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Groupin juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyhtiömme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta. Valmistamme puusta tuotteita, joita ihmiset tarvitsevat arjessaan ympäri maailman. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja kartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Olemme sitoutuneet uudistavaan metsätalouteen, joka vahvistaa metsäluonnon tilaa mitatusti. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 6,1 miljardia euroa ja työllistämme noin 9 500 henkilöä.

Seuraa Metsä Groupia: X  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram