Kestävän kehityksen johtaminen ja tavoitteet

Johtaminen ja tavoitteet

Metsä Groupin jokapäiväistä vastuullisuustyötä ohjaavat konsernin kestävän kehityksen periaatteet sekä työntekijöiden ja toimittajien toimintatapaohjeet.

Tavoitteet ja toteumat

          
 

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat tärkeä osa johtamista Metsä Groupissa. Operatiiviseen toimintaan ja muun muassa  päästöihin liittyvät tavoitteet on asetettu vuodelle 2030. Henkilöstön hyvinvoinnin mittarit ovat vuosittaisia.

Tavoitteemme on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: Puu ja toimitusketju, Energia, ilmasto ja resurssitehokkuus sekä Eettinen liiketoiminta ja henkilöstön hyvinvointi.

Lue lisää kestävän kehityksen kokonaisuuksista, tavoitteista ja toteumista Metsä Groupin englanninkielisestä kestävän kehityksen raportista.

Sidosryhmäyhteistyö

Yhteistyössä monenlaisten tahojen kanssa

Metsä Group on sitoutunut YK:n Global Compactin vastuullisen liiketoiminnan aloitteeseen ja periaatteisiin, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja lahjonnanvastaisuutta. Osallistumme aktiivisesti vastuullista yritystoimintaa edistävien järjestöjen toimintaan. Vaikutamme aktiivisesti muun muassa kansainvälisissä metsäserfifiointijärjestöissä.

Johtamisjärjestelmät ja sertifikaatit

Kestävä kehitys pohjautuu konsernimme perustehtävään, visioon ja arvoihin. Vastuullisuus on olennainen osa toimintojamme ja päivittäistä työtämme. Eettisen liiketoiminnan varmistavat kestävän kehityksen periaatteet sekä työntekijöiden ja toimittajien toimintatapaohjeet.

Metsä Groupissa on myös määritetty toimintatavat ja laadittu ohjeet ympäristöasioiden hoitoon, henkilöstöpolitiikkaan, tasa-arvon toteutumiseen ja ostotoimintoja koskeviin toimintatapoihin. Toimitusketjun toimintaa ohjataan toimittajien toimintatapaohjeella. Tehdastasolla laadun, ympäristön ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmät ovat arkipäivää.

Hallinnointi ja vastuut

Kestävän kehityksen hallinnointi ja vastuut  
 

Integroituna kaikille liiketoiminnan tasoille

Kestävä kehitys on mukana kaikessa mitä teemme. Kestävän kehityksen tavoitteet asetetaan vuosittain johtoryhmässä ja vuosittainen kestävän kehityksen raportti esitellään hallitukselle. Kaikkien liiketoiminta-alueiden edustajista koostuva kehityksen ohjausryhmä ohjaa toimintaamme.

Alan asiantuntijoista koostuva kestävän kehityksen ja edunvalvonnan konsernitoiminto tukee liiketoimintoja tuotteisiin, raaka-aineisiin, toimitusketjuun ja tuotantolaitoksiin liittyvissä asioissa ja valmisteluissa, ja vastaa konsernin kestävän kehityksen viestinnästä ja raportoinnista. Myös edunvalvonta on keskeinen osa toimintaamme.

Verot

Vastuullinen veronmaksaja

Metsä Groupin veronmaksua ohjaa konsernin johtoryhmän hyväksymä veropolitiikka. Lue siitä lisää englanninkielisiltä sivuiltamme.