Metsäliitto Osuuskunnan 25.4.2024 pidetyn edustajiston kokouksen päätökset

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Group

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päätti 25.4.2024 pitämässään varsinaisessa kokouksessaan omistajajäsenten osuuspääomille maksettavista osuuskoroista. Metsäliitto Osuuskunta maksaa jäsenen sijoittamille sääntömääräisille perusosuuksille vuoden 2023 tuloksen perusteella korkoa 6,5 % (7,0 % vuodelta 2022). Metsä1-lisäosuuksille maksetaan korkoa 6,0 % (6,5 %), A-lisäosuuksille 3,0 % (4,0 %) ja B-lisäosuuksille 1,0 % (1,0 %).
 
Lisäksi päätettiin, että ylijäämänpalautuksena jaetaan 0,30 euroa per jäseneltä vastaanotettu teollisen ainespuun kuutiometri edellisen neljän päättyneen tilikauden aikana. Ylijäämänpalautus maksetaan pääosin osuuskunnan Metsä1-lisäosuuksina, mutta kunkin jäsenen osalta toimitettavaa ennakonpidätystä vastaavalta osin rahana. 

Kokonaisuudessaan päätetty voitonjako vuodelta on noin 101 miljoonaa euroa (101). Tästä ylijäämänpalautuksena maksettavan puukauppapohjaisen voitonjaon osuus on noin 16 %. Osuuskorot ja ylijäämänpalautukset maksetaan 10.5.2024.
 
Stefan Saaristo valittiin hallintoneuvoston jäseneksi pois jääneen Mats Brandtin tilalle. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä uudelleen valittiin Matti Alatalo, Tapani Haukilahti, Matti Hiekka, Kati Kontinen, Pirkko Laitinen, Jarmo Lalli, Petri Lauttia, Ahti Siponen, Matti Turtiainen ja Jukka Virnala.
 
METSÄ GROUP

 

Lisätietoja:

Miika Arola, lakiasiainjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4205


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Groupin juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyhtiömme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta. Valmistamme puusta tuotteita, joita ihmiset tarvitsevat arjessaan ympäri maailman. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja kartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Olemme sitoutuneet uudistavaan metsätalouteen, joka vahvistaa metsäluonnon tilaa mitatusti. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 6,1 miljardia euroa ja työllistämme noin 9 500 henkilöä.

Seuraa Metsä Groupia: X  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram