Luonnon monimuotoisuus keskiössä SuomiAreenassa – Metsä Group mukana keskusteluissa

Metsä Group lehdistötiedote 12.7.2022 klo 14
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Group

Luonnon monimuotoisuus ja luontokato ovat keskeisiä teemoja Porissa järjestettävässä SuomiAreena-tapahtumassa. Metsä Group osallistuu sekä Helsingin yliopiston että Metsähallituksen järjestämiin paneelikeskusteluihin.

Metsä Group pitää tärkeänä, että luonnosta ja sen tilasta käydään aktiivista yhteiskunnallista keskustelua.

”SuomiAreena on merkittävä valtakunnallinen tapahtuma ja kohtaamispaikka. Vaikka käytännön teot ratkaisevat luontomme tulevaisuuden, on dialogi luontomme turvaamisesta ja hyödyntämisestä ensiarvoisen tärkeää”, sanoo paneeleihin Metsä Groupin edustajana osallistuva johtava luontoasiantuntija Timo Lehesvirta

Metsä Group on uusien teollisten investointiensa valossa yhä merkittävämpi suomalaisia metsävaroja hyödyntävä toimija. Metsä Group toteuttaa puunhankinnassaan ekologisen kestävyyden ohjelmaa. Sen toteuttaminen perustuu toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja ekologisesti perusteltuihin aloitteisiin metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja vahvistamiseksi.

Metsäsertifioinnin (FSC ja PEFC) edistäminen ja tarjoaminen metsäpalveluna, lehtoihin kohdennettavat hoito- ja suojelutoimet, lahopuun lisääminen, eri-ikäisrakenteiset kasvatusmallit soveltuvilla kohteilla, puun oston rajoittaminen viiteen yleisimpään puulajiin ja METSO-ohjelman edistäminen ovat esimerkkejä Metsä Groupin käytännön työkaluista ja linjauksista metsäluonnon turvaamiseksi tällä hetkellä.  

Henkilöstön ja omistajajäsenten perehdytys ympäristökysymyksissä on yhä keskeisempää. Metsä Group käynnistää elokuussa valtakunnallisen omistajajäsenille kohdennetun ekologisen kestävyyden koulutuksen. Koulutuksen pääteemana on metsäluonnon turvaamisen merkitys osana kehittyvää metsätaloutta muuttuvassa toimintaympäristössä.

Luonto on tärkeä myös ilman hyötyajattelua, mutta moni luontoa vahvistava toimenpide samalla parantaa myös metsien ilmastokestävyyttä.

”Luonnolla on itseisarvonsa, mutta se on yhtä aikaa koko kehittyvän biokiertotalouden perusta. Samalla kun tunnistamme oman toimintamme kehityskohteet, meidän tulee myös nähdä luontaisiin puulajeihimme perustuvan raaka-ainetuotannon ainutlaatuiset lähtökohdat turvata luontoamme ja sen tarjoamia monipuolisia palveluita. Meillä on tarjota teollisen mittakaavan tuotantomuoto, jossa valtaosa luontaisesta lajistosta esiintyy elinvoimaisena jo nykyään. Tämä on kansainvälisesti erottuva lähtökohta, mistä toimintaa nyt kehitetään”, Lehesvirta muistuttaa .

Metsä Group käynnisti vuonna 2021 luonto-ohjelman, jolla rahoitetaan luonnon monimuotoisuutta turvaavia, metsäsektorin ulkopuolisia hankkeita Suomessa. Ohjelma on kymmenvuotinen, ja yhtiö tulee rahoittamaan erilaisia biodiversiteettihankkeita yhteensä useilla miljoonilla euroilla. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi lintuvesiin ja kosteikkoihin, virtavesireitteihin, pienvesiin, pölyttäjien elinolosuhteisiin tai luontoa turvaaviin teknologisiin ratkaisuihin.

”Haluamme edistää uudenlaista toimintakulttuuria, jossa syntyy paikallisesti uusia ideoita, toiminnallisuutta ja yhteisöllisyyttä maamme luonnon hyväksi. Luontohankkeiden rahoitusohjelma ei vie vastuutamme metsäluonnon suhteen, vaan sitä toteutetaan ydintekemisemme rinnalla. Avaamme nyt ikkunaa myös tällaiselle yritysvastuun muodolle”, Lehesvirta linjaa.

METSÄ GROUP
 

Lisätietoja:
Timo Lehesvirta, johtava luontoasiantuntija, Metsä Group, puh. +358 400 752212

 


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 6 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan 30 maassa. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on lähes 100 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare