Metsä Groupin hyönteistuhosovellus palkittiin parhaana innovaationa

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Group

Metsä Groupin ja CollectiveCrunchin kehittämä tekoälysovellus metsän hyönteistuhojen tunnistamiseen on voittanut Suomen Laatuyhdistyksen eli Excellence Finlandin järjestämän Quality Innovation Award -laatuinnovaatiokilpailun. Lisäksi Metsä Groupin Tulevaisuuden saha -konsepti voitti kilpailun liiketoimintainnovaatiot-sarjan. Suomen Laatukeskus ry jakoi tunnustukset keskiviikkona 15.11.

Metsä Groupin ja CollectiveCrunchin palkittu sovellus tunnistaa metsien hyönteistuhoja, esimerkiksi kirjanpainajien kuusikoissa aiheuttamia vaurioita, ennen kuin ne näkyvät ihmissilmin. Sovellus perustuu tekoälyyn, koneoppimiseen ja avoimeen dataan.  

Suomen Laatukeskus ry palkitsi hyönteistuhosovelluksen innovaatiosarjan parhaana, koska sen tuottaman tarkan tiedon perusteella hyönteistuhoihin voidaan reagoida nopeasti ja tuhojen leviämistä voidaan rajoittaa. Sovellus voitti myös ympäristöinnovaatiot-sarjan.

”Ilmaston lämpeneminen on lisännyt nopeasti Suomen metsien terveyteen kohdistuvia riskejä. Vuonna 2022 kirjanpainajatuhoja oli enemmän ja pohjoisemmassa kuin koskaan aikaisemmin. Päätimme tuolloin, että tarvitsemme reaaliaikaisen menetelmän hyönteistuhojen tunnistamiseen, jotta säilytämme metsien terveyden ja hiilinielut muuttuvassa ilmastossa. CollectiveCrunchin kanssa kehitetty tekoälysovellus auttaa meitä ja metsänomistajia yhdessä pitämään huolta metsiemme terveydestä ja hiilinieluista”, sanoo Metsä Groupin puunhankinnan ja metsäpalveluiden digitalisaatiojohtaja Olli Leino.

Metsä Groupin Tulevaisuuden saha -konsepti palkittiin Quality Innovation Awards -kilpailun liiketoimintainnovaatiot -sarjassa. Se sai kiitosta tuotantoprosessin tehokkuudesta, joka perustuu konenäön, robotiikan ja teräteknologian hyödyntämiseen sekä puun 100-prosenttisesta käytöstä.

Metsä Group kehitti yhteistyössä laitetoimittajien kanssa sahan jatkuvaan tuotantoon perustuvan toimintamallin, jossa sahan toimintaa ohjataan keskusvalvomosta ilman manuaalisia työvaiheita. Työssä saavutettu osaaminen ja tekniset edistysaskeleet hyödyttävät laitetoimittajia ja vahvistavat koko mekaanisen metsäteollisuuden kilpailukykyä tulevina vuosina.

Quality Innovation Award on sekä kansallinen että kansainvälinen innovaatiokilpailu, jossa palkitaan kiinnostavia ja kovatasoisia innovaatiota. Kilpailun kriteerit ovat uutuusarvo, hyödynnettävyys, oppiminen, asiakaslähtöisyys ja tuloksellisuus.

Lisätietoja:

Olli Leino, digitaalisuusjohtaja, Metsä Group, 0400 662 517
Harri Haapaniemi, sahaliiketoiminnan tekninen johtaja, Metsä Group, 0500 361 632


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan noin 30 maassa. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia: X  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare