Metsä Groupin vuosikatsaus 2023 sisältää kestävyysraportointidirektiivin mukaisen kestävyysraportin

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Group

Metsä Group on julkaissut vuosikatsauksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 suomeksi ja englanniksi.  

Katsaus sisältää kestävyysraportin, joka mukailee eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien* vaatimuksia ja rakennetta. Eurooppalaiset kestävyysraportointistandardit ovat osa uutta kestävyysraportointidirektiiviä**, ja standardien mukainen raportointi on Metsä Groupille velvoittavaa vasta vuoden 2024 raportoinnissa. 

Valmistautumalla lakisääteiseen raportointiin jo vuonna 2023 Metsä Group haluaa olla ensimmäisten joukossa edistämässä kehitystä, jossa kestävyysasioista raportoidaan varmennetusti.

”Uuden direktiivin myötä kestävyysasioiden painoarvo yrityksissä nousee. Metsä Groupissa halusimme edetä direktiivin aikataulua nopeammin, sillä olemme iso toimija ja haluamme näyttää muille esimerkkiä vastuullisuustyön tärkeydestä,” toteaa Metsä Groupin talousjohtaja Vesa-Pekka Takala.

EU:n uusi kestävyysraportointidirektiivi edellyttää suurten yritysten julkaisevan kestävyystietonsa toimintakertomuksessa direktiivin ja kestävyysraportointistandardien vaatimusten mukaisesti. Sen tavoitteena on tehdä yritysten kestävyysraportoinnista läpinäkyvämpää sekä vertailukelpoisempaa.

”Direktiivin mukainen kestävyysraportointi läpivalaisee Metsä Groupin toimintaa aivan uudella tavalla. Tämä on ollut meille iso ponnistus, mutta olemme myös oppineet paljon. Varmennettu raportointi on meille hyvä työkalu kehittää omaa toimintaamme ja vastuullisuuttamme entisestään,” Takala lisää.

Vuosikatsaus sisältää kestävyysraportin lisäksi tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin. 

Palkitsemisraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu myös erillisinä dokumentteina suomeksi ja englanniksi. Metsän vuosi 2023 -esite on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

*European Sustainability Reporting Standards, ESRS
**Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD


Metsä Groupin raportit ovat luettavissa osoitteessa:
metsagroup.com/vuosi2023

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board on 22.2.2024 julkaissut vuoden 2023 vuosikatsauksensa suomeksi ja englanniksi.
Ne löytyvät osoitteessa: metsagroup.com/metsaboard/vuosi2023

Metsä Groupiin kuuluvan sellu- ja sahaliiketoiminnan (Metsä Fibre) vuosikertomus 2023 on luettavissa osoitteessa:
annualreview.metsafibre.com/

METSÄ GROUP
 

Lisätietoja:

Katariina Saelan, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 040 829 9455
​​​​​​​Vesa-Pekka Takala, EVP, CFO Metsä Group, puh. 010 465 4260