Sellutehtaat ovat merkittäviä bioenergian tuottajia

Energiatehokkuus on tehtaiden käynnin varmuutta. Mitä sujuvampaa, sen tehokkaampaa.

Uusiutuva energia – käyttäjä ja tuottaja

        

Parempi ympäristösuorituskyky uusiutuvan energian voimalla

Metsä Groupin tuotannosssaan käyttämästä energiasta 86 % on fossiilitonta. Tuotamme uusiutuvaa energiaa muun muassa hakkuutähteistä, kuten oksista ja latvoista, sahoilta tulevasta purusta ja kuoresta sekä tuotannossa syntyvistä jätteistä. Sellutehtaamme ovat 140-prosenttisesti omavaraisia sähköenergian suhteen, ja ne ovatkin Suomen suurimpia uusiutuvan energian tuottajia. Metsä Group tuottaa yli 15 % Suomen uusiutuvasta energiasta.

Investoinnit uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuden parantamiseen ovat auttaneet meitä vähentämään merkittävästi päästöjä. Fossiiliset hiilidioksidipäästömme ovat vähentyneet 48 % tuotetonnia kohti vuodesta 2009.

Resurssitehokkuus on tapamme toimia

             
Puun jokainen osa hyödynnetään.  
 

Puun jokainen osa käytetään – tyvestä latvaan

Metsä Groupin liiketoiminta-alueet kattavat puun käytön ja jalostuksen metsästä lopputuotteisiin. Hyödynnämme puun jokaisen osan järkevällä eniten arvoa tuottavalla tavalla. Resurssitehokkuus on tapamme toimia: käytämme raaka-aineita, energiaa ja vettä aina viisaasti ja niin, että mahdollisimman vähän menisi hukkaan. Myös puu käytetään tehokkaasti: tukkipuusta valmistamme puutuotteita, rungon ohuemmista osista ja sahanpurusta sellua ja sellusta kartonkia sekä pehmo- ja tiivispapereita. Puun oksat ja latvukset hyödynnämme bioenergian tuotannossa. Resurssitehokkuus mahdollistaa myös kestävän biotalouden ja kiertotalouden.


Katso, miten puu hyödynnetään kokonaan maailman moderneimmalla sahalla Vilppulassa