Metsä Group perustaa uuden luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjen tilan parantamista tukevan ohjelman

Metsä Group lehdistötiedote 4.10.2021
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Group

Metsä Group perustaa vuosien 2021-2030 aikana toteutettavan ohjelman, jonka puitteissa se tukee rahallisin panoksin ja asiantuntemuksellaan Suomessa luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjen tilaa parantavia alueellisesti olennaisia ja vaikuttavia kehityshankkeita.

Nämä talousmetsien ulkopuolella toteutettavat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi lintuvesiin ja kosteikkoihin, virtavesireitteihin, pienvesiin ja rantaluontokohteisiin, pölyttäjien elinolosuhteisiin tai uusiin vesiensuojelumenetelmiin.

”Yksi Metsä Groupin strategisista kestävän kehityksen tavoitteista on turvata luonnon monimuotoisuutta. Toteutamme talousmetsissä ekologisen kestävyyden ohjelmaamme, jolla turvaamme metsäluonnon monimuotoisuutta. Perustettavalla luonnonhoidon ohjelmallamme haluamme olla mukana parantamassa Suomen luonnon tilaa myös talousmetsien ulkopuolella. Panoksillamme, jotka koko ohjelman ajalla nousevat miljooniin euroihin, ei ole taloudellisia tuotto-odotuksia”,  sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä.

Hankevalinta tehdään puolivuosittain. Ensimmäiset päätökset tehdään joulukuussa 2021, mihin liittyvä hakuaika päättyy marraskuun 2021 lopussa. Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen luonnonhoidonohjelma@metsagroup.com. Hankearvioinnissa Metsä Group tekee yhteistyötä maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran, Itä-Suomen yliopiston sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n kanssa.

”Tuemme talousmetsien ulkopuolisia hankkeita, joilla on selkeästi todennettava, luonnon tilaa parantava vaikutus. Eri keinoja ja kohteita on paljon. Toivon, että ohjelmamme saa laajaa kiinnostusta sekä rohkaisee myös kokonaan uudentyyppisiin ideoihin, ja täten saamme arvioitavaksi suuren määrän erilaisia hankkeita”, jatkaa Ilkka Hämälä.

METSÄ GROUP
 

Lisätietoja:
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

 


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 5,5 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 200 henkilöä kaikkiaan 30 maassa. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on noin 100 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare