Kesätyö Metsä Groupissa

Kesätyöt

Vuosittain tarjolla satoja paikkoja

Kesätyörekrytointimme 2021 on päättynyt ja kaikki kesätyövalinnat on tehty - kiitos kaikille hakeneille!

Metsä Groupissa kesätyöntekijät sijaistavat vakituista henkilöstöä lomakaudella. Vuosittain sadat opiskelijat pääsevät tutustumaan työhön suomalaisen metsäteollisuuden eturivissä Metsä Groupissa.
Meillä on tilaa monien alojen osaajille. Kesätöihimme soveltuva koulutustausta voi olla teknisen ja metsäalan lisäksi mm. talouden, tietohallinnon, myynnin tai markkinoinnin parista. Kesätyöntekijämme sijoittuvat yksiköihimme ja puunhankintapiireille erilaisiin tehtäviin eri puolille Suomea.


"Parasta kesätöissä on ollut uusien asioiden oppiminen ja tätä myötä kehitys työntekijänä. Työ on tukenut myös opintojani ja näin ollen vienyt paljon eteenpäin tulevaisuuden kannalta."


Joukkoomme mahtuu niin kokeneempia, jo aiemmin kesätöitä Metsä Groupissa tehneitä konkareita, kuin niitä, joille talon tavat ja tehtävät ovat uusia. Pyrimme siihen, että tehtävistä suoriutumisen ja osaamisen karttumisen myötä lisäämme johdonmukaisesti töiden haasteellisuutta. Sen seurauksena kasvaa myös vastuu. Kesätöiden tärkeimpiin oppeihin kuuluu meillä se, että kesätyöntekijä oppii luottamaan itseensä haastavissakin tilanteissa. Kesätyöjakso on mahdollisuus näyttää omaa osaamista – hyvin tehty työ kyllä huomataan!

Kesätyöhaun prosessi


Haku kesätöihin 
 

Kesätyöhakumme tulevan kesän osalta on päättynyt 28.2.2021. 

Kesätyörekrytoinnin prosessimme on kuvattuna yllä. Rekrytoijamme ovat yksiköistä yhteydessä hakijoihin, jotka saavat kutsun haastatteluun. Yksikkömme etenevät hieman eri tahtiin kesätyövalintojen kanssa, mutta hakemus kannattaa lähettää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Teemme valintoja jo hakuaikana. Kerromme tällä sivulla yksikkökohtaisesti, kun valinnat on saatu päätökseen.

Ennen kuin lähetät meille hakemuksesi, tutustu tehtäväaluekuvauksiin. Harkitse, mistä tehtävistä ja sijainneista olet kiinnostunut ja millaiset kesätyöt voivat antaa sinulle hyvää kokemusta myöhempää urapolkuasi ajatellen. Pohdi myös, olisitko valmis lähtemään ulkopaikkakunnalle kesätöiden ajaksi - useat kesätyöntekijämme ovat pitäneet sitä positiivisena ja itseluottamusta lisäävänä kokemuksena. Kohdista hakemuksesi kuitenkin vain niille paikkakunnille, joissa olet aidosti valmis työskentelemään. 

Jos lähetät hakemuksesi meille useampaan tehtävään, on hyvä luoda hakijatili urasivullamme, jotta voit hyödyntää hakemuksesi perustietoja myös muihin hakuihin.

Oheisesta lisätietolaatikosta löydät linkit karttoihimme, joista toisessa näet Suomen yksikkömme ja toisessa puunhankinnan ja metsäpalveluiden hankintapiirimme kartalla. Löydät myös linkit usein kysyttyihin kysymyksiin sekä yhteystietoihin jokaiseen kesätöitä tarjoavaan yksikköömme, joista voit tiedustella tarkemmin sinua kiinnostavista tehtävistä. 

Paras kesätyö tukee opintoja - tutustu eri tehtäväalueisiin

Kesätyö on loistava mahdollisuus saada kokemusta oman alan töistä sekä hahmottaa opintopolkua, jos opintojen suunta vielä askarruttaa. Kesätyön kautta pääset tutustumaan oman opiskelualasi työtehtäviin käytännössä ja kokemaan, millaisissa tehtävissä voisit itse tulevaisuudessa työskennellä.

Tutustu tehtäväalueiden kuvauksiin ja edellytyksiin alla olevista linkeistä. Jokaisen tehtävän kohdalla on myös kerrottu, millä paikkakunnilla kyseistä tehtävää on kesätyöhaussamme tarjolla

Voit myös lukea kesätyökokemuksista eri tehtävissä tämän linkin takaa.

Close

Puunhankinta ja metsäpalvelut

Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Puunhankinnan ja metsäpalveluiden kesätöitä on tarjolla kaikilla hankintapiireillämme Suomessa. Katso hankintapiirit kartasta

Kesätyöjaksot painottuvat kevääseen ja kesään eli vilkkaimpaan metsänviljelykauteen.

Metsänhoidon ja korjuun tehtäviin kuuluu mm. taimilogistiikka, maastotarkastukset, erilaiset maasto- ja toimistotyöt, metsänhoidon tehtävät, korjuujäljen tarkastus ja puukauppaan liittyvät tukitoimet. Puukaupan ja metsäpalveluiden harjoittelijamme osallistuvat aktiivisesti uudistustöiden suunnitteluun, ohjaukseen ja laadunseurantaan. Logistiikan tehtäviin kuuluvat mm. kuljetustilausten käsittely, toimitusten ohjaus ja valvonta, kuljetusten tilitykset, varastokierron valvonta sekä yrittäjien toiminnan laadunvalvonta ja yhteydenpito yrittäjiin. Mitta-asemilla tehtäviin kuuluu puun mittaukseen ja laadunvalvontaan liittyviä tehtäviä.

Työpäivät puunhankinnassa ja metsäpalveluissa ovat vaihtelevia, ja voimme luvata, että työssä oppii uutta joka päivä. Perusteellisen perehdytyksen jälkeen pääset suunnittelemaan työpäiviesi sisältöä ja tehtäviä itsenäisesti.

Puunhankinnan tehtäviin haemme ensisijaisesti metsäalan opiskelijoita.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää kykyä toimia itsenäisesti, reipasta otetta työtekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Työ edellyttää oman auton käyttöä.

Tarjolla olevat harjoittelupaikat ja sijainnit

metsänhoito ja korjuu: kaikki hankintapiirit eri puolilla Suomea
puukauppa ja metsäpalvelut: Seinäjoki ja Lappeenranta
logistiikka: Lappeenranta, Oulu, Seinäjoki, Tampere, Äänekoski (Viitasaaren hankintapiiri)
puun vastaanotto mitta-asemilla: Joutseno, Kemi, Rauma, Äänekoski

Puunhankinnan ja metsäpalveluiden kesätyöt ovat haettavissa hankintapiiripareittain aluetasoilla. Löydät ne otsikoilla "Kesätyöt metsäpalveluissa".
Close

Kesätyöt tuotannossa

Metsä Board

Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja ja maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja.

Metsä Boardin tuotannon kesätyötehtäviin kuuluvat kartongin valmistusprosessissa ensisijaisesti jälkikäsittelyn monipuoliset tehtävät. Myös massanvalmistuksen ja konelinjan tehtäviä on tarjolla tietyissä yksiköissä. Työtehtävät ovat pääsääntöisesti kolmivuorotyötä.

Esimerkkejä työtehtävistä ovat mm. pakkakoneen- ja pituusleikkurin ajotehtävät ja rullien lastaus ja lähetys.

Tuotannossa pääset tutustumaan monitaitoisuuteen perustuvaan toimintamalliin, joten avoimuus ja reipas itsenäinen ote työhön ovat menestyksekkään tehtävien hoitamisen edellytyksiä.

Otamme kesätöihin esim. paperi-, prosessi-, kone- ja sähkötekniikan sekä tuotantotalouden opiskelijoita kaikilta koulutusasteilta. Kesätyöpaikkoja on tarjolla Metsä Boardin tuotantolaitoksilla Joutsenossa, Kaskisissa, Kemissä, Kyröskoskella, Simpeleellä, Tampereella ja Äänekoskella.


Metsä Fibre

Metsä Fibre on globaalin biotalouden suunnannäyttäjä, maailman johtavia havusellun tuottajia sekä merkittävä sahatavaran ja bioenergian tuottaja.

SELLUTEHTAAT

Metsä Fibren sellutehtaiden tuotannon tehtäviin kuuluvat prosessi- ja kenttätyöt opinnoista ja työkokemuksesta riippuen. Työtehtäviä ovat esimerkiksi kenttätehtävät, avustaminen kunnossapitotöissä, laboratorionäytteiden haku, ennakkohuolto soveltuvin osin, prosessin ohjaukseen liittyvät tehtävät sekä siisteyden ylläpito. Tuotannon tehtäviin haemme ensisijaisesti paperi- ja sellutekniikan sekä sähkö-automaatiotekniikan opiskelijoita. Kesätyöpaikkoja on tarjolla Metsä Fibren tuotantolaitoksilla Joutsenossa, Kemissä, Raumalla ja Äänekoskella.

SAHAT

Sahoilla pääset työskentelemään monipuolisissa tuotannon tehtävissä. Kesätyötehtävät sijoittuvat sahauksen, kuivaamon ja tasaamon osastoille. Sahan tuotantolinjasto on hyvin pitkälle automatisoitu ja työtehtävät painottuvatkin laadunvalvontaan ja linjaston toiminnan varmistamiseen unohtamatta kuitenkaan kevyttä fyysistä työtä.

Työnkuvasta riippuen pääset tutustumaan tukin sahaukseen ja lautojen automatisoituun lajitteluun, tuoreen laudan kuivausprosessiin tai kuivan laudan laatuluokitteluun. Osa työtehtävistä voi olla kunnossapidon aputöitä sekä palovahtina toimimista.

Työpäivät tuotannossa ovat vaihtelevia, ja opit työssäsi uutta joka päivä. Hyvän perehdytyksen jälkeen pääset työskentelemään itsenäisesti osana kannustavaa ja mukavaa työporukkaa. Eduksi työtehtävissä ovat puuteollisuuteen, konetekniikkaan, sähköautomaatioon ja prosessialaan liittyvät opinnot.

Sahoilla kannustetaan työntekijöitä moniosaamiseen, joten tiimityötaito, avoimuus ja reipas työote ovat tuotannon kesätöissä edellytettyjä ominaisuuksia. Työtehtävät edellyttävät valmiutta vuorotyöhön.
Kesätyöpaikkoja on tarjolla sahoillamme Kyrössä, Lappeenrannassa, Merikarvialla, Rengossa ja Vilppulassa. Renkoon palkkaamme tulevaksi kesäksi myös muutaman alle 18-vuotiaan nuoren piha- ja kunnostustehtäviin. Tähän tarkoitukseen avataan erillinen hakuilmoitus.


Metsä Tissue

Metsä Tissue on Euroopan johtava koti- ja suurtalouksien pehmopaperituotteiden toimittaja ja maailman johtava ruoanlaittopapereiden toimittaja.

Metsä Tissuen tuotannon tehtäviin kuuluvat ensisijaisesti pehmo- ja tiivispaperituotannon jälkikäsittely ja pehmojalostuksen prosessinhoitoon liittyvät työt. Haemme tehtäviin paperitekniikan, paperinjalostustekniikan, konetekniikan tai sähkötekniikan opiskelijoita sekä työntekijä- että työnjohtotehtäviin. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää reipasta otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti.

Kesätyöpaikkoja on tarjolla Metsä Tissuen tuotantolaitoksella Mäntässä.


Metsä Wood

Metsä Wood tarjoaa parhaita puutuotteita rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin.

Kerto- ja vaneritehtaiden tuotannon kesätöihin kuuluvat valmistusprosessin eri työvaiheet, kuten sorvaus, viilunkuivaus, ladonta, trukinkuljetus, hionta ja pakkaus. Suurin osa tehtävistä on työntekijätehtäviä, mutta otamme lisäksi muutamia kesätyöntekijöitä tuotannon työnjohtotehtäviin. Haemme kesätöihin opiskelijoita kaikilta koulutusasteilta esimerkiksi prosessiteollisuuden, kone- ja metallialan tai sähkötekniikan aloilta. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää reipasta otetta työntekoon, tiimityövalmiuksia sekä mahdollisuutta vuorotyöhön

Kesätyöpaikkoja on tarjolla Metsä Woodin tuotantolaitoksilla Lohjalla, Punkaharjulla, Suolahdessa ja Äänekoskella.


Tuotannon kesätyöt ovat haettavissa alueittain. Löydät ne otsikoilla "Kesätyöt tuotannossa".

Close

Kesätyöt kunnossapidossa

Kunnossapito

Metsä Boardin, Metsä Fibren ja Metsä Tissuen kunnossapidon tehtävät ovat mekaanisen kunnossapidon ja sähköteknisen osaston työntekijä- tai työnjohtotehtäviä.

Haemme tehtäviin ensisijaisesti konetekniikkaan tai sähkö-/automaatiotekniikkaan suuntautuneita opiskelijoita. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti.

Kunnossapidon kesätyötehtävät pitävät sisällään esimerkiksi tuotantolaitteiden, koneiden ja laitteiden kunnonvalvontaa, vianpaikannusta, vikakorjauksia ja ennakkohuoltoja sekä laiteasennuksia.
Kesätyössä kunnossapidossa huolehdit ja toteutat itsenäisesti sinulle annetut työtehtävät ja raportoit tekemäsi työt kunnossapidon tietojärjestelmäämme. Työssä tarvitset hyvää hahmottamis- ja keskittymiskykyä, ryhmätyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.
Työtehtävät edellyttävät teknistä osaamista, tarkkuutta ja huolellisuutta sekä vastuullisuutta. Työskentely edellyttää turvallisuusmääräysten ja säädösten tuntemista ja tinkimätöntä noudattamista.

Mekaanisen kunnossapidon kesätyöt ovat prosesseihin liittyvien mekaanisten laitteiden, kuten pumppujen ja telojen asentamista, korjausta ja huoltoa. Työhön voi kuulua mm. korjaushitsauksia, prosessilaitteiden irrotuksia huoltoja varten ja ennakoivaan kunnossapitoon liittyviä huoltokierroksia. Tehtävät vaativat konepiirustusten ja asennusohjeiden tulkinnan hallintaa.

Sähkö- ja automaatiokunnossapidon kesätyötehtäviin kuuluu mm. sähkölaitteiden, mittareiden, valaisimien, muuntajien ja sähkökeskusten asentamista, korjaamista ja huoltoa. Lisäksi asentajina toimivat henkilöt suorittavat johdotus-, kaapelointi- ja kytkentätöitä. Tehtävät vaativat sähköpiirustusten ja asennusohjeiden tulkinnan hallintaa. Työskentely edellyttää sähköturvallisuusmääräysten ja -säädösten tuntemista ja tinkimätöntä noudattamista.

Suurin osa kunnossapidon kesätöistä on työntekijätehtäviä, mutta otamme kesätyöntekijöitä myös työnjohtotehtäviin.

Metsä Boardin tuotantolaitoksilla kunnossapidon kesätöitä on tarjolla Joutsenossa, Kemissä, Kyröskoskella, Simpeleellä, Tampereella ja Äänekoskella.

Metsä Fibrellä kesätöitä on tarjolla sahoillamme Lappeenrannassa, Rengossa ja Vilppulassa.

Metsä Tissuella kunnossapidon kesätöitä on tarjolla Mäntän tuotantolaitoksella.


Kunnossapidon kesätyöt ovat haettavissa alueittain. Löydät ne otsikoilla "Kesätyöt kunnossapidossa".

Close

Kesätyöt laboratoriossa

Laboratorion kesätyötehtäviin haetaan ammatillisten oppilaitosten sekä korkeakoulutason prosessitekniikan, kemian tai laboratorioalan opiskelijoita. Työkokemus vastaavista tehtävistä ei ole välttämätön, mutta lasketaan eduksi.​

Metsä Boardin tutkimuslaborantin kesätyöhön kuuluvat avustavat, tutkimustyöhön liittyvät tehtävät, kuten tiedonhaku sekä näytteiden järjestäminen ja analysointi. Tehtävät liittyvät kemialliseen tai mekaaniseen tutkimukseen. Kesätöitä on tarjolla kartonki- ja massatehtailla Kyröskoskella, Simpeleellä ja Tampereella.

Metsä Fibren tehtailla laboratorion tehtäviin kuuluvat prosessinäytteiden haku, analysointi ja raportointi. Kesätöitä on tarjolla Metsä Fibren tuotantolaitoksilla Joutsenossa, Kemissä, Raumalla ja Äänekoskella.


Laboratorion kesätyöt ovat haettavissa alueittain osana tuotannon tehtävien kesätyöhakua. Löydät ne otsikoilla "Kesätyöt tuotannossa".   

Close

Kesätyöt logistiikassa

Logistiikka

Metsä Board

Metsä Boardin logistiikan tehtäviin osana tuotannon kesätöitä kuuluu monipuolisesti varasto- ja materiaalitoimintojen tehtäviä. Niitä ovat trukinkuljettajan tehtävien lisäksi vastaanotto, varastointi, tilausten keräily ja toimitukset.

Logistiikkatoiminnon kesätyö soveltuu hyvin esimerkiksi teknillisen alan opistoasteen tai korkeakouluopiskelijalle. Arvostamme reipasta työskentelyasennetta, tarkkuutta, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Metsä Boardin logistiikan kesätyötehtäviä on tarjolla Kaskisissa, Kemissä, Kyröskoskella, Tampereella, Simpeleellä ja Äänekoskella.


Metsä Fibre

Metsä Fibren logistiikan tehtäviin kuuluvat mm. sellun vientilaivausten ja lähtölogistiikan koordinointi, laivausten suunnittelu, kuljetuskapasiteetin varaaminen, kuljetusten läpimenon seuranta ja sellun kaupintavarastojen varastomäärien koordinointi.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä tietotekniikkataitoja, paineensietokykyä, tarkkuutta ja asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä yhteistyön tekemisen taitoja. Aikaisempi SAP-osaaminen ja englanninkielen taito katsotaan eduksi. Haemme tehtäviin ensisijaisesti kaupallisen alan ja logistiikan pääaineopiskelijoita.

Kesätöitä on tarjolla Metsä Fibren Kemin tuotantolaitoksella.

Metsä Forest

Metsä Forestin logistiikan tehtäviin kuuluvat mm. ainespuu-, prosessihake-, metsäenergia- ja sivutuotekuljetusten ohjaus. Tehtävässä ohjataan sopimusyrittäjien toimintaa asiakastarpeiden mukaan. Käytännön työssä laaditaan kuljetustilauksia, valvotaan toimitusten toteutumista, seurataan varastokiertoa ja hyväksytään kuljetustilit. Yhteistyöverkosto muodostuu asiakkaista, yrittäjistä sekä  Metsä Forestin suunnittelun ja kentän toimihenkilöistä.

Logistiikan kesätyö soveltuu esimerkiksi metsä- tai logistiikka-alan amk- ja yliopisto-opiskelijoille. Arvostamme reipasta ja yhteistyökykyistä asennetta operatiiviseen työhön. Aiempi kokemus logistiikan alalta on hyvä lisä, muttei välttämätöntä.

Kesätöitä on tarjolla Lappeenrannan, Oulun, Seinäjoen, Tampereen ja Viitasaaren (toimipaikkana Äänekoski) hankintapiireillä.

Metsä Forestin logistiikan tehtäviin voit hakea "Kesätyöt metsäpalveluissa" hakujen kautta. Lähetä hakemuksesi niille hankintapiireille, missä olet kiinnostunut työskentelemään. 

Metsä Tissue

Metsä Tissuen logistiikka huolehtii materiaali- ja valmistuotevirroista siten, että logistisen ketjun työn tuloksena asiakas saa tilaamansa tuotteet laadukkaasti, aikataulussa ja kustannustehokkaasti. Logistiikan tehtäviin sisältyy varastointia, kuljetuksia, toimitusten suunnittelua ja rahtilaskujen tarkastusta ja selvittämistä. Tehtävien hoitaminen edellyttää logistiikkatoimialan tuntemista, hyviä ICT-taitoja, SAP-tietojärjestelmän osaamista, ongelmanratkaisukykyä, yhteistyökykyä, joustavuutta, sujuvaa englannin kielen taitoa ja paineensietokykyä.

Metsä Tissuen logistiikan tehtäviin kuuluu myös monipuolisesti varasto- ja materiaalitoimintojen tehtäviä. Niitä ovat trukinkuljettajan tehtävien lisäksi vastaanotto, varastointi, tilausten keräily ja toimitukset.

Haemme tehtäviin ensisijaisesti logistiikka-alan opiskelijoita.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää reipasta otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti.

Kesätöitä on tarjolla Metsä Tissuen tuotantolaitoksella Mäntässä.


Logistiikan kesätyöt ovat haettavissa haettavissa alueittain osana tuotannon tehtävien kesätyöhakua. Löydät ne otsikoilla "Kesätyöt tuotannossa".  


Close

Kesätyöt tuotannonsuunnittelussa

Working in supply planning

METSÄ BOARD

Metsä Boardin tuotannonsuunnittelijan tehtävään Kaskisissa kuuluu pääasiassa tehtaan ajo-ohjelman laatiminen myyntiennusteiden perusteella. Tehtävässä toimitaan tiiviissä yhteistyössä tehtaan tuotanto-organisaation kanssa. Myös yhteydet toimitusketjun eri osa-alueisiin kuuluvat kiinteästi työnkuvaan.
Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi.

Tuotannonsuunnittelun kesätyö soveltuu hyvin esimerkiksi tuotantotalouden korkeakoulu- tai opistoasteen opiskelijalle. Arvostamme reipasta työskentelyasennetta, tarkkuutta, paineensietokykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Työ edellyttää myös hyviä ICT-valmiuksia sekä sujuvaa englanninkielen taitoa.

Kaskisten tuotannonsuunnittelijan tehtävä on haettavissa tuotannon haussa otsikolla "Kesätyöt tuotannossa – läntinen Suomi".


Metsä Boardin Sales and Operations Planning- tiimissä tuotannonsuunnittelijat vastaavat kartonkitehtaiden tuotantolinjojen ajo-ohjelmista koskien kaikkia Metsä Boardin kartonkitehtaita. Tuotannonsuunnittelijat työskentelevät eri tehdaspaikkakunnilla muodostaen 13 henkilön tiimiin. Kesätyöntekijänä työskentelet osana tätä tiimiä jollakin kartonkitehtaistamme, joista kussakin on sinua perehdyttämässä vähintään yksi tiimiläinen. Tehtävää voi hoitaa jossakin kartonkitehtaistamme: Kemi, Kyröskoski, Simpele, Tampere, Äänekoski tai Husum (Ruotsi).

Pääasiallisena tehtävänä on valmiin tilausmassan trimmitys ja ajo-ohjelman teko kartonkikoneelle ja / tai arkittamolle sekä tuotannonsuunnittelukokonaisuuteen kuuluvat muut tehtävät.

Toivomme aikaisempaa kokemusta tuotannonsuunnittelusta. Kokemus TIPS ja SAP R/3 järjestelmistä on eduksi. Tehtävä edellyttää sujuvaa englanninkielen taitoa. Suomen tehtailla edellytämme myös suomenkielen taitoa ja vastaavasti Husum tehtaalla Ruotsissa ruotsinkielen taitoa.

Tehtävä soveltuu hyvin esimerkiksi tuotantotalouden korkeakoulu- tai opistoasteen opiskelijalle. 

Sales and Operations Planning- tiimin tehtävä on haettavissa otsikolla "Kesätyöt Metsä Groupissa – tuotannonsuunnittelu".


METSÄ TISSUE

Metsä Tissuella Mäntässä tuotannonsuunnittelija vastaa jalostuslinjojen ja paperikoneiden karkea- ja hienosuunnittelusta.

Karkea tuotannonsuunnittelu sisältää pidemmän ajan suunnittelun kapasiteetin ja varastotasojen osalta.
Hienosuunnittelu on linjojen tuotanto-ohjelmien rakentamista mukaan lukien tarvikkeiden tilaamiset ja kotiinkutsut ulkoisilta toimittajilta. Lisäksi tehtävään kuuluu perustietojen ylläpitoa SAP ja SCM järjestelmissä.

Tuotannonsuunnittelija vastaa osaltaan mm. toimitusvarmuudesta, tehtaan varastotasoista sekä asiakkaiden kampanjoiden suunnittelusta linjakohtaisesti. Lähimmät yhteistyökumppanit tehtaan sisällä ovat asiakaspalvelu, myynti, varastointi ja logistiikka, tuotanto, tuotehallinta ja talous.

Arvostamme reipasta työskentelyasennetta, tarkkuutta, paineensietokykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.
Työ edellyttää myös hyviä ICT-valmiuksia (SAP ja SCM osaaminen katsotaan eduksi) sekä sujuvaa englanninkielen taitoa.

Metsä Tissuen tuotannonsuunnittelun tehtävä on tarjolla Mäntässä ja haettavissa otsikolla "Kesätyöt Metsä Groupissa – Production Planner".

Close

Kesätyöt asiakaspalvelussa

Asiakaspalvelun pääasiallinen tehtävä on huolehtia, että asiakas saa tilaamansa tavaran oikeaan aikaan, paikkaan ja hintaan. Asiakaspalvelussa käsitellään tilauksia, huolehditaan tavaran saatavuudesta, asiakkaan tiedottamisesta ja tilausten laskuttamisesta. Viennissä erilaisten tilausdokumenttien tekeminen ja kuljetuksen järjestäminen kuuluu kiinteästi työnkuvaan. Asiakaspalvelun vastuulla on lisäksi asiakkaan perustietojen ja hinnastojen ylläpitäminen sekä erilaisten hyvitteiden hoitaminen.

Kesätyöntekijän tehtävänä asiakaspalvelussa on mm. asiakastilausten käsittely, dokumentointi ja laskutus. Toimit säännöllisessä yhteydessä asiakkaisiin sekä agentteihin tarjoten heille sopimuksen mukaisen palvelun. Aiempi kokemus asiakaspalvelusta katsotaan eduksi. Työ edellyttää hyviä ICT-valmiuksia, paineensietokykyä sekä sujuvaa englanninkielen taitoa (muu kielitaito katsotaan eduksi). Arvostamme reipasta työskentelyasennetta, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Kesätöitä asiakaspalvelussa on tarjolla Metsä Boardilla Espoossa, Metsä Forestilla Espoossa, Metsä Tissuella Mäntässä sekä Metsä Woodilla Lohjalla.

Close

Kesätyöt teknisessä asiakaspalvelussa

Teknisessä asiakaspalvelussa Metsä Boardilla käsitellään kartongin laatuun liittyviä asiakaspalautteita ja kuljetuksissa tapahtuneita vahinkoja. Työssä koordinoidaan asiakaspalautteita ja niihin liittyviä näytteitä asiakkaiden, tehtaiden ja EMEAn alueen teknisen asiakaspalvelun välillä sekä huolehditaan tarvittaessa rahallisista hyvityksistä asiakkaille tai laskutetaan toimijoita aiheutuneista kuljetusvahingoista.

Hyvät IT-taidot ja MS Office -osaaminen ovat tehtävässä välttämättömät, SAP:n tuntemus on eduksi. Tehtävä edellyttää hyvää englannin ja suomen kielen taitoa, muiden kielten taito katsotaan eduksi.

Tehtävä soveltuu parhaiten kartonginvalmistustekniikkaa, graafista tekniikkaa tai logistiikkaa opiskelevalle yliopisto- tai ammattikorkeakouluopiskelijalle.


Kesätyötä teknisessä asiakaspalvelussa on tarjolla Metsä Boardilla Äänekoskella.

 Close

Kesätyöt energiatehokkuudessa

kesätyöt energiatehokkuudessa Metsä Groupin Teknologia-konsernipalvelun energiatiimi palvelee tehtaita kaikissa toimintamaissamme. Tiimin työ on erittäin monipuolista sisältäen muun muassa energiantuotannon kokonaisuuden hallintaa, investointien valmistelua ja prosessin läheistä energiatehokkuuden kehittämistä.

Metsä Groupin Teknologia-konsernipalvelun energiatiimi palvelee tehtaita kaikissa toimintamaissamme. Tiimin työ on erittäin monipuolista sisältäen muun muassa energiantuotannon kokonaisuuden hallintaa, investointien valmistelua ja prosessin läheistä energiatehokkuuden kehittämistä.

Energiatiimin harjoittelijan kesätyö Espoossa liittyy voimalaitosten ja tehtaiden automaatiointegraatioon. Tehtaisiimme on lähivuosina suunnitteilla muutoksia automaatiojärjestelmiin. Kesätyöntekijänä tehtäväsi on dokumentoida tämän hetkinen integraatioaste ja ICT:n suunnitelmat tehtaalle sekä niiden vaikutus voimalaitosten järjestelmiin. Aiemmasta kokemuksestasi riippuen työhösi kuuluu lisäksi Wedge-käyttöliittymään tai tehdasautomaatioon liittyvän laskennan ja raportoinnin kehittäminen, rakentaminen ja dokumentointi.

Kesätyöntekijäksi Espooseen etsimme tekniikan korkeakouluopiskelijaa hyvillä analytiikkataidoilla. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta, hyviä yhteistyön tekemisen taitoja ja energiatekniikan tuntemusta. Wedge- ja/tai tehdasautomaatio-ohjelmistojen käyttökokemus on etu tekijää valittaessa. Hyvä englanninkielen taito on tehtävässä välttämätön.  
Close

Kesätyöt myynnissä ja markkinoinnissa

Metsä Boardilla markkinointiviestinnän kesätyötehtävässä Espoossa avustat internet- ja intranet -sivujemme ja kuvadatapankin päivittämisessä sekä tapahtumien järjestämisessä. Lisäksi tehtäviin kuuluu mm. esitteiden ja esitysmateriaalien päivittämistä, oikolukua ja stilisointia sekä näytearkiston hallintaa. Tehtävään haetaan ensisijaisesti kaupallisen alan opiskelijaa. Eduksi ovat aiempi kokemus nettisivujen päivittämisestä, kuvankäsittelystä ja sisällöntuotannosta digitaalisiin kanaviin sekä yleinen ymmärrys digitaalisen viestinnän teknologioista.

Metsä Fibren myynnin ja markkinoinnin tehtäviin Joutsenossa ja Raumalla kuuluu mm. tilaustenkäsittelyä, laskutusta ja muuta toimituksiin liittyvää dokumentointia (esim. remburssiasiakirjat) sekä myyntiin ja toimituksiin liittyvää raportointia. Määräkoordinoinnin työtehtävät käsittävät tuotannon suunnitteluun, laivauksiin, toimituksiin ja varastonhallintaan liittyviä tehtäviä. Työ on suunnittelua ja raportointia sekä toimituksiin liittyvien ohjeiden ja dokumenttien laadintaa.

Metsä Tissuen brändi- ja viestintätiimin kesätyötehtäviin Espoossa kuuluu päivittäisissä viestinnän tehtävissä avustaminen kuten, viestinnän koordinointi ja yhteydenpito sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin, taustatietojen hankkiminen, tekstien kirjoittaminen, aikataulujen ja käytännön järjestelyjen hallinta sekä pienimuotoiset projektityöt. Arvostamme aktiivista ja omatoimista otetta sekä halua ja intoa tarttua monipuolisiin viestinnän tehtäviin. Odotamme hakijalta erinomaista kirjoitettua ja puhuttua suomen ja englannin kieltä, digitaalisten kanavien hallintaa sekä kykyä tuottaa itsenäisesti laadukasta sisältöä. Haemme tehtävään ensisijaisesti viestinnän tai markkinoinnin opiskelijaa. Toivomme harjoittelijan aloittavan jo keväällä (maaliskuussa, jos mahdollista).

Metsä Woodin markkinoinnin ja viestinnän kesäharjoittelijan tehtäviin Espoossa kuuluu monipuoliset tehtävät kansainvälisen markkinoinnin ja sisäisen viestinnän parissa. Kesätyöntekijällä on tärkeä rooli nettisivujen uudistuksen onnistumisessa, minkä lisäksi tehtäviin kuuluu muun muassa markkinointisisältöjen monikanavainen hyödyntäminen nettisivujen lisäksi muun muassa sosiaalisessa mediassa, asiakasviestinnässä ja sisäisissä kanavissa. Lisäksi rooliin kuuluu tiedotteiden julkaisua, esitysmateriaalien päivitystä, käännösten hallinnointia ja intranetjulkaisujen tekoa. Oman kiinnostuksen mukaan voi päästä mukaan myös sisällöntuotantoon tekstin, kuvien ja videoiden tuottamiseen.

Odotamme sinulta luotettavuutta, oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta sekä yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja reipasta otetta työntekoon. Arvostamme kykyä itsenäiseen työntekoon sekä halua oppia ja kehittyä työssä. Toimihenkilötehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää korkeakouluopintoja soveltuvalta alalta, useimmissa tehtävissä myös hyvää englannin kielen taitoa.

Close

Kesätyöt tuotehallinnassa ja teknisessä markkinoinnissa

Metsä Boardin Espoon toimiston tuotehallinnan ja teknisen markkinoinnin tehtävään kuuluu osallistua pienempiin ja laajempiin teknisiin projekteihin, jotka liittyvät tuote- ja palveluportfolioon ja tietoon asiakasrajapinnassa teknisen markkinoinnin tiimissä. 

Hyvät IT-taidot ja englanninkielen taito ovat tehtävässä välttämättömät, muiden kielten taito katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttänee matkustamista kotimaassa.

Tehtävä soveltuu parhaiten loppuvaiheen korkeakouluopiskelijalle. Arvostamme teknistä tietämystä ja toivomme, että sinulla olisi esitietoja paperin tai kartonginvalmistuksesta.

Close

Kesätyöt taloushallinnossa


Taloushallinnon kesätöihin kuuluvat erilaiset tehtävät opinnoista ja työkokemuksesta riippuen.

Kesätyötehtäviin taloushallinnossa Metsä Forestilla Espoossa ja Metsä Tissuella Mäntässä kuuluu esimerkiksi ostolaskujen monitorointi, käyttäjien opastaminen, tiivis yhteistyö sisäisten toimijoiden kanssa ja laskutus sekä erilaiset raportoinnit. Käyttämämme järjestelmät ovat mm. SAP ja Basware. Tehtäviin haemme ensisijaisesti kaupallisen alan opiskelijoita.

Konsernipalveluissamme Espoossa taloushallinnon kesätöitä on tarjolla talousosastolla ja vero-osastolla.
Talous-osaston tehtäviin kuuluu päivittäisiä taloushallinnon tehtäviä, jotka keskittyvät pääasiassa tiliotenoutoihin ja maksuliikennetehtäviin. Lisäksi tehtävään sisältyy kirjanpidon avustavia tehtäviä. Tehtävä edellyttää englannin kielen taitoa ja soveltuu hyvin ammattiopisto- ja korkeakouluopiskelijoille, myös opintojen alkuvaiheessa oleville.
Vero-osaston tehtäviin kuuluu konserniyhtiöiden siirtohinnoitteludokumentaatioiden laatimista. Lisäksi tehtävä sisältää konserniyhtiöiden verotukseen liittyvää selvitystyötä, verotukseen liittyvien asiakirjojen luonnostelua ja muiden verotukseen liittyvien juoksevien asioiden hoitamista. Vero-osaston tehtävä soveltuu parhaiten oikeustieteen tai kauppatieteen opinnoissa pidemmälle edenneille. Aikaisempi työkokemus siirtohinnoittelun tai veroasioiden parissa katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa.


Odotamme sinulta luotettavuutta, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä otetta työhön sekä sujuvaa englanninkielen taitoa. Arvostamme kykyä itsenäiseen työntekoon sekä halua oppia ja kehittyä työssä.

Close

Kesätyöt tietohallinnossa

ICT

Tietohallinnon kesätyöntekijät hoitavat yksiköissämme lähitukitehtäviä yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. Työhön liittyy laaja kirjo tehtäviä ongelmanratkaisusta palvelupyyntöihin tukien yksiköidemme tuotantoa ja loppukäyttäjiä. Hakijan aikaisempi tietotekniikka-alan työkokemus ja asiantuntijuus voi mahdollistaa haastavampiakin työkokonaisuuksia. 

Odotamme sinulta luotettavuutta, oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta sekä yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja reipasta otetta työntekoon. Arvostamme kykyä itsenäiseen työntekoon sekä halua oppia ja kehittyä työssä. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää opintoja soveltuvalta alalta.

Tietohallinnon kesätyötehtävissä tarvitset Microsoft-tuotteiden tuntemusta. Arvostamme myös muuta tietoteknistä osaamista.

Työ voi sisältää matkustamista tuotantoyksiköidemme välillä. Siten katsomme eduksi, jos kesätyöntekijöillämme on B-luokan ajokortti ja sijainnista riippuen myös mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tietohallinnon kesätöitä on tarjolla seuraavilla paikkakunnilla:

 • Joutseno
 • Kemi
 • Mänttä-Vilppula
 • Rauma
 • Simpele / Punkaharju
 • Äänekoski
Close

Kesätyöt tuoteturvallisuudessa

kesätyöt tuoteturvallisuudessa

Metsä Boardin Tuoteturvallisuus ja Kestävä kehitys -tiimi tukee yhtiön liiketoimintaa. Sen tehtävä on varmistaa kartonkiemme ja massojemme tuoteturvallisuus ja vaatimuksenmukaisuus sekä edistää yrityksemme kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja sitä tukevien toimintajärjestelmien käyttöä. Viestimme avoimesti ja aktiivisesti tuotteidemme turvallisuudesta sekä vastuullisesta toiminnastamme ja raportoimme tehtaidemme ja yrityksemme suoritustasosta.

Työssä pääset tutustumaan mm. elintarvikepakkausmateriaalien turvallisuusvaatimuksiin sekä yrityksen vastuullisen toiminnan eri osa-alueisiin. Pääset myös osallistumaan yhteistyöhön tehtaiden, kemikaalitoimittajien ja myynnin teknisen tuen kanssa.

Työtehtävissä on mahdollisuus tutustua monipuolisesti tuoteturvallisuustyöhön sekä kestävän kehityksen toimintaamme.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää useamman vuoden opintoja esimerkiksi kemiaan, tekniikkaan tai vastaavaan alaan liittyen sekä itsenäistä otetta työntekoon, hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. 

Tuoteturvallisuuden ja kestävän kehityksen kesätyö on tarjolla Espoossa.

Close

Kesätyöt tutkimuksessa ja kehityksessä

Working in R&D

Metsä Boardin T&K Laboratorion kesätyötehtävät Äänekoskella ovat avustavia tutkimustyöhön liittyviä tehtäviä kuten tiedonhaku, näytteiden järjestäminen, analysointi, ongelmanratkaisuun osallistuminen ja tulosten raportointi.  Tehtävä liittyvät joko kemialliseen tai mekaaniseen tutkimukseen. Voit myös päästä soveltamaan kuva-analyysimenetelmiä kartongin fysikaalisten ominaisuuksien tutkimisessa. 

Odotamme sinulta luotettavuutta, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja innokkuutta sekä yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja reipasta otetta työntekoon. Edellytämme MS Office osaamista ja sujuvaa raportointia myös englanniksi. Arvostamme kykyä itsenäiseen työntekoon sekä halua oppia ja kehittyä työssä. 

Kemian, fysiikan tai paperin-/kartonginvalmistusteknologian loppuvaiheen korkeakouluopinnot antavat sinulle hyvät valmiudet tehtävien menestykselliseen hoitamiseen.

Close

Kesätyöt hankinnassa ja logistiikassa

Hankinnan ja logistiikan kesätöitä on tarjolla Espoossa ja Äänekosken palvelukeskuksessamme.

Kesätyössä Espoossa hankinnan ja logistiikan tiimissä roolisi on vahvasti hankintaprosessin ja kehittämisen tukitehtävissä kuten sopimushallinnassa, sopimusten sähköisen allekirjoituksen fasilitoinnissa ja erilaisten toimittajakyselyiden toteutusvaiheen tuessa. Lisäksi analysoit toimittaja- ja sopimustietoja ja osallistut laadunvarmistukseen ja -parannukseen. Tehtävään kuuluu myös Metsä Groupin toimittajien eettisten toimintaperiaatteiden (Metsä Group Supplier Code of Conduct) toimittajahyväksyntien kattavuuden parantaminen toimittajille kohdennetulla viestinnällä ja sähköisellä hyväksynnällä.

Palvelukeskuksen ostajan tehtävässä Äänekoskella sinulla on keskeinen rooli hankintaehdotusten, ostotilausten, tilausvahvistusten sekä hankintasopimusten tietojen käsittelyssä. Ylläpidät tarvittavia ostotietoja järjestelmissämme, valvot toimitusten etenemistä ja vastaat reklamaatiotietokannasta omalla vastuualueellasi. Lisäksi tuet organisaation sisäisiä yhteistyökumppaneita ja toimittajia ostoprosessin eri vaiheissa.

Odotamme sinulta luotettavuutta, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä. Arvostamme kykyä itsenäiseen työntekoon sekä halua oppia ja kehittyä työssä. Aiempi PowerBI-osaaminen katsotaan eduksi.

Espoon hankinnan kesätyötehtävään toivomme, että tunnet ennalta hankinnan ja oston perusteet. Tehtävään soveltuu koulutustaustana muutaman vuoden kaupallisen tai teknisen alan korkeakouluopinnot. Tehtävä edellyttää sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa.

Äänekosken Palvelukeskuksen tehtävään toivomme, että tunnet hankintatoimen perusperiaatteet ja sinulla on kaupallinen tai tekninen koulutus. Aikaisempi kokemus joko ostotehtävistä tai muista tilaus-toimitusketjun hallintaan liittyvistä tehtävistä sekä SAP- ja Maximo-toiminnanohjausjärjestelmistä katsotaan eduksesi. Olet asiakaspalveluhenkinen, oma-aloitteinen ja systemaattinen työskentelijä. Sinulla on myös hyvä suomen ja englannin kielen taito, ruotsin, saksan, puolan, viron ja slovakian kielitaito katsotaan eduksesi.

Close

Kesätyöt rakennuttamistiimissä

Kesätyö rakennuttamistiimissä Kyröskoskella, Hämeenkyrössä liittyy projektiin, jossa työtehtäviä ovat ensisijaisesti rakennusprojektin ja työmaan hallinnalliset ja valvonnalliset tehtävät, kokoukset sekä työmaa- ja turvallisuusvalvonta yhdessä projektiorganisaation kanssa. Yksittäiset työtehtävät myös muilla tehdaspaikkakunnilla ovat mahdollisia.

Odotamme sinulta luotettavuutta, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä. Arvostamme kykyä itsenäiseen työntekoon sekä halua oppia ja kehittyä työssä.

Rakennustiimin kesätyön tehtävä soveltuu rakennustekniikan alan korkeakouluopiskelijalle, jolla on opintoja takana vähintään kaksi vuotta. Kesätyö edellyttää mahdollisuutta oman auton käyttöön. Toivottavaa olisi, että pystyisit aloittamaan työt toukokuun alussa.
Close

Kesätyöt ympäristötiimissä

Kesätyö ympäristötiimissä liittyy keskeisesti ympäristölupapäätöksiin. Työhön kuuluu lupapäätösten kokoaminen tehtailtamme ja tallentaminen keskitettyyn järjestelmäämme (M-Files). Kesätyöntekijä kerää myös aineistoa käyttöönotettavaa paikkatietorekisteriä varten. Lisäksi työhön voi sisältyä liiketoimintojemme ympäristöriskikartoitusten tallentamista uuteen HSEQ-järjestelmäämme.

Ympäristötiimin työ voi sijoittua Espooseen, Joutsenoon, Äänekoskelle, Tampereelle tai Lohjalle.

Odotamme sinulta luotettavuutta, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä. Arvostamme kykyä itsenäiseen työntekoon sekä halua oppia ja kehittyä työssä.
Ympäristötiimin kesätyö soveltuu esimerkiksi ympäristötekniikan tai vastaavan alan korkeakouluopiskelijalle.

Kesätöissä Metsässä

Millaista on olla kesätöissä Metsässä? Minkälaisia työtehtäviä Metsässä on tarjolla? Mikä työssä motivoi ja millainen työympäristö on? 

Ensimmäisellä videolla Joonas Kekarainen kertoo kesästään Metsä Groupin Lohjan tehtaalla.

Toisella videolla pääkonttorin kesätyöntekijät kertovat monipuolisista ja -alaisista tehtävistään.

Yksikkömme Suomessa

Metsä Groupilla on toimintaa lähes 30 maassa ja tuotantoa kahdeksassa. Pääkonttorimme sijaitsee Espoon Tapiolassa. Valitse alla olevista alasvetovalikoista kategoria, maa ja/tai liiketoiminto, jotta saat toimipisteemme näkyviin kartalle.Vain vastuullisia kesäduuneja

Kesätyöntekijät ovat meille arvokas voimavara ja panostus tulevaisuuteen. Meille et ole vain kausityövoimaa, vaan haluamme kasvattaa sinusta tulevaisuuden osaajan ja tarjota sinulle monipuolisia ja vastuullisia tehtäviä valmiuksiesi mukaan.

Metsä Group on myös vuonna 2021 kumppanina Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, joka haastaa meidät työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän ja parempia kesätöitä. Kampanjassa on laadittu kuusi hyvän kesätyöpaikan periaatetta, joihin vastuullisena työnantajana sitoudumme.

Sulje

Hyvä hakijakokemus

Hyvä hakijakokemus

​Nuorelle kesätyön hankkiminen on yksi vuoden jännittävimmistä asioista. Vastuullinen kesätyönantaja pitää hakijan ajan tasalla, miten rekrytointiprosessi etenee. Niillekin, joita ei valita, ilmoitetaan asiasta.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Kesätyöntekijöiden valinnassa painotamme aktiivisuutta, halua kehittää itseään ja oppia uutta. Kesätyöt ovat osa tulevien metsägroupilaisten rekrytointiprosessia. Kesätöissä ja opinnoissa pärjänneillä on hyvät mahdollisuudet menestyä henkilövalinnoissa, kun jatkossa haemme tekijöitä monipuolisiin ja haastaviin tehtäviin.

Olemme yhteydessä soveltuviin hakijoihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja viestimme kaikille haastatteluun kutsuttaville valinnasta. Viestimme myös kaikille hakijoille hakujärjestelmämme kautta haun eri vaiheissa eri ajankohtina.

 1. Jätettyäsi hakemuksen saat järjestelmästämme automaattisen viestin sähköpostiisi.
  Vahvistamme, että olemme vastaanottaneet hakemuksesi.
 2. Tammi-helmikuussa saat uuden viestin.
  Kerromme haun etenemisestä.
 3. Saat ilmoituksen hakuajan päättymisestä.
  Ilmoitamme hakuajan päättyneen Metsä Groupin kesätyöpaikkoihin.
 4. Saat väliaikaviestin maalis-huhtikuussa. 
  Kerromme rekrytointiprosessin etenemisestä.
 5. Kiitos mielenkiinnosta!
  Ilmoitamme kaikille ei-valituille hakijoille Metsä Groupin kesätyöpaikkojen olevan täytetty.

Voit seurata valintaprosessin etenemistä kevään aikana myös nettisivuiltamme. Päivitämme Kesätyöt-sivulle yksikkökohtaisesti tiedon, kun kesätyövalinnat ovat yksikössä tehty.

Sulje

Mielekäs työ

Mielekäs työ

​Kesätyön kautta nuori luo ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä, eri aloista ja ammateista. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista. Vastuullinen kesätyönantaja määrittelee työtehtävät, vastuut, valtuudet ja odotukset selkeästi. Näin nuorelle syntyy positiivinen kuva työelämästä, mikä kannustaa opiskelemaan ja valmistumaan nopeammin työelämään.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Vastuullisena työnantajana tarjoamme nuorille osaamista vastaavia tehtäviä ja lisää vastuuta kokemuksen karttuessa. Tavoite on, että pääset tekemään lyhyenkin harjoittelun aikana erilaisia tehtäviä ja hyödyntämään taitojasi ja tietojasi työssä. Samalla sinulla on mahdollisuus oppia tärkeitä taitoja työelämää varten ja kerätä työkokemusta.

Monet kesätyöntekijämme sijaistavat kesän ajan vakituisia työntekijöitämme. Pyrimme siihen, että tehtävistä suoriutumisen ja osaamisen karttumisen seurauksena töidesi haasteellisuus kasvaa johdonmukaisesti. Sen myötä kasvaa myös vastuu. Kesätöissä opit luottamaan itseesi haastavissakin tilanteissa.

Esimerkiksi metsänhoidollisissa töissä tehtävät hyvin omaksuneella nuorella on usein mahdollisuus suunnitella työajan käyttöä, kunhan sovitut tehtävät tulevat tehdyiksi. Työt voi aloittaa jo aikaisin aamulla, jolloin hellejaksollakin työnteko metsässä pysyy olosuhteiltaan mukavana.

Mitä enemmän työhön pääsee sisään, sitä kiinnostavammaksi se tulee. Ja meillä pääsee oikeasti tekemään – Metsä on enemmän kuin päältä näyttää.

Sulje

Perehdytys ja ohjaaminen

Perehdytys ja ohjaaminen

​Opastamiseen ja perehdyttämiseen nimetään vastuuhenkilö. Kesätyöläiselle kerrotaan aluksi työpaikan pelisäännöt ja käytöstavat. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdyttämisellä nuori pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin, oppii ja kehittyy. Palautteen antaminen on tärkeä osa ohjausta.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Hyvä kesätyö alkaa perehdyttämisestä: oikeiden ja turvallisten työtapojen oppiminen antaa sinulle valmiudet onnistua töidesi hoitamisessa. Perehdytämme kaikki työntekijämme huolellisesti turvallisiin työtapoihin ja tapaamme toimia.

Tehtaillamme perehdyttäminen käynnistyy yleensä toukokuun alussa pidettävillä tilaisuuksilla, joissa käydään läpi turvallisuus- ja muita käytännön asioita ja kerromme selkeästi, mitä sinulta odotamme. Myös puunhankintapiireillä järjestetään yhteisiä perehdytyspäiviä kesätyöntekijöille. Perehdytys antaa sinulle hyvän alun kesätyösi hoitamiseen.

Perehdytys ei pääty tähän, vaan se jatkuu osastoilla työnopastuksella. Tehtäväkohtaisesta työnopastuksesta vastaavat kokeneet työntekijämme. Perehdytys on tärkeää, koska sillä varmistetaan, että opit oikeat ja turvalliset työtavat, tutustut työolosuhteisiin ja saat valmiudet onnistua työssäsi.

Hyvä perehdyttäminen antaa valmiudet työskennellä turvallisesti kaikissa tilanteissa. Saat samalla myös perustietoja yksikkösi ja koko yrityksen toiminnasta. Työtä on aina mielekkäämpää tehdä, kun tiedät, mitä varten sitä teet. Selkeät ohjeet, kuten milloin ja mihin ensimmäisinä päivinä pitää tulla ja mistä saat varusteet, ovat nekin tärkeitä. Hyvän perehdytyksen jälkeen on helppo jatkaa omalla osastolla.

Korostamme, että työt on aina tehtävä turvallisesti ja ettei mitään harkitsematonta pidä tehdä. Työkaverit kyllä neuvovat mielellään ja vastaavat kysymyksiin!

Toivomme kaikilta nuorilta avarakatseisuutta, reipasta mieltä ja aktiivista työotetta. Työmenetelmiä ja -tapoja saa positiivisessa hengessä haastaa ja kyseenalaistaa, mutta aina niin, ettei tärkein asia – työturvallisuus – vaarannu. Perehdyttäminen on luonnollisesti avainasemassa, jotta työmenetelmät opitaan alusta alkaen oikein ja turvallisesti.

Sulje

Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

​Nuorta kohdellaan tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Hänet otetaan työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi heti alusta alkaen. Nuoren tukeminen on koko työpaikan asia. Kesätyöntekijälle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan samanlainen työympäristö ja työvälineet kuin muillekin työntekijöille.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Kesätyöjakso on nuorelle mahdollisuus näyttää osaamistaan potentiaaliselle tulevalle työnantajalle. Se on myös mahdollisuus tutustua alaan ja yritykseen – saada vahvistusta sille, onko ala oikea ja haluaako työskennellä näiden asioiden parissa jatkossa.

Kesätyö Metsä Groupissa tarjoaa sinulle hyvät edellytykset oppia ja kehittyä työssä. Vastavuoroisesti edellytämme sinulta vastuullisuutta ja aktiivisuutta. Tehtävät vaativat monesti itsenäistä ja omatoimista otetta. Oma aktiivisuutesi varmistaa usein sen, että saat kesätyössäsi monipuolisen kuvan yrityksen ja samalla koko konsernin toiminnasta. Apua ja neuvoja saat aina tarvitessasi, meillä olet työyhteisömme tasavertainen jäsen.

Sulje

Kohtuullinen palkka

Kohtuullinen palkka kesätyöstä

​Kesätyöntekijälle maksetaan työn vaatimusten ja nuoren kokemuksen mukaisesti kohtuullista palkkaa.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Maksamme aina työstä sitä vastaavan palkan.

Sulje

Kirjallinen työsopimus ja työtodistus

Kirjallinen työsopimus ja työtodistus

​Vastuullinen kesätyönantaja tekee kesätyöntekijän kanssa aina kirjallisen työsopimuksen. Työsuhteen päättyessä annetaan asianmukainen työtodistus, vaikka nuori ei sitä itse muistaisi pyytää. Työnantaja käy nuoren kanssa palautekeskustelun ja rohkaisee häntä kertomaan mielipiteitään.

Miten panostamme tähän Metsä Groupissa?

Teemme työsopimukset ja -todistukset aina kirjallisesti. Palautteen antaminen ja saaminen puolin ja toisin on erittäin tärkeää. Joka kesä teemme kyselyn, jossa kesätyöntekijät voivat antaa palautetta hakuprosessista, perehdyttämisestä, esimiestyöstä ja kesätyönsä sujumisesta. Hyödynnämme palautetta aktiivisesti kesätyöprosessin kehittämisessä.

Metsä Group opiskelijatapahtumissa

Metsä Group  sosiaalisessa mediassa