Katja Tarvainen, Operaatioasiantuntija

Operaatioasiantuntija Katja Tarvainen vastaa Metsä Groupin Kuopion hankintapiirillä oman toimialueensa metsänhoitotöiden toteuttamisesta ja laadunvalvonnasta. Tinkimätön osaaminen ja hyvä yhteistyö ovat puunhankinnassa kaiken a ja o.

’’Koko meidän puunhankinnan organisaatio puhaltaa yhteen hiileen tarjotakseen ensiluokkaista palvelua metsäomistajille ja toimittaakseen puuta tehtaille. Olen valtavan ylpeä siitä, miten osaavien ammattilaisten kanssa saan tehdä töitä. Kollegoilleni on kertynyt pitkiä ja monipuolisia työuria metsäalalla muun muassa urakierron kautta.’’

Kestävän metsänhoidon asialla

Valmistuttuaan metsätalousinsinööriksi vuonna 2005 Katja hyppäsi suoraan metsäasiantuntijan tehtäviin.

’’Metsä Groupin kotimaisuus kiinnitti huomioni. On hienoa työskennellä suomalaisessa yrityksessä, joka myös investoi Suomeen!’’, Katja sanoo.

Katjan nykyinen työtehtävä metsänhoidon operaatioasiantuntijana vaatii vastuullista ja järjestelmällistä työotetta sekä joustavuutta. Hän kuvailee itseään reiluksi ja avoimeksi työkaveriksi, joka kannustaa metsähoitotöiden yrittäjiä vastuunottamiseen, mutta antaa heille myös selkeitä ohjeita, joiden puitteissa toimia.

’’Olen vastuussa oman hankintaryhmän metsänhoitotöiden toteutuksesta ja siihen liittyvästä resursoinnista. Käytännössä ohjeistan metsänhoitotöitä tekeviä yrittäjiä, valvon aikatauluissa pysymistä ja työnlaatua sekä huolehdin työturvallisuudesta. Vaikka suunnitelmallisuus on välttämätöntä metsänhoitotöissä, on myös osattava reagoida muutoksiin, kuten muuttuviin luonnon olosuhteisiin”, Katja selittää.

Huolehdimme metsien monimuotoisuudesta ja ekologisesta kestävyydestä.

Katjaa innostaa metsähoidon laaja-alaisuus – työssään hän kohtaa lähes päivittäin uusia asioita. Hän pysyy ajan hermolla metsäasioissa etsimällä tietoa verkosta ja lukemalla alan julkaisuja, sparrailemalla työkavereiden kanssa sekä osallistumalla koulutuksiin. Katja on innoissaan siitä, että tekee työtä, joka sopii hyvin omaan arvomaailmaan.

’’Huolehdimme metsien monimuotoisuudesta ja ekologisesta kestävyydestä esimerkiksi lisäämällä suojatiheikköjen määrää ja jättämällä hakkuissa tekopökkelöitä. Metsä on minulle henkilökohtaisesti tärkeä – se on toisaalta iso osa työarkeani, mutta myös paikka, jossa vietän vapaa-aikaa esimerkiksi retkeillen. Haluan, että metsiin jättämämme jälki on mahdollisimman laadukas’’, Katja toteaa.

Yhteistyössä on voimaa

Katjan työtä on tehdä todeksi se, mitä asiakkaan kanssa on sovittu. Tärkeimpänä työkalunaan hän mainitsee yhteistyön – hän suunnittelee ja aikatauluttaa yhdessä metsäasiantuntijoiden, metsäomaisuudenhoitajien, korjuunoperaatioasiantuntijoiden ja metsänhoidon yrittäjien kanssa, mitä milloinkin tehdään. Katjan mukaan luottamus pitää löytyä kaikkien osapuolten välillä. Katja on itsekin metsäomistaja, ja tietää hyvin, että sovituista asioista on tärkeää pitää kiinni.

’’Erotumme kilpailijoistamme tarjoamalla asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja luotettavaa huippupalvelua asioimiskanavasta riippumatta. Kehitämme palveluitamme ja järjestelmiämme jatkuvasti. Metsällä on ollut hienoa huomata, miten henkilöstöä kuunnellaan ja ideamme huomioidaan kehityshankkeita toteutettaessa’’, Katja tiivistää.