Kesätyö Metsä Groupissa

Kesätyöt

Vuosittain tarjolla satoja paikkoja

Metsä Groupissa kesätyöntekijät sijaistavat vakituista henkilöstöä lomakaudella. Vuosittain sadat nuoret pääsevät tutustumaan työhön suomalaisen metsäteollisuuden eturivissä Metsä Groupissa.
Meillä on tilaa monien eri alojen osaajille, vaikkakin suurin osa opiskelee teknisellä alalla. Kesätöihimme soveltuva koulutustausta voi olla myös mm. talouden, tietohallinnon, myynnin tai markkinoinnin parista. Kesätyöntekijämme sijoittuvat yksiköihimme ja puunhankintapiireille erilaisiin tehtäviin eri puolille Suomea.

"Parasta kesätöissä on ollut uusien asioiden oppiminen ja tätä myötä kehitys työntekijänä. Työ on tukenut myös opintojani ja näin ollen vienyt paljon eteenpäin tulevaisuuden kannalta."


Joukkoomme mahtuu niin kokeneempia, jo aiemmin kesätöitä Metsä Groupissa tehneitä konkareita, kuin niitä, joille talon tavat ja tehtävät ovat uusia. Pyrimme siihen, että tehtävistä suoriutumisen ja osaamisen karttumisen myötä lisäämme johdonmukaisesti töiden haasteellisuutta. Sen seurauksena kasvaa myös vastuu. Kesätöiden tärkeimpiin oppeihin kuuluu meillä se, että nuori oppii luottamaan itseensä haastavissakin tilanteissa. Kesätyöjakso on mahdollisuus näyttää omaa osaamista – hyvin tehty työ kyllä huomataan!

Kesätyöpaikkamme vuodelle 2020 on täytetty kaikkien yksiköiden ja hankintapiirien osalta. 

Kiitos kaikille hakemuksensa lähettäneille!

Kesätyöhaun prosessi


Haku kesätöihin 
 

Haku Suomen kesätöihimme päättynyt 28.2.2020.

Löydät tältä sivulta kesätöiden tehtäväaluekuvaukset sekä linkin usein kysyttyihin kysymyksiin ja yhteystietoihin jokaiseen kesätöitä tarjoavaan yksikköömme, joista voit tiedustella tarkemmin sinua kiinnostavista tehtävistä.

Muistathan myös kesätyöpaikkamme ulkomaiden yksiköissamme sekä harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat, joita tarjoamme ympäri vuoden. Löydät tiedot kaikista avoimista työ- ja harjoittelupaikoista Avoimet työpaikat -osiosta. Harjoittelu-, työssäoppimis- ja opinnäytetyöpaikkoja voit kysyä myös suoraan yksiköistämme tai ilmoittaa kiinnostuksesi avoimella hakemuksella.

Paras kesätyö tukee opintoja - tutustu eri tehtäväalueisiin

Kesätyö on loistava mahdollisuus saada kokemusta oman alan töistä sekä hahmottaa opintopolkua, jos opintojen suunta vielä askarruttaa. Kesätyön kautta pääset tutustumaan oman opiskelualasi työtehtäviin käytännössä ja kokemaan, millaisissa tehtävissä voisit itse tulevaisuudessa työskennellä.

Suurin osa kesätyöntekijöistämme tekee töitä tuotantolaitoksillamme tuotannossa ja kunnossapidossa muun muassa käynninvarmistajina, prosessinhoitajina ja vanerityöntekijöinä. Myös liiketoimintaa tukevissa toiminnoissa, esimerkiksi taloushallinnossa, kestävässä kehityksessä, logistiikassa, henkilöstöhallinnossa, myynnissä, markkinoinnissa ja ICT:ssä tarvitaan kesätyöntekijöitä.

Voit tutustua erilaisiin tehtäviin ja kesätyöntekijöidemme kokemuksiin valitsemalla tehtäväalueen alta. Voit myös lukea kesätyökokemuksista viime kesältä tämän linkin takaa.

Close

Puunhankinta ja metsäpalvelut

Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Puunhankinnan ja metsäpalveluiden kesätöitä on tarjolla kaikilla hankintapiireillämme Suomessa. Katso hankintapiirit kartasta

Kesätyöjaksot painottuvat kevääseen ja kesään eli vilkkaimpaan metsänviljelykauteen.

Puunhankinnan ja metsäpalveluiden kesätyöt liittyvät metsänhoitoon, puukauppaan, korjuuseen, logistiikkaan ja puun vastaanottoon mitta-asemilla. Tehtäviin kuuluu mm. taimilogistiikka, maastotarkastukset, erilaiset maasto- ja toimistotyöt, metsänhoidon tehtävät, korjuujäljen tarkastus ja puunostoon liittyvät tukitoimet. Harjoittelijamme osallistuvat aktiivisesti uudistustöiden suunnitteluun, ohjaukseen ja laadunseurantaan. Logistiikan tehtäviin kuuluvat mm. kuljetustilausten käsittely, toimitusten ohjaus ja valvonta, kuljetusten tilitykset, varastokierron valvonta sekä yrittäjien toiminnan laadunvalvonta. Mitta-asemilla tehtäviin kuuluu puun mittaukseen ja laadunvalvontaan liittyviä tehtäviä.
 
Työpäivät puunhankinnassa ja metsäpalveluissa ovat vaihtelevia, ja voimme luvata, että työssä oppii uutta joka päivä. Perusteellisen perehdytyksen jälkeen pääset suunnittelemaan työpäiviesi sisältöä ja tehtäviä itsenäisesti. 

Puunhankinnan tehtäviin haemme ensisijaisesti metsäalan opiskelijoita.


Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää kykyä toimia itsenäisesti, reipasta otetta työtekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Työ edellyttää oman auton käyttöä.

Metsä Forestin kesätyöpaikkoja on tarjolla hankintapiireillä ympäri Suomen.

Close

Kesätyöt tuotannossa

Metsä Board

Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja ja maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja.

Metsä Boardin tuotannon kesätyötehtäviin kuuluvat kartongin valmistusprosessissa ensisijaisesti viimeistelyn tehtävät. Myös massanvalmistuksen ja konelinjan tehtäviä on tarjolla. Tuotannossa pääset tutustumaan monitaitoisuuteen perustuvaan toimintamalliin, joten avoimuus ja reipas itsenäinen ote työhön ovat menestyksekkään tehtävien hoitamisen edellytyksiä.

Otamme kesätöihin esim. paperi-, prosessi-, kone- ja sähkötekniikan opiskelijoita kaikilta koulutusasteilta. Kesätyöpaikkoja on tarjolla Metsä Boardin tuotantolaitoksilla Joutsenossa, Kaskisissa, Kemissä, Kyröskoskella, Simpeleellä, Tampereella ja Äänekoskella.

Metsä Fibre

Metsä Fibre on globaalin biotalouden suunnannäyttäjä, maailman johtavia havusellun tuottajia sekä merkittävä sahatavaran ja bioenergian tuottaja.

SELLUTEHTAAT

Metsä Fibren sellutehtaiden tuotannon tehtäviin kuuluvat prosessi- ja kenttätyöt opinnoista ja työkokemuksesta riippuen. Työtehtäviä ovat esimerkiksi kenttätehtävät, avustaminen kunnossapitotöissä, laboratorionäytteiden haku, ennakkohuolto soveltuvin osin, prosessin ohjaukseen liittyvät tehtävät sekä siisteyden ylläpito. Tuotannon tehtäviin haemme ensisijaisesti paperi- ja sellutekniikan sekä sähkö-automaatiotekniikan opiskelijoita. Kesätyöpaikkoja on tarjolla Metsä Fibren tuotantolaitoksilla Joutsenossa, Kemissä, Raumalla ja Äänekoskella.

SAHAT

Sahoilla pääset työskentelemään monipuolisissa tuotannon tehtävissä. Kesätyötehtävät sijoittuvat sahauksen, kuivaamon ja tasaamon osastoille. Sahan tuotantolinjasto on hyvin pitkälle automatisoitu ja työtehtävät painottuvatkin laadunvalvontaan ja linjaston toiminnan varmistamiseen unohtamatta kuitenkaan kevyttä fyysistä työtä.

Työnkuvasta riippuen pääset tutustumaan tukin sahaukseen ja lautojen automatisoituun lajitteluun, tuoreen laudan kuivausprosessiin tai kuivan laudan laatuluokitteluun. Osa työtehtävistä voi olla kunnossapidon aputöitä sekä palovahtina toimimista.

Työpäivät tuotannossa ovat vaihtelevia, ja opit työssäsi uutta joka päivä. Hyvän perehdytyksen jälkeen pääset työskentelemään itsenäisesti osana kannustavaa ja mukavaa työporukkaa. Eduksi työtehtävissä ovat puuteollisuuteen, konetekniikkaan, sähköautomaatioon ja prosessialaan liittyvät opinnot.

Sahoilla kannustetaan työntekijöitä moniosaamiseen, joten tiimityötaito, avoimuus ja reipas työote ovat tuotannon kesätöissä edellytettyjä ominaisuuksia. Työtehtävät edellyttävät valmiutta vuorotyöhön.
Kesätyöpaikkoja on tarjolla sahoillamme Kyrössä, Lappeenrannassa, Merikarvialla, Rengossa ja Vilppulassa. Renkoon palkkaamme tulevaksi kesäksi myös muutaman alle 18-vuotiaan nuoren piha- ja kunnostustehtäviin.


Metsä Tissue

Metsä Tissue on Euroopan johtava koti- ja suurtalouksien pehmopaperituotteiden toimittaja ja maailman johtava ruoanlaittopapereiden toimittaja.

Metsä Tissuen tuotannon tehtäviin kuuluvat ensisijaisesti pehmo- ja tiivispaperituotannon jälkikäsittely ja pehmojalostuksen prosessinhoitoon liittyvät työt. Haemme tehtäviin paperitekniikan, paperinjalostustekniikan, konetekniikan tai sähkötekniikan opiskelijoita sekä työntekijä- että työnjohtotehtäviin. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää reipasta otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti.

Kesätyöpaikkoja on tarjolla Metsä Tissuen tuotantolaitoksella Mäntässä.


Metsä Wood

Metsä Wood tarjoaa parhaita puutuotteita rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin.

Kerto- ja vaneritehtaiden tuotannon kesätöihin kuuluvat valmistusprosessin eri työvaiheet, kuten sorvaus, viilunkuivaus, ladonta, trukinkuljetus, hionta ja pakkaus. Suurin osa tehtävistä on työntekijätehtäviä, mutta otamme lisäksi muutamia kesätyöntekijöitä tuotannon työnjohtotehtäviin. Haemme kesätöihin opiskelijoita kaikilta koulutusasteilta esimerkiksi prosessiteollisuuden, kone- ja metallialan tai sähkötekniikan aloilta. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää reipasta otetta työntekoon, tiimityövalmiuksia sekä mahdollisuutta vuorotyöhön

Kesätyöpaikkoja on tarjolla Metsä Woodin tuotantolaitoksilla Lohjalla, Punkaharjulla, Suolahdessa ja Äänekoskella.

Close

Kesätyöt kunnossapidossa

Kunnossapito

Metsä Boardin, Metsä Fibren ja Metsä Tissuen kunnossapidon tehtävät ovat mekaanisen kunnossapidon ja sähköteknisen osaston työntekijä- tai työnjohtotehtäviä.

Haemme tehtäviin ensisijaisesti konetekniikkaan tai sähkö-/automaatiotekniikkaan suuntautuneita opiskelijoita. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti.

Kunnossapidon kesätyötehtävät pitävät sisällään esimerkiksi tuotantolaitteiden, koneiden ja laitteiden kunnonvalvontaa, vianpaikannusta, vikakorjauksia ja ennakkohuoltoja sekä laiteasennuksia.
Kesätyössä kunnossapidossa huolehdit ja toteutat itsenäisesti sinulle annetut työtehtävät ja raportoit tekemäsi työt kunnossapidon tietojärjestelmäämme. Työssä tarvitset hyvää hahmottamis- ja keskittymiskykyä, ryhmätyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.
Työtehtävät edellyttävät teknistä osaamista, tarkkuutta ja huolellisuutta sekä vastuullisuutta. Työskentely edellyttää turvallisuusmääräysten ja säädösten tuntemista ja tinkimätöntä noudattamista.

Sähkö- ja automaatiokunnossapito
Sähkö- ja automaatiokunnossapidon kesätyötehtäviin kuuluu mm. sähkölaitteiden, mittareiden, valaisimien, muuntajien ja sähkökeskusten asentamista, korjaamista ja huoltoa. Lisäksi asentaja suorittaa erilaisia johdotus-, kaapelointi- ja kytkentätöitä.
Tehtävät pitävät sisällään sähköpiirustusten ja asennusohjeiden lukemista.
Työskentely edellyttää sähköturvallisuusmääräysten ja säädösten tuntemista ja tinkimätöntä noudattamista.

Mekaaninen kunnossapito
Mekaanisen kunnossapidon kesätyötehtäviin kuuluu erilaisiin prosesseihin liittyvien mekaanisten laitteiden, kuten pumppujen ja telojen asentaminen, korjaus ja huolto. Työhön voi kuulua mm. korjaushitsauksia, prosessilaitteiden irrotuksia huoltoja varten ja ennakoivaan kunnossapitoon liittyviä huoltokierroksia.
Tehtävät pitävät sisällään konepiirustusten ja asennusohjeiden lukemista.

Metsä Boardin tuotantolaitoksilla kesätöitä on tarjolla Joutsenossa, Kaskisissa, Kemissä, Kyröskoskella, Simpeleellä, Tampereella ja Äänekoskella.

Metsä Fibrellä kesätöitä on tarjolla sahoillamme Kyrössä, Lappeenrannassa, Merikarvialla, Rengossa ja Vilppulassa.

Metsä Tissuella kunnossapidon kesätöitä on tarjolla Mäntän tuotantolaitoksella.

Close

Kesätyöt laboratoriossa

Laboratorion kesätyötehtäviin haetaan ammatillisten oppilaitosten sekä korkeakoulutason prosessitekniikan, kemian tai laboratorioalan opiskelijoita. Työkokemus vastaavista tehtävistä ei ole välttämätön, mutta lasketaan eduksi.​

Metsä Boardin tutkimuslaborantin kesätyöhön kuuluvat avustavat, tutkimustyöhön liittyvät tehtävät, kuten tiedonhaku sekä näytteiden järjestäminen ja analysointi. Tehtävät liittyvät kemialliseen tai mekaaniseen tutkimukseen. Kesätöitä on tarjolla kartonki- ja massatehtailla Kaskisissa, Kyröskoskella, Simpeleellä ja Tampereella sekä Äänekoskella sijaitsevassa Tutkimus- ja kehityskeskuksessa.

Metsä Fibren tehtailla laboratorion tehtäviin kuuluvat prosessinäytteiden haku, analysointi ja raportointi. Kesätöitä on tarjolla Metsä Fibren tuotantolaitoksilla Joutsenossa, Kemissä, Raumalla ja Äänekoskella.

Metsä Tissuella paperilaboratorion tehtäviin kuuluvat pehmo- ja leivinpaperien perusominaisuuksiin liittyvien analyysien tekeminen ja niiden raportointia tehdasjärjestelmään sekä tehdasorganisaatiolle.
Ympäristö- ja vesilaboratorion tehtäviin kuuluu voimalaitos ja jätevesien analytiikkaa, tulosten raportointia tehdasorganisaatiolle, yhteistyökumppaneille ja viranomaisille. Näissä tehtävissä hakijan toivotaan omaavan perustiedot jätevesien analysoinnista. Kesätöitä on tarjolla Metsä Tissuen tuotantolaitoksella Mäntässä.


Laboratorion kesätyöt ovat haettavissa "Kesätyöt tuotannossa" haun kautta.  

Close

Kesätyöt logistiikassa

Logistiikka

Metsä Board

Metsä Boardin logistiikassa kesätyöntekijän pääasiallisena tehtävänä on tuotekuljetusten järjestäminen ja koordinointi toimitusaikataulun mukaisesti. Tehtävässä toimitaan tiiviissä yhteistyössä eri kuljetusliikkeiden sekä tehtaan tuotanto- ja toimituspalveluosastojen kanssa. Aiempi kokemus kuljetusten suunnittelusta tai tilausten käsittelystä ei ole välttämätöntä, mutta se katsotaan eduksi.

Logistiikkatoiminnon kesätyö soveltuu hyvin esimerkiksi talouden tai teknillisen alan loppuvaiheen korkeakoulu- tai opistoasteen opiskelijalle. Arvostamme reipasta työskentelyasennetta, tarkkuutta, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää myös hyviä ICT-taitoja ja paineensietokykyä.

Kesätöitä on tarjolla Metsä Boardin Äänekosken tuotantolaitoksella (maakuljetussuunnittelu) sekä Espoon toimistolla (merikuljetukset).

Metsä Fibre

Metsä Fibren logistiikan tehtäviin kuuluvat mm. sellun vientilaivausten ja lähtölogistiikan koordinointi, laivausten suunnittelu, kuljetuskapasiteetin varaaminen, kuljetusten läpimenon seuranta ja sellun kaupintavarastojen varastomäärien koordinointi.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä tietotekniikkataitoja, paineensietokykyä, tarkkuutta ja asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä yhteistyön tekemisen taitoja. Aikaisempi SAP-osaaminen ja englanninkielen taito katsotaan eduksi. Haemme tehtäviin ensisijaisesti kaupallisen alan ja logistiikan pääaineopiskelijoita.

Kesätöitä on tarjolla Metsä Fibren Kemin tuotantolaitoksella.

Metsä Forest

Metsä Forestin logistiikan tehtäviin kuuluvat mm. ainespuu-, prosessihake-, metsäenergia- ja sivutuotekuljetusten ohjaus. Tehtävässä ohjataan sopimusyrittäjien toimintaa asiakastarpeiden mukaan. Käytännön työssä laaditaan kuljetustilauksia, valvotaan toimitusten toteutumista, seurataan varastokiertoa ja hyväksytään kuljetustilit. Yhteistyöverkosto muodostuu asiakkaista, yrittäjistä sekä  Metsä Forestin suunnittelun ja kentän toimihenkilöistä.

Logistiikan kesätyö soveltuu esimerkiksi metsä- tai logistiikka-alan amk- ja yliopisto-opiskelijoille. Arvostamme reipasta ja yhteistyökykyistä asennetta operatiiviseen työhön. Aiempi kokemus logistiikan alalta on hyvä lisä, muttei välttämätöntä.

Kesätöitä on tarjolla Kemin, Lappeenrannan, Seinäjoen, Tampereen ja Viitasaaren hankintapiireillä.

Metsä Tissue

Metsä Tissuen logistiikka huolehtii materiaali- ja valmistuotevirroista siten, että logistisen ketjun työn tuloksena asiakas saa tilaamansa tuotteet laadukkaasti, aikataulussa ja kustannustehokkaasti. Logistiikan tehtäviin sisältyy varastointia, kuljetuksia, toimitusten suunnittelua ja rahtilaskujen tarkastusta ja selvittämistä. Tehtävien hoitaminen edellyttää logistiikkatoimialan tuntemista, hyviä ICT-taitoja, SAP-tietojärjestelmän osaamista, ongelman ratkaisukykyjä, yhteistyökykyä, joustavuutta, sujuvaa englannin kielen taitoa ja paineensietokykyä.

Metsä Tissuen logistiikan tehtäviin kuuluu myös varasto- ja materiaalitoimintojen tehtäviä. Varasto- ja materiaalitoimintojen tehtävät ovat pääasiassa trukinkuljettajan tehtäviä. Haemme tehtäviin ensisijaisesti logistiikka-alan opiskelijoita.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää reipasta otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti.

Kesätöitä on tarjolla Metsä Tissuen tuotantolaitoksella Mäntässä.


Logistiikan kesätyöt ovat haettavissa "Kesätyöt tuotannossa" haun kautta.  


Close

Kesätyöt tuotannonsuunnittelussa

Working in supply planning

METSÄ BOARD

Metsä Boardin tuotannonsuunnittelijan tehtävään kuuluu pääasiassa tehtaan ajo-ohjelman laatiminen myyntiennusteiden perusteella. Tehtävässä toimitaan tiiviissä yhteistyössä tehtaan tuotanto-organisaation kanssa. Myös yhteydet toimitusketjun eri osa-alueisiin kuuluvat kiinteästi työnkuvaan.
Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi.

Tuotannonsuunnittelun kesätyö soveltuu hyvin esimerkiksi tuotantotalouden korkeakoulu- tai opistoasteen opiskelijalle. Arvostamme reipasta työskentelyasennetta, tarkkuutta, paineensietokykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Työ edellyttää myös hyviä ICT-valmiuksia sekä sujuvaa englanninkielen taitoa.

Metsä Boardin tuotannonsuunnittelun kesätyö on tarjolla Kaskisissa.


METSÄ TISSUE

Metsä Tissuella tuotannonsuunnittelija vastaa jalostuslinjojen ja paperikoneiden karkea- ja hienosuunnittelusta.

Karkea tuotannonsuunnittelu sisältää pidemmän ajan suunnittelun kapasiteetin ja varastotasojen osalta.
Hienosuunnittelu on linjojen tuotanto-ohjelmien rakentamista mukaan lukien tarvikkeiden tilaamiset ja kotiinkutsut ulkoisilta toimittajilta. Lisäksi tehtävään kuuluu perustietojen ylläpitoa SAP ja SCM järjestelmissä.

Tuotannonsuunnittelija vastaa osaltaan mm. toimitusvarmuudesta, tehtaan varastotasoista sekä asiakkaiden kampanjoiden suunnittelusta linjakohtaisesti. Lähimmät yhteistyökumppanit tehtaan sisällä ovat asiakaspalvelu, myynti, varastointi ja logistiikka, tuotanto, tuotehallinta ja talous.

Arvostamme reipasta työskentelyasennetta, tarkkuutta, paineensietokykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.
Työ edellyttää myös hyviä ICT-valmiuksia (SAP ja SCM osaaminen katsotaan eduksi) sekä sujuvaa englanninkielen taitoa.

Metsä Tissuen tuotannonsuunnittelun tehtävä on tarjolla Mäntässä.

Close

Kesätyöt asiakaspalvelussa

Asiakaspalvelun pääasiallinen tehtävä on huolehtia, että asiakas saa tilaamansa tavaran oikeaan aikaan, paikkaan ja hintaan. Asiakaspalvelussa käsitellään tilauksia, huolehditaan tavaran saatavuudesta, asiakkaan tiedottamisesta ja tilausten laskuttamisesta. Viennissä erilaisten tilausdokumenttien tekeminen ja kuljetuksen järjestäminen kuuluu kiinteästi työnkuvaan. Asiakaspalvelun vastuulla on lisäksi asiakkaan perustietojen ja hinnastojen ylläpitäminen sekä erilaisten hyvitteiden hoitaminen.

Kesätyöntekijän tehtävänä asiakaspalvelussa on mm. asiakastilausten käsittely, dokumentointi ja laskutus. Toimit säännöllisessä yhteydessä asiakkaisiin sekä agentteihin tarjoten heille sopimuksen mukaisen palvelun. Aiempi kokemus asiakaspalvelusta katsotaan eduksi. Työ edellyttää hyviä ICT-valmiuksia, paineensietokykyä sekä sujuvaa englanninkielen taitoa (muu kielitaito katsotaan eduksi). Arvostamme reipasta työskentelyasennetta, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Kesätöitä asiakaspalvelussa on tarjolla Metsä Boardilla Espoossa, Metsä Forestilla Espoossa, Metsä Tissuella Mäntässä sekä Metsä Woodilla Lohjalla.


Tekninen asiakaspalvelu

Teknisessä asiakaspalvelussa Metsä Boardilla käsitellään asiakkailta tulleita palautteita koskien kartongin laatua sekä kuljetuksissa tapahtuneita vahinkoja. Työssä koordinoidaan asiakaspalautteita sekä niihin liittyviä näytteitä asiakkaan ja tehtaiden välillä sekä huolehditaan tarvittaessa rahallisista hyvityksistä asiakkaille.
Työtehtävä pitää sisällään myös ns. ensimmäisen legin kuljetusten sekä suorien konttikuljetusten yhteydessä tapahtuneiden vahinkojen reklamoinnista ja laskutuksesta kuljetusyritysten suuntaan.

Kesätyötä teknisessä asiakaspalvelussa on tarjolla Metsä Boardilla Äänekoskella.


Asiakaspalvelun kesätyöt ovat haettavissa "Kesätyöt muissa toiminnoissa" haun kautta.

Close

Kesätyöt energiatehokkuudessa

kesätyöt energiatehokkuudessa Metsä Groupin Teknologia-konsernipalvelun energiatiimi palvelee tehtaita kaikissa toimintamaissamme. Tiimin työ on erittäin monipuolista sisältäen muun muassa energiantuotannon kokonaisuuden hallintaa, investointien valmistelua ja prosessin läheistä energiatehokkuuden kehittämistä.
 
Energiatiimin harjoittelijan kesätyö liittyy tehtaiden energiaraportoinnin kehittämiseen. Työssä rakennetaan ja testataan käyttöliittymää mm. Wedge-ohjelmistoa käyttäen. Työ sisältää myös käyttöliittymän laskennan dokumentointia.
 
Kesätyöntekijäksi Espooseen etsimme tekniikan korkeakouluopiskelijaa hyvillä analytiikkataidoilla. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta, hyviä yhteistyön tekemisen taitoja ja energiatekniikan tuntemusta. Wedge- automaatio-ohjelmistojen käyttökokemus on etu tekijää valittaessa. Hyvä englanninkielen taito on tehtävässä välttämätön. Tehtävä edellyttää matkustamista testauskohteisiin kotimaassa.

Energiatehokkuuden kesätyö on haettavissa "Kesätyöt muissa toiminnoissa" haun kautta.
Close

Kesätyöt myynnissä ja markkinoinnissa

Metsä Boardilla markkinointiviestinnän kesätyötehtävässä avustat mm. tapahtumien järjestämisessä sekä internet- ja intranet -sivujemme ja kuvadatapankin päivittämisessä. Lisäksi tehtäviin kuuluu mm. esitteiden ja esitysmateriaalien päivittämistä, oikolukua ja stilisointia sekä näytearkiston hallintaa. Tehtävään haetaan ensisijaisesti kaupallisen alan opiskelijaa. Eduksi ovat aiempi kokemus nettisivujen päivittämisestä ja sisällöntuotannosta digitaalisiin kanaviin, kuvankäsittelyn perusteiden hallinta sekä yleinen ymmärrys digitaalisen viestinnän teknologioista.

Metsä Boardilla myynnin ja markkinoinnin kesätöitä on tarjolla Espoon toimistolla. 

Tekninen markkinointi
Metsä Boardin Espoon toimistolle haetaan loppuvaiheen korkeakouluopiskelijaa myös teknilliseltä puolelta, mielellään esitietoja paperin tai kartonginvalmistuksesta. Tehtävään kuuluu asiakasrajapinnassa oleviin teknisiin projekteihin osallistuminen teknisen markkinoinnin tiimissä. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta, reipasta otetta työntekoon, hyviä yhteistyötaitoja sekä MS Office -taitoja. Hyvä englanninkielen taito on tehtävässä välttämätön, muiden kielten taito katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttänee matkustamista kotimaassa.

Metsä Fibren myynnin ja markkinoinnin tehtäviin kuuluu mm. tilaustenkäsittelyä, laskutusta ja muuta toimituksiin liittyvää dokumentointia (esim. remburssiasiakirjat) sekä myyntiin ja toimituksiin liittyvää raportointia. Määräkoordinoinnin työtehtävät käsittävät tuotannon suunnitteluun, laivauksiin, toimituksiin ja varastonhallintaan liittyviä tehtäviä. Työ on suunnittelua ja raportointia sekä toimituksiin liityvien ohjeiden ja dokumenttien laadintaa. Metsä Fibrellä myynnin ja markkinoinnin kesätöitä on tarjolla Joutsenon ja Rauman tuotantolaitoksilla.

Metsä Tissuen kesätyötehtävään etsimme itsenäistä, innokasta ja toimeliasta markkinoinnin kesätyöntekijää Tapiolan konttorille Espooseen neuvoteltavissa olevaksi ajanjaksoksi kevät/kesäkaudella 2020.

Brändi- ja markkinointitiimin kesätyöntekijän tehtäviin Metsä Tissuella kuuluvat erilaiset myynnin ja markkinoinnin avustavat tehtävät, kuten markkinadatan analysointi ja tiivistäminen, presentaatioiden valmisteleminen ja esittäminen, artikkeleiden kirjoittaminen sisäisiin viestintäkanaviin, tiedon kerääminen ja visualisointi, kuluttajapalvelutehtävät, pienimuotoisten markkinatutkimusten itsenäinen johtaminen, materiaalipankin hallinta sekä monet muut markkinoinnin tehtävät. Kesätyöntekijämme tulee tekemään tiivistä yhteistyötä kansainvälisten brändipäälliköiden ja brändijohtajan kanssa ja on mukana tiimin viikoittaisissa palavereissa ja rutiineissa, joissa työkielenä on englanti.

Tehtävässä hyvin suoriutumiseen auttaa positiivinen asennoituminen uusiin asioihin, halukkuus oppia tekemällä, aloitteellisuus ja erinomaiset sosiaaliset taidot.

**

Myynnin ja markkinoinnnin kesätyöt ovat haettavissa "Kesätyöt muissa toiminnoissa" haun kautta.

Close

Kesätyöt henkilöstöhallinnossa

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto vastaa Metsä Groupin henkilöstöjohtamisen menetelmistä, välineistä ja asiantuntijapalveluista. Palvelut kattavat henkilöstösuunnittelun, rekrytoinnin, henkilöstön kehittämisen, työsuhde-, työmarkkina-, palkkaus- ja palkitsemisasiat sekä työhyvinvoinnin, työterveyshuollon ohjauksen ja HR-raportoinnin.

Kesätyöt henkilöstöhallinnossa liittyvät pääasiassa palkanlaskentaan ja raportointiin Jyväskylän toimipisteessä.

Haemme tehtäviin ensisijaisesti kaupallisen alan opiskelijoita. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä itsenäistä ja tarkkaa otetta työhön.

Palkkahallinnon tehtäviin Jyväskylässä kuuluu eri yksiköiden toimihenkilöiden, työntekijöiden ja palkkiopalkkojen monipuolinen palkanlaskenta. Tehtävät sisältävät mm. tuntikirjausten tarkastusta, palkkatapahtumien tallennusta, palkka-ajot, raporttien täsmäytys, kirjanpito- ja lomapalkkavarausten aineistojen muodostus ja tarkastaminen. Lisäksi tehtäviin kuuluivat jäsenmaksu- ja ulosottotilitykset, verottajan kuukausi-ilmoitukset sekä Kela-hakemukset.
Työnkuvaan sisältyy yhteydenpitoa HR:n ja talouden kanssa sekä palkansaajien asiakaspalvelua sähköpostilla ja puhelimitse.

Palkkahallinnon kesätyö on haettavissa "Kesätyöt muissa toiminnoissa" haun kautta.

Close

Kesätyöt taloushallinnossa

Taloushallinnon kesätöihin kuuluvat erilaiset tehtävät opinnoista ja työkokemuksesta riippuen.

Taloushallinnon kesätyön tehtävät Metsä Forestilla Espoossa sekä Metsä Tissuella Mäntässä ovat esimerkiksi ostolaskujen monitorointi, käyttäjien opastaminen, tiivis yhteistyö sisäisten toimijoiden kanssa ja laskutus sekä erilaiset raportoinnit. Käyttämämme järjestelmät ovat mm. SAP ja Basware. Tehtäviin haemme ensisijaisesti kaupallisen alan opiskelijoita. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä otetta työhön sekä sujuvaa englanninkielen taitoa.


Taloushallinnon kesätyöt ovat haettavissa "Kesätyöt muissa toiminnoissa" haun kautta.

Close

Kesätyöt tietohallinnossa

ICT

ICT:ssä kesätyöntekijät tyypillisesti tekevät erilaisia avustavia tehtäviä, kuten kirjoittavat ohjeita ja tiedotteita sekä päivittävät tietoja eri järjestelmiin. Hakijan aikaisempi alan työkokemus voi mahdollistaa haastavampiakin työkokonaisuuksia. Kesätyöntekijöiltä odotamme Microsoft Office -tuotteiden ja Sharepointin tuntemusta sekä omatoimista ja positiivista otetta asioihin. Hyvä suomen ja englannin kielen taito on välttämätön. Muu tietotekninen osaaminen katsotaan eduksi.

ICT:n tehtäviin voit hakea Metsä Groupin konsernipalveluihin Espooseen, Kemiin, Joutsenoon, Raumalle tai Äänekoskelle.

ICT:n kesätyöt ovat haettavissa "Kesätyöt muissa toiminnoissa" haun kautta.

Close

Kesätyöt tuoteturvallisuudessa

kesätyöt tuoteturvallisuudessa

Metsä Boardin Tuoteturvallisuus ja Kestävä kehitys -tiimin tehtävänä on tukea Metsä Boardin liiketoimintoja, varmistaa kartonkiemme ja massojemme tuoteturvallisuus ja vaatimuksenmukaisuus sekä edistää yrityksemme kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Kerromme myös avoimesti ja aktiivisesti tuotteidemme turvallisuudesta sekä vastuullisesta toiminnastamme ja raportoimme tehtaidemme ja yrityksemme suoritustasosta.

Kesäksi 2020 haemme tuoteturvallisuuteen liittyvien asioiden/kestävän kehityksen osaajia Espooseen. Työssä pääset tutustumaan mm. elintarvikepakkausmateriaalien turvallisuusvaatimuksiin sekä yrityksen vastuullisen toiminnan eri osa-alueisiin. Pääset myös osallistumaan yhteistyöhön tehtaiden, kemikaalitoimittajien ja myynnin teknisen tuen kanssa.  Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää kemian, tekniikan alan tai kestävän kehityksen osaamista sekä itsenäistä otetta työtekoon, hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Työtehtävissä on mahdollisuus tutustua monipuolisesti tuoteturvallisuustyöhön sekä kestävän kehityksen toimintaamme.


Tuoteturvallisuuden kesätyö on haettavissa "Kesätyöt muissa toiminnoissa" haun kautta.

Close

Kesätyöt tutkimuksessa ja kehityksessä

Working in R&D

Metsä Boardin Äänekoskella sijaitsevan Teknologiakeskuksen tutkimuslaborantin kesätyöhön kuuluvat avustavat, tutkimustyöhön liittyvät tehtävät, kuten tiedonhaku sekä näytteiden järjestäminen ja analysointi. Tehtävät liittyvät joko kemialliseen tai mekaaniseen tutkimukseen.
Kesätyöntekijöiksi Äänekoskelle etsimme pääasiassa kemian tai paperin-/kartonginvalmistusteknologian loppuvaiheen korkeakouluopiskelijoita. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta, reipasta otetta työntekoon ja hyviä yhteistyön tekemisen taitoja.

Tutkimuksen ja kehityksen kesätyö on haettavissa "Kesätyöt muissa toiminnoissa" haun kautta.

Close

Kesätyöt viestinnässä

Kesätyöt viestinnässä

Kesätyöt konserniviestinnässä

Metsä Groupin konserniviestinnässä Espoon pääkonttorilla saa hyvän kokonaiskuvan yhtiömme liiketoiminnasta. Työtehtävät ovat hyvin monipuolisia, eikä työssä pääse pitkästymään! Työtehtävien kokonaisuus muotoutuu omien vahvuuksiesi ja kiinnostuksesi mukaan, mutta välttämätön edellytys tehtävistä suoriutumiseen on hyvä kirjoitustaito, sujuva englanninkieli ja kyky helposti omaksua erilaisia julkaisujärjestelmiä. Tässä työssä pääset kuvaamaan ja editoimaan videoita, tuottamaan sisältöjä intraan, henkilöstölehteen ja someen sekä päivittämään ja julkaisemaan intra- ja verkkosivusisältöjä. Vastuullesi kuuluu myös henkilöstöstä kertovan sisäisen juttusarjan koordinointi.  


Close

Kesätyöt hankinnassa ja logistiikassa

Hankinnan ja logistiikan kesätöitä on tarjolla Espoossa sekä Äänekosken ja Gdanskin (Puola) palvelukeskuksissamme.

Espoossa tehtäviin kuuluu hankinnan perustietojen analysointia, laadunvarmistusta ja -parannusta, hankinnan ja projektien tukitehtäviä kuten sopimusten sähköisen allekirjoituksen fasilitointia, toimittajakyselyiden tukea sekä Code of Conduct kattavuuden parantamista. Lisäksi kesätyöntekijä tallentaa sopimuksia hankintojen ohjaus- ja johtamisjärjestelmään.

Palvelukeskusten tehtäviin kuuluu ostotilausten luontia ja käsittelyä, toimittajatietojen luontia ja ylläpitoa, toimitusvahvistusten kirjaamista ja toimitusvalvontaa, tarjouspyyntöjen tekemistä sekä ostolaskujen tarkastusta ja selvittelyä. Lisäksi työhön kuuluu yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Kielitaidon osalta työssä edellytetään suomen ja englannin kielen taitoa ja Gdanskissa näiden lisäksi myös saksan kielen taitoa.


Kesätöissä Metsässä

Millaista on olla kesätöissä Metsässä? Minkälaisia työtehtäviä Metsässä on tarjolla? Mikä työssä motivoi ja millainen työympäristö on? 

Ensimmäisellä videolla Joonas Kekarainen kertoo kesästään Metsä Groupin Lohjan tehtaalla.

Toisella videolla pääkonttorin kesätyöntekijät vuodelta 2018 kertovat monipuolisista ja -alaisista tehtävistään.

Yksikkömme Suomessa

Metsä Groupilla on toimintaa lähes 30 maassa ja tuotantoa seitsemässä. Pääkonttorimme sijaitsee Espoon Tapiolassa. Valitse alla olevista alasvetovalikoista kategoria, maa ja/tai liiketoiminto, jotta saat toimipisteemme näkyviin kartalle.Vain vastuullisia kesäduuneja

Kesätyöntekijät ovat meille arvokas voimavara ja panostus tulevaisuuteen. Meille et ole vain kausityövoimaa, vaan haluamme kasvattaa sinusta tulevaisuuden osaajan ja tarjota sinulle monipuolisia ja vastuullisia tehtäviä valmiuksiesi mukaan.

Metsä Group on myös vuonna 2020 kumppanina Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, joka haastaa meidät työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän ja parempia kesätöitä. Kampanjassa on laadittu kuusi hyvän kesätyöpaikan periaatetta, joihin vastuullisena työnantajana sitoudumme.

Sulje

Hyvä hakijakokemus

Hyvä hakijakokemus

​Nuorelle kesätyön hankkiminen on yksi vuoden jännittävimmistä asioista. Vastuullinen kesätyönantaja pitää hakijan ajan tasalla, miten rekrytointiprosessi etenee. Niillekin, joita ei valita, ilmoitetaan asiasta.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Kesätyöntekijöiden valinnassa painotamme aktiivisuutta, halua kehittää itseään ja oppia uutta. Kesätyöt ovat osa tulevien metsägroupilaisten rekrytointiprosessia. Kesätöissä ja opinnoissa pärjänneillä on hyvät mahdollisuudet menestyä henkilövalinnoissa, kun jatkossa haemme tekijöitä monipuolisiin ja haastaviin tehtäviin.

Olemme yhteydessä soveltuviin hakijoihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja viestimme kaikille haastatteluun kutsuttaville valinnasta. Viestimme myös kaikille hakijoille hakujärjestelmämme kautta haun eri vaiheissa eri ajankohtina.

 1. Jätettyäsi hakemuksen saat järjestelmästämme automaattisen viestin sähköpostiisi.
  Vahvistamme, että olemme vastaanottaneet hakemuksesi.
 2. Tammi-helmikuussa saat uuden viestin.
  Kerromme haun etenemisestä.
 3. Saat ilmoituksen hakuajan päättymisestä.
  Ilmoitamme hakuajan päättyneen Metsä Groupin kesätyöpaikkoihin.
 4. Saat väliaikaviestin maalis-huhtikuussa. 
  Kerromme rekrytointiprosessin etenemisestä.
 5. Kiitos mielenkiinnosta!
  Ilmoitamme kaikille ei-valituille hakijoille Metsä Groupin kesätyöpaikkojen olevan täytetty.

Voit seurata valintaprosessin etenemistä kevään aikana myös nettisivuiltamme. Päivitämme Kesätyöt-sivulle yksikkökohtaisesti tiedon, kun kesätyövalinnat ovat yksikössä tehty.

Sulje

Mielekäs työ

Mielekäs työ

​Kesätyön kautta nuori luo ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä, eri aloista ja ammateista. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista. Vastuullinen kesätyönantaja määrittelee työtehtävät, vastuut, valtuudet ja odotukset selkeästi. Näin nuorelle syntyy positiivinen kuva työelämästä, mikä kannustaa opiskelemaan ja valmistumaan nopeammin työelämään.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Vastuullisena työnantajana tarjoamme nuorille osaamista vastaavia tehtäviä ja lisää vastuuta kokemuksen karttuessa. Tavoite on, että pääset tekemään lyhyenkin harjoittelun aikana erilaisia tehtäviä ja hyödyntämään taitojasi ja tietojasi työssä. Samalla sinulla on mahdollisuus oppia tärkeitä taitoja työelämää varten ja kerätä työkokemusta.

Monet kesätyöntekijämme sijaistavat kesän ajan vakituisia työntekijöitämme. Pyrimme siihen, että tehtävistä suoriutumisen ja osaamisen karttumisen seurauksena töidesi haasteellisuus kasvaa johdonmukaisesti. Sen myötä kasvaa myös vastuu. Kesätöissä opit luottamaan itseesi haastavissakin tilanteissa.

Esimerkiksi metsänhoidollisissa töissä tehtävät hyvin omaksuneella nuorella on usein mahdollisuus suunnitella työajan käyttöä, kunhan sovitut tehtävät tulevat tehdyiksi. Työt voi aloittaa jo aikaisin aamulla, jolloin hellejaksollakin työnteko metsässä pysyy olosuhteiltaan mukavana.

Mitä enemmän työhön pääsee sisään, sitä kiinnostavammaksi se tulee. Ja meillä pääsee oikeasti tekemään – Metsä on enemmän kuin päältä näyttää.

Sulje

Perehdytys ja ohjaaminen

Perehdytys ja ohjaaminen

​Opastamiseen ja perehdyttämiseen nimetään vastuuhenkilö. Kesätyöläiselle kerrotaan aluksi työpaikan pelisäännöt ja käytöstavat. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdyttämisellä nuori pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin, oppii ja kehittyy. Palautteen antaminen on tärkeä osa ohjausta.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Hyvä kesätyö alkaa perehdyttämisestä: oikeiden ja turvallisten työtapojen oppiminen antaa sinulle valmiudet onnistua töidesi hoitamisessa. Perehdytämme kaikki työntekijämme huolellisesti turvallisiin työtapoihin ja tapaamme toimia.

Tehtaillamme perehdyttäminen käynnistyy yleensä toukokuun alussa pidettävillä tilaisuuksilla, joissa käydään läpi turvallisuus- ja muita käytännön asioita ja kerromme selkeästi, mitä sinulta odotamme. Myös puunhankintapiireillä järjestetään yhteisiä perehdytyspäiviä kesätyöntekijöille. Perehdytys antaa sinulle hyvän alun kesätyösi hoitamiseen.

Perehdytys ei pääty tähän, vaan se jatkuu osastoilla työnopastuksella. Tehtäväkohtaisesta työnopastuksesta vastaavat kokeneet työntekijämme. Perehdytys on tärkeää, koska sillä varmistetaan, että opit oikeat ja turvalliset työtavat, tutustut työolosuhteisiin ja saat valmiudet onnistua työssäsi.

Hyvä perehdyttäminen antaa valmiudet työskennellä turvallisesti kaikissa tilanteissa. Saat samalla myös perustietoja yksikkösi ja koko yrityksen toiminnasta. Työtä on aina mielekkäämpää tehdä, kun tiedät, mitä varten sitä teet. Selkeät ohjeet, kuten milloin ja mihin ensimmäisinä päivinä pitää tulla ja mistä saat varusteet, ovat nekin tärkeitä. Hyvän perehdytyksen jälkeen on helppo jatkaa omalla osastolla.

Korostamme, että työt on aina tehtävä turvallisesti ja ettei mitään harkitsematonta pidä tehdä. Työkaverit kyllä neuvovat mielellään ja vastaavat kysymyksiin!

Toivomme kaikilta nuorilta avarakatseisuutta, reipasta mieltä ja aktiivista työotetta. Työmenetelmiä ja -tapoja saa positiivisessa hengessä haastaa ja kyseenalaistaa, mutta aina niin, ettei tärkein asia – työturvallisuus – vaarannu. Perehdyttäminen on luonnollisesti avainasemassa, jotta työmenetelmät opitaan alusta alkaen oikein ja turvallisesti.

Sulje

Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

​Nuorta kohdellaan tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Hänet otetaan työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi heti alusta alkaen. Nuoren tukeminen on koko työpaikan asia. Kesätyöntekijälle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan samanlainen työympäristö ja työvälineet kuin muillekin työntekijöille.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Kesätyöjakso on nuorelle mahdollisuus näyttää osaamistaan potentiaaliselle tulevalle työnantajalle. Se on myös mahdollisuus tutustua alaan ja yritykseen – saada vahvistusta sille, onko ala oikea ja haluaako työskennellä näiden asioiden parissa jatkossa.

Kesätyö Metsä Groupissa tarjoaa sinulle hyvät edellytykset oppia ja kehittyä työssä. Vastavuoroisesti edellytämme sinulta vastuullisuutta ja aktiivisuutta. Tehtävät vaativat monesti itsenäistä ja omatoimista otetta. Oma aktiivisuutesi varmistaa usein sen, että saat kesätyössäsi monipuolisen kuvan yrityksen ja samalla koko konsernin toiminnasta. Apua ja neuvoja saat aina tarvitessasi, meillä olet työyhteisömme tasavertainen jäsen.

Sulje

Kohtuullinen palkka

Kohtuullinen palkka kesätyöstä

​Kesätyöntekijälle maksetaan työn vaatimusten ja nuoren kokemuksen mukaisesti kohtuullista palkkaa.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Maksamme aina työstä sitä vastaavan palkan.

Sulje

Kirjallinen työsopimus ja työtodistus

Kirjallinen työsopimus ja työtodistus

​Vastuullinen kesätyönantaja tekee kesätyöntekijän kanssa aina kirjallisen työsopimuksen. Työsuhteen päättyessä annetaan asianmukainen työtodistus, vaikka nuori ei sitä itse muistaisi pyytää. Työnantaja käy nuoren kanssa palautekeskustelun ja rohkaisee häntä kertomaan mielipiteitään.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Teemme työsopimukset ja -todistukset aina kirjallisesti. Palautteen antaminen ja saaminen puolin ja toisin on erittäin tärkeää. Joka kesä teemme kyselyn, jossa kesätyöntekijät voivat antaa palautetta hakuprosessista, perehdyttämisestä, esimiestyöstä ja kesätyönsä sujumisesta. Hyödynnämme palautetta aktiivisesti kesätyöprosessin kehittämisessä.

Metsä Group opiskelijatapahtumissa

Metsä Group  sosiaalisessa mediassa