Politiikat
Eettiset toimintaperiaatteet
        

Ohjaavat politiikat ja eettiset periaatteet

Metsä Groupin vastuullisuustyötä ohjaavat konsernitasoiset politiikat sekä eettiset periaatteet. Kestävän kehityksen periatteet sisältyvät konsernin keväällä 2019 uudistettuihin eettisiin periaatteisiin. Tavaran- ja palvelutoimittajien on sitouduttava toimittajien toimintatapaohjeisiin. 

Konsernin eettiset periaatteet ohjaavat johtamista ja jokapäiväistä toimintaa konsernissa. Se ohjaa työntekijöitämme noudattamaan yhteisiä eettisiä vähimmäisperiaatteita, jotka koskevat esimerkiksi intressiristiriittoja, lahjontaa, kilpailua, viestintää ja vilpillisen toiminnan estämistä. Eettiset periaatteet edellyttävät, että kaikki työntekijät ilmoittavat toiminnasta, jonka he uskovat olevan ohjeistuksen vastaista. Oma hekilöstö voi tehdä ilmoituksen esimiehelle, Compliance Officerille, konsernin lakiasiainjohtajalle, tai anoonyymisti Metsä Groupin eettisen ilmoituskanavan kautta. Ilmoituskanava on avion myös ulkoisille sidosryhmille. 

Metsä Groupissa on myös määritetty toimintatavat ja laadittu ohjeet ympäristöasioiden hoitoon, henkilöstöpolitiikkaan, tasa-arvon toteutumiseen ja ostotoimintoja koskeviin toimintatapoihin.

Eettinen ohje toimittajille 
 

Toimittajien eettinen ohje 

Toimitusketjun toimintaa ohjataan toimittajien toimintatapaohjeella, joka liitetään jokaiseen toimittajasopimukseen. Teemme töitä toimitusketjun vastuullisuuden etween jatkuvan parantamisen periaatteella. Tavoitteemme on, että vuoteen 2030 tunnemme kaikkien raaka-aineidemme alkuperän ja varmistamme toimitusketjun vastuullisuuden. 

Toimitusketjun vastuullisuudessa olemme tähän mennessä keskittyneet avainraaka-ainetoimittajien kanssa tehtävään työhön. Kaikki riskiluokitellut avainraaka-ainetoimittajat on auditoitu kestävän kehityksen kriteerein.