Politiikat
Eettiset toimintaperiaatteet
        

Ohjaavat politiikat ja eettiset toimintaperiaatteet

Metsä Groupin vastuullisuustyötä ohjaavat konsernitasoiset politiikat sekä eettiset toimintaperiaatteet. Kestävän kehityksen periatteet sisältyvät konsernin keväällä 2019 uudistettuihin eettisiin toimintaperiaatteisiin. Tavaran- ja palvelutoimittajien on sitouduttava Metsä Groupin toimittajien eettisiin ohjeisiin. 

Konsernin eettiset toimintaperiaatteet ohjaavat johtamista ja jokapäiväistä toimintaa konsernissa. Se ohjaa työntekijöitämme noudattamaan yhteisiä eettisiä vähimmäisperiaatteita, jotka koskevat esimerkiksi intressiristiriittoja, lahjontaa, kilpailua, viestintää ja vilpillisen toiminnan estämistä. Eettiset toimintaperiaatteet edellyttävät, että kaikki työntekijät ilmoittavat toiminnasta, jonka he uskovat olevan ohjeistuksen vastaista. Oma henkilöstö voi tehdä ilmoituksen esimiehelle, paikalliselle johdolle, henkilöstöhallintoon, Compliance-komitean jäsenelle tai anonyymisti Metsä Groupin eettisen ilmoituskanavan kautta. Ilmoituskanava on avoin myös ulkoisille sidosryhmille. 

Metsä Groupissa on myös määritetty toimintatavat ja laadittu ohjeet ympäristöasioiden hoitoon, henkilöstöpolitiikkaan, tasa-arvon toteutumiseen ja ostotoimintoja koskeviin toimintatapoihin.

Eettinen ohje toimittajille 
 

Toimittajien eettinen ohje 

Toimitusketjun toimintaa ohjataan Metsä Groupin toimittajien eettisellä ohjeella, joka liitetään jokaiseen toimittajasopimukseen. Teemme töitä toimitusketjun vastuullisuuden eteen jatkuvan parantamisen periaatteella. Tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä tunnemme kaikkien raaka-aineidemme alkuperän ja varmistamme toimitusketjun vastuullisuuden. 

Toimitusketjun vastuullisuudessa olemme tähän mennessä keskittyneet avainraaka-ainetoimittajien kanssa tehtävään työhön. Kaikki riskiluokitellut avainraaka-ainetoimittajat on auditoitu kestävän kehityksen kriteerein.