Metsä Group ja Fortum yhteistyöhön metsäteollisuuden tuotannon sivuvirtana syntyvän hiilidioksidin hyödyntämiseksi

Metsä Group Lehdistötiedote 27.3.2023 klo 14
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Group

Toimialojensa johtavat yhtiöt Metsä Group ja Fortum ovat käynnistäneet selvityksen metsäteollisuuden sivuvirtana syntyvän puuperäisen hiilidioksidin talteen ottamisesta. Sellutehtaiden tai muiden metsäteollisuuden tuotantolaitosten puuperäinen hiilidioksidi on kiinnostava ja nykyään valtaosin hyödyntämätön raaka-aine erilaisiin fossiilisia materiaaleja korvaaviin kemianteollisuuden tuotteisiin. Teknologia puuperäisen hiilidioksidin talteenoton osalta on kehittynyt, ja edellytykset sen jatkojalostukseen erilaisiksi biotuotteiksi ovat kasvaneet. Nyt Fortumin kanssa aloitettu selvitys valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

”Metsä Group tekee jo nyt lukuisia toimia positiivisten ilmastovaikutusten eteen. Tarjoamme esimerkiksi uusiutuvasta puusta tehtyjä tuotteita fossiilisten materiaalien korvaajiksi, vähennämme fossiilisia päästöjämme ja tuemme metsien vahvaa kasvua sekä niiden elinvoimaisuutta. Haluamme kuitenkin tehdä vielä enemmän. Teknologisen kehityksen myötä uskon, että pystymme lähivuosina hyödyntämään merkittävän määrän tuotantomme puuperäisiä hiilidioksidipäästöjä erilaisten fossiilisia materiaalia korvaavien biotuotteiden valmistuksessa”, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä

” Fortumilla on vahva asema puhtaassa energiantuotannossa ja haluamme teollisuuden kumppanina löytää ratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tavoitteenamme on edistää vetytalouden kehittämistä Pohjoismaissa hyödyntämällä vahvaa asemaamme hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottajana. Fortumin ja Metsä Groupin selvitys on hyvä esimerkki yhteistyöstä, jossa eri teollisuudenalat palvelevat toisiaan hyödyntämällä toistensa liiketoimintaosaamista. Lopputuloksena syntyy hiilineutraali tuote asiakkaalle”, kertoo Simon-Erik Ollus, Fortumin Generation-divisioonan johtaja ja johtoryhmän jäsen.

Fortumin kanssa aloitetun yhteistyön lisäksi Metsä Group on mukana useissa tutkimus- ja yhteistyöhankkeissa, joissa kehitetään eri tuotevaihtoehtoja tuotantolaitoksilta talteen otetulle puuperäiselle hiilidioksidille. Metsä Group tutkii esimerkiksi vaihtoehtoja nesteyttää hiilidioksidia, joka myytäisiin edelleen jalostettavaksi markkinoille esimerkiksi vetytalouden P2X-toimijoille.

Metsä Groupin tuotantolaitoksien sivuvirtana syntyy vuosittain noin 10 miljoonaa tonnia puuperäistä hiilidioksidia, mikä tulevaisuudessa teknologian kehityttyä mahdollistaisi uuden miljardiluokan biotuoteliiketoiminnan.

METSÄ GROUP

Lisätietoja:
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan noin 30 maassa. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare