Biotuotteita sinunkin arjessasi

Biotuotteet käytössä joka hetki

           
  

Sellu, kartonki, pehmo- ja tiivispaperit sekä sahatavara, vaneri ja Kerto-LVL. Mutta myös hajuvedet, jäätelö, lannoitteet ja renkaat. Nämä kaikki ovat tai niiden tärkeä raaka-aine on biotuote.

Metsä Groupin uusiutuvasta raaka-aineista valmistamat tuotteet ovat perinteisiä biotuotteita eli sellua, kartonkia, pehmo- ja tiivispapereita sekä sahatavaraa, vaneria ja Kerto-LVL:ää. Koska pääraaka-aineemme puu on hyvälaatuista, haluamme käyttää sen mahdollisimman tehokkaasti. Näin toimien puu jalostuu tehtaillamme moniksi biotuotteiksi – materiaaleiksi, kemikaaleiksi tai uusiutuvaksi energiaksi – joita valmistamme joko itse tai toimitamme raaka-aineeksi kumppaneillemme. Koska kumppaniverkostomme on laaja ja puun mahdollisuudet monipuoliset, käytetään puukuitua yllättävissäkin paikoissa.

Uudet biotuotteet perinteisten biotuotteiden valmistusprosessista


Metsä Groupin resurssitehokkuus ja laaja kumppaniverkosto mahdollistavat sen, että puupohjaisia tuotteita voidaan käyttää perinteisten biotuotteiden lisäksi myös lukuisissa uusissa biotuotteissa: tekstiileissä, elektroniikkateollisuudessa, maanviljelyssä käytettävien lannoitteiden ja maalien, renkaiden sekä hajuvesien raaka-aineiksi. Kumppaniverkostollamme on tärkeä rooli hyödyntäessämme pienimmätkin sivuvirrat parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyö pienten ja teollisten kumppanien kanssa on avainasemassa luodessamme tehokkaita ekosysteemejä osana vastuullista biotaloutta.

 

 

Puusta tehdään useita biotuotteita

Uusiutuva energia
Toimitamme lämpöä, sähköä ja kiinteitä polttoaineita voimaloiden käyttöön sekä kotitalouksille, teollisuudelle ja yhteiskunnan käyttöön.

Biokaasu
Jalostamme lietteestä, eli sellun valmistuksen sivuvirrasta, biokaasua Äänekoskella.

Sahatavara
Valmistamastamme sahatavarasta valmistetaan esimerkiksi ovien ja ikkunoiden karmeja sekä huonekaluja. Sahatavaraa käytetään myös pakkaamisessa tuotteen suojaamisessa.
Sahatavara, vaneri, Kerto LVL
Valmistamiamme tuotteita käytetään rakentamisessa monipuolisesti kuten esimerkiksi seinä-, lattia- ja kattoelementteinä, valumuotteina sekä komponentteina.
Vaneri
Valmistamaamme vaneria käytetään esimerkiksi peräkärryjen sekä linja- ja kuorma-autojen pohjissa ja lattioissa.

Sellua kartonkiin
Valmistamme kartonkeja, joita käytetään pakatessa esimerkiksi ruokaa, kosmetiikkaa, lääkkeitä tai kertakäyttöastioissa.

Sellua pehmopapereihin
Valmistamme pehmopapereita eli Lambia, Serlaa ja Katrinia. Niitä käytetään kodeissa, hotelleissa ja sairaaloissa.

Sellua tiivispapereihin
Valmistamme SAGA-leivinpapereita ruoanlaittoon koteihin ja ammattikeittiöihin.

Sellua erikoistuotteisiin ja papereihin
Toimitamme paperi- ja erikoistuotevalmistajille. He jalostavat sellusta esimerkiksi toimistopaperia ja rakennuskalvoja. Sellusta jalostetaan myös sakeutusaine, jota käytetään esimerkiksi mehuissa, jäätelöissä ja lääkkeissä.
Sellua biokomposiitteihin
Toimitamme sellua kumppanillemme Aquacompille, joka valmistaa siitä biokomposiittiä esimerkiksi soittimiin ja autoteollisuudelle. Elektroniikkateollisuudessa esimerkiksi LG käyttää biokomposiittiä kaiuttimissaan.

Sellua tekstiileihin
Olemme mukana tuotekehitystyössä Itochun kanssa ja tutkimme voiko sellusta valmistaa tekstiilikuituja vaikkapa vaatteisiin. Rakennamme parhaillaan tekstiilikuitujen demolaitosta Äänekoskelle, laitos käynnistetään loppuvuodesta 2019.

Tuhka
Toimitamme kumppaneillemme tuhkaa lannoitteiden ja maanparannusaineiden raaka-aineiksi

Ligniini
Olemme mukana tuotekehitysyhteistöissä, joissa ligniinille etsitään uutta käyttöä esimerkiksi liimana tai kemikaalina.

Mäntyöljy, tärpätti
Toimitamme mäntyöljyä ja tärpättiä kemianteollisuudelle jalostettavaksi esimerkiksi autonrenkaiksi ja hajuvesiksi.

​15 % puusta on kuorta, oksia ja latvusta. Niistä teemme uusiutuvaa energiaa.

​25 % puusta on kuitua. Siitä valmistamme sellua ja muita biotuotteita.

​60 % puusta on tukkia. Siitä valmistamme sahatavaraa, vaneria ja Kerto LVL:ää.

           
 

Yhdestä puusta on siis moneksi: isoin osa puusta on tukkia (noin 60 %), josta tehdään puutuotteita muun muassa rakentamiseen. Noin 25 % puusta on kuitupuuta, josta valmistetaan sellua ja muita biotuotteita. 15 % puusta on kuorta ja oksia, joista tehdään uusiutuvaa energiaa. 

Kemianteollisuudessa mäntyöljyä ja tärpättiä on käytetty jo pitkään. Mäntyöljystä jalostetaan esimerkiksi maaleja ja renkaita. Tärpättiä puolestaan käytetään raaka-aineena esimerkiksi hajuvesissä. Kun tärpättiä tislataan, siitä saadaan jopa parisataa eri tuoksua. Sellua tulee jalostettuna myös syötyä, sillä se on saosaine jäätelöissä ja mehuissa sekä lääkkeissä ja hammastahnassa.

 

Perinteisistä biotuotteista on hyötyä

Metsä Wood valmistaa teollisesti tehokkaita puutuotteita
• vahvoja ja kevyitä puutuotteita
• tuotteet varastoivat hiiltä
Metsä Fibre valmistaa korkealaatuisia ensikuidusta valmistettuja havuselluja ja laadukasta sahatavaraa
• puhdasta ja turvallista sellua
• sellua, sahatavaraa ja muita biotuotteita, joilla on erinomainen ympäristösuorituskyky
Metsä Board valmistaa korkealaatuisia kevyitä kartonkeja
• puhtaita ja turvallisia
• kevyillä kartongeilla on pienempi ympäristövaikutus, ja ne tuottavat vähemmän jätettä
Metsä Tissuen valmistamat pehmo- ja tiivispaperit edistävät hygieniaa
• pehmopaperit edistävät terveyttä, hygieniaa ja hyvinvointia
• tiivispaperit pienentävät ruokahävikkiä sekä energian ja veden käyttöä


Toimien resurssiviisaasti  on biotalous  mahdollista, ja käytämme jokaisen puun mahdollisimman
tehokkaasti korkeimman lisäarvon tuotteisiin. Metsä Groupissa jokainen tuotannon sivuvirta on
arvokas eikä mikään mene hukkaan.