Usein kysyttyjä kysymyksiä kesätyöhausta

Values guide Metsä Group's operations 
 

Metsä Groupin kesätyöhaku ja tarjolla olevat tehtäväalueet on kuvattu Kesätyöt-sivulla. Tälle sivulle olemme koonneet vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Jos sinulla on kesätyöhakuun liittyviä kysymyksiä, joihin et löytänyt vastausta tältä tai Kesätyöt-sivulta, voit olla yhteydessä yksikköön, jossa työskentelystä olet kiinnostunut.  

 

Miten kesätyöntekijöiden valinnat tehdään Metsä Groupissa?
Jokaisessa yksikössämme ja puunhankintapiireillä rekrytoivat esimiehet ja henkilöstöhallinto käyvät läpi yksikköön/puunhankintapiirille kohdistetut hakemukset ja kutsuvat potentiaaliset hakijat haastatteluun.

Palkkaamme kesätöihin pääsääntöisesti tehtäväalueeseen liittyvien alojen opiskelijoita. Palkkaamme opiskelijoita ammattiopistoista, ammattikorkeakouluista ja yliopistoista.

Arvostamme kesätyökokemusta aiemmilta kesiltä, mutta palkkaamme myös opintojen alkuvaiheessa olevia opiskelijoita, joille työkokemusta ei ole vielä ehtinyt kertyä.

Hakijoilta edellytetään pääsääntöisesti 18 vuoden ikää.

Palkkaako Metsä Group kesätöihin opiskelijoita, jotka ovat opintojensa alkuvaiheessa ja joilla ei ole aiempaa työkokemusta?
Arvostamme kesätyökokemusta aiemmilta kesiltä, mutta palkkaamme myös opintojen alkuvaiheessa olevia opiskelijoita, joille työkokemusta ei ole vielä ehtinyt kertyä.

Kesätyöntekijöille annetaan enemmän vastuuta, kun heille kertyy osaamista ja kokemusta.

Minkä alan opiskelijoita Metsä Group palkkaa kesätöihin?
Metsä Groupissa on tarjolla kesätöitä useiden eri alojen opiskelijoille. Valtaosa tehtävistä on tuotannossa ja kunnossapidossa sekä puunhankinnassa ja metsänhoitopalveluissa. Siten suurin osa kesätyöntekijöistämme on teknisen alan tai metsäalan opiskelijoita.

Palkkaamme myös mm. kaupallisen ja taloudellisen alan sekä tietotekniikan opiskelijoita esimerkiksi myyntiin, markkinointiin, palkkahallintoon, ICT:hen ja taloushallintoon.

Myös sivuaineopinnot ja esimerkiksi aiemmissa töissä kertynyt kokemus voivat vaikuttaa valintoihin. 

Tehtäväalueita ovat edellä mainittujen lisäksi mm. logistiikka, tuotannonsuunnittelu, laboratorio, tutkimus ja kehitys, tuoteturvallisuus, kiinteistöpalvelut ja energiatehokkuus.

Tehtäväalueet on kuvattu verkkosivuillamme Kesätyöt-osiossa.

Miten haastateltaviin hakijoihin ollaan yhteydessä?
Haastatteluun kutsuttaviin hakijoihin ollaan pääsääntöisesti yhteydessä puhelimitse. Hakijoiden kannattaakin olla tavoitettavissa kesätyövalintojen ollessa käynnissä (kuunnella vastaajaan jätetyt viestit ja vastata soittopyyntöihin). Muuten hyödynnämme pääsääntöisesti sähköistä rekrytointijärjestelmäämme hakijaviestinnässä.

Missä haastattelut tehdään – täytyykö matkustaa paikan päälle?
Pääsääntöisesti haastattelut tehdään paikan päällä siinä yksikössä, johon hakija on hakenut kesätöihin, jotta saamme hakijasta mahdollisimman hyvän ja kattavan käsityksen. Joskus järjestetään myös puhelin/Teams-haastatteluita. Osa yksiköistämme järjestää myös ryhmähaastatteluita.

Kesäksi 2021 haastattelut toteutetaan COVID-19 pandemian vuoksi todennäköisesti etäyhteyksin. 

Milloin haastatelluille ilmoitetaan valinnoista?
Valinnat pyritään kertomaan mahdollisimman pian haastattelun jälkeen. Joissakin tapauksissa päätökset tehdään jo haastattelun päätteeksi. Kaikille haastatelluille ilmoitetaan aina henkilökohtaisesti.

Milloin kesätyöt aloitetaan ja kauanko ne kestävät?


Miksi Metsä Groupin kesätyöntekijöiden valinnat kestävät pitkälle kevääseen?
Metsä Groupilla on yli 20 tehdasta ja sahaa sekä 14 puunhankintapiiriä, joihin kesätyöntekijöitä palkataan. Osa yksiköistä palkkaa useita kymmeniä kesätyöntekijöitä, jolloin myös hakemusten läpikäynti ja valinnat vievät enemmän aikaa. Toisinaan tulee myös peruutuksia jo valituilta hakijoilta, jolloin tilalle täytyy valita uusi hakija.

Pyrimme ilmoittamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä kesätöihin valituille hakijoille että niille, jotka eivät tulleet valituiksi. Pääsääntöisesti valinnat yksiköissä on tehty huhtikuun puolivälin – toukokuun alun paikkeilla.