Tuotannon
asiantuntijoita

Mielenkiintoisia asiantuntijatehtäviä tuotannossa ja liiketoiminnan kehityksessä. Mitä uutta sinä voisit tuoda Metsään?

Tervetuloa kasvavaan ja uudistuvaan Metsään!

OLETKO VALMIS UUSIIN HAASTEISIIN?

 
Meillä pääset kokeilemaan, kehittämään ja luomaan edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle! Miltä kuulostaa?

Metsä Groupissa pääset näkemään puun koko arvoketjun vastuullisesti tuotetusta raaka-aineesta maailman markkinoilla myytäviksi huippuluokan biotuotteiksi. Monipuolinen, kasvava konserni tarjoaa hyvät mahdollisuudet urakiertoon, ja suunnitellut uudet investoinnit lisäävät toteutuessaan työllistymismahdollisuuksia yhtiön sisällä.

Haemme nyt tuotantoon ja liiketoiminnan kehitykseen useampia henkilöitä, joilla on halu oppia uutta ja siirtyä työsuhteen aikana töihin Metsä Groupin eri yksiköihin ja uusiin tehtäviin. Tarjoamme nyt palkattaville henkilöille kattavan perehdytysohjelman, joka takaa hyvät kehittymismahdollisuudet Metsä-uralla.

Jos janoat laajaa toimintakenttää ja monipuolisia mahdollisuuksia tuotannon, tuotteiden ja oman osaamisen kehittämiseen, katsot oikeaan suuntaan! Tutustu avoinna oleviin tuotannon ja liiketoiminnan kehityksen työpaikkoihiin alla.


TUOTANTOINSINÖÖRI, METSÄ WOODIN LOHJAN KERTOTEHDAS

Tuotantoinsinöörin tehtävässä osallistut tuotannon päivittäisjohtamiseen sekä tuotannon kehitys- ja investointiprojektien johtamiseen. Ajankohtaisina kehityshankkeina ovat työturvallisuuden kehittäminen, moniosaamisen ja käyttäjäkunnossapidon lisääminen sekä jatkuvan parantamisen työkalujen jalkauttaminen tuotantotiimeihin. Tehtäväsi vastuualue kattaa koko tuotantoprosessin. 


Lue lisää tehtävästä ja hae paikkaa


KÄYTTÖINSINÖÖRI, METSÄ FIBREN JOUTSENON SELLUTEHDAS

Käyttöinsinöörinä suunnittelet ja ohjaat päivittäistä tuotantoa tuotantosuunnitelman ja tavoitteiden mukaan. Toimit vuorokäynnissäpitäjien esimiehenä ja vastaat henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Toimit aktiivisessa yhteistyössä osastoinsinöörien, muiden toimihenkilökollegoiden ja työntekijöiden kanssa.

Lue lisää tehtävästä ja hae paikkaa


PROSESSI-INSINÖÖRI, METSÄ FIBREN KEMIN SELLUTEHDAS 

Prosessi-insinöörinä osallistut tuotannon teknisen suorituskyvyn ja tehtaan ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen niin, että asetetut turvallisuus-, laatu-, tuotanto-, käytettävyys-, kustannus- ja ympäristötavoitteet saavutetaan yhteistyössä tuotantohenkilöstön sekä kunnossapito- ja kehitysorganisaation kanssa.

Lue lisää tehtävästä ja hae paikkaa


KÄYTTÖINSINÖÖRI, METSÄ FIBREN ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHDAS

Käyttöinsinöörinä suunnittelet ja ohjaat päivittäistä tuotantoa tuotantosuunnitelman ja tavoitteiden mukaan. Toimit vuorokäynnissäpitäjien esimiehenä ja vastaat henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Toimit aktiivisessa yhteistyössä osastoinsinöörien, muiden toimihenkilökollegoiden ja työntekijöiden kanssa.

Lue lisää tehtävästä ja hae paikkaa


KAKSI KEHITYSPÄÄLLIKKÖÄ , METSÄ FIBREN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN, ESPOO TAI TEHDASPAIKKAKUNNAT

Kehityspäällikkönä työskentelet tuotannon ja tutkimuksen rajapinnassa ja autat tehtaitamme toimimaan edelläkävijöinä ja parantamaan suorituskykyään kestävän kehityksen mukaisesti. Toimit tiiviissä yhteistyössä alan teknologiaosaajien, ulkoisen tutkimusverkoston asiakkaidemme sekä muiden arvoketjuun kuuluvien toimijoiden kanssa. 

Lue lisää tehtävästä ja hae paikkaa


TALTEENOTON PROSESSI-INSINÖÖRI, METSÄ FIBREN RAUMAN SELLUTEHDAS 

Prosessi-insinöörinä  tehtäviisi kuuluu kemikaalien talteenoton tuotannon teknisen suorituskyvyn kehittäminen niin, että asetetut tuotanto-, käytettävyys-, kustannus-, laatu-, turvallisuus- ja ympäristötavoitteet saavutetaan. Varmistat prosessin tehokkaan päivittäisen toiminnan yhdessä tuotantohenkilöstön sekä kunnossapito- ja kehitysorganisaation kanssa osallistumalla ongelmatilanteiden ratkomiseen. 

Lue lisää tehtävästä ja hae paikkaa


HSEQ INSINÖÖRI, METSÄ TISSUEN MÄNTÄN PAPERITEHDAS 

Vastaat omalla vastuualueellasi tehtaan työturvallisuuden, turvallisuuskulttuurin ja tuoteturvallisuuden kehittämisestä tehden yhteistyötä niin sisäisten sidosryhmien kuin ulkoisten alihankkijoiden ja palveluntuottajien kanssa.  Ylläpidät ja kehität aktiivisesti tehtaan laatu- ja ympäristöasioita sekä vastaat toimenpiteiden organisoinnista prosesseihin. 

Lue lisää tehtävästä ja hae paikkaa


KAKSI TUOTANTOINSINÖÖRIÄ, METSÄ TISSUEN MÄNTÄN PAPERITEHDAS 

Vastaat oman vastuualueesi työturvallisuudesta, tuotannon tehokkuudesta sekä prosessien ja toiminnan jatkuvasta kehittämisestä. Tavoitteenasi on vastuualueellasi tehtaan kapasiteetin korkea käyttöaste, tuotannon ja tuotteen erinomainen laatu sekä kustannus- ja energiatehokkuus. Työskentelet myös projektiluonteisissa tehtäväkokonaisuuksissa. Toimit oman vastuualueesi työntekijöiden hallinnollisena esimiehenä.

Lue lisää tehtävästä ja hae paikkaa


Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. 

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä.  Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.