Politiikat

Työntekijöiden toimintatapaohje on jokapäiväistä kestävän kehityksen johtamista

        

Ohjaavat politiikat

Metsä Groupin vastuullisuustyötä ohjaavat konsernin kestävän kehityksen periaatteet sekä työntekijöiden ja toimittajien toimintatapaohjeet. Työntekijöiden toimintatapaohje on keskeinen osa jokapäiväistä kestävän kehityksen johtamista, ja se ohjaa työntekijöitämme noudattamaan yhteisiä eettisiä vähimmäisperiaatteita, jotka koskevat esimerkiksi intressiristiriitoja, lahjontaa, kilpailua, viestintää ja vilpillisen toiminnan estämistä. Toimintatapaohje edellyttää, että kaikki työntekijät ilmoittavat toiminnasta, jonka he uskovat olevan ohjeistuksen vastaista. Ilmoituksen voi tehdä esimiehelle, Compliance Officerille tai konsernin lakiasiainjohtajalle. 

Metsä Groupissa on myös määritetty toimintatavat ja laadittu ohjeet ympäristöasioiden hoitoon, henkilöstöpolitiikkaan, tasa-arvon toteutumiseen ja ostotoimintoja koskeviin toimintatapoihin.

Eettinen ohje toimittajille 
 

Toimittajien eettinen ohje yhteistyöhön

Toimitusketjun toimintaa ohjataan toimittajien toimintatapaohjeella, joka liitetään jokaiseen toimittajasopimukseen. Arvioimme parhaillaan raaka-ainetoimittajiimm​e liittyviä riskejä kestävän kehityksen näkökulmasta. Kaikki riskiluokitellut avainraaka-ainetoimittajat on auditoitu kestävän kehityksen kriteerein.