Laura Mattila, Myyntijohtaja

Laura Mattila vastaa viilupuutuotteiden myynnistä Australian, Aasian ja Amerikan markkinoilla Metsän oman Kerto® LVL -brändin alla. Lauran mielestä parasta hänen työssään on suomalaisten tuotteiden ja osaamisen vieminen maailmalle, ja vastaavasti asiakkaan viestin tuominen ulkomailta Suomeen.

’’Kansainvälisessä tiimissä työskentely on rikkaus – eri taustoista tulevat ihmiset katsovat kaikki asioita omalta kulmaltaan. Totuttujen ajatus- ja toimintamallien haastaminen merkitsee meille kilpailuetua ja erottautumista markkinoilla. Kansainvälinen yhteistyö tuo myös uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan; lanseerasimme esimerkiksi hiljattain uuden tuotteen Australian markkinoille.’’

Harjoittelusta poiki kansainvälinen Metsä-ura

Diplomi-insinööriksi kouluttautuneella Lauralla on takanaan kymmenvuotinen työura Metsä Groupin palveluksessa. Laura tuli taloon alun perin harjoitteluohjelman kautta, minkä jälkeen hän on ottanut haltuun laajan kirjon erilaisia toimenkuvia muun muassa tuotekehityksessä, tehtaan tuotannonohjauksessa, tuotehallinnassa sekä myynninkehityksessä.

Määrätietoinen Laura hakeutuu mielellään vaihteleviin työtehtäviin, ja korostaa oman aktiivisuuden tärkeyttä uralla etenemisessä. Vuonna 2018 hän aloitti myyntijohtajan tehtävässä tavoitteenaan kasvattaa Kerto LVL -tuotteiden myyntiä. Työ vaatii analyyttisyyttä.

”Pitää pystyä analysoimaan markkinoita ja ymmärtämään asiakkaiden tarpeita sekä löytämään kehityskohtia ja kasvupotentiaalia kansainvälisesti”, Laura kertoo.

Työnantajan koulutusmahdollisuudet, vahva tukiverkosto ja vaikutusmahdollisuudet firman sisällä ovat vieneet minua eteenpäin urallani.

’’Työtehtäviini kuuluu myyntitiimin päivittäinen johtaminen, myyntitavoitteiden asettaminen ja seuranta sekä myynnin kehitys. Esihenkilönä varmistan, että kuljemme yhdessä kohti asetettuja tavoitteita ja alaisillani on tarvittava osaaminen. Koordinoin sisäistä yhteistyötä muiden funktioiden, kuten tuotannon, kanssa. Työnantajan koulutusmahdollisuudet, esimerkiksi myynnin johtamisen ohjelma, vahva tukiverkosto ja vaikutusmahdollisuudet firman sisällä ovat vieneet minua eteenpäin urallani”, Laura jatkaa.

Vastuullista tuloksentekoa globaaleilla markkinoilla

Lauran suonissa virtaavat kansainvälisyys ja vahva kielitaito. Tästä onkin etua, sillä hänen tiimiinsä kuuluu osaajia Aasiasta, Australiasta ja Amerikasta. Laura kuvailee itseään reiluksi, mutta vaativaksi esihenkilöksi. Hänelle on tärkeää, että tiimiläiset saavat tarpeeksi vastuuta ja viihtyvät työssään.

’’Kahdenkeskisten etätapaamisten lisäksi pidämme tiimin kanssa viikkopalaverit videoyhteyden välityksellä. Pidämme kameroita päällä, sillä kasvokkain kohtaaminen vaikka sitten virtuaalisesti lähentää ihmisiä. Minulle on tärkeää pysyä ajan tasalla tiimiläisteni kuulumisista. Sparrailen ja rohkaisen heitä puhumaan hankalistakin asioista. Haluan viedä ihmisiä eteenpäin ja saada heidät oivaltamaan uutta’’, Laura kuvailee.

Myyntijohtaja uskoo, että Metsä Groupin liiketoiminta ja tuotteet heijastelevat vahvasti maailman megatrendejä – hyvinvoinnin kasvua, kaupungistumista, vastuullisuutta ja digitalisaatiota.

’’Digitalisaatio ja vastuullisuusajattelu tukevat kasvustrategiaamme – pystymme hyödyntämään käyttämämme puut energiatehokkaasti, ja kaupungistuminen luo uusia mahdollisuuksia myynnille. Digitalisaatio on myös tehostanut myynnin työskentelytapoja. Vastuullisuus näyttäytyy konkreettisena toimintana: teemme yhteistyötä vain vastuullisten toimijoiden kanssa, pidämme huolta tuotteidemme eettisyydestä ympäristösertifikaattien avulla ja teemme aktiivista työtä 100-prosenttisesti vastuullisen yrityskulttuurin toteutumiseksi,’’ Laura kiteyttää.