Metsä Group ja ANDRITZ rakentavat koetehtaan uusien ligniinituotteiden kehittämiseksi

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Group

Metsä Group rakentaa Äänekosken biotuotetehtaan yhteyteen ligniininjalostuksen koetehtaan. Laitteet toimittaa teknologiayhtiö ANDRITZ. Rakennustyöt alkavat kesällä 2024 ja koetehdas valmistuu loppuvuonna 2025. Koetehtaan kapasiteetti on kaksi tonnia uudenlaista ligniinituotetta päivässä.

Ligniini on puun ainesosa, joka sitoo puukuidut toisiinsa. Selluntuotannossa ligniini erotetaan kuiduista kemikaalikierron mustalipeään ja hyödynnetään bioenergiana. Ligniiniä voitaisiin hyödyntää myös kemikaali- ja materiaalisovelluksissa.    

Metsä Fibre ja ANDRITZ kehittävät koetehtaassa uuden ligniinituotteen valmistusprosessia, sen integrointia biotuotetehtaaseen sekä eri loppukäyttöjen edellyttämiä tuoteominaisuuksia. Koetehdashankkeessa on kumppanina myös kemian alan yritys Dow, joka kehittää biopohjaisia tehonotkistimia betoni- ja kipsisovelluksiin hyödyntäen koetehtaassa valmistettua ligniinituotetta.

”Tavoitteemme on, että selluntuotannon sivuvirrat hyödynnetään tarkkaan ja että ne tuottavat mahdollisimman suurta lisäarvoa. Haluamme kehittää uusiutuvista luonnonvaroista tuotteita, joilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita ja materiaaleja ”, sanoo Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

ANDRITZ on kehittänyt teknologiakonsepteja ligniinin talteenottoon ja muokkaukseen osana sellutehtaiden sivuvirtojen hyödyntämisen kehitysohjelmaansa. ANDRITZ Oy:n toimitusjohtaja Kari Tuominen sanoo:

”Olemme innoissamme voidessamme testata tätä teknologiaa jatkuvatoimisesti Äänekosken biotuotetehtaalla. Sen lisäksi, että löydämme uudelle ligniinituotteelle markkinoita, koetehtaan mittakaava antaa meille arvokkaita kokemuksia siitä, miten LigniOx-prosessi integroidaan biotuotetehtaaseen ja miten se skaalataan teolliseen mittaan.”

”Olemme Dow’lla sitoutuneet tekemään yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa yhä kestävämpien ratkaisujen innovoinnissa ja tuomisessa markkinoille”, sanoo Raquel Fortes, Dow Construction Chemicalsin globaalien liiketoimintojen johtaja. "Tämä uusi teknologia laajentaa entisestään Dow'n biopohjaisten tuotteiden tarjontaa vastaamaan rakentamisen ja rakennusteollisuuden tulevaisuuden tarpeita."

Metsä Group, ANDRITZ ja Dow ovat jo aiemmin osoittaneet Teknologian tutkimuskeskus VTT:n koordinoimassa pilot-mittakaavan EU-hankkeessa, että jalostettu ligniini soveltuu betonin valmistuksessa korvaamaan fossiilipohjaisia kemikaaleja.

Äänekosken tehdasalue on Metsä Groupin suurin, ja siellä sijaitsevat yhtiön kartonki- viilu-, ja biotuotetehtaat. Lisäksi Äänekoskella sijaitsevat Metsä Groupin Kuura-tekstiilikuidun ja Muoto-kuitutuotteen koetehtaat. 

Kuvia lingniinistä: https://databank.metsagroup.com/l/TwDkB26GVTq                                                       

Lisätietoja:

Katariina Saelan, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 040 829 9455
Kari Tuominen, toimitusjohtaja, puh. 040 860 5186


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Groupin juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyhtiömme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta. Valmistamme puusta tuotteita, joita ihmiset tarvitsevat arjessaan ympäri maailman. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja kartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Olemme sitoutuneet uudistavaan metsätalouteen, joka vahvistaa metsäluonnon tilaa mitatusti. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 6,1 miljardia euroa ja työllistämme noin 9 500 henkilöä.

Seuraa Metsä Groupia: X  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  

ANDRITZ Pulp & Paper tarjoaa kestäviä teknologia-, automaatio- ja palveluratkaisuja kaikenlaisten sellun, paperin, kartongin ja pehmopaperin valmistukseen. Teknologiat ja palvelut keskittyvät raaka-aineiden mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen, tuotannon tehostamiseen, käyttökustannusten alentamiseen sekä innovatiivisiin hiilineutraaliusstrategioihin ja autonomisen tehtaan toimintaan. ANDRITZ GROUP on pörssiyhtiö, jolla on noin 30 000 työntekijää ja yli 280 toimipaikkaa yli 80 maassa.