YK:n Global Compact

Metsä Group mukana maailman laajimmassa yritysten vastuullisuusverkostossa

        

Global Compact logo 2018.jpgYhteistyö ja yhteiset sitoumukset ovat avainasemassa oikeudenmukaisempien ja kestävämmin toimivien yhteiskuntien rakentamisessa. YK:n Global Compact on maailman laajin yritysten vastuullisuusaloite, jossa on mukana jo yli 9 500 yhtiötä. Global Compactin tavoitteena on mobilisoida vastuullisesti toimivat yritykset yhdeksi rintamaksi, jonka avulla voidaan edistää kestävämmän maailman rakentamista.

Metsä Group on ollut mukana Global Compactissa vuodesta 2003, ja olemme sitoutuneet noudattamaan aloitteen kymmentä ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristöä ja korruption vastaisuutta koskevaa periaatetta. Myös Metsä Groupin kestävän kehityksen periaatteet perustuvat näihin globaalisti hyväksyttyihin periaatteisiin.

Raportoimme (Communication on Progress) vuosittain kestävän kehityksen raportissamme, kuinka olemme edistäneet Global Compactin periaatteiden toteutumista toiminnassamme.

Global Compactin periaatteet

Ihmisoikeudet
Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.
Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työelämä
Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.
Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.
Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.
Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Ympäristö
Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.
Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.
Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Korruption vastaisuus
Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.