Humisevat hiilinielut

​Metsänomistajilla on poikkeuksellinen asema: he voivat torjua ilmastonmuutosta sekä kuluttajina, hiilinielujen ylläpitäjinä että uusiutuvan raaka-aineen tuottajina.
  • Blogit
  • |
  • |
  • Metsät
Viestintäpäällikkö

Kasvaessaan terve ja elinvoimainen metsä yhteyttää ja nielee hiiltä ilmakehästä. Kesällä kasvun huminan voi lähes kuulla.

Suomalaisen metsänomistajan ei onneksi tarvitse arvailla, miten metsä pidetään elinvoimaisena ja hyvässä kasvussa. Hyvän metsänhoidon ohjeet perustuvat vuosikymmenten pitkäjänteiseen ja korkealaatuiseen metsäntutkimukseen. Keinot ja niiden vaikutukset ovat tiedossa.

Tässä kuusi keskeistä:

  1. Huolehdi kaadetun metsän tilalle mahdollisimman pian uusi metsä, jotta puuton vaihe jää mahdollisimman lyhyeksi.
  2. Teetä laadukas maanmuokkaus, se parantaa puiden kasvua ja metsän hiilinielua pitkällä aikajänteellä.
  3. Käytä jalostettuja taimia ja siemeniä. Jalostettua alkuperää olevat puut kasvavat 10–30 % paremmin kuin luontaisesti syntyneet.
  4. Uudista metsät kasvupaikalle sopivilla, kotimaisilla puulajeilla ja suosi sekametsiä siellä missä mahdollista. Näin metsät säilyvät elinvoimaisina ja sellaisina, joihin myös muut kotimaiset lajit ovat sopeutuneet.
  5. Teetä taimikonhoidot ja harvennukset ajallaan, jotta puilla on tilaa kasvaa ja laadukkaimmat puut järeytyvät tukkipuiksi.
  6. Pidä huolta metsän monimuotoisuudesta kaikissa metsänhoidon vaiheissa. Lahopuuta tarvitaan siinä missä hiilinielujakin.

Ihminen on muokannut elinympäristöään koko historiansa ajan. Ihmisten toiminnasta on aiheutunut ennen kokemattoman vaikuttava seuraus, ilmastonmuutos, eikä sen tuomilta muutoksilta ole turvassa yksikään alue. Ilmastonmuutos uhkaa maapallon elämää sellaisena kuin me sen tunnemme. Siksi me torjumme sitä.

Suomalainen metsänomistaja voi olla tyytyväinen siitä, että hän ja edeltävät polvet ovat tehneet ilmastonmuutosta torjuvia tekoja jo vuosikymmenet. Suomalaiset metsät sitovat niiden käytöstä vapautuvan hiilidioksidin lisäksi useamman muun tuotannonalan CO2-päästöt.

Esimerkiksi Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan vuotuista puunkäyttöä vastaava määrä puuta kasvaa metsiimme kesällä alle viikossa.

Meillä on yhdet Euroopan terveimmistä ja elinvoimaisimmista metsistä, jotka ovat mittava hiilinielu. Saamme niistä uusiutuvaa raaka-ainetta ihmisten tarvitsemiin tuotteisiin sekä hyvinvointia, joista kaikki suomalaiset nauttivat suoraan tai välillisesti.

Viestintäpäällikkö
Kirjoittaja on metsänhoitaja ja viestinnän ammattilainen, joka viihtyy niin metsässä kuin merelläkin. Metsä Groupilla hän on työskennellyt vuodesta 2015.