Anonyymi hakutapa mullisti Metsä Groupin rekrytoinnin – yli 80 prosenttia rekrytoinneista on jo anonyymejä

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Group

Metsä Group on yksi harvoja yrityksiä Suomessa, jossa anonyymi rekrytointi on pääasiallinen rekrytointitapa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on vähentää tiedostamattomien ennakkoluulojen vaikutusta ja tarjota jokaiselle työnhakijalle yhdenvertaiset mahdollisuudet työnhakuprosessissa.

Anonyymi rekrytointi on ollut Metsä Groupin pääasiallinen rekrytointitapa marraskuusta 2022. Siinä hakijoiden henkilötiedot, kuten nimi, ikä, sukupuoli ja oppilaitoksen nimi on piilotettu hakemusten karsintavaiheessa. Tavoitteena on, että yhä monimuotoisempi hakijajoukko pääsee haastatteluvaiheeseen ja tehtävään tulee valituksi soveltuvin henkilö riippumatta henkilöön liittyvistä ominaisuuksista.

”Anonyymi työnhaku otettiin käyttöön osana Metsä Groupin laajempaa yhdenvertaisuusohjelmaa alun perin vuonna 2021 ja vuoden ajan se on ollut yhtiömme pääasiallinen rekrytointitapa. Meille ovat tervetulleita eri taustoista tulevat ja eri elämäntilanteissa olevat ihmiset. Uskomme, että parhaat ideat syntyvät monimuotoisissa tiimeissä ja anonyymi rekrytointi on oiva tapa lisätä työyhteisön moninaisuutta,” Metsä Groupin rekrytoinnista ja osaamisen kehittämisestä vastaava johtaja Susanna Tainio sanoo.

Tällä hetkellä Metsä Groupin noin 700 vuosittaisesta rekrytoinnista yli 80 prosenttia tehdään anonyymisti. Suurrekrytoinnit kuten oppisopimuskoulutus ja kesätyöhaku siirtyvät anonyymiin prosessiin vaiheittain. Viimeisin oppisopimushaku toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa täysin anonyymisti.

Anonyymin rekrytoinnin vaikutuksia seurataan tarkasti. Tällä hetkellä palkatuista henkilöistä on 17 prosenttia enemmän naisia kuin vuonna 2021. Naisten osuuden kasvua selittää anonyymin rekrytoinnin lisäksi muu Metsä Groupilla yhdenvertaisuuden eteen tehty työ. Yhtiön eri yksiköistä saadun palautteen perusteella myös haastatteluissa on ollut edustettuna aiempaa monimuotoisempi joukko hakijoita.

”Yhtenä tärkeänä tuloksena voidaan pitää sitä, että henkilöstömme on havahtunut yhdenvertaisuuden kysymyksiin uudella tavalla. Anonyymi rekrytointitapa pysäyttää miettimään omia ennakkokäsityksiä. Toivomme, että voimme esimerkillämme kannustaa muitakin toimijoita kehittämään yhdenvertaisuutta lisääviä rekrytointikäytäntöjä,” Tainio sanoo.

Myös työnhakijat ovat olleet pääosin tyytyväisiä anonyymiin hakuprosessiin. Metsä Groupiin hakeneilta kerätystä palautteesta käy ilmi, että anonyymia rekrytointia pidetään takeena hakijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Toisaalta, osa hakijoista on kokenut työnhakuprosessin työlääksi ja aikaa vieväksi. Anonyymin rekrytoinnin prosessia kehitetään jatkuvasti, jotta se palvelee entistä paremmin sekä työnhakijaa että työnantajaa.

”Tiedostamme hyvin, että metsäalalla on henkilöstön monimuotoisuuden suhteen vielä paljon tehtävää. Meillä on yhtiönä kuitenkin kunnianhimoiset tavoitteet, emmekä epäröi kääntää kehityksen suuntaa. Tavoitteenamme on esimerkiksi kasvattaa naisten osuus Metsä Groupin johdossa 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä”, Tainio summaa.

Lue lisää Metsä Groupin yhdenvertaisuustavoitteista.

Lisätietoja:

Susanna Tainio, VP Recruitment and HR Development, Metsä Group, puh. 0405817191


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan noin 30 maassa. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia: X  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare