Metsä Group ja ANDRITZ käynnistävät uraauurtavan selvityksen puupohjaisen hiilidioksidin talteenotosta

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Group

Metsä Group ja teknologiayhtiö ANDRITZ tekevät selvityksen hiilidioksidin talteenottolaitoksesta biotuotetehtaan yhteyteen. Selvityksessä tarkastellaan neljän miljoonan hiilidioksiditonnin talteenottoa Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan kokoisesta laitoksesta. Kemin biotuotetehdas on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos.

Selvityksessä optimoidaan, minkä kokoinen talteenottolaitteisto biotuotetehtaaseen yhdistettynä olisi energiatehokkain ja mitä laitteisto edellyttäisi jäähdytystarpeen ja logistiikan kannalta. Tavoitteena on biotuotetehtaassa syntyvän sähkön, lämmön ja höyryn hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti siten, ettei hukkalämpöä synny. 

Työ on jatkoa vuonna 2023 aloitetulle hiilidioksidin talteenottoselvitykselle. Amiiniliuokseen perustuva hiilidioksidin talteenotto on olemassa olevaa koeteltua teknologiaa, jota on käytetty vuosikymmenien ajan eri puolilla maailmaa. Edistyksellistä kuitenkin on tämän teknologian yhdistäminen sellu- tai biotuotetehtaaseen. 

ANDRITZin kanssa tehtävän selvityksen jälkeen hanke etenee pilottivaiheeseen Metsä Groupin Rauman tehdasalueella vuonna 2025. 

Puuperäistä hiilidioksidia fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseen

Jos hiilidioksidin talteenotto osoittautuu kannattavaksi, metsäteollisuuteen syntyy uusi suurten volyymien puupohjainen raaka-aine.

”Tavoitteenamme on jalostaa pohjoisesta puusta yhä arvokkaampia tuotteita. Toteutuessaan hiilidioksidin talteenotto avaisi mahdollisuudet uudelle, merkittävälle kemianteollisuudelle Suomeen ja kiihdyttäisi suomalaista vetytaloutta”, sanoo Metsä Groupin strategiajohtaja Sari Pajari-Sederholm.

Metsä Groupissa syntyy vuosittain noin 12 miljoonaa tonnia puuperäistä hiilidioksidia, joka voitaisiin hyödyntää fossiilisia materiaaleja korvaavien tuotteiden raaka-aineena teknologian ja markkinoiden kehittyessä. Uusiutuvalla energialla tuotetusta vedystä ja puuperäisestä hiilidioksidista voisi valmistaa esimerkiksi synteettistä metaania ja metanolia kemianteollisuuden raaka-aineeksi. 

"ANDRITZin ja Metsä Groupin selvitys on uraauurtavaa työtä hiilidioksidin talteenotossa ja ensimmäinen askel kohti uusiutuvien polttoaineiden tuotantoa puupohjaisesta hiilidioksidista. Hiilidioksidipäästöjen vähentämispyrkimykset lisäävät uusiutuvien polttoaineiden kysyntää, johon biotuotetehtaiden sivuvirroista löytyy ratkaisu", sanoo Klaus Bärnthaler, Hiilidioksidin talteenottojärjestelmät -alueen myynti- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja ANDRITZilta.

Lisätietoja:

Katariina Saelan, SVP, Communications, Metsä Group, puh. +358 40 829 9455
Pirita Mikkanen, VP, Energy, Metsä Group, puh. +358 50 339 7537


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Groupin juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyhtiömme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta. Valmistamme puusta tuotteita, joita ihmiset tarvitsevat arjessaan ympäri maailman. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja kartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Olemme sitoutuneet uudistavaan metsätalouteen, joka vahvistaa metsäluonnon tilaa mitatusti. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 6,1 miljardia euroa ja työllistämme noin 9 500 henkilöä.

Seuraa Metsä Groupia: X  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram