Metsäalan kannattaa kohdata luontovaikuttajat ennakkoluulottomasti

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Group

Tänään ensi-iltansa saavassa Havumetsän lapset -dokumenttielokuvassa vieraillaan Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaalla ja käydään keskustelua nuorten luontovaikuttajien ja Metsä Groupin edustajien välillä. Dokumenttielokuva seuraa nuoria luontovaikuttajia yli vuoden ajalta, ja siihen on taltioitu heidän ja Metsä Groupin välillä käytyä keskustelua.

Avoin kansalaiskeskustelu vaatii tuekseen turvallisen ympäristön. On tärkeää, että erilaiset mielipiteet nostetaan esiin lakia kunnioittamalla ja noudattamalla. Kapinahenkisyys luo mahdollisuuden muutokselle silloin, kun se toimii yhteiskunnan normien rajoissa ja jalostuu lopulta rakentavaksi sillaksi osapuolten välillä. Vuoropuhelu ja kumppanuudet ovat muutoksen ytimessä.

Metsä Groupin yhteiskuntasuhdejohtaja Tomi Salo korostaa luontovaikuttajien kuuntelemisen tärkeyttä.

”Taito kuunnella ja keskustella on tärkeää kaikille. Se on lähtökohta kehittyvälle keskustelulle ja kumppanuuksille, jotka voivat johtaa myös käytännön toimintaan. Luontovaikuttajien ääni tänään heijastaa suuremman joukon ääntä tulevaisuudessa. Juuri siksi tämä ääni on erityisen arvokas, kun haluamme vastata yhteiskunnan odotuksiin pitkällä tähtäimellä ja parantaa toimintaamme jatkuvasti”, Salo toteaa.

Elokuvan ohjannut Virpi Suutari pitää tärkeänä, että dokumenttiin saatiin metsäteollisuuden ja nuorten luontovaikuttajien vuoropuhelua.

”Suomalaisella metsäteollisuudella on merkittävä vastuu metsiemme käytöstä ja kohtalosta. Elokuvan kokonaisuuden kannalta oli hyvä, että Metsä Group otti aktivistit ja kuvausryhmän vieraaksi Kemin tehtaille kokonaiseksi päiväksi. Elokuvantekijänä en halua lisätä yhteiskunnallista vastakkainasettelua vaan valottaa metsäkysymystä eri näkökulmista ja antaa katsojalle tilaa oivaltaa itse”, Suutari toteaa.

Metsä Groupin omistaa yli 90 000 suomalaista metsänomistajaa. Tarjoamme heille uudistavan metsätalouden strategian mukaisesti palveluja, joiden tavoitteena on tuottaa taloudellista hyötyä metsistä ylisukupolvisesti samalla, kun metsäluonnon tila vahvistuu todennetusti. Sidosryhmien kanssa käytävä keskustelu ja yhteistyöhankkeet ovat toiminnassamme keskeisessä roolissa. Tärkeimpiä sidosryhmiämme ja yhteistyökumppaneitamme ovat mm. metsänomistajat, yrittäjät, nykyiset ja tulevat työntekijät, naapurusto, tutkijat, viranomaiset ja kansalaisjärjestöt.

”Toiminnan kehittämisessä korostuu puheiden ja tekojen tasapaino. Metsissä teot toteutuvat metsänomistajille tarjottavina palveluina ja niiden kehitystyönä mm. ilmastokestävyyden parantamiseksi, puulajiston monipuolistamiseksi ja lahopuun lisäämiseksi”, Tomi Salo kertoo.
 

Lisätietoja:

Katariina Saelan, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 040 829 9455

Tomi Salo, yhteiskuntasuhdejohtaja, Metsä Group, puh. 045 875 8911
 


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Groupin juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyhtiömme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta. Valmistamme puusta tuotteita, joita ihmiset tarvitsevat arjessaan ympäri maailman. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja kartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Olemme sitoutuneet uudistavaan metsätalouteen, joka vahvistaa metsäluonnon tilaa mitatusti. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 6,1 miljardia euroa ja työllistämme noin 9 500 henkilöä.

Seuraa Metsä Groupia: X  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram