Bioenergiaa sellutehtaalta

Merkittävä uusiutuvan energian tuottaja ja käyttäjä

Metsä Groupin sellutehtaat ovat Suomen suurimpia uusiutuvan energian tuottajia.

Tuotantoa uusiutuvalla energialla

Metsä Groupin tehtaat käyvät 86-prosenttisesti puupohjaisella uusiutuvalla bioenergialla. Bioenergiainvestointien ja parantuneen energiatehokkuuden ansiosta fossiiliset hiilidioksidipäästömme (CO2) ovat vähentyneet 35 % vuodesta 2009. Tuotamme bioenergiaa muun muassa  hakkuutähteistä kuten oksista ja latvoista, sahoilta tulevasta purusta ja kuoresta sekä tuotannon sivuvirroista. Sivuvirtojen hyödyntäminen tehokkaasti on myös osa kestävää biotaloutta ja kiertotaloutta, joiden edelläkävijä Metsä Group on.

Sellutehtaat tuottavat merkittävän osan Suomen uusiutuvasta energiasta. Sellutehtaamme ovat 140-prosenttisesti omavaraisia sähköenergian suhteen, ja ne ovat Suomen suurimpia uusiutuvan energian tuottajia. Bioenergiaa riittää oman tuotannon lisäksi myös sähkönä verkkoon sekä kaukolämpönä lähiyhteisöille. Metsä Groupin Äänekoskelle rakennuttama biotuotetehdas nostaa osuutta 2 %-yksiköllä;  tehdas tuottaa sähköä 2,4-kertaisesti omaan käyttöönsä verrattuna. Lue lisää biotuotetehtaasta täältä.

Metsä Group on tehnyt viime vuosina merkittäviä bioenergiainvestointeja, joiden ansiosta bioenergian osuus toiminnoissamme on yhä kasvanut. Nykyisin konsernin käyttämistä polttoaineista 86 % on puupohjaisia. Investoinneista tuorein, Metsä Tissuen Mariestadin tehtaan yhteyteen Ruotsissa vuonna 2015 rakennettu biovoimalaitos, vähentää tehtaan öljyn käyttöä 90 % ja pienentää CO₂-päästöjä noin 30 % nykytasosta. Lue täältä lisää viimeaikaisista ja tulevista bioenergiainvestoinneistamme.

Merkittävä uusiutuvan energian toimittaja

Oman energiantuotannon lisäksi Metsä Group toimittaa biomassaa bioenergian tuotantoon kaikkialle Suomeen 3,8 terawattitunnin verran. Se voi korvata fossiilisia hiilidioksidipäästöjä vuodessa noin 1,1 miljoonan tonnin verran. Toimittamamme bioenergiamäärä on yli 41 % suurempi kuin vuotuiset kasvihuonekaasupäästömme. Kasvihuonekaasupäästömme (CO₂) olivat 760 000 tonnia vuonna 2016.

Painopiste myös energiatehokkuudessa

Bioenergian osuuden lisäämisen rinnalla keskitymme energiatehokkuuteen. Olemme onnistuneet parantamaan energiatehokkuuttamme 6 % vuosina 2009–2016. Tavoitteenamme on parantaa energiatehokkuutta yhteensä 10 % vuoteen 2020 mennessä, ja sen parantaminen on keskeistä kaikissa merkittävissä tuotannon investoinneissamme.