Kesätyö Metsä GroupissaKesätyöt

Vuosittain tarjolla satoja paikkoja

Kesätyörekrytointimme on saatu päätökseen tälle vuodelle. Kiitos kaikille hakeneille!

Metsä Groupissa kesätyöntekijät sijaistavat vakituista henkilöstöä lomakaudella. Vuosittain sadat opiskelijat pääsevät tutustumaan työhön suomalaisen metsäteollisuuden eturivissä Metsä Groupissa.
Meillä on tilaa monien alojen osaajille. Kesätöihimme soveltuva koulutustausta voi olla teknisen ja metsäalan lisäksi mm. talouden, tietohallinnon, myynnin tai markkinoinnin parista. Kesätyöntekijämme sijoittuvat yksiköihimme ja puunhankintapiireille erilaisiin tehtäviin eri puolille Suomea.

"Parasta kesätöissä on ollut uusien asioiden oppiminen ja tätä myötä kehitys työntekijänä. Työ on tukenut myös opintojani ja näin ollen vienyt paljon eteenpäin tulevaisuuden kannalta."

Joukkoomme mahtuu niin kokeneempia, jo aiemmin kesätöitä Metsä Groupissa tehneitä konkareita, kuin niitä, joille talon tavat ja tehtävät ovat uusia. Pyrimme siihen, että tehtävistä suoriutumisen ja osaamisen karttumisen myötä lisäämme johdonmukaisesti töiden haasteellisuutta. Sen seurauksena kasvaa myös vastuu. Kesätöiden tärkeimpiin oppeihin kuuluu meillä se, että kesätyöntekijä oppii luottamaan itseensä haastavissakin tilanteissa. Kesätyöjakso on mahdollisuus näyttää omaa osaamista – hyvin tehty työ kyllä huomataan!

Kesätyöhaun prosessi


Haku kesätöihin 
 

Kesätyöhakumme tälle vuodelle on päättynyt 28.2.2022.   

Kesätyörekrytoinnin prosessimme on kuvattuna yllä. Rekrytoijamme ovat yksiköistä yhteydessä hakijoihin, jotka saavat kutsun haastatteluun. Yksikkömme etenevät hieman eri tahtiin kesätyövalintojen kanssa, mutta hakemus kannattaa lähettää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Teemme valintoja jo hakuaikana. Kerromme tällä sivulla yksikkökohtaisesti, kun valinnat on saatu päätökseen.

Ennen kuin lähetät meille hakemuksesi, tutustu tehtäväaluekuvauksiin, jotka löydät alempaa tältä sivulta. Harkitse, mistä tehtävistä ja sijainneista olet kiinnostunut ja millaiset kesätyöt voivat antaa sinulle hyvää kokemusta myöhempää urapolkuasi ajatellen. Pohdi myös, olisitko valmis lähtemään ulkopaikkakunnalle kesätöiden ajaksi - useat kesätyöntekijämme ovat pitäneet sitä positiivisena ja itseluottamusta lisäävänä kokemuksena. Kohdista hakemuksesi kuitenkin vain niille paikkakunnille, joissa olet aidosti valmis työskentelemään. 

Jos lähetät hakemuksesi meille useampaan tehtävään, on hyvä luoda hakijatili urasivullamme, jotta voit hyödyntää hakemuksesi perustietoja myös muihin hakuihin.

Oheisesta lisätietolaatikosta löydät linkit karttoihimme, joista toisessa näet Suomen yksikkömme ja toisessa puunhankinnan ja metsäpalveluiden hankintapiirimme kartalla. Löydät myös linkit usein kysyttyihin kysymyksiin sekä yhteystietoihin jokaiseen kesätöitä tarjoavaan yksikköömme, joista voit tiedustella tarkemmin sinua kiinnostavista tehtävistä. 

Paras kesätyö tukee opintoja - tutustu eri tehtäväalueisiin

Kesätyö on loistava mahdollisuus saada kokemusta oman alan töistä sekä hahmottaa opintopolkua, jos opintojen suunta vielä askarruttaa. Kesätyön kautta pääset tutustumaan oman opiskelualasi työtehtäviin käytännössä ja kokemaan, millaisissa tehtävissä voisit itse tulevaisuudessa työskennellä.

Tutustu tehtäväalueiden kuvauksiin ja edellytyksiin alla olevista linkeistä. Jokaisen tehtävän kohdalla on myös kerrottu, millä paikkakunnilla kyseistä tehtävää on kesätyöhaussamme tarjolla

Voit myös lukea kesätyökokemuksista eri tehtävissä tämän linkin takaa.

Close

Puunhankinta ja metsäpalvelut

Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Metsä Forestin puunhankinnan ja metsäpalveluiden kesätyöt jakaantuvat 1) metsänhoidon ja korjuun, 2) puukaupan ja metsäpalveluiden, 3) logistiikan ja 4) mitta-asemien tehtäviin, jotka ovat haettavissa erillisillä hakulomakkeilla.

Metsänhoidon ja korjuun tehtäviin on hakintapiirikohtaiset haut, muihin kolmeen voit kohdistaa sijaintitoiveen yhdellä lomakkeella.

Löydät Metsä Forestin kesätyöpaikat otsikolla "Kesätyöt metsäpalveluissa".

Metsä Forestin kesätöitä on tarjolla kaikilla hankintapiireillämme Suomessa. Katso hankintapiirit kartasta

Kesätyöjaksot painottuvat kevääseen ja kesään eli vilkkaimpaan metsänviljelykauteen. Työpäivät puunhankinnassa ja metsäpalveluissa ovat vaihtelevia, ja voimme luvata, että työssä oppii uutta joka päivä. Perusteellisen perehdytyksen jälkeen pääset suunnittelemaan työpäiviesi sisältöä ja tehtäviä itsenäisesti.

Metsänhoidon ja korjuun tehtäviin kuuluu mm. taimilogistiikka, maastotarkastukset, erilaiset maasto- ja toimistotyöt, metsänhoidon tehtävät, korjuujäljen tarkastus ja puukauppaan liittyvät tukitoimet. 

Puukaupan ja metsäpalveluiden kesäharjoittelijat avustavat metsäasiantuntijoita puukauppaan liittyvissä maasto-sekä järjestelmätöissä. Harjoittelun aikana pääset tekemään tavoitteellista asiakaspalvelutyötä metsänomistajien parissa. Metsä Groupin puukauppa ja metsäpalvelut vastaa puukaupasta ja metsänhoitopalvelujen myynnistä koko Suomessa.

Logistiikan kesäharjoittelijan tehtäviin kuuluu, logistiikka-asiantuntijan sijaisena, mm. kuljetustilausten käsittely, toimitusten ohjaus ja valvonta, kuljetusten tilitykset ja varastokierron valvonta sekä yrittäjien toiminnan laadunvalvonta. Metsä Groupin puunhankinnan logistiikka vastaa pyöreän puun kuljetuksista metsästä tuotantolaitoksille ympäri Suomen.

Mitta-asemien toimintoihin kuuluu puun mittaukseen ja laadunvalvontaan liittyviä tehtäviä. Yhteistyö puunhankinnan ja tehtaan muiden toimijoiden kanssa vaatii organisointikykyä. Toimintaympäristö edellyttää jatkuvaa laadun ja turvallisuuden havainnointia sekä valvontaa.

Puunhankinnan tehtäviin haemme ensisijaisesti metsäalan opiskelijoita.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää kykyä toimia itsenäisesti, reipasta otetta työtekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Osa tehtävistä edellyttää oman auton käyttöä.

Tarjolla olevien harjoittelupaikkojen sijainnit:

 • metsänhoito ja korjuu: kaikki hankintapiirit eri puolilla Suomea
 • puukauppa ja metsäpalvelut: Lappeenrannan, Turun, Seinäjoen, Viitasaaren, Mikkelin, Kemin ja Oulun hankintapiirit
 • logistiikka: Lappeenranta, Oulu, Seinäjoki, Tampere, Äänekoski
 • puun vastaanotto mitta-asemilla: Joutseno, Kemi, Rauma, Äänekoski
Close

Kesätyöt tuotannossa

Metsä Board

Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja ja maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja.

Metsä Boardin tuotannon kesätyötehtäviin kuuluvat kartongin valmistusprosessissa ensisijaisesti jälkikäsittelyn monipuoliset tehtävät. Myös massanvalmistuksen ja konelinjan tehtäviä on tarjolla tietyissä yksiköissä. Työtehtävät ovat pääsääntöisesti kolmivuorotyötä.

Esimerkkejä työtehtävistä ovat mm. pakkakoneen- ja pituusleikkurin ajotehtävät ja rullien lastaus ja lähetys.

Tuotannossa pääset tutustumaan monitaitoisuuteen perustuvaan toimintamalliin, joten avoimuus ja reipas itsenäinen ote työhön ovat menestyksekkään tehtävien hoitamisen edellytyksiä.

Otamme kesätöihin esimerkiksi paperi-, prosessi-, biotuote-, kone- ja sähkötekniikan sekä tuotantotalouden opiskelijoita kaikilta koulutusasteilta. Kesätyöpaikkoja on tarjolla Metsä Boardin tuotantolaitoksilla Joutsenossa, Kaskisissa, Kemissä, Kyröskoskella, Simpeleellä, Tampereella ja Äänekoskella.


Metsä Fibre

Metsä Fibre on globaalin biotalouden suunnannäyttäjä, maailman johtavia havusellun tuottajia sekä merkittävä sahatavaran ja bioenergian tuottaja.

SELLUTEHTAAT

Metsä Fibren sellutehtaiden tuotannon tehtäviin kuuluvat prosessi- ja kenttätyöt opinnoista ja työkokemuksesta riippuen. Työtehtäviä ovat esimerkiksi kenttätehtävät, avustaminen kunnossapitotöissä, laboratorionäytteiden haku, ennakkohuolto soveltuvin osin, prosessin ohjaukseen liittyvät tehtävät sekä siisteyden ylläpito. Tuotannon tehtäviin haemme ensisijaisesti paperi-, sellu- ja biotuotetekniikan sekä sähkö-automaatiotekniikan opiskelijoita. Kesätyöpaikkoja on tarjolla Metsä Fibren tuotantolaitoksilla Joutsenossa, Kemissä, Raumalla ja Äänekoskella.

SAHAT

Sahoilla pääset työskentelemään monipuolisissa tuotannon tehtävissä. Kesätyötehtävät sijoittuvat sahauksen, kuivaamon ja tasaamon osastoille. Sahan tuotantolinjasto on hyvin pitkälle automatisoitu ja työtehtävät painottuvatkin laadunvalvontaan ja linjaston toiminnan varmistamiseen unohtamatta kuitenkaan kevyttä fyysistä työtä.

Työnkuvasta riippuen pääset tutustumaan tukin sahaukseen ja lautojen automatisoituun lajitteluun, tuoreen laudan kuivausprosessiin tai kuivan laudan laatuluokitteluun. Osa työtehtävistä voi olla kunnossapidon aputöitä sekä palovahtina toimimista.

Työpäivät tuotannossa ovat vaihtelevia, ja opit työssäsi uutta joka päivä. Hyvän perehdytyksen jälkeen pääset työskentelemään itsenäisesti osana kannustavaa ja mukavaa työporukkaa. Eduksi työtehtävissä ovat puuteollisuuteen, konetekniikkaan, sähköautomaatioon ja prosessialaan liittyvät opinnot.

Sahoilla kannustetaan työntekijöitä moniosaamiseen, joten tiimityötaito, avoimuus ja reipas työote ovat tuotannon kesätöissä edellytettyjä ominaisuuksia. Työtehtävät edellyttävät valmiutta vuorotyöhön.
Kesätyöpaikkoja on tarjolla sahoillamme Kyrössä, Lappeenrannassa, Merikarvialla, Rengossa ja Vilppulassa. Renkoon palkkaamme tulevaksi kesäksi myös muutaman alle 18-vuotiaan nuoren piha- ja kunnostustehtäviin. Tähän tarkoitukseen avataan erillinen hakuilmoitus.


Metsä Tissue

Metsä Tissue on Euroopan johtava koti- ja suurtalouksien pehmopaperituotteiden toimittaja ja maailman johtava ruoanlaittopapereiden toimittaja.

Metsä Tissuen tuotannon tehtäviin kuuluvat ensisijaisesti pehmo- ja tiivispaperituotannon jälkikäsittely ja pehmojalostuksen prosessinhoitoon liittyvät työt. Haemme sekä työntekijä- että työnjohtotehtäviin ensisijaisesti opiskelijoita paperi-, paperinjalostus-, biotuote- kone- tai sähkötekniikan aloilta tai muilta soveltuvilta tekniikan aloilta. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää reipasta otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti.

Kesätyöpaikkoja on tarjolla Metsä Tissuen tuotantolaitoksella Mäntässä.


Metsä Wood

Metsä Wood tarjoaa parhaita puutuotteita rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin.

Kerto- ja vaneritehtaiden tuotannon kesätöihin kuuluvat viilun- ja puulevytuotteen valmistusprosessin eri työvaiheet, kuten puunkäsittely, sorvaus, viilunkuivaus, ladonta, trukinkuljetus, levynlajittelu, hionta ja pakkaus. Suurin osa tehtävistä on työntekijätehtäviä, mutta otamme lisäksi muutamia kesätyöntekijöitä tuotannon työnjohtotehtäviin. 

Haemme kesätöihin opiskelijoita kaikilta koulutusasteilta esimerkiksi prosessiteollisuuden, kone- ja metallialan tai sähkötekniikan aloilta. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää reipasta otetta työntekoon, tiimityövalmiuksia sekä mahdollisuutta vuorotyöhön sekä fyysiseen työhön. Tuotannon työntekijä liikkuu työvuoron aikana paljon tehdashallissa omalla työpisteellään tai osastollaan. Työ on sekä työvaiheiden prosessin seurantaa että fyysistä tekemistä. Tehtävissä hyödynnetään automatiikkaa ja yhteisiä sähköisiä järjestelmiä, mutta tehdään myös fyysistä työtä, mm. häiriöiden selvittelyä tuotantolinjastolla tai viilujen ja levyjen käsittelyä prosessissa.

Kesätyöpaikkoja on tarjolla Metsä Woodin tuotantolaitoksilla Lohjalla, Punkaharjulla, Suolahdessa ja Äänekoskella.

Tuotannon kesätyöt ovat haettavissa alueittain. Löydät ne otsikoilla "Kesätyöt tuotannossa".


Close

Kesätyöt kunnossapidossa

Kunnossapito

Metsä Boardin, Metsä Fibren ja Metsä Tissuen kunnossapidon tehtävät ovat mekaanisen kunnossapidon ja sähköteknisen osaston työntekijä- tai työnjohtotehtäviä.

Haemme tehtäviin ensisijaisesti konetekniikkaan tai sähkö-/automaatiotekniikkaan suuntautuneita opiskelijoita. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti.

Kunnossapidon kesätyötehtävät pitävät sisällään esimerkiksi tuotantolaitteiden, koneiden ja laitteiden kunnonvalvontaa, vianpaikannusta, vikakorjauksia ja ennakkohuoltoja sekä laiteasennuksia.
Kesätyössä kunnossapidossa huolehdit ja toteutat itsenäisesti sinulle annetut työtehtävät ja raportoit tekemäsi työt kunnossapidon tietojärjestelmäämme. Työssä tarvitset hyvää hahmottamis- ja keskittymiskykyä, ryhmätyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.
Työtehtävät edellyttävät teknistä osaamista, tarkkuutta ja huolellisuutta sekä vastuullisuutta. Työskentely edellyttää turvallisuusmääräysten ja säädösten tuntemista ja tinkimätöntä noudattamista.

Mekaanisen kunnossapidon kesätyöt ovat prosesseihin liittyvien mekaanisten laitteiden, kuten pumppujen ja telojen asentamista, korjausta ja huoltoa. Työhön voi kuulua mm. korjaushitsauksia, prosessilaitteiden irrotuksia huoltoja varten ja ennakoivaan kunnossapitoon liittyviä huoltokierroksia. Tehtävät vaativat konepiirustusten ja asennusohjeiden tulkinnan hallintaa.

Sähkö- ja automaatiokunnossapidon kesätyötehtäviin kuuluu mm. sähkölaitteiden, mittareiden, valaisimien, muuntajien ja sähkökeskusten asentamista, korjaamista ja huoltoa. Lisäksi asentajina toimivat henkilöt suorittavat johdotus-, kaapelointi- ja kytkentätöitä. Tehtävät vaativat sähköpiirustusten ja asennusohjeiden tulkinnan hallintaa. Työskentely edellyttää sähköturvallisuusmääräysten ja -säädösten tuntemista ja tinkimätöntä noudattamista.

Suurin osa kunnossapidon kesätöistä on työntekijätehtäviä, mutta otamme kesätyöntekijöitä myös toimihenkilötehtäviin.

Toimihenkilötehtäviin voi kuulua, yksiköstä riippuen, vuosihuollossa toteutettavien projektien suunnittelua, ennakkohuoltojärjestelmän kehittämistä, työtilausten hallintaa ja edistämistä sekä työnjohdon sijaistamista.

Metsä Boardin tuotantolaitoksilla kunnossapidon kesätöitä on tarjolla Joutsenossa, Kemissä, Kyröskoskella, Simpeleellä, Tampereella ja Äänekoskella.

Metsä Fibrellä kesätöitä on tarjolla sahoillamme Lappeenrannassa, Rengossa ja Vilppulassa.

Metsä Tissuella kunnossapidon kesätöitä on tarjolla Mäntän tuotantolaitoksella.


Kunnossapidon kesätyöt ovat haettavissa alueittain. Löydät ne otsikoilla "Kesätyöt kunnossapidossa".

Close

Kesätyöt laboratoriossa

Laboratorion kesätyötehtäviin haetaan ammatillisten oppilaitosten sekä korkeakoulutason prosessitekniikan, kemian tai laboratorioalan opiskelijoita. Työkokemus vastaavista tehtävistä ei ole välttämätön, mutta lasketaan eduksi.​

Metsä Boardin tutkimuslaborantin kesätyöhön kuuluvat avustavat, tutkimustyöhön liittyvät tehtävät, kuten tiedonhaku sekä näytteiden järjestäminen ja analysointi. Tehtävät liittyvät kemialliseen tai mekaaniseen tutkimukseen. Kesätöitä on tarjolla kartonki- ja massatehtailla Kaskisissa, Kyröskoskella, Simpeleellä ja Tampereella.

Metsä Fibren tehtailla laboratorion tehtäviin kuuluvat prosessinäytteiden haku, analysointi ja raportointi. Kesätöitä on tarjolla Metsä Fibren tuotantolaitoksilla Joutsenossa, Kemissä, Raumalla ja Äänekoskella.


Laboratorion kesätyöt ovat haettavissa alueittain osana tuotannon tehtävien kesätyöhakua. Löydät ne otsikoilla "Kesätyöt tuotannossa".   Close

Kesätyöt turvallisuudessa


Kemin tehtaidemme turvallisuustiimissä toimit kesätyöntekijänä laaja-alaisesti työturvallisuuden, paloturvallisuuden sekä alueturvallisuuden osa-alueilla ja mahdollistat omalla toiminnallasi turvallisuuskulttuurin positiivisen kehittymisen. Olet osaltasi mahdollistamassa turvallisen, laadukkaan ja tuotantotehokkaan toiminnan. Kuulut tehtaan turvallisuusorganisaatioon ja osana turvallisuustiimiä toimit läheisessä yhteistyössä laaja-alaisesti Kemin tehtaiden eri osastojen kanssa sekä ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Työssäsi pääset tutustumaan millaista on työskennellä turvallisuusorganisaatiossa metsäteollisuudessa.
Tämän kesätyön sijaintina on Kemi.

Toivomme soveltuvaa koulutusta tai opiskelet insinööriksi / tradenomiksi turvallisuusalalle. Tunnistat itsessäsi vastuuntuntoisen ja kannustava työskentelytavan. Haluat kehittyä sekä omaat itsenäisen työskentelyotteen ja aktiivisen ongelmanratkaisukyvyn. Tulet toimeen tarvittaessa myös englannin kielellä.
Metsä Groupissa on vastuullinen yrityskulttuuri, joka luo turvallisen työympäristön meille jokaiselle. Turvallisten työtapojen edistäminen on tärkeä osa ammattitaitoa, ja sitä odotamme myös kaikilta uusilta taloon tulijoilta.


Löydät turvallisuustiimin kesätyötehtävän ilmoituksen otsikolla "Kesätyöt Metsä Groupissa - turvallisuus".

Close

Kesätyöt logistiikassa

Logistiikka

Metsä Board

Metsä Boardin logistiikan tehtäviin, osana tuotannon kesätöitä, kuuluu monipuolisesti varasto- ja materiaalitoimintojen tehtäviä. Niitä ovat trukinkuljettajan tehtävien lisäksi vastaanotto, varastointi, tilausten keräily ja toimitukset.

Logistiikkatoiminnon kesätyö soveltuu hyvin esimerkiksi teknillisen alan opistoasteen tai korkeakouluopiskelijalle. Arvostamme reipasta työskentelyasennetta, tarkkuutta, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Nämä tehtävät ovat tarjolla Kaskisissa, Kemissä, Kyröskoskella, Tampereella, Simpeleellä ja Äänekoskella. Tehtävät ovat haettavissa osana tuotannon hakua ja löydät alueelliset ilmoitukset otsikolla "Kesätyöt tuotannossa". Hakulomakkeella voit valita tehtäväalueeksi logistiikan.


Metsä Forest

Metsä Forestin logistiikan tehtäviin kuuluvat mm. ainespuu-, prosessihake-, metsäenergia- ja sivutuotekuljetusten ohjaus. Tehtävässä ohjataan sopimusyrittäjien toimintaa asiakastarpeiden mukaan. Käytännön työssä laaditaan kuljetustilauksia, valvotaan toimitusten toteutumista, seurataan varastokiertoa ja hyväksytään kuljetustilit. Yhteistyöverkosto muodostuu asiakkaista, yrittäjistä sekä  Metsä Forestin suunnittelun ja kentän toimihenkilöistä.

Logistiikan kesätyö soveltuu esimerkiksi metsä- tai logistiikka-alan amk- ja yliopisto-opiskelijoille. Arvostamme reipasta ja yhteistyökykyistä asennetta operatiiviseen työhön. Aiempi kokemus logistiikan alalta on hyvä lisä, muttei välttämätöntä.

Kesätöitä on tarjolla Lappeenrannan, Oulun, Seinäjoen, Tampereen ja Viitasaaren (toimipaikkana Äänekoski) hankintapiireillä.

Metsä Forestin logistiikan tehtävän ilmoituksen löydät otsikolla "Kesätyöt puunhankinnassa - logsitiikka".


Metsä Tissue

Metsä Tissuen logistiikka huolehtii materiaali- ja valmistuotevirroista siten, että logistisen ketjun työn tuloksena asiakas saa tilaamansa tuotteet laadukkaasti, aikataulussa ja kustannustehokkaasti. Logistiikan tehtäviin sisältyy varastointia, kuljetuksia, toimitusten suunnittelua ja rahtilaskujen tarkastusta ja selvittämistä. Tehtävien hoitaminen edellyttää logistiikkatoimialan tuntemista, hyviä ICT-taitoja, SAP-tietojärjestelmän osaamista, ongelmanratkaisukykyä, yhteistyökykyä, joustavuutta, sujuvaa englannin kielen taitoa ja paineensietokykyä.

Metsä Tissuen logistiikan tehtäviin kuuluu myös monipuolisesti varasto- ja materiaalitoimintojen tehtäviä. Niitä ovat trukinkuljettajan tehtävien lisäksi vastaanotto, varastointi, tilausten keräily ja toimitukset.

Haemme tehtäviin ensisijaisesti logistiikka-alan opiskelijoita työntekijä- sekä toimihenkilörooleihin.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää reipasta otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti.

Kesätöitä on tarjolla Metsä Tissuen tuotantolaitoksella Mäntässä.

Metsä Tissuen logistiikan kesätyöilmoituksen löydät otsikolla "Kesätyöt tuotannossa - keskinen Suomi". Hakulomakkeella voit valita tehtäväalueeksi logistiikan.

Close

Kesätyöt tuotannonsuunnittelussa

Working in supply planning

METSÄ BOARD

Metsä Boardin tuotannonsuunnittelijan tehtävään Kaskisissa kuuluu pääasiassa tehtaan ajo-ohjelman laatiminen myyntiennusteiden perusteella. Tehtävässä toimitaan tiiviissä yhteistyössä tehtaan tuotanto-organisaation kanssa. Myös yhteydet toimitusketjun eri osa-alueisiin kuuluvat kiinteästi työnkuvaan.
Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi.

Tuotannonsuunnittelun kesätyö soveltuu hyvin esimerkiksi tuotantotalouden korkeakoulu- tai opistoasteen opiskelijalle. Arvostamme reipasta työskentelyasennetta, tarkkuutta, paineensietokykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Työ edellyttää myös hyviä ICT-valmiuksia sekä sujuvaa englanninkielen taitoa.

Kaskisten tuotannonsuunnittelijan tehtävä on haettavissa tuotannon haussa otsikolla "Kesätyöt tuotannossa – läntinen Suomi".


Metsä Boardin Sales and Operations Planning- tiimissä tuotannonsuunnittelijat vastaavat kartonkitehtaiden tuotantolinjojen ajo-ohjelmista koskien kaikkia Metsä Boardin kartonkitehtaita. Tuotannonsuunnittelijat työskentelevät eri tehdaspaikkakunnilla muodostaen 13 henkilön tiimiin. Kesätyöntekijänä työskentelet osana tätä tiimiä jollakin kartonkitehtaistamme, joista kussakin on sinua perehdyttämässä vähintään yksi tiimiläinen. Tehtävää voi hoitaa jossakin kartonkitehtaistamme: Kemi, Kyröskoski, Simpele, Tampere, Äänekoski tai Husum (Ruotsi).

Pääasiallisena tehtävänä on valmiin tilausmassan trimmitys ja ajo-ohjelman teko kartonkikoneelle ja / tai arkittamolle sekä tuotannonsuunnittelukokonaisuuteen kuuluvat muut tehtävät.

Toivomme aikaisempaa kokemusta tuotannonsuunnittelusta. Kokemus TIPS ja SAP R/3 järjestelmistä on eduksi. Tehtävä edellyttää sujuvaa englanninkielen taitoa. Suomen tehtailla edellytämme myös suomenkielen taitoa ja vastaavasti Husum tehtaalla Ruotsissa ruotsinkielen taitoa.

Tehtävä soveltuu hyvin esimerkiksi tuotantotalouden korkeakoulu- tai opistoasteen opiskelijalle. 

Sales and Operations Planning- tiimin tehtävä on haettavissa otsikolla "Kesätyöt Metsä Groupissa – tuotannonsuunnittelu".


METSÄ TISSUE

Metsä Tissuen tuotannonsuunnittelijan tehtävään Mäntässä kuuluu pääasiassa tuotantolinjojen ajo-ohjelmien laatiminen myyntiennusteiden perusteella. Tuotannonsuunnittelija vastaa osaltaan mm. toimitusvarmuudesta, tuotteiden varastotasoista sekä tarvikkeiden tilaamisesta ulkoisilta toimittajilta. Lisäksi tehtävään kuuluu perustietojen ylläpitoa SAP ja SCM järjestelmissä.

Tehtävässä toimitaan tiiviissä yhteistyössä tehtaan tuotanto-organisaation ja toimitusketjun eri osa-alueiden kanssa. Työkaverit asiakaspalvelussa, myynnissä, logistiikassa ja tuotehallinnassa tulevat tutuiksi.

Tuotannonsuunnittelun kesätyö soveltuu hyvin esimerkiksi tuotantotalouden korkeakoulu- tai opistoasteen opiskelijalle. Arvostamme reipasta työskentelyasennetta, tarkkuutta, paineensietokykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Työ edellyttää myös hyviä ICT-valmiuksia sekä sujuvaa englanninkielen taitoa. Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä sekä SAP/SCM -osaaminen katsotaan eduksi.

Metsä Tissuen tuotannonsuunnittelun tehtävä on tarjolla Mäntässä ja haettavissa otsikolla "Kesätyöt Metsä Groupissa – Production Planner".

Close

Kesätyöt toimitusketjussa

METSÄ BOARD

Metsä Boardin toimitusketjun tehtävässä Äänekoskella kesätyöntekijän pääasiallisena tehtävänä on tuotekuljetusten järjestäminen ja koordinointi toimitusaikataulun mukaisesti. Tehtävässä toimitaan tiiviissä yhteistyössä eri kuljetusliikkeiden sekä tehtaan tuotanto- ja lastaustoimintojen kanssa. Aiempi kokemus kuljetusten suunnittelusta tai tilausten käsittelystä ei ole välttämätöntä, mutta se katsotaan eduksi. 
 
Toimitusketjun kesätyö soveltuu hyvin esimerkiksi logistiikan, talouden tai teknillisen alan korkeakoulu- tai opistoasteen opiskelijalle. Arvostamme reipasta työskentelyasennetta, tarkkuutta, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä hyviä ICT-taitoja ja paineensietokykyä.

Metsä Boardin toimitusketjun tehtävä on tarjolla Äänekoskella. Löydät ilmoituksen otsikolla "Summer Job at Metsä Group - Logistics Coordinator, Äänekoski".


METSÄ FIBRE

Metsä Fibren toimitusketjun asiakaspalvelukoordinaattorin tehtäviin Joutsenossa sisältyy kotimaan ja vientiasiakkaiden tilaustenkäsittely SAP-järjestelmässä laskutukseen asti. Lisäksi tehtäviin kuuluu tilauksiin liittyvä vientidokumentointi sekä päivittäinen kommunikointi ja yhteydenpito sisäisiin ja ulkoisiin asiakkaisiin.

Toimitusten suunnittelun työtehtäviin Raumalla sisältyy tuotannon, varastonhallinnan ja toimitusten suunnittelua sekä järjestämistä.
Työ sisältää lisäksi dokumentointia ja raportointia sekä kommunikointia sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa.

Toimitusketjun kesätyöhaku Joutsenoon ja Raumalle löytyvät otsikolla "Summer job at Metsä Group – Supply Chain".


Metsä Fibren logistiikan tehtäviin Kemissä kuuluvat mm. sellun vientilaivausten ja lähtölogistiikan koordinointi, laivausten suunnittelu, kuljetuskapasiteetin varaaminen, kuljetusten läpimenon seuranta ja sellun kaupintavarastojen varastomäärien koordinointi. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä tietotekniikkataitoja, paineensietokykyä, tarkkuutta ja asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä yhteistyön tekemisen taitoja. Aikaisempi SAP-osaaminen ja englanninkielen taito katsotaan eduksi. Haemme tehtäviin ensisijaisesti kaupallisen alan ja logistiikan pääaineopiskelijoita.

Logistiikan kesätyöhaku Kemiin löytyy otsikolla "Summer job at Metsä Group – Logistics Coordinator, Kemi".

Close

Kesätyöt hankinnassa ja logistiikassa

Hankinnan ja logistiikan kesätöitä on tarjolla Espoossa ja Äänekosken palvelukeskuksessamme.

Kesätyössä Espoossa hankinnan ja logistiikan kehitystiimissä roolisi on vahvasti hankintaprosessin ja kehittämisen tukitehtävissä kuten sopimushallinnassa, sopimusten sähköisen allekirjoituksen fasilitoinnissa ja erilaisten toimittajakyselyiden toteutusvaiheen tuessa. Lisäksi analysoit toimittaja- ja sopimustietoja ja osallistut laadunvarmistukseen ja -parannukseen. Tehtäviisi kuuluu myös Metsä Groupin toimittajien eettisten toimintaperiaatteiden (Metsä Group Supplier Code of Conduct) toimittajahyväksyntien kattavuuden parantaminen kohdennetulla viestinnällä ja sähköisellä hyväksynnällä. Osallistut myös sovittavalla tavalla meneillään olevaan ERP-projektiin ostoprosessin osalta.

Kesäharjoittelijana Metsä Groupin merilogistiikan palvelukeskuksessa Espoossa teet lyhyen aikavälin logistiikkasuunnittelua (myyntitilausten ja kapasiteetin tasapainottaminen). Palvelukeskus tarjoaa merilogistiikkaan ja satamien koordinointiin liittyviä palveluja liiketoiminta-alueillemme ja tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Päivittäiset toiminnot, kuten merikuljetuspyyntöjen käsittely, varausten tekeminen ja toimitusten seuranta, kuuluvat tehtäviisi. Lisäksi suoritat logistiikkalaskujen tarkastuksia, hallinnoit logistiikkatoimittajien laatupoikkeamia ja ylläpidät logistiikan masterdataa eri järjestelmissä. Olet avainasemassa päivittäisten ongelmien ratkaisemisessa ja toimitustemme korkean palvelutason ja laadun varmistamisessa. Osallistut aktiivisesti yhteistyöhön satamaoperaattoreiden ja varustamoiden kanssa ja osallistut myös merilogistiikan prosessien, työkalujen ja toimintatapojen jatkuvaan parantamiseen.

Palvelukeskuksen ostajan tehtävässä Äänekoskella sinulla on keskeinen rooli hankintaehdotusten, ostotilausten, tilausvahvistusten sekä hankintasopimusten tietojen käsittelyssä. Ylläpidät tarvittavia ostotietoja järjestelmissämme, valvot toimitusten etenemistä ja vastaat reklamaatiotietokannasta omalla vastuualueellasi. Lisäksi tuet organisaation sisäisiä yhteistyökumppaneita ja toimittajia ostoprosessin eri vaiheissa.

Odotamme sinulta luotettavuutta, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä. Arvostamme kykyä itsenäiseen työntekoon sekä halua oppia ja kehittyä työssä.

Espoon hankinnan ja logistiikan kesätyötehtävän osalta toivomme, että tunnet ennalta hankinnan ja oston perusteet. Tehtävään soveltuva koulutustausta voi olla esimerkiksi muutama vuosi kaupallisen tai teknisen alan korkeakouluopintoja. Tehtävä edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa. PowerBI-osaaminen katsotaan eduksi.

Metsä Groupin merilogistiikan palvelukeskukseen Espooseen odotamme sinulta logistiikan, toimitusketjun, liiketoiminnan tai tekniikan alan koulutusta. Aiempi kokemus logistiikasta tai toimitusketjusta tuotanto- tai merenkulkuympäristössä katsotaan eduksi. Arvostamme asiakaspalvelu- ja tiimityöasennetta sekä prosessilähtöisyyttä. Sinulla on kyky työskennellä paineen alla ja tasapainoilla useiden prioriteettien välillä. Sinulla on hyvä kirjallinen ja suullinen englannin ja suomen kielen taito, muiden Metsä Groupin paikallisten kielten taito on eduksi (esim. ruotsi, saksa). Kokemuksesi toiminnanohjausjärjestelmistä ja kuljetusten hallintajärjestelmistä katsotaan eduksi.

Äänekosken palvelukeskuksen tehtävässä toivomme, että tunnet hankintatoimen perusperiaatteet ja sinulla on kaupallinen tai tekninen koulutus. Aikaisempi kokemus joko ostotehtävistä tai muista tilaus-toimitusketjun hallintaan liittyvistä tehtävistä sekä SAP- ja Maximo-toiminnanohjausjärjestelmistä katsotaan eduksesi. Olet asiakaspalveluhenkinen, oma-aloitteinen ja systemaattinen työskentelijä. Sinulla on myös hyvä suomen ja englannin kielen taito, ruotsin, saksan, puolan, viron tai slovakian kielitaito katsotaan eduksesi.


Löydät hankinnan ja logistiikan kesätyötehtävien ilmoituksen otsikolla "Summer Jobs at Metsä Group - Sourcing and Logistics".

Close

Kesätyöt energiatehokkuudessa

Metsä Groupin Teknologia-konsernipalvelun energiatiimi palvelee tehtaita kaikissa toimintamaissamme. Tiimin työ on erittäin monipuolista sisältäen muun muassa energiantuotannon ja -markkinan kokonaisuuden hallintaa, päästökaupan tukea ja prosessin läheistä energiatehokkuuden kehittämistä.

Lähes kaikki Metsä Groupin tehtaiden energiantuotanto osallistuu EU:n päästökauppaan. Ilmastolainsäädännön uudistuessa kehitämme päästökauppaan liittyvää toimintaamme. Energiatiimin kesätyö liittyy päästökauppajärjestelmän edellyttämiin energiantuotannon tarkkailusuunnitelmiin. Työssä selvitetään mahdollisuuksia tarkkailusuunnitelmien harmonisointiin ja harmonisoinnin vaatimia käytännön toimia.

Kesätyöntekijäksi Espooseen etsimme vähintään kolmannen vuoden tekniikan opiskelijaa hyvillä tiedoilla päästökauppajärjestelmästä ja tehdasautomaation tuntemuksella. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta, hyviä yhteistyön tekemisen taitoja ja energiatekniikan tuntemusta. Tehtaiden automaatiojärjestelmien käyttökokemus ja erinomaiset Excel-taidot ovat etu tekijää valittaessa. Hyvä englanninkielen taito on tehtävässä välttämätön. Työpaikka on Metsä Groupin pääkonttorissa Espoossa. Tehtävä edellyttää matkustamista tehtaillamme kotimaassa.
Close

Kesätyöt ympäristötiimissä

Kesätyö ympäristötiimissä liittyy keskeisesti jäte- ja sivutuoteraportoinnin kehittämiseen. Kesätyössä kartoitetaan tehdaskohtaiset raportointijärjestelmät ja sivuvirtadatan synty Metsä Groupin tuotantolaitoksilla. Varmistetaan, että kestävän kehityksen raportointijärjestelmä antaa riittävät mahdollisuudet vaatimusten mukaisen tiedon tuottamiseen konserniraportointiin.

Ympäristötiimin työ voi sijoittua Espooseen, Joutsenoon, Äänekoskelle tai Lohjalle.

Odotamme sinulta luotettavuutta, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä. Arvostamme kykyä itsenäiseen työntekoon sekä halua oppia ja kehittyä työssä.
Ympäristötiimin kesätyö soveltuu esimerkiksi ympäristötekniikan tai vastaavan alan korkeakouluopiskelijalle.

Löydät ympäristötiimin kesätyötehtävän ilmoituksen otsikolla "Summer Jobs at Metsä Group - Environmental Team".

Close

Kesätyöt teknisessä asiakaspalvelussa

Metsä Boardin Customer Feedback Centre käsittelee kartongin laatuun liittyviä asiakaspalautteita ja kuljetuksissa tapahtuneita vahinkoja. Työssä koordinoidaan asiakaspalautteita ja niihin liittyviä näytteitä asiakkaiden, tehtaiden ja EMEA-alueen teknisen asiakaspalvelun välillä. Työssä yhdistyvät asiakaspalvelu, kartongin tekniset laatuasiat, talous ja logistiikka.
 
Odotamme sinulta luotettavuutta, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä. Arvostamme kykyä itsenäiseen työntekoon sekä halua oppia ja kehittyä työssä.
 
Hyvät IT-taidot ja MS Office -ohjelmien tuntemus on välttämätöntä. SAP-osaaminen on eduksi. Tehtävä edellyttää hyvää englannin ja suomen kielen taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi.
Tehtävä soveltuu parhaiten kartonginvalmistustekniikkaa, graafista tekniikkaa tai logistiikkaa opiskelevalle yliopisto- tai ammattikorkeakouluopiskelijalle.

Kesätyötä teknisessä asiakaspalvelussa on tarjolla Metsä Boardilla Äänekoskella.


Löydät tämän kesätyötehtävän otsikolla "Summer Jobs at Metsä Group - Technical customer service".

Close

Kesätyöt tuotehallinnassa ja teknisessä markkinoinnissa


Metsä Boardin Espoon toimiston tuotehallinnan ja teknisen markkinoinnin kesätyötehtävä liittyy tuote- ja palveluportfolion hallintaan asiakasrajapinnassa. Työssä pääset osallistumaan teknisiin projekteihin ja tekemään selvityksiä mm. tuotteiden käytettävyydestä ja jalostettavuudesta erilaisiin pakkausratkaisuihin. Saat tehdä itsenäistä selvitystyötä ja johtopäätöksiä tietolähteitä hyödyntäen. 

Teknisen markkinoinnin tiimissä teemme myös kilpailijaseurantaa, palveluiden seurantaa ja kehittämistä sekä projekteja kartongin käytettävyydestä esimerkiksi digipainossa. Kesätyöntekijänä sinulla on mahdollisuus osallistua myös näihin projekteihin.

Hyvät IT-taidot ja englannin kielen taito ovat tehtävässä välttämättömät, muu kielitaito katsotaan eduksi. Suomen kielen taito katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätön. Tehtävä edellyttänee matkustamista kotimaassa.

Tehtävä soveltuu parhaiten loppuvaiheen korkeakouluopiskelijalle, myös lopputyövaiheeseen (vähintään kolmannen vuoden opiskelijalle). Arvostamme teknistä tietämystä ja toivomme, että sinulla olisi jo tietoa paperin tai kartongin valmistuksesta.

Close

Kesätyöt tuoteturvallisuudessa

kesätyöt tuoteturvallisuudessa


Metsä Boardin Tuoteturvallisuus ja Kestävä kehitys -tiimi tukee yhtiön liiketoimintaa. Sen tehtävä on varmistaa kartonkiemme ja massojemme tuoteturvallisuus ja vaatimuksenmukaisuus sekä edistää yrityksemme kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja sitä tukevien toimintajärjestelmien käyttöä. Viestimme avoimesti ja aktiivisesti tuotteidemme turvallisuudesta sekä vastuullisesta toiminnastamme ja raportoimme tehtaidemme ja yrityksemme suoritustasosta.

Työssä pääset tutustumaan mm. elintarvikepakkausmateriaalien turvallisuusvaatimuksiin sekä yrityksen vastuullisen toiminnan eri osa-alueisiin. Pääset myös osallistumaan yhteistyöhön tehtaiden, kemikaalitoimittajien ja myynnin teknisen tuen kanssa.

Työtehtävissä on mahdollisuus tutustua monipuolisesti tuoteturvallisuustyöhön sekä kestävän kehityksen toimintaamme.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää pidemmälle edenneitä opintoja esimerkiksi kemiaan, tekniikkaan tai vastaavaan alaan liittyen sekä itsenäistä otetta työntekoon, hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Arvostamme aikaisempaa työkokemusta metsäteollisuudesta ja/tai vastuullisuuteen/vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä tehtävistä. 

Tuoteturvallisuuden ja kestävän kehityksen kesätyö on tarjolla Espoossa.

Löydät tuoteturvallisuuden kesätyöilmoituksen otsikolla "Summer Jobs at Metsä Group - Product Safety".

Close

Kesätyöt tutkimuksessa ja kehityksessä

Metsä Boardin T&K Laboratorion kesätyötehtävät Äänekoskella ovat avustavia tutkimustyöhön liittyviä tehtäviä kuten tiedonhaku, näytteiden järjestäminen, analysointi, ongelmanratkaisuun osallistuminen ja tulosten raportointi.  Tehtävä liittyvät kemialliseen tutkimukseen, kartongin jalostukseen tai kuva-analyysimenetelmien kehitystyöhön. 

Odotamme sinulta luotettavuutta, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja innokkuutta sekä yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja reipasta otetta työntekoon. Edellytämme MS Office osaamista ja sujuvaa raportointia myös englanniksi. Suomen kielen taito on eduksi. Arvostamme kykyä itsenäiseen työntekoon sekä halua oppia ja kehittyä työssä. 

Kemian, fysiikan tai paperin-/kartonginvalmistusteknologian loppuvaiheen korkeakouluopinnot antavat sinulle hyvät valmiudet tehtävien menestykselliseen hoitamiseen.

Löydät T&K kesätyötehtävän ilmoituksen otsikolla "Summer jobs at Metsä Group - Research and Development".

Close

Metsä Groupin kestävän kehityksen kesätyössä Espoossa pääset tutustumaan laajasti koko konsernimme kestävän kehityksen työhön, johtamiseen sekä liiketoiminta-alueisiimme. Työtehtäväsi liittyvät kestävän kehityksen ja vastuullisuuden hankkeiden koordinointiin, itsenäiseen suorittamiseen sekä raportointiin.

Meidän tiimimme eli Metsä Groupin Edunvalvonta ja kestävä kehitys -toiminto tukee konsernin liiketoimintoja koko arvoketjun läpi metsänhoidosta tuotantoon ja aina lopputuotteisiin saakka. Johdamme Metsä Groupin kestävän kehityksen prosesseja ja pyrimme varmistamaan kestävän kehityksen strategisten tavoitteiden toteutumisen. Raportoimme vastuullisuustoimistamme säännöllisesti, aktiivisesti ja avoimesti. Lisäksi linjaamme, koordinoimme ja toteutamme konsernin edunvalvontaa liiketoimintojen etujen mukaisesti. Tervetuloa meidän metsäläisten joukkoon!

Etsimme positiivista ja energistä hyvää tyyppiä, jolta onnistuu itsenäinen työskentely sujuvasti sekä suomeksi että englanniksi. Kesätyön tehtävät saat menestyksekkäästi maaliin, jos osaat koordinoida kokonaisuuksia, tehdä johtopäätöksiä sekä raportoida oppimaasi. Olet jo edennyt yliopisto- tai korkeakouluopinnoissa esimerkiksi kestävän kehityksen, luonnontieteiden, ympäristötekniikan tai vastaavalla alalla. Sinulla on ehkä myös työkokemusta metsäteollisuudesta tai vastuullisuudesta.
Close

Kesätyöt tietohallinnossa

ICT

Tietohallinnon kesätyöntekijät hoitavat yksiköissämme lähitukitehtäviä yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. Työhön liittyy laaja kirjo tehtäviä ongelmanratkaisusta palvelupyyntöihin tukien yksiköidemme tuotantoa ja loppukäyttäjiä. Hakijan aikaisempi tietotekniikka-alan työkokemus ja asiantuntijuus voi mahdollistaa haastavampiakin työkokonaisuuksia. 

Odotamme sinulta luotettavuutta, oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta sekä yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja reipasta otetta työntekoon. Arvostamme kykyä itsenäiseen työntekoon sekä halua oppia ja kehittyä työssä. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää opintoja soveltuvalta alalta.

Tietohallinnon kesätyötehtävissä tarvitset Microsoft-tuotteiden tuntemusta. Arvostamme myös muuta tietoteknistä osaamista.

Työ voi sisältää matkustamista tuotantoyksiköidemme välillä. 

Tietohallinnon kesätöitä on tarjolla seuraavilla paikkakunnilla:

 • Joutseno
 • Kemi
 • Mänttä-Vilppula
 • Rauma
 • Simpele / Punkaharju
 • Äänekoski
Löydät tietohallinnon kesätyötehtävien ilmoituksen otsikolla "Kesätyöt Metsä Groupissa - Tietohallinto".
Close

Kesätyöt data ja analytiikka -tiimissä

​Tietohallinnan Data ja analytiikka -tiimin kesätyöntekijät pääsevät tutustumaan Metsä Groupin raportointi- ja analytiikka-ratkaisuihin sekä niiden hallintamalleihin ja prosesseihin asiantuntijoidemme kanssa. Työ on tarjolla Espoossa. Työhön liittyy laaja kirjo tehtäviä kehitystehtävistä ongelmanratkaisuun ja palvelupyyntöihin. Pääset tukemaan monipuolisesti eri organisaation osia kuten tuotantoyksiköitä, myyntiä ja markkinointia, sekä toimitusketjua ja konsernin hankintaa. Tehtävän pääpaino voi vaihdella hakijan teknisestä osaamisesta ja mielenkiinnon kohteista riippua aina raportoinnin työkalujen, kuten Microsoft Power BI , MS Azure, tai SAP Analytics Cloud opiskelusta ja käyttämisestä, prosessien ja hallintamallien kehittämiseen. Työ saattaa sisältää myös dokumentaation päivittämistä sekä intrasivujen ylläpitoa.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää opintoja aloilta kuten tietotekniikka, datatiede, tuotantotalous tai kauppatiede. Tietohallinnan kesätyötehtävissä tarvitaan Microsoft-tuotteiden tuntemusta ja arvostamme analytiikka puolen käytännön kokemusta opintojen tai aiempien työtehtävien kautta.

Löydät tämän kesätyötehtävän ilmoituksen otsikolla "Summer job at Metsä Group – Data and analytics".

Close

Kesätyöt markkinointiviestinnässä

Metsä Boardilla markkinointiviestinnän kesätyötehtäviin Espoossa kuuluu monipuolisia viestinnän ja markkinoinnin tehtäviä kansainvälisessä tiimissä. Pääset työssäsi hyödyntämään laaja-alaisesti taitojasi niin erilaisten tekstien kirjoittamisessa, verkkosivujen ja intranetin päivittämisessä kuin some-sisältöjen ideoinnissa. Lisäksi tehtäviin kuuluu mm. avustamista tapahtumajärjestelyissä, tiedotteiden julkaisua ja esitysmateriaalien päivittämistä. Eduksi katsotaan aiempi kokemus nettisivujen päivittämisestä, kuvankäsittelystä ja sisällöntuotannosta digitaalisiin kanaviin. Haemme tehtävään ensisijaisesti viestinnän tai markkinoinnin opiskelijaa.

Metsä Woodin markkinointiviestinnän kesäharjoittelija työskentelee Espoossa kansainvälisen markkinoinnin sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän parissa. Tehtäviin kuuluu muun muassa markkinointiviestintäsisältöjen monikanavainen julkaisu ja tuotanto nettisivujen lisäksi muun muassa sosiaalisessa mediassa, asiakasviestinnässä ja sisäisissä kanavissa. Lisäksi tehtäviin kuuluu tiedotteiden julkaisua, esitysmateriaalien päivitystä, käännösten ja kuvapankin hallinnointia ja intranetjulkaisujen tekoa.

Odotamme hakijalta erinomaista englannin kielen taitoa, oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta sekä yhteistyökykyä. Arvostamme kykyä itsenäiseen työntekoon sekä halua oppia ja kehittyä työssä. Tehtävään haetaan ensisijaisesti kaupallisen tai soveltavan alan opiskelijaa. Eduksi ovat aiempi kokemus nettisivujen päivittämisestä ja sisällöntuotannosta digitaalisiin kanaviin.


Markkinointiviestinnän tehtävät ovat haettavissa otsikolla "Summer job at Metsä Group – Marketing Communications".

Close

Kesätyöt asiakaspalvelussa

Asiakaspalvelun pääasiallinen tehtävä on huolehtia, että asiakas saa tilaamansa tavaran oikeaan aikaan, paikkaan ja hintaan. Asiakaspalvelussa käsitellään tilauksia, huolehditaan tavaran saatavuudesta, asiakkaan tiedottamisesta ja tilausten laskuttamisesta sekä reklamaatioista. Viennissä erilaisten tilaus- ja toimitusdokumenttien tekeminen ja kuljetuksen järjestäminen kuuluu kiinteästi työnkuvaan. Asiakaspalvelun vastuulla voi lisäksi olla asiakkaan perustietojen ylläpitäminen sekä hyvitysten hoitaminen.

Asiakaspalvelun kesätyöntekijät toimivat säännöllisessä yhteydessä asiakkaisiin sekä agentteihin tarjoten heille sopimuksen mukaisen palvelun. 

Aiempi kokemus asiakaspalvelusta katsotaan eduksi. Työ edellyttää hyviä ICT-valmiuksia, paineensietokykyä sekä sujuvaa englanninkielen taitoa (muu kielitaito katsotaan eduksi). Arvostamme reipasta työskentelyasennetta, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Asiakaspalvelun tehtävä soveltuu hyvin kaupallisen alan opiskelijoille. 

Kesätöitä asiakaspalvelussa on tarjolla Metsä Boardilla Espoossa, Metsä Tissuella Mäntässä sekä Metsä Woodilla Lohjalla.

Asiakaspalvelun tehtävät ovat haettavissa otsikoilla:

"Summer job at Metsä Group – Customer Service"

"Kesätyöt Metsä Groupissa - Asiakaspalvelu"

Close

Kesätyöt taloushallinnossa


Taloushallinnon kesätöihin kuuluvat erilaiset tehtävät opinnoista ja työkokemuksesta riippuen.

Metsä Forestin laskutuksen kesäharjoittelijan työtehtäviin Espoossa kuuluu metsänhoitopalvelujen myyntilaskutuksen hoito. Lisäksi kesäharjoittelija tekee teollisten asiakkaiden vakuusseurantaa, viikkomyyntilaskuja sekä käsittelee mm. tuontipuun osto- ja kululaskuja.

Odotamme sinulta luotettavuutta, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja itsenäistä otetta työhön. Hyvä englannin ja/tai venäjän kielen taito katsotaan eduksi. Arvostamme kykyä itsenäiseen työntekoon sekä halua oppia ja kehittyä työssä. Tehtäviin haemme ensisijaisesti kaupallisen alan opiskelijoita.


Löydät taloushallinnon kesätyötehtävän ilmoituksen otsikolla "Kesätyöt Metsä Groupissa - taloushallinto".

Close

Summer Job at Credit Management

Credit management team is a centralized group organization, responsible for the operational credit management and credit control for customers in Nordics and Baltics for all legal entities within Metsä Group. 

The main duties for your role will involve contacting customers who are late with their payment, both collection calls and/or correspondence in a fast paced and goal oriented collections department. You will be working independently and proactively, within the guidelines set by operational superior. For the right candidate, we can also offer the possibility to get insight into financial analysis of customer credit risk.

This summer job is located in Espoo.

We expect you to be reliable, flexible, proactive and cooperative. We value your ability to work independently, and your willingness to learn and develop on the job.

The job requires good IT skills, ability to cope with pressure and good communication skills in Swedish and English. Fluent Finnish will also be considered as an advantage. Strong analytical skills are as well a plus.

The summer job in the credit management team is suitable for university students of economics or similar field.
Close

Kesätyöt investointien hallinnassa

Metsä Groupin Teknologia-konsernipalvelun investointien hallintatiimi auttaa sekä liiketoiminta-alueita (Metsä Board, Metsä Fibre, Metsä Forest, Metsä Tissue and Metsä Wood) että tehtaita erilaisten investointien suunnittelussa, toteutuksessa ja hallinnassa. Investointihallintaan kuuluu olennaisena osana myös ns. riskienhallinta.

Tiimi vastaa myös investointien hallinnan kehitystyöstä, mihin kuuluu monipuolisesti erilaisia hankkeita. Kesäharjoittelijan työ liittyy investointitiimin kehityshankkeiden eteenpäinviemiseen ja edelleen kehittämiseen. Kehitystyö on erittäin monipuolista sisältäen muun muassa pre-engineering prosessin kuvaamista, project management prosessin määrittelyä, erilaisten investointiraporttien rakentamista ja Metsä Group mill standard -mallin rakentamista.

Kesätyöntekijäksi Espooseen etsimme tekniikan, kemian tai rahoituksen korkeakouluopiskelijaa, joka omaa hyvät analytiikkataidot ja investointiprosessin perustuntemuksen. Lisäksi yleistason ymmärrys metsäteollisuuden valmistusprosesseista on eduksi. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta, hyviä yhteistyötaitoja ja positiivista asennetta. Mahdolliset aikaisemmat kokemukset metsä- tai prosessiteollisuudesta on etu tekijää valittaessa. Hyvä englannin kielen taito on tehtävässä välttämätön. Tehtävä saattaa edellyttää matkustamista Metsä Groupin tehtaisiin kotimaassa.

Löydät investointien halinnan kesätyötehtävän ilmoituksen otsikolla "Summer jobs at Metsä Group - Investment Management".

Close

Kesätyöt lakiasiainpalveluissa

Metsä Groupin lakiasiainpalveluiden tehtävänä on palvella konsernin yhtiöitä ja liiketoimintayksiköitä globaalisti avustamalla niitä erilaisissa oikeudellisissa toimeksiannoissa. Konsernin liiketoiminta-alueille ja  juridiikan eri osaamisalueille on nimetty omat vastuuhenkilöt lakiasiainpalveluiden organisaatiossa, jossa työskentelee yhteensä 14 henkilöä Suomessa ja Saksassa.

Tehtävä on määräaikainen harjoittelujakso kesäkuun alusta elokuun loppuun, mutta työsuhdetta voi olla mahdollista jatkaa osa-aikaisena tämän jälkeen. Harjoittelija avustaa ja sijaistaa Metsä Groupin lakiasiainpalveluiden juristeja lomakaudella. Tehtäväkenttäsi on monipuolinen sisältäen laajasti erilaisia työtehtäviä yritysjuridiikan parissa mm. liiketoimintasopimusten kommentointia ja laatimista, lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön liittyvien selvitysten tekemistä ja oikeudellista neuvonantoa konsernin eri liiketoiminta-alueille yhdessä lakiasiainpalveluiden juristien kanssa.
Toimipaikkasi on koronarajoitukset ja -suositukset huomioiden Metsä Groupin pääkonttorilla Espoon Tapiolassa uusituissa tiloissa.

Edellytämme, että olet oikeustieteellisten opintojesi loppuvaiheessa (3. tai 4. vuoden opiskelija). Sinulla on jo kokemusta vastaavista tehtävistä esimerkiksi yrityksen lakiosastolla tai asianajotoimistossa. Puhut ja kirjoitat sujuvasti suomea ja englantia ja sinulla on erinomaiset MS-office taidot. 
Toivomme, että olet työskentelyotteeltasi aktiivinen ja itsenäinen ja sinulla on hyvät yhteistyötaidot. Uteliaisuus ja uusien asioiden oppiminen motivoivat sinua.

Löydät tämän kesätyötehtävän otsikolla "Kesätyöt Metsä Groupissa - lakiasiainpalvelut."

Kesätöissä Metsässä

Metsä Group tarjoaa monipuolisen kattauksen kesätöitä eri alojen osaajille. Samalla pääset työskentelemään kestävän tulevaisuuden puolesta - mukavassa seurassa! Alla olevilla kahdella videolla kahdeksan kesätyöntekijäämme kertovat kokemuksistaan tuotannon, laboratorion, asiakaspalvelun, logistiikan sekä puunhankinnan ja metsäpalveluiden tehtävissä. 

Yksikkömme Suomessa

Metsä Groupilla on toimintaa lähes 30 maassa ja tuotantoa kahdeksassa. Pääkonttorimme sijaitsee Espoon Tapiolassa. Valitse alla olevista alasvetovalikoista kategoria, maa ja/tai liiketoiminto, jotta saat toimipisteemme näkyviin kartalle.Vain vastuullisia kesäduuneja

Kesätyöntekijät ovat meille arvokas voimavara ja panostus tulevaisuuteen. Meille et ole vain kausityövoimaa, vaan haluamme kasvattaa sinusta tulevaisuuden osaajan ja tarjota sinulle monipuolisia ja vastuullisia tehtäviä valmiuksiesi mukaan.

Metsä Group on myös vuonna 2021 kumppanina Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, joka haastaa meidät työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän ja parempia kesätöitä. Kampanjassa on laadittu kuusi hyvän kesätyöpaikan periaatetta, joihin vastuullisena työnantajana sitoudumme.

Sulje

Hyvä hakijakokemus

Hyvä hakijakokemus

​Nuorelle kesätyön hankkiminen on yksi vuoden jännittävimmistä asioista. Vastuullinen kesätyönantaja pitää hakijan ajan tasalla, miten rekrytointiprosessi etenee. Niillekin, joita ei valita, ilmoitetaan asiasta.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Kesätyöntekijöiden valinnassa painotamme aktiivisuutta, halua kehittää itseään ja oppia uutta. Kesätyöt ovat osa tulevien metsägroupilaisten rekrytointiprosessia. Kesätöissä ja opinnoissa pärjänneillä on hyvät mahdollisuudet menestyä henkilövalinnoissa, kun jatkossa haemme tekijöitä monipuolisiin ja haastaviin tehtäviin.

Olemme yhteydessä soveltuviin hakijoihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja viestimme kaikille haastatteluun kutsuttaville valinnasta. Viestimme myös kaikille hakijoille hakujärjestelmämme kautta haun eri vaiheissa eri ajankohtina.

 1. Jätettyäsi hakemuksen saat järjestelmästämme automaattisen viestin sähköpostiisi.
  Vahvistamme, että olemme vastaanottaneet hakemuksesi.
 2. Tammi-helmikuussa saat uuden viestin.
  Kerromme haun etenemisestä.
 3. Saat ilmoituksen hakuajan päättymisestä.
  Ilmoitamme hakuajan päättyneen Metsä Groupin kesätyöpaikkoihin.
 4. Saat väliaikaviestin maalis-huhtikuussa. 
  Kerromme rekrytointiprosessin etenemisestä.
 5. Kiitos mielenkiinnosta!
  Ilmoitamme kaikille ei-valituille hakijoille Metsä Groupin kesätyöpaikkojen olevan täytetty.

Voit seurata valintaprosessin etenemistä kevään aikana myös nettisivuiltamme. Päivitämme Kesätyöt-sivulle yksikkökohtaisesti tiedon, kun kesätyövalinnat ovat yksikössä tehty.

Sulje

Mielekäs työ

Mielekäs työ

​Kesätyön kautta nuori luo ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä, eri aloista ja ammateista. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista. Vastuullinen kesätyönantaja määrittelee työtehtävät, vastuut, valtuudet ja odotukset selkeästi. Näin nuorelle syntyy positiivinen kuva työelämästä, mikä kannustaa opiskelemaan ja valmistumaan nopeammin työelämään.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Vastuullisena työnantajana tarjoamme nuorille osaamista vastaavia tehtäviä ja lisää vastuuta kokemuksen karttuessa. Tavoite on, että pääset tekemään lyhyenkin harjoittelun aikana erilaisia tehtäviä ja hyödyntämään taitojasi ja tietojasi työssä. Samalla sinulla on mahdollisuus oppia tärkeitä taitoja työelämää varten ja kerätä työkokemusta.

Monet kesätyöntekijämme sijaistavat kesän ajan vakituisia työntekijöitämme. Pyrimme siihen, että tehtävistä suoriutumisen ja osaamisen karttumisen seurauksena töidesi haasteellisuus kasvaa johdonmukaisesti. Sen myötä kasvaa myös vastuu. Kesätöissä opit luottamaan itseesi haastavissakin tilanteissa.

Esimerkiksi metsänhoidollisissa töissä tehtävät hyvin omaksuneella nuorella on usein mahdollisuus suunnitella työajan käyttöä, kunhan sovitut tehtävät tulevat tehdyiksi. Työt voi aloittaa jo aikaisin aamulla, jolloin hellejaksollakin työnteko metsässä pysyy olosuhteiltaan mukavana.

Mitä enemmän työhön pääsee sisään, sitä kiinnostavammaksi se tulee. Ja meillä pääsee oikeasti tekemään – Metsä on enemmän kuin päältä näyttää.

Sulje

Perehdytys ja ohjaaminen

Perehdytys ja ohjaaminen

​Opastamiseen ja perehdyttämiseen nimetään vastuuhenkilö. Kesätyöläiselle kerrotaan aluksi työpaikan pelisäännöt ja käytöstavat. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdyttämisellä nuori pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin, oppii ja kehittyy. Palautteen antaminen on tärkeä osa ohjausta.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Hyvä kesätyö alkaa perehdyttämisestä: oikeiden ja turvallisten työtapojen oppiminen antaa sinulle valmiudet onnistua töidesi hoitamisessa. Perehdytämme kaikki työntekijämme huolellisesti turvallisiin työtapoihin ja tapaamme toimia.

Tehtaillamme perehdyttäminen käynnistyy yleensä toukokuun alussa pidettävillä tilaisuuksilla, joissa käydään läpi turvallisuus- ja muita käytännön asioita ja kerromme selkeästi, mitä sinulta odotamme. Myös puunhankintapiireillä järjestetään yhteisiä perehdytyspäiviä kesätyöntekijöille. Perehdytys antaa sinulle hyvän alun kesätyösi hoitamiseen.

Perehdytys ei pääty tähän, vaan se jatkuu osastoilla työnopastuksella. Tehtäväkohtaisesta työnopastuksesta vastaavat kokeneet työntekijämme. Perehdytys on tärkeää, koska sillä varmistetaan, että opit oikeat ja turvalliset työtavat, tutustut työolosuhteisiin ja saat valmiudet onnistua työssäsi.

Hyvä perehdyttäminen antaa valmiudet työskennellä turvallisesti kaikissa tilanteissa. Saat samalla myös perustietoja yksikkösi ja koko yrityksen toiminnasta. Työtä on aina mielekkäämpää tehdä, kun tiedät, mitä varten sitä teet. Selkeät ohjeet, kuten milloin ja mihin ensimmäisinä päivinä pitää tulla ja mistä saat varusteet, ovat nekin tärkeitä. Hyvän perehdytyksen jälkeen on helppo jatkaa omalla osastolla.

Korostamme, että työt on aina tehtävä turvallisesti ja ettei mitään harkitsematonta pidä tehdä. Työkaverit kyllä neuvovat mielellään ja vastaavat kysymyksiin!

Toivomme kaikilta nuorilta avarakatseisuutta, reipasta mieltä ja aktiivista työotetta. Työmenetelmiä ja -tapoja saa positiivisessa hengessä haastaa ja kyseenalaistaa, mutta aina niin, ettei tärkein asia – työturvallisuus – vaarannu. Perehdyttäminen on luonnollisesti avainasemassa, jotta työmenetelmät opitaan alusta alkaen oikein ja turvallisesti.

Sulje

Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

​Nuorta kohdellaan tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Hänet otetaan työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi heti alusta alkaen. Nuoren tukeminen on koko työpaikan asia. Kesätyöntekijälle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan samanlainen työympäristö ja työvälineet kuin muillekin työntekijöille.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Kesätyöjakso on nuorelle mahdollisuus näyttää osaamistaan potentiaaliselle tulevalle työnantajalle. Se on myös mahdollisuus tutustua alaan ja yritykseen – saada vahvistusta sille, onko ala oikea ja haluaako työskennellä näiden asioiden parissa jatkossa.

Kesätyö Metsä Groupissa tarjoaa sinulle hyvät edellytykset oppia ja kehittyä työssä. Vastavuoroisesti edellytämme sinulta vastuullisuutta ja aktiivisuutta. Tehtävät vaativat monesti itsenäistä ja omatoimista otetta. Oma aktiivisuutesi varmistaa usein sen, että saat kesätyössäsi monipuolisen kuvan yrityksen ja samalla koko konsernin toiminnasta. Apua ja neuvoja saat aina tarvitessasi, meillä olet työyhteisömme tasavertainen jäsen.

Sulje

Kohtuullinen palkka

Kohtuullinen palkka kesätyöstä

​Kesätyöntekijälle maksetaan työn vaatimusten ja nuoren kokemuksen mukaisesti kohtuullista palkkaa.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Maksamme aina työstä sitä vastaavan palkan.

Sulje

Kirjallinen työsopimus ja työtodistus

Kirjallinen työsopimus ja työtodistus

​Vastuullinen kesätyönantaja tekee kesätyöntekijän kanssa aina kirjallisen työsopimuksen. Työsuhteen päättyessä annetaan asianmukainen työtodistus, vaikka nuori ei sitä itse muistaisi pyytää. Työnantaja käy nuoren kanssa palautekeskustelun ja rohkaisee häntä kertomaan mielipiteitään.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Teemme työsopimukset ja -todistukset aina kirjallisesti. Palautteen antaminen ja saaminen puolin ja toisin on erittäin tärkeää. Joka kesä teemme kyselyn, jossa kesätyöntekijät voivat antaa palautetta hakuprosessista, perehdyttämisestä, esimiestyöstä ja kesätyönsä sujumisesta. Hyödynnämme palautetta aktiivisesti kesätyöprosessin kehittämisessä.

Metsä Group opiskelijatapahtumissa

Metsä Group  sosiaalisessa mediassa