Metsä Tissue on valinnut Ison-Britannian Goolen suunnitellun pehmopaperitehtaansa sijaintipaikaksi

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Group

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Tissue suunnittelee satojen miljoonien eurojen investointia pehmopaperitehtaaseen Isoon-Britanniaan.

  • Metsä Tissuen suunnitteleman Ison-Britannian pehmopaperitehdasinvestoinnin sijaitipaikaksi on valittu Goole East Riding of Yorkshiren kreivikunnassa. Tehdas lisäisi Ison-Britannian omavaraisuutta pehmopaperituotteissa yli 30 prosentilla.
  • Suunniteltu satojen miljoonien eurojen investointi loisi alueelle yli 400 työpaikkaa ja epäsuorasti tuhansia työpaikkoja läpi koko toimitusketjun.
  • Uuden tehtaan pehmopaperituotantokapasiteetti olisi Ison-Britannian suurin, ja tuotantoteknologialtaan edelläkävijä ympäristövastuullisuudessa.
  • Tehtaan suunniteltu pehmopaperituotantokapasiteetti on 240 000 tonnia, ja tehdas on tarkoitus rakentaa vaiheittain seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Metsä Tissue on valinnut suunnittelemansa uuden, modernin pehmopaperitehtaan sijaintipaikaksi Ison-Britannian Goolen. Satojen miljoonien eurojen investointi olisi Ison-Britannian suurin pehmopaperitehdas. Paikallinen valmistus vähentäisi merkittävästi pehmopaperituotteiden tuontia Isoon-Britanniaan ja Irlantiin. Täydellä kapasiteetilla toimiessaan tehdas työllistää suoraan yli 400 henkilöä ja toimitusketjussa tuhansia lisää.

Goole on erinomainen sijaintipaikka suunnittelemallemme tehdasinvestoinnille. Humberin alue toimii logistisesti porttina koko Isoon-Britanniaan. Alue houkuttelee viimeisintä puhdasta teknologiaa ja työpaikkoja, mikä on hyvin linjassa vastuullista paikallista tuotantoa koskevien suunnitelmiemme kanssa”, sanoo Metsä Tissuen toimitusjohtaja Esa Kaikkonen.

Tällä hetkellä jopa 45 prosenttia Ison-Britannian ja Irlannin pehmopaperituotteista on tuontitavaraa. Metsä Tissuen tavoitteena on korvata lähes puolet tuonnista paikallisella tuotannolla ja käyttää pääraaka-aineenaan ensikuitusellua, joka on peräisin pohjoismaisista vastuullisesti hoidetuista metsistä. Tuontiriippuvuuden vähentäminen vaikuttaisi myönteisesti myös alueen talouteen, hiilijalanjälkeen ja omavaraisuuteen pehmopaperituotteissa.

Goolessa suunnitellaan käytettävän parasta käytettävissä olevaa tuotantoteknologiaa, jonka avulla rakennetaan tehokas, moderni ja ympäristötehokkuudeltaan maailmanluokkaa oleva tehdas. Metsä Tissuen toiminnan kivijalkana on vastuullisuus, ja sen tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä tuotteiden valmistuksessa käytetään vain fossiilittomia raaka-aineita ja energiaa.

Noin 80 hehtaarin tontille suunniteltu tehdas rakennettaisiin vaiheittain seuraavan kymmenen vuoden aikana, edellyttäen suunnittelu- ja ympäristölupien saamista sekä lopullista investointipäätöstä. Tehtaan kapasiteetti olisi 240 000 tonnia pehmopaperia suunnattuna sekä ammatti- että kuluttajamarkkinoille, ja kapasiteetin kokoluokka olisi Ison-Britannian pehmopaperituottajista suurin. Suunniteltu tehdas olisi ensimmäinen merkittävä investointi Ison-Britannian hallituksen suunnitteilla olevalle Goolen vapaakauppa-alueelle, jonka tarkoituksena on houkutella yrityksiä Humbersiden seudulle. 

”Suunnitelmamme rakentaa Ison-Britannian Gooleen maailmanluokan, tulevaisuuden pehmopaperitehdas yhdistäisi suomalaisen vastuullisen ensikuituraaka-aineen tehokkaaseen paikalliseen valmistukseen, lähellä loppukuluttajia. Paikallinen tuotantomme korvaisi Ison-Britannian markkinoille laajassa mittakaavassa tulevia tuontituotteita ja kasvattaisi merkittävästi markkinan omavaraisuutta välttämättömissä pehmopaperituotteissa”, Esa Kaikkonen toteaa.

Lisätietoja:

Joanna Linnermo, Communications Manager, puh. +358 40 555 5868, joanna.linnermo@metsagroup.com ja Metsä Tissue Communications, SVP Communications, Johanna Kesti, puh. +358 40 417 5660


Metsä Group
https://www.metsagroup.com/fi/

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan noin 30 maassa. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia: X  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare

Metsä Tissue 
www.metsagroup.com/fi/metsatissue 

Metsä Tissue tekee arjesta puhtaampaa. Olemme yksi Euroopan johtavista koti- ja suurtalouksien pehmopapereiden toimittajista sekä yksi maailman johtavista tiivispapereiden toimittajista.

Tuotemerkkimme ovat Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin ja SAGA. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat viidessä maassa, ja työllistämme noin 2 450 henkilöä. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 1,2 miljardia euroa. Metsä Tissue on osa Metsä Groupia.

Seuraa Metsä Tissueta:

Twitter LinkedIn Instagram