Bioenergiaa sellutehtaalta

Merkittävä uusiutuvan energian tuottaja ja käyttäjä

Metsä Groupin sellutehtaat ovat Suomen suurimpia uusiutuvan energian tuottajia.

Tuotantoa uusiutuvalla energialla

Metsä Groupin tuotannossa käytettävästä energiasta 86 % on fossiilitonta. Kansallisesti olemme merkittävä uusiutuvan energian tuottaja, sillä tuotamme yli 15 % Suomen uusiutuvasta energiasta. Vuonna 2020 tuottamamme uusiutuvan energian määrä oli 27 terawattituntia, josta käytimme suurimman osan, 24 terawattituntia, omassa tuotannossamme.

Uusiutuvan energian investointien ja parantuneen energiatehokkuuden ansiosta fossiiliset hiilidioksidipäästömme (CO2) ovat vähentyneet 48 % vuodesta 2009. Tuotamme uusiutuvaa energiaa muun muassa  hakkuutähteistä kuten oksista ja latvoista, sahoilta tulevasta purusta ja kuoresta sekä tuotannon sivuvirroista. Sivuvirtojen hyödyntäminen tehokkaasti on myös osa kestävää biotaloutta ja kiertotaloutta, joiden edelläkävijä Metsä Group on.

Sellutehtaat tuottavat merkittävän osan Suomen uusiutuvasta energiasta. Sellutehtaamme ovat 140-prosenttisesti omavaraisia sähköenergian suhteen, ja ne ovat Suomen suurimpia uusiutuvan energian tuottajia. Uusiutuvaa energiaa riittää oman tuotannon lisäksi myös sähkönä verkkoon sekä kaukolämpönä lähiyhteisöille. Metsä Groupin Äänekoskelle rakentama biotuotetehdas nosti osuutta 2 prosenttiyksiköllä;  tehdas tuottaa sähköä 2,4-kertaisesti omaan käyttöönsä verrattuna. Lue lisää biotuotetehtaasta täältä.

Metsä Group on tehnyt viime vuosina merkittäviä bioenergiainvestointeja, joiden ansiosta uusiutuvan energian osuus toiminnoissamme on yhä kasvanut. Nykyisin konsernin käyttämistä polttoaineista 90 % on biopohjaisia. Esimerkiksi Metsä Tissuen Mariestadin tehtaan yhteyteen Ruotsissa vuonna 2015 rakennettu biovoimalaitos vähentää tehtaan öljyn käyttöä 90 % ja pienentää CO₂-päästöjä noin 30 % aiemmasta tasosta. Lue täältä lisää viimeaikaisista ja tulevista bioenergiainvestoinneistamme.

Merkittävä uusiutuvan energian toimittaja

Oman energiatuotannon lisäksi Metsä Group toimittaa biomassaa bioenergian tuotantoon kaikkialle Suomeen 3 terawattitunnin verran. Se voi korvata fossiilisia hiilidioksidipäästöjä vuodessa noin
1 miljoonan tonnin verran. Tuotannostamme aiheutuvat suorat fossiiliset kasvihuonekaasupäästömme (CO₂) olivat 676 000 tonnia vuonna 2020.

Painopiste myös energiatehokkuudessa

Bioenergian osuuden lisäämisen rinnalla keskitymme energiatehokkuuteen. Olemme onnistuneet parantamaan energiatehokkuuttamme 6,7 % vuodesta 2009.