Metsä Group ja Helsingin yliopisto syventävät tutkimus- ja opiskelijayhteistyötä

Metsä Group lehdistötiedote 19.1.2021
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Group

Metsä Group ja Helsingin yliopisto ovat solmineet kumppanuussopimuksen yhteistyöstä liittyen kehittyvän ja vastuullisen metsäteollisuuden akateemiseen tutkimukseen ja opetukseen. Tarkoitus on saattaa tehokkaasti yhteen uusin tieteellinen tieto ja liiketoiminnan tarpeet.

Yhteistyön tavoitteita ovat tulevaisuuden osaamisen sekä osaajien ja heidän työllistyvyytensä varmistaminen, teknologisten ja kestävän kehityksen haasteiden ratkaiseminen sekä kestävän metsätalouden edistäminen tukemalla uuden tutkimustiedon tuottamista ja soveltamista.

”Haluamme kehittää yhdessä ratkaisuja uusiutuvien luonnonvarojen kestävälle käytölle. Jatkuvan oppimisen hengessä vahvistamme osaamistamme ja kyvykkyyksiämme sekä kytkemme opiskelijoita aiempaa paremmin osaksi yhteistyötämme”, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä kommentoi.

Aktiivisen yhteistyön myötä opiskelijoiden opinnäytetyö- ja harjoittelumahdollisuuksia Metsä Groupissa parannetaan ja opetukseen liittyvää yhteistyötä yliopiston ja Metsä Groupin asiantuntijoiden kesken syvennetään. Myös Metsä Groupin henkilöstön kehittymiseen liittyviä koulutusmahdollisuuksia tarkastellaan osana kumppanuutta.

Tutkimusyhteistyötä tehdään pitkäjänteisesti ja koordinoidusti erillisinä projektikokonaisuuksina. Yhteistyön puitteissa tehtävän tutkimuksen keskiössä ovat kestävä metsätalous, ioniset nesteet ja kiertotalouden kemia sekä elintarvikepakkaukset.

”Haluamme yhdessä Metsä Groupin kanssa luoda uutta tietoa, vahvistaa osaamista ja kouluttaa tulevaisuuden osaajia, jotka tukevat yhteiskuntamme mahdollisuuksia ratkaista kestävyyshaasteita. Sopimuksen solmiminen on osa yliopiston uutta strategiaa, jossa todetaan, että yliopisto haluaa olla vastuullisuuden ja kestävyyden edelläkävijä ja edistää yritysyhteistyötä ja innovaatiotoimintaa. Pitkäjänteiset yrityskumppanuudet ovat tässä hyvä väline”, Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom sanoo.

Kuva: Veikko Somerpuro. Kestävyystieteen instituutti HELSUS:n johtaja Anne Toppinen (vas.), pääjohtaja Ilkka Hämälä ja rehtori Sari Lindblom kertoivat yliopiston ja Metsä Groupin kumppanuussopimuksesta Tiedekulmassa.


METSÄ GROUP

 

Lisätietoja:

Pertti Hietaniemi, henkilöstöjohtaja, Metsä Group, puh. 010 463 3772
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541
 


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä.  Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 100 000 suomalaista metsänomistajaa.  

Seuraa Metsä Groupia:       
Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare