Bioenergiaa sellutehtaalta

Merkittävä uusiutuvan energian tuottaja ja käyttäjä

Metsä Groupin sellutehtaat ovat Suomen suurimpia uusiutuvan energian tuottajia.

Tuotantoa uusiutuvalla energialla


Metsä Groupin tuotannossa käytettävästä energiasta 87 % on fossiilitonta. Kansallisesti olemme merkittävä uusiutuvan energian tuottaja, sillä tuotamme yli 15 % Suomen uusiutuvasta energiasta. Vuonna 2021 tuottamamme uusiutuvan energian määrä oli noin 28 terawattituntia, josta käytimme suurimman osan, 25 terawattituntia, omassa tuotannossamme.

Uusiutuvan energian investointien ja parantuneen energiatehokkuuden ansiosta fossiiliset hiilidioksidipäästömme (CO2) (Scope 1 ja 2) ovat vähentyneet 22 % tuotettua tonnia kohti vuodesta 2018. Tuotamme uusiutuvaa energiaa muun muassa  hakkuutähteistä kuten oksista ja latvoista, sahoilta tulevasta purusta ja kuoresta sekä tuotannon sivuvirroista. Sivuvirtojen hyödyntäminen tehokkaasti on myös osa kestävää biotaloutta ja kiertotaloutta, joiden edelläkävijä Metsä Group on.

Sellutehtaat tuottavat merkittävän osan Suomen uusiutuvasta energiasta. Sellutehtaamme ovat 140-prosenttisesti omavaraisia sähköenergian suhteen, ja ne ovat Suomen suurimpia uusiutuvan energian tuottajia. Uusiutuvaa energiaa riittää oman tuotannon lisäksi myös sähkönä verkkoon sekä kaukolämpönä lähiyhteisöille. Metsä Groupin Äänekoskelle rakentama biotuotetehdas nosti osuutta 2 prosenttiyksiköllä;  tehdas tuottaa sähköä 2,4-kertaisesti omaan käyttöönsä verrattuna. Lue lisää biotuotetehtaasta täältä.

Metsä Group on tehnyt viime vuosina merkittäviä bioenergiainvestointeja, joiden ansiosta uusiutuvan energian osuus toiminnoissamme on yhä kasvanut. Nykyisin konsernin käyttämistä polttoaineista 90 % on biopohjaisia. Esimerkiksi Metsä Tissuen Mariestadin tehtaan yhteyteen Ruotsissa vuonna 2015 rakennettu biovoimalaitos vähentää tehtaan öljyn käyttöä 90 % ja pienentää CO₂-päästöjä noin 30 % aiemmasta tasosta. Lue täältä lisää viimeaikaisista ja tulevista bioenergiainvestoinneistamme.

Merkittävä uusiutuvan energian toimittaja

Oman energiatuotannon lisäksi Metsä Group toimittaa biomassaa bioenergian tuotantoon kaikkialle Suomeen 3 terawattitunnin verran. Se voi korvata fossiilisia hiilidioksidipäästöjä vuodessa noin
1 miljoonan tonnin verran. Tuotannostamme aiheutuvat suorat fossiiliset kasvihuonekaasupäästömme (CO₂) olivat 652 000 tonnia vuonna 2021.

Painopiste myös energiatehokkuudessa

Bioenergian osuuden lisäämisen rinnalla keskitymme energiatehokkuuteen. Seuraamme tehtaiden energiatehokkuuden kehittymistä energiatehokkuusindeksin avulla. Indeksi lasketaan kaiken tuotannon käyttämän sähkön, lämmön ja polttoaineiden suhteena tuotannon määrään. Vuonna 2021 indeksi oli 99,8. Tavoitteenamme on, että indeksi on 90 vuonna 2030.