Parempaa tunnettuutta ja yrityselämäyhteyksiä

Tutkimukset kertovat, että metsäalan mahdollisuuksia ei tunneta riittävästi.

Oppilaitosyhteistyömme tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ja opettajien tietoa metsäalasta, sen monipuolisista ammateista, osaamistarpeista ja fossiilittomista tulevaisuuden tuotteista. Samalla innostetaan nuoria hakeutumaan metsäalan opintoihin ja töihin metsäteollisuuteen.

Oppilaitosyhteistyö on meillä panostus tulevaisuuteen. Toimimme alalla, joka kehittyy jatkuvasti. Metsä – ja metsäteollisuus – tarvitsee monen eri alan osaajia nyt ja tulevaisuudessa. Työ voi löytyä hyvin erilaisten koulutusten ja työkokemusten myötä.

 1. *

  Maailman paras metsäalan osaaminen

  ​Tiesitkö, että suomalaisten metsien puu on yksi teollisuutemme merkittävimmistä raaka-aineista myös tulevaisuudessa? Tai että Suomessa on maailman paras metsäalan osaaminen? 

  Meille on tärkeää kertoa metsäteollisuudesta kasvavana alana, jossa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monien eri alojen osaajien osaamista. Metsäteollisuus työllistää Suomessa noin 41 000 henkilöä, ja koko tuotantoketjussa on noin 150 000 työpaikkaa. Osaajia tarvitaan niin tuotantoprosessiin, kunnossapitoon, tuotekehitykseen kuin hallinnollisiin tehtäviinkin. Arviolta noin neljäsosa alan nykyisistä ammattilaisista jää eläkkeelle seuraavaan kymmenen vuoden aikana.

  Oppilaitosyhteistyömme tarkoitus on tarjota mahdollisimman ajankohtaista tietoa metsäalasta ja sen työmahdollisuuksista, mikä voi auttaa uravalintojen pohdinnassa. 

  Satoja kesätyö- ja harjoittelupaikkoja joka vuosi

  Työpaikka metsäalalta voi löytyä hyvin erilaisten koulutusten ja työkokemusten myötä. Meillä on vuosittain satoja kesätyö- ja harjoittelupaikkoja sekä Suomessa että ulkomailla. Monen ammattilaisemme ura onkin alkanut kesätyöstä tai työharjoittelusta.

  Pystymme tarjoamaan mielenkiintoisia toimihenkilö- ja työntekijäpuolen työtehtäviä monipuolisesti eri alojen opiskelijoille, koska liiketoimintamme kattaa puun koko arvoketjun metsästä lopputuotteiksi. Suurin osa kesätyöntekijöistämme työllistyy tuotantolaitoksillemme tuotannon ja kunnossapidon tehtäviin tai puunhankintapiireillemme metsäpalveluiden ja puunhankinnan tehtäviin. Myös liiketoimintaa tukevissa tehtävissä mm. taloushallinnon, logistiikan, hankinnan, viestinnän, myynnin, markkinoinnin ja ICT-alan tehtävissä voi löytää mieleisensä kesätyön Metsässä.

  Vain vastuullisia kesätöitä

  Vastuullisena työnantajana tarjoamme sinulle osaamistasi vastaavia tehtäviä ja lisää vastuuta saa kokemuksen karttuessa. Tavoitteenamme on, että pääset tekemään lyhyenkin harjoittelun aikana erilaisia tehtäviä ja hyödyntämään taitojasi ja osaamistasi. Samalla opit tärkeitä taitoja työelämää varten ja keräät arvokasta työkokemusta. Perehdytämme jokaisen harjoittelijan ja kesätyöntekijän ja maksamme työstä luonnollisesti sitä vastaavan palkan. Työsopimukset ja -todistukset teemme aina kirjallisesti.

 1. *

  Aktiivinen oppilaitosyhteistyö on tärkeää

  Teemme monipuolista yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa peruskouluista korkeakouluihin sekä paikallisella tasolla että valtakunnallisesti.

  Tavoitteemme on välittää tietoa metsäteollisuuden – esimerkiksi meidän liiketoimintojemme – tarjoamista uramahdollisuuksista juuri siinä vaiheessa, kun nuoret miettivät tulevaa työuraansa ja ammattiaan. Alaa jo opiskeleville kerromme muun muassa kesätyö- ja harjoittelupaikoista sekä opinnäytetöiden tekemisestä.

  Millaista oppilaitosyhteistyötä Metsä Groupissa tehdään?

  • Opiskelijoiden kanssa tehtävät projektityöt, esim.:
  • Työnantajaesittelyt oppilaitoksissa
  • Asiantuntijapuheenvuorot ja -luennot oppilaitoksissa
  • Kummiluokkatoiminta
  • Messutapahtumat ja urainfot
  • Tehdas- ja pääkonttorivierailut koululaisille ja opiskelijoille
  • Koulutustoimikuntiin ja työelämäyhteistyöryhmiin osallistuminen
  • Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjaan osallistuminen 
 1. *

  Yliopistokumppanuudet

  Tällä hetkellä Metsä Groupilla on kumppanuussopimukset kahden suomalaisen yliopiston, Oulun yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Nämä kumppanuudet syventävät tutkimus- ja koulutusyhteistyötä kestävän metsäteollisuuden kehittämiseksi.

  Yhteistyö tuo yhteen viimeisimmän tieteellisen tiedon ja liiketoiminnan tarpeet ja lisää vuorovaikutusta ja työelämäkontakteja opiskelijoiden ja Metsä Groupin välillä.

  Yhteistyön tavoitteena on varmistaa asiantuntijoiden tulevat taidot ja työllistyvyys, ratkaista teknologian ja kestävän kehityksen haasteita ja edistää kestävää metsätaloutta tukemalla uuden tutkimustiedon tuottamista ja soveltamista. Tutkimushankkeiden lisäksi yhteistyöhön sisältyy vierailuluentoja, yritysvierailuja sekä opinnäytetyö- ja työharjoittelumahdollisuuksia.