Metsä Group edistää monitieteisyyttä ja monipuolisia työtiimejä opiskelijatilaisuuksissa

Metsä Group lehdistötiedote 16.2.2023
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Group

Metsä Group järjestää tilaisuuksia, joissa eri tieteenalojen opiskelijat kohtaavat toisensa ja tutustuvat yhtiön arvoihin, periaatteisiin ja liiketoimintaan. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin 15.2.2023 Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Paikalle oli kutsuttu biologian ja metsätieteiden opiskelijoita ja yliopiston koulutushenkilökuntaa.

Tilaisuudessa kuultiin metsägroupilaisten uratarinoita biologista metsänhoitajiin.

”Olemme käytännön kautta oppineet, että menestyksen avaimet syntyvät tiimeissä, joissa on taustoiltaan erilaisia ihmisiä. Nykyinen toimintaympäristömme kestävyyshaasteineen edellyttää monipuolisia näkökulmia. Parhaat tulokset saadaan, kun osaaminen ja kokemus edustaa mahdollisimman laajaa kuvaa todellisuudesta. Tiimidiversiteetti on keskeinen menestyksemme avain nyt ja vielä enemmän tulevaisuudessa”,  sanoo Metsä Groupin yhteiskuntasuhdejohtaja Tomi Salo.

Vastuullisuuden merkitys yritysten strategioissa korostaa monitieteisyyden merkitystä. Ilmasto- ja luontoratkaisut ovat yhä tiukemmin liiketoimintaan integroituja strategisia kysymyksiä alasta riippumatta.

”Metsä Groupin aloite on hyvin tervetullut. Eri tieteiden ja alojen opiskelijoille järjestetty kohtaaminen palvelee myös yliopiston tavoitteita tukea monitieteisyyttä yhteiskunnan laaja-alaisena tukipilarina”, toteaa Itä-Suomen yliopiston professori Elina Oksanen ympäristö- ja biotieteiden laitokselta.

Biologeja työskentelee eri alojen yrityksissä koulutuksen painotuksista riippuen. Kestävyysmurros tai aktiivisesti kehittyvä biotalous ei kuitenkaan ole johtanut merkittävään biologien työllistymiseen yritysmaailmassa.

”Biokiertotalous jo sanana kertoo avainpelureiden monipuolisesta koulutustaustasta. Aidosti kestävyyttä tavoitteleva yritysmaailma tulee tarjoamaan monille biologeillekin todellisen unelma-ammatin”, arvioi Salo tulevaa kehitystä.

”Metsä Groupin tilaisuus avasi yrityksen arvoja ja käytännön tekemistä. Yritykset ovat jääneet aika kauas opiskelijoiden arjesta ja ehkä myös urasuunnitelmista. Esitetyt henkilötarinat olivat mielenkiintoisia ja ajatuksia herättäviä. Monille yritysmaailma voi kuitenkin olla varteenotettava vaihtoehto. Mielenkiintoisinta ja ehkä vähän yllättävääkin oli syväluotaava arvopohjainen keskustelu yhtiön edustajien toimesta”, toteaa kolmannen vuoden metsätieteiden opiskelija Arttu Mäkelä.  

Itä-Suomen lisäksi Metsä Group järjestää tänä ja ensi vuonna opiskelijatilaisuuksia myös muissa yliopistoissa. Tilaisuuksiin kutsutaan eri tieteenalojen opiskelijoita. Opiskelijatilaisuudet ovat osa yhtiön sidosryhmästrategiaa. Sen tavoitteena on aktiivinen ja rakentava vuorovaikutus muuttuvan talouden kestävyysintegraatiossa ja yhteiskunnan muutosjohtamisen kokeminen kaikille yhteisenä tavoitteena.

Lisätietoja:
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541
Tomi Salo, yhteiskuntasuhdejohtaja, Metsä Group, puh. 045 875 8911


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan noin 30 maassa. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare